Bicycle register  I - J                        
 IREN > Gösta Isgren, Mariestad. ^ back to IREN in reg.
- - - - - - - - - - - - -
MARIESTAD. - Västergötland.
  Andra cykelmärken från Mariestad. Vykort
 
05     
      APOLLO made bicycles.

 

 

MARIESTAD

 

 

G. ISGREN

IREN

MARIESTAD

 

 

 

 

 

kommun, kommunhuset

stadsvapen, logo

.

 
 MARIESTAD.    
 

E. Isgrens Cykelaffär.

Stockholmsvägen.

Mariestad.

Tel. 769.

 

Innehavaren var mellan åren 1926—33 anställd i en lackeringsverkstad i Mariestad. Han innehade därefter en cykelverkstad i Sjötorp, som år 1935 flyttades till Mariestad.

Den var först belägen vid Viktoriagatan men eftersom rörelsen utvidgades flyttades den till Torget, där den nu är belägen.

 

Firman försäljer och reparerar cyklar samt även radioapparater och sportartiklar.

 

Gösta Edvard Levin Isgren är född den 8 mars 1911 och son till montör Johan Isgren o. h. h. Augusta f. Levin. Han är gift sedan den 5 mars 1938 med Naemi Otterström.

 

 

 

 

 
 
 
Post      
 Hälsning från Mariestad.  [Post Card register.] [Same type card.] 
 
  Post Card register.
 
 
00      
  Andra cykelmärken från MARIESTAD.                               VÄSTERGÖTLAND Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   
 

 

* EVALDO > EVALDO LYX > ROY ........ Evald Andersson.

 

* DIAMANT ....................... Carl Frisk (Kartkort).

   CAVELLO > PÄRLAN ........ C. L. Frisks Cykelaffär. - Kartkort.

 

Firmor med ett cykelmärke.

CELER .......... C. A. Hagmans Cykelaffär. Ringklocka.

IREN ............ Gösta Isgren (P.g. up).

Olof Olsson Velocipedaffär.

STILING ....... Gustaf Färdigh.

VÄNERN ........ Emil Öst. INGET CM (P.g. down.).

 

 

 [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]
 

● E. Isgrens Cykelaffär. Stockholmsvägen. IREN (P.g. up.).

 

● Cykel- & Motorfirman Evald Andersson. EVALDO, EVALDO LYX, ROY (P.g. down.).

 

● Emil Östs Bilverkstad. Stockholmsvägen. VÄNERN (P.g. down.).

 

 

 

● Rikstelefonkatalogen Skövde-delen 1963

 

 

 

 

Auktoriserade HERMES försäljare.

● Mariestad, C. A. Hagmans Velocipedaffär (P.g. down.).

● Mariestad, Gust. Färdig (P.g. down.).

 

 
 
10    
 MARIESTAD.   EVALDO > EVALDO LYX > ROY > Evald Andersson.  
 
 

 

 

EVALDO ANDERSSON

MARIESTAD

EVALDO

 

 

 

EVALDO ANDERSSON

MARIESTAD

EVALDO LYX

 

Back to XX in reg.

 

 

EVALDO ANDERSSON

MARIESTAD

EVALDO LYX

 

 

EVALDO ANDERSSON

ROY

MARIESTAD

 

Back to XX in reg.

 
 
 MARIESTAD.  1941  
 

Cykel- & Motorfirman Evald Andersson.

Stockholmsvägen.

Mariestad.

Tel. 774.

 

Verksamheten började 1930. Innehavaren började då att reparera cyklar i sitt hem i Berga. Kundkretsen ökades snabbt och 1932 uppfördes en verkstadslokal. Företaget flyttades 1935 till Högalid i Mariestad och efter tre år på denna plats flyttades firman till nuvarande lokaler vid Stockholmsvägen.

 

Rörelsen, som sysselsätter två anställda, reparerar och försäljer cyklar och motorcyklar samt radioapparater m. m.

 

Karl Evald Andersson är född den 3 oktober 1912 och son till lantbrukaren Karl Andersson o. h. h. Klara Charlotta f. Abrahamsson.

 

 
 
 
20    
 MARIESTAD.   CELER > C. A. Hagmans Cykelaffär.  
 
 

[Bells & Signals.]

 

 

 

 

 

 

             

 

C. A. HAGMANS

CYKELAFFÄR

CELER

MARIESTAD

 

Back to XX in reg.

 

 

C. A. HAGMANS

CYKELAFFÄR

CELER

MARIESTAD

 

 

C. A. HAGMANS

CYKELAFFÄR

CELER

MARIESTAD

 

 

CELER

C. A. Hagmans

Cykelaffär.

Mariestad.

.

 

 
 
       
 

 

Auktoriserade HERMES försäljare.

● Mariestad, C. A. Hagmans Velocipedaffär 

 

 

 

 

 

 
 
 
30    
 MARIESTAD.   Olof Olsson Velocipedaffär och STILING Gust. Färdig.    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auktoriserade HERMES försäljare.

● Mariestad, Gust. Färdig. 

 

 

 

OLOF OLSSON

VELOCIPEDAFFÄR

MARIESTAD

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

 

GUSTAF FÄRDIGH

STILING

MARIESTAD

 

Back to XX in reg.

 

 

GUSTAF FÄRDIGH

MARIESTAD

 

 
 
40    
 MARIESTAD.  1941 - VÄNERN  
 

Emil Östs Bilverkstad.

Stockholmsvägen.

Mariestad.

Tel. 298.

 

År 1918 startade innehavaren en cykelverkstad i Mariestad och denna rörelse utvidgades till att även omfatta bilreparationer. 1924 inköptes den fastighet där verkstaden nu är belägen. Firman utför mekaniska arbeten av alla slag, monterar gengasaggregat samt reparerar bilar och motorcyklar. Även försäljning av cyklar och motorcyklar bedrives.

 

Bensinstation finnes. Emil Öst, som är en av vårt lands storskyttar, innehar en mångfald priser och medaljer inom denna sport. Bl. a. erhöll han andra pris vid Riksskyttetävlingen 1927 och Melker Lyckholms vandringspris 1936. År 1940 deltog han i den segrande Mariestadsgruppen i tävlingen om Stockholmstidningens pokal.

 

Johan Emil Öst är född den 20 juli 1892 och son till Johan Alfred Öst o. h. h. Emma Öst. Han gifte sig år 1920 med Ingegärd Sjöö. Barn: Ingemar, född 1923.

 
 
       
 Ask for GB - Bicycle bell !