Bicycle register  R                  
 BRAGE > HUGIN > OK, -LYX > ROTAX > A-B. O. Kræpelien, Stockholm.    ^ back to ROTAX in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
AB. O. KRÆPELIEN, STOCKHOLM. 
 Andra cykelmärken från Stockholm
 
 
   
 

ROTAX

 A-B. O. Kræpelien,

Stockholm.

 

     
 
 
   Från Lektyr nr18/42   ANNONS   
 

Elcykeln är årets schlager - Ni kan göra en själv! 

 

Ändra själv Er cykel eller lättviktare till elektrisk drift efter vår handledning, som beskriver utförandet på ett enkelt och lättfattligt sätt.

Den innehåller bl. a. 14 ritningar och fotografier och lämnar uttömmande svar på allt det Ni behöver veta om elcyklar.

Utför Ni arbetet själv, blir kostnaden låg. 3:e upplagan. Erhålles mot postförskott för endast kr. 5:25 incl. omsättn.skatt och porto. 

 

Rekvisition kan ske genom att i öppet kuvert, frankerat med 5-öres frimärke, insända vidstående kupong, ifylld med namn och adress till 

Ingenjörsfirman

Lindberg & Co, Kammakaregatan 54, Stockholm. Firman grundad 1929.

 

Härmed rekvireras handboken om elcykeln mot postförskott (5:25) 

från INGENJÖRSFIRMAN LINDBERG & CO. Kammakaregatan 54, Stockholm. 

Namn ...................................... Adress .................................... Postadress ............................