Bicycle register  S                    
 STRÅKEN > Cykeln Stråken "Som flyter fram", Sandhem.   ^ back to STRÅKEN in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
SANDHEM. - Västergötland.
 Annat cykelmärke från Sandhem. Vykort. • Vykort, page down.
05
 

 

SANDHEM

CYKELN

STRÅKEN

SOM FLYTER FRAM

 

 

SANDHEM

CYKELN

STRÅKEN

SOM FLYTER FRAM

 

 

 

Reina cykellås  Bj.37

 

 
 
00   
 Andra cykelmärken från SANDHEM.                                   VÄSTERGÖTLAND. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.  
 

KRONAN .......... Lindströms.

 

STRÅKEN ......... Cykeln Stråken "Som flyter fram" (P.g. up.).

 

 

 

 

 

 [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

● Sigfrid Fredrikssons Cykel- & Radioaffär.

 

 

 
 
20    
 SANDHEM.   KRONAN.    
 
 
       

 

O. G. LINDSTRÖM & CO.

KRONAN

SANDHEM

 

Back to XX in reg.

 

O framför G (Lindström)

kan vara D

 

 

 

 

 

 

 

 
 
S3c      
 SANDHEM.     [Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]
 

 

 

 

 

 

 

 

Sigfrid Fredrikssons Cykel- & Radioaffär.

Sandhem.

Tel. 71.

 

Innehavaren var till en början sysselsatt med jordbruksarbete på fädernegården, övergick sedan till kanalgrävning och skogshuggning och började på lediga stunder åtaga sig reparationer av cyklar. Genom sparsamhet lyckades han samla ett kapital, så att han kunde inköpa en tomt i Sandhem, där han sedan byggde verkstad med butik och bostad. Redan 1934 hade han startat verkstadsrörelse i annan fastighet i samhället, och 1936 inflyttade han sedan i nuvarande lokaler, vilka äro taxerade till 2.S00 kr. och med lager brandförsäkrade för 15.500 kr.

 

Firman utför reparationer av velocipeder, säljer nya och begagnade cyklar, reservdelar, radioapparater, grammofoner, skivor, sportartiklar o. dyl. samt har för varje år noterat en stigande omsättning. En springpojke är anställd i rörelsen.

 

Sigfrid Fredriksson är född den 25 januari 1912 och son till David Fredriksson, född den 10 januari 1877, o. h. h. Alma f. Zakrisson, född den 2 januari 1870.

 

 
 
 
M3c      
 1937     [Samma cykellås.]   [Guide: Stöld & Lås.] 
 

 

    

 

 

REINA CYKELLÅS. 

Fabrikanten av REINA Cykellås vill härmed anmoda herrar cykelhandlare och cykelreparatörer, att vid inköp av dessa lås: 

 

No. 696 Helna 

No. 697 Helna Nova 

No. 698 Helna Ballon 

 

se till, att de äro märkta med fabrikens originalmärken Helna eller Helna Nova för att därigenom erhålla original låset. 

 

Observera! Original REINA Cykellås säljes aldrig utan inskription REINA eller REINA NOVA 

Begär därför hos Eder cykelgrossist cykellås endast märkta REINA eller REINA NOVA. 

 

TURE LARSSON 

Vanadisvägen 6 - STOCKHOLM

 

 

 

Från Cykel- och Sporthandlaren 7/1937

 
 
 
 
T3c      
 SANDHEM.  Parti av Sandhem. Gulftapp.    [Guide: GULF.]   [Vykort register.]
 
 
 Hälsning från Sandhem. Skolan. Kyrkan. Motiv. Inne i kyrkan. Grimstorp.