Bicycle register V -  W                        
 OMEGA > VAUXHALL > E. Lindgren, Falun.  

^ back to VAUXHALL in reg.

- - - - - - - - - - - - -
FALUN. - Dalarna.
 Andra cykelmärken från Falun.   Vykort main. Vykort P.g. down.
 
 05    
 
         APOLLO made bicycles.   

 

E. LINDGREN

ORIGINAL

OMEGA 

FALUN

 

 

E. LINDGREN

OMEGA 

FALUN

 

Back to OMEGA in reg.

 

 

E. LINDGREN

OMEGA 

FALUN

 

 

 

 

 

 
06   
 
APOLLO made bicycles.    

 

ÅK LÄTT

ÅK

Vauxhall

 

KVALITETS-

VELOCIPEDEN

 

VAUXHALL

E. LINDGREN

FALUN

 

Back to XX in reg.

 

 

VAUXHALL

E. LINDGREN

FALUN

 

 

 

 

 
 
00     
 Andra cykelmärken från FALUN.                                          DALARNA. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   
 

Firmor med flera CM.

● SVALAN ..... Eriksson & Mård.

* AJAX > SVALