Bicycles & accessories.

- Orter med cykelmärke i Norra Bohuslän. -  Telefonkataloger: Göteborgsdelen Del 2 1937. - Uddevalla - Vänersborg 1957, 1968

< back Bohuslän.

 

 

- - - - - - - - - - - - -
 Rikstelefonkatalogen Skövde-delen 1963.
Telefonkataloger. - Guide försäljningsställen, reparationsverkstäder.
20

  

Falköpings området 0515 .................

Grästorps området 0514 ...................

Hjo området 0503 ...........................

Karlsborgs området 0505 .................

Lidköpings området 0510 .................

Mariestads området 0501 .................

Skara Götene området 0511 .............

Skövde området 0500 ......................

Tibro området 0504 ........................

Tidaholms området 0502 .................

Vara Nossebro området 0512 ...........

Övriga stationer: Fredsberg, Fägre, Gårdsjö, Hova, Hällekis, Järpås, Moholm, Töreboda, Vinköl.

Link this page down

0515 .......................

0514

0503 .......................

0505

0510 .......................

0501

0511 .......................

0500

0504 .......................

0502

0512 .......................

Övriga stationer

TOWN (link direkt till cykelmärke).

Falköping

Grästorp

Hjo

Karlsborg

Lidköping

Mariestad

Skara  Götene

Skövde

Tibro

Tidaholm

Vara Nossebro

Övriga stationer: Fredsberg, Fägre,

Gårdsjö, Hova, Hällekis, Järpås,

Moholm, Töreboda, Vinköl.

 

  

 

Large.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sid. 400 Cyklar etc.

Cyklar och Cykeltillbehör

se även Motorcyklar etc. resp. Sportartiklar

 

AB Heimburgs MALMÖ

WICI Cyklar - Mopeder och delar i parti.

Båtar - Båtmotorer - Gräsklippare - Oljekaminer

Kalenderg. 6-8 Malmö 040/298 00, 298 78, 163 78, 191 80, 141 50.

 

Falköpings-området 0515  Falköping

Detaljförsäljning och reparationer

 

K.E. PETERSON Cykel - Sport - Motor

Storgatan. 6 Tel. Falköping 117 07, 117 08

CYKLAR - MOPEDER - MC - SCOOTER

SPORT - CAMPING - FISKE

 

Andersson K A W ........................................................ S:t Olofsg. 39 ......... 111 24

Cykelcentralen Alb. Karlsson ........................................ Järnvgsg. 30 ........... 109 97

Floby Cykel- & Sportaffär Sven Larsson ..................... Pa Floby ...................... 401 33

Gustavsson Nils ........................................................... S:t Sigfr.g. 14 ......... 123 77

Hallgren Nils Reginedal ............................................ Pa Vilske - Kleva .......... 250 27

Holm Sven .............................................................. Pa Åsarp (Åsarp) ......... 500 19

Larsson Wigert ........................................................ Pa Gäsene - Eriksberg .. 430 01

Sandhems Cykelverkstad Olle Andersson, Svensholm ... Pa Sandhem .............. 600 45

Thor Evert Solängen ................................................. Pa Kättilstorp .............. 630 63

Thors Cykel- & Sportaffär, Sven ................................. Pa Åsarp (Åsarp) ......... 500 55

 

Grästorps-området 0514  Grästorp

Detaljförsäljning och reparationer

Kjörnsberg W ...................................... Oskarsg. 32 .....101 64

Ramph J A ......................................... Tengenev. 38 ...105 60

 

Hjo-området 0503  Hjo

Detaljförsäljning och reparationer

Arnes Cykel & Sport Arne Gustafson ......... Hamng. 5 .... 106 53

Iras-Reparationer Inge Svensson ............ Reger.g. 4 ... 101 42

 

Karlsborgs-området 0505    Karlsborg

Detaljförsäljning och reparationer

Elofs Cykelverkstad Elof Jakobsson ....................... Pa Undenäs ...... 200 83 

Erikson Eftr., Axel Bengt Erikson ................................ Södra v. 3 .... 100 69 

Helmfridsson Cykel- Sport- & Radioaffär, Torsten ... Pa Molltorp ........ 300 35

Karlsborgs Cykel-& Sportaffär Gunnar lsacson ............. Strandv. 43 ... 101 80

 

