Bicycle register  N - O
 NOVO EXPRESS > Walters Verkstäder, Mullhyttemo. ^ back to NOVO EXPRESS in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
MULLHYTTEMO. Örebro län - Närke.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.    Vykort.
 
 
 
 
 

 

NOVO EXPRESS

Walters Verkstäder,

Mullhyttemo.

 

   

 

Utombordsmotor:

Gale Buccaneer.

 
 
 
   
Cykelbil i Mullhyttemo!

 

Heltäckt cykelbil tillverkad på ledig tid av handelsbiträdet herr K.V. Pettersson, Mullhyttemo.

 

 

 
 
 
 

Mamma alltid ängslig är.

Tänk på det - och vägvett lär!

 

Pratbubbla: Äsch! Vi kryper under!

"Nej" du skall till gossen säga

som så här vill gå tillväga.

 

Omkörning till höger man gör!

Ring på klockan så man hör!

 

Pratbubbla: Hör ni grabbar! Det här är ingen cirkus!

På en cirkus gör man tricks!

Men på allmän landsväg - Nix!

 
 
 
 
 
 
 
 70 -
 Bicycle brand has nothing in common with outboard motor.
 
 Buccaneer - Gale  U.S.A. [Guide for outboard motors & Bosch spark plugs: Buccaneer - Gale.] 
 
 

Gale Products

Division of Outboard Marine Corp. (OMC)

Galesburg, Illinois

 

Bosch spark plugs:

Buccaneer

1955-59 3 hk; 5 hk W 225 T 3 0,7

 

Gale

1960 3 hk; 5 hk W 175 T 3 W 225 T 3 0,7

1960 15 hk; 25 hk; 35 hk; 60 hk W 225 T 3 0,7

 

 

Gale outboards were often sold through chain stores

as...

- Buccaneer.

- Brooklure.

- Hiawatha.

- Royal.

- Saber.

- Sea Bee.

- Sea King.

 

 
 
 1953 - Buccaneer 5 h.p.  
 

- START QUICKER

- GET AWAY FASTER

  With... Buccaneer