Bicycle register V -  W                       
 WINNER > med Resare Anders, Snogeröd. ^ back to WINNER in reg.
- - - - - - - - - - - - -
SNOGERÖD. - Skåne.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap. Vykort. • No Vykort, page down.
 
 
   

 

SNOGERÖD

WINNER

MED

RESARE

ANDERS

     
 
 
T3c      
 SNOGERÖD.   "S".    [Vykort register.]
 
 
 
M3c      
 1937     [Vykort register.]  [Samma cykellås.] 
 

 

    

 

 

REINA CYKELLÅS. 

Fabrikanten av REINA Cykellås vill härmed anmoda herrar cykelhandlare och cykelreparatörer, att vid inköp av dessa lås: 

 

No. 696 Helna 

No. 697 Helna Nova 

No. 698 Helna Ballon 

 

se till, att de äro märkta med fabrikens originalmärken Helna eller Helna Nova för att därigenom erhålla original låset. 

 

Observera! Original REINA Cykellås säljes aldrig utan inskription REINA eller REINA NOVA 

Begär därför hos Eder cykelgrossist cykellås endast märkta REINA eller REINA NOVA. 

 

TURE LARSSON 

Vanadisvägen 6 - STOCKHOLM

 

 

 

Från Cykel- och Sporthandlaren 7/1937

 
 
mopeds  
 1957   UT Sport.   [Back/to UT mopeds.]  TOPP
 
 
 
 
 UT-Motorradfabrik, Schwenk & Schnürle KG., Stuttgart-Möhringen.
 
 
TOPP