Cykelbilar / Bicyclecars - main page.
 Bicycle cars ^ back to Bicycle cars main. 
- - - - - - - - - - - - -

 

[1943] Fantom. [43] Pedobilen. [43] Petterssons vagn. [43] En tysk, 4 svenska. [45] Pilot CB101. [47] Belgiska vagnar. Finsk vagn.

 

   
 
 
 
 
 
   
 1943 K.V. Petterssons heltäckta vagn.
 [Cykelmärke från Mullhättemo.]
 
   
 
 

En vagn från Mullhyttemo i Närke, en 4- hjulig heltäckt vagn, som tillverkats av 

herr K.V. Pettersson. 

Herr Pettersson, som är handelsbiträde till professionen, bar byggt ekipaget på lediga stunder. Kostnaden uppgick till 425 kronor, men så är också allting tillverkat av nytt material. 

 

 

 

Här se vi K. V. Petterssons 4-hjuliga vagn. 

Han meddelar att hans ekipage inte är den enda cykelbilen i trakten, utan där finns ett flertal välgjorda vagnar.

Heder åt närkingarna!