Bicycle register  P                        
 PILOT > Svenskt Fabrikat. ^ back to PILOT in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
 Okänd tillverkare, försäljnings lokal - ort.
 Ingen länk åter: Andra towns, villages./ Sveriges landskap.  
 
 

 

PILOT

SVENSKT

FABRIKAT

 

Back to: Okänd tillverkare.

 

PILOT

SVENSKT

FABRIKAT

 

 

PILOT

 

SAKO Sveriges allmänna kolonialgrossister, Göteborg.

 

 

Elcykeln är årets schlager..

Ni kan göra en själv!

1942

 

 
 
 
Verktyg
 1942 - El-cykeln är årets schlager - Ni kan göra en själv!  Från Lektyr nr18/42               [Guide: Cykel & Teknik.] 
 
INGENJÖRSFIRMAN LINDBERG & CO.  
          
 

Elcykeln är årets schlager - Ni kan göra en själv! 

Ändra själv Er cykel eller lättviktare till elektrisk drift efter vår handledning, som beskriver utförandet på ett enkelt och lättfattligt sätt. Den innehåller bl. a. 14 ritningar och fotografier och lämnar uttömmande svar på allt det Ni behöver veta om elcyklar. Utför Ni arbetet själv, blir kostnaden låg. 3:e upplagan. Erhålles mot postförskott för endast kr. 5:25 incl. omsättn.skatt och porto. 

 

Rekvisition kan ske genom att i öppet kuvert, frankerat med 5-öres frimärke, insända vidstående kupong, ifylld med namn och adress till Ingenjörsfirman Lindberg & Co, Kammakaregatan 54, Stockholm. Firman grundad 1929.

Härmed rekvireras handboken om elcykeln mot postförskott (5:25) från INGENJÖRSFIRMAN LINDBERG & CO.

Kammakaregatan 54, Stockholm. Namn .................. Adress .................. Postadress ..................