Bicycle register  N - O
 NOVO EXPRESS > Walters Verkstäder, Mullhyttemo. ^ back to NOVO EXPRESS in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
MULLHYTTEMO. Örebro län - Närke.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.    Vykort.
 
 

 

 

  

 

   

 

      TEXACO main.

 

 

NOVO

EXPRESS

WALTERS

VERKSTÄDER

Mullhyttemo

TEL 8

   

 

Buccaneer 5h.p.

 

Utombordsmotor: Gale Buccaneer.

 
 
 
T3c      
 MULLHYTTEMO.       [Back to Händigt folk.]  [Vykort register.]
 

Här se vi K. V. Petterssons 4-hjuliga vagn. 

Han meddelar att hans ekipage inte är den enda

cykelbilen i trakten, utan där finns ett flertal

välgjorda vagnar.

Heder åt närkingarna!

 

 

 

En vagn från Mullhyttemo i Närke, en 4- hjulig

heltäckt vagn, som tillverkats av herr K. V. Pettersson. 

Herr Pettersson, som är handelsbiträde till professionen,

bar byggt ekipaget på lediga stunder. Kostnaden uppgick

till 425 kronor, men så är också allting tillverkat av

nytt material. 

 
 
 
M3c      
 MULLHYTTEMO.     (Inget eget cykelmärke) [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma H. A. Carlberg & Söner.

Reparationsverkstad & Cykelaffär.

Solliden.

Mullhyttemo.

Tel. 17 och 57.

 

 

 

 

 

 

 

Bröderna Anders och Erik Carlberg förestå firman sedan 1924, vilken sedan 1921 drivits i nuvarande fastighet, som byggdes samma år.

Cyklar, reservdelar och tillbehör säljas, varjämte firman har en välutrustad reparationsverkstad för motorfordon och velocipeder. Bensin och oljor samt reservdelar till bilar saluföras även.

Verkstaden och bostadshuset äro taxerade till 20,000 kr. och brandförsäkrade för 35,000 kr. Innehavarnas fader flyttade 1904 till Mullhyttan och blev då verkmästare vid Mullhyttans Mek. Verkstads A.-B. 1906 etablerade han egen smidesverkstad, som han drev på Smedje-tomten till 1915, då ny fastighet byggdes. 1916 inregistrerades det nuvarande firmanamnet. Fem år senare försåldes fastigheten och en ny uppfördes, i vilken firman alltjämt har sina lokaler.

Bröderna Carlberg ha bägge lärt yrket av sin fader. Anders Carlberg har vid sidan av verksamheten i firman även sysslat med försäljning av bilar. Han har tillerkänts Fylgias förtjänstmärke för skadefria år. Brodern Erik har samma märke för motorcykel. Bägge ha helt gått upp i sitt arbete och äro kända som skickliga yrkesmän.

 

Anders Bernh. Carlberg är född den 31 oktober 1891 och son till Herman Adolf Carlberg, Timmersdala, o. h. h. Charlotta f. Pettersson. Den 17 februari 1940 gifte han sig med Anna Linnea Berg, Mullhyttan.

Carl Erik Carlberg är född den 10 november 1893.

 

 
 
 
 
 

Mamma alltid ängslig är.

Tänk på det - och vägvett lär!

 

Pratbubbla: Äsch! Vi kryper under!

"Nej" du skall till gossen säga

som så här vill gå tillväga.

 

Omkörning till höger man gör!

Ring på klockan så man hör!

 

Pratbubbla: Hör ni grabbar! Det här

är ingen cirkus!

På en cirkus gör man tricks!

Men på allmän landsväg - Nix!

 

 

 
 
70
 Bicycle brand has nothing in common with outboard motor.
 
 
 Buccaneer - Gale  U.S.A. [Guide for outboard motors & Bosch spark plugs: Buccaneer - Gale.] 
 
 

Gale Products

Division of Outboard Marine Corp. (OMC)

Galesburg, Illinois

 

Bosch spark plugs:

Buccaneer

1955-59 3 hk; 5 hk W 225 T 3 0,7

 

Gale

1960 3 hk; 5 hk W 175 T 3 W 225 T 3 0,7

1960 15 hk; 25 hk; 35 hk; 60 hk W 225 T 3 0,7

 

 

Gale outboards were often sold through chain stores

as...

Buccaneer.

● Brooklure.

● Hiawatha.

● Royal.

● Saber.

● Sea Bee.

● Sea King.

 

 
 
 1953 - Buccaneer 5 h.p.  
 

- START QUICKER

- GET AWAY FASTER

  With... Buccaneer

 

 

 

 

  
 
 
T4      
 TEXACO.  The Texas Company.       [TexacoCaltex • Chevron, 2001.] [Petrol marks.]
 
 
 

 

 

 

Texaco Outboard Oil

• at

 

 

 

 

 

 

T4c   

 

at Morgongåva (bicycles)