Lidköpings-området 0510  Lidköping

Detaljförsäljning och reparationer

Cykel- & Mopedtjänst, Firma .......................... Vinbergsg. 13 ........... 241 40

Cykelcentralen Henry Penrson ................... Pa Vinninga ................... 501 30 

Eriksons Cykel- & Sportaffär Agnes Erikson ...... Nya stadens torg 11 ... 209 58

Ingemarsson Åke ........................................ Björkås ..................... 351 76

Jacobsson Erik, Rasagården ..................... Pa Saleby ...................... 301 11

Johansson Erland, Åsaka .......................... Pa Lovene ..................... 320 88

Larsson Gunnar, Mossen .......................... Pa Bronäs ...................... 350 62

Linderoths Cykel- & Ugnslackerings AB  .......... Källareg. 10 ............... 205 52

Persson Cykel o. Sport, Karl-Erik ................... Österg. 16 ................. 214 36

Sundberg John N. ................................,,,,,,.. Torng. 30 .................. 208 16

Walander Helmer ...............................,,,...... Sveag. 11 .................. 201 94

 

Mariestads-området 0501  Mariestad

Detaljförsäljning och reparationer

Cykel-Hagman Olle Hagman ................................ Kungsg. 4 ............. 103 95

Cykel- o. Mopedservice Wigge Engblad .................. Komministerg. 4 ... 124 52

Färdigs Cykelverkstad, K  ..................................... Stadsäga 527 ....... 111 83

Holmberg Gunnar, Haga ................................. Pa Sjötorp ................. 510 39

Lyrestads Cykel-o. Sportaffär Fritz ... Önnefors Tomtebo Pa Lyrestad .... 501 34

Norlander AB, A ..................... Pa Leksberg Linjevälj ... 101 45. 102 75. 107 25

Nyberg Gösta .................................................... Aspetorpsg. 12 ....... 107 74

Oves Sport Ove Fridheim .................................... Stockholmsv. 10 .... 109 48

Wiktorsson Cykel o. Motor Knut Wiktorsson .......... Högelid ................. 109 19

 

Fabriker och grossister

Norlander AB, A .................... Pa Leksberg Linjevälj ... 101 45, 102 75, 107 25

 

Skara-Götene-området 0511  Skara - Götene

Detaljförsäljning och reparationer

 

Eric Johanssons Cykel- & Sportaffär Reparationsverkstad

Tel. aff. 106 37 SKARA Tel. aff. 106 37

Ankn. bost. 10637 (vid Domkyrkan) Ankn. bost. 10637

 

Andersson Ivar Framnäs ...... Pa Axvall ... 202 10

Cykelcentralen Tage Ternemar ...... Marumsg. 13 ... 105 78

Johanssons Cykel- & Sportaffär, E ...... Malmg. 2 ... 106 37

Jonsson Lars ...... Pa Götene ...  501 87

Persson Karl-Erik Soläng ...... Pa Götene ... 421 90

 

Skövde-området 0500  Skövde

Detaljförsäljning och reparationer

 

CYKELCENTRALEN

SKÖVDE

Telefon affären 101 53, Kontor 135 52 I

Crescent cyklar - Reparationer

 

L. M:s Cykel o. Motor

LARS MELIN

Storg. 41 SKÖVDE Tel. 167 75, Best. 179 85

Försäljning av Cyklar o, Mopeder av olika märken

Reparationer. Vid behov kan Ni ringa oss; vi kommer

 

Smedmans Motor- & Cykelverkstad

Ekedalsgatan 2 SKÖVDE Telefon 112 83

Cyklar - Mopeder HMV o. Husqvarna

Motorreparationer

 

Andersson Carl Liden ...... Pa Väring ... 400 41

Carlsson se Karlsson

Cykelcentralen. K-G Janson ...... Torgg. 8 ... 10152, 13552

Cykelkompaniet E Alfredsson & son ...... Hert. Joh.torg 4 ... 104 85

Cykeltjänst Arvid Grundberg ...... Mariestadsv. 11 ... 155 76

Gustafsson G A Kärret ...... Pa Väring ... 620 17

Johansson Cykelverkstad, R Rune Johansson ...... Värsåsv. 4 ... 128 04

Carlsson Cykel- & Radioaffär Eftr., Gunnar Simon

Johansson Fridhem ...... Pa Skidtorp ... 330 44

Lööv Gilbert Fredsberg ...... Pa Stenstorp ... 521 71

Mekano Ingemar Eriksson ...... Varnhemsg. 4 ... 123 15

Melin Lars ...... Storg. 41 ... 167 75

Monark Cykel- Sport- & Radioaffär ...... Storg. 11 ... 185 11

Nya Cykelaffären Einar Bogren Nyholm ...... Pa Stenstorp ... 501 86

Seemi Cykel & Motor S Tanhua ...... Lögeg. 10 ... 113 50

Simons Radio & TV AB ...... Storg. 52 ... 174 60

Smedmans Motor- & Cykelverkstad Cari Smedman ...... Ekedalsg. 2 ... 112 83

Stenstorps Cykel- & Sportaffär Rune Modin ...... Hant-v.g. 3 Pa Stenstorp ... 501 17

Svensson Paul ...... Pa Väring ... 400 63

Tidans Cykel & Sport Ingvar Odd ...... Pa Tidan ... 700 85

Wahlgrens Eftr. E Stångberg ...... Staketg. 7 ... 102 38

 

Fabriker och grossister

Svalan Cykelfabrik, AB Förest. G E Gustavsson.

Hert.Joh.g. 10 partinederl. ... 113 35

 

Tibro-området 0504  Tibro

Detaljförsäljning och reparationer

Tibro Motorkompani Pettersson o. Jarnhede ...... Fredsg. 17 ... 108 88

 

Tidaholms-området 0502  Tidaholm 

Detaljförsäljning och reparationer

 

TIDAHOLM Tel. 113 85 växel

Simons

RADIO - TV - SPORT

Zündapp, Crescent Puch m. fl.

Distr.-förs. DBS - Fullständig service

 

Carléns Cykelverkstad O Carlén Sjölyckan ...... Pa Brandstorp ... 50055

Carlsson se Karlsson

Carlsson Herbert ...... Pa Suntak ... 41072

Simons N. ...... Kungsv. 3 Växel ... 11385

Stadig Knut ...... Pa Madängsholm ... 40118

Ståhl Jan-Erik ...... V. Drottn.v. 28 ... 11220

Svensson Einar ...... Nygatan 16 ... 10264

 

Vara-Nossebro-området 0512  Vara, Nossebro.

Detaljförsäljning och reparationer

Hermansson Carl Svedalen ...... Pa Essunga ... 52118

Johansson Hjalmar Siggesro ...... Pa Nossebro ... 81029

Johnsson Erik Anders - Nilstorp ...... Pa Tumleberg ... 80126

Karlsson Artur. Storg. 15 ...... Pa Kvanum ... 92114

Larsson, Firma C W Knut Larsson ...... Storg. 19 ... 101 49

Lönnerud, Bröderna Villaro ...... Pa Helås ... 15012

Magnusson Cykel o. Sport Stig Magnusson Lars-Andersgården ...... Pa Vedum ... 40044

Moped- Cykel- o. Sportaffären Bertil Henriksson ...... Korsg. 14 ... 10151

Möller Arvid  ......Pa Stora Levene ... 60060

Strandberg John ...... Torgg. 4 ... 10041

Svensson S A Kyrkliden ...... Pa Larv ...42014

Tråvads Cykel- o. Sportaffär Ulf Almen ...... Pa Tråvad 20330

Vedums Cykel- Sport- & Radioaffär Sven Pärlhammar Storegården ...... Pa Vedum ... 40150

 

Övriga stationer     Fredsberg, Fägre, Hova, Järpås, Töreboda, Vinköl.

Detaljförsäljning och reparationer

Karlsson Karl Riksberg ...... Pa Töreboda ... Fredsberg 63142

Lövnertz Uno ... Fägre 21181

Gårdsjö Cykelverkstad Helge Pettersson ... Gårdsjö 41178

Larsson Sivert ... Hova 42

Persson Georg ... Hällekis 45

Svensson Stig ... Järpås 150

Thorssell Arthur ... Moholm 75

Andersson, Bröderna Kanalv ... Töreboda 925

Peterson Cykel- o. Sportaffär, Anders Skolg.10 ... Töreboda 215

Töreboda Cykel- Sport- o. Radio AB Kyrkog. 15 ... Töreboda 333

Ullberg Sven Pa Öttum ... Vinköl 11

 
 
 
  
 Sid. 400