Bicycle register  S
 SWING > Birger Mård, Falun. ^ back to SWING in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
 - Dalarna.
 Andra cykelmärken från Falun.

-  

-

 
 
 

Also on this page:

 

AMJA

And. Mattssons Kafferosteri AB,

Falun. 

 

Serietidningsomslag:

Fantomen.

 

 

SWING

BIRGER MÅRD

FALUN

 

 

SWING

BIRGER MÅRD

FALUN

 

 

 

 

 
 
 
Kaffe      
 FALUN.  AMJA - And. Mattssons Kafferosteri AB, Falun.   [Back to Falun main.] [Guide: Kaffe & Tea.]
 

 

AMJA

And. Mattssons

Kafferosteri A/B,

Falun.

 

 

   

 

And. Mattssons Kafferosteri A.-B.

Åsgatan 38.

Falun.

Tel. 1134. 292, 576 och 574.

 

Den 5 oktober 1903 startade direktör And. Mattsson sitt nuvarande företag — då i blygsam skala, men nu en miljonaffär, alltjämt stadd i utveckling. Till en början hade gummorna ute i stugorna ej något förtroende för rostat kaffe, men så småningom började de köpa varan för att blanda den i sitt hemrostade, och då dröjde det inte länge, förrän de märkte, att smaken blev bättre, varför hemrostningen blev allt mindre vanlig, och det fabriksrostade kaffet fick därigenom en allt större marknad. Firman gick mer och mer framåt, de gamla lokalerna vid Garvaregatan blevo för trånga, och direktör Mattsson inköpte därför 1909 den nuvarande fastigheten, där han byggde erforderliga lokaler för lager och rosteri, medan borgarhuset mot gatan fick lämna plats för kontoret.

 

Firman disponerar nu ett av de mest moderna kafferosterierna, och dess varumärke »Amja» är känt och välkänt över hela landet. Kapaciteten uppgår efter rosteriets ombyggnad 1932 till 7,200 kg. per dag. Kopparstaden Falun har blivit mindre omtalad för sin malm på senare tid, men som kaffestad har den stigit fram i främsta ledet. Man kanske skulle våga tala om »kaffe-koppar» — om Amja-vitsen får vara tillåten.

 

Anders Mattsson är född i Djur i Gagnef 1879 och son till jordbrukaren, mjölnaren och handlanden Kis Matts Andersson o. h. h. Hag Kerstin Olsdotter, vars fader var en bemärkt man i Gagnef och hela socknens klockarfar. Sex syskon funnos i äktenskapet, och de fingo tidigt lära sig att hjälpa far och mor i arbetet på åker och äng för att trygga brödet för dagen. 16 år gammal begav sig Anders hemifrån för att söka sig sin egen utkomst. Färden ställdes till Mora, där en anförvant skulle uppsökas för att giva ynglingen det första handtaget på vägen. Kassan var skral, men en dalkarl har energi, och Anders ville inte giva sig. Efter att en tid ha vistats hos en släkting fick han sin första kondition hos handlande Anders Eliasson med 50 öre om dagen och fri mat samt ett nödtorftigt husrum. Klockan 6 på morgonen började arbetet och före 9 på kvällen slutade det aldrig. Han ville emellertid förkovra sig, och tänkte därför på att en dag bliva så lycklig, att han kunde genomgå Kristinehamns praktiska skola. Men pengar fattades. Anders lade emellertid märke till att rallarna vid bygget av Mora—Elfdalens järnväg strödde tombuteljer efter sig längs bankarna, och det blev hans första uppgift att tillsammans med några kamrater samla upp och sälja dessa. Medarbetarna fingo betalt i utländska frimärken ur en samling, som Anders billigt kommit över, och kontanterna behöll han själv. När han var 20 år gammal, kunde han genomföra sin skoldröm i Kristinehamn. Pengarna räckte inte långt, men Anders etablerade sig som fiskhandlare på lediga stunder, och därigenom lyckades han även stilla sin vetgirighet. Affärerna gingo f. ö. så bra, att han kunde köpa en cykel och företaga hemfärden från skolan på den. Han fick anställning i firma C. E. Berg som handelsresande, gjorde 1901 sin första utlandsresa till Köpenhamn, fick se kafferost-ning, reste hem och började själv i samma bransch — och lyckades.

Direktör And. Mattsson är gift med Karin Simberg och har barnen Gunvor, Rigmor, Birgit, Marianne, Anders och Gustav.

 

 
 
 
 

AMJA 

AND. MATTSSONS JAVABL. 

En härlig doft o. arom

And. Mattssons Kafferosteri A/B. Falun

Kungl. Hovlevranrör.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
30      
 FALUN.   AMJA KAFFE - And. Mattssons Kafferosteri A/B, Falun.   [Guide: Kaffe & Tea.] 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Form      
 FANTOMEN.     [Guide: Färg & Form.]
 

 

Serietidningen FANTOMEN Nr.2 1951 

 

 

 

Serietidning FANTOMEN Nr.3 1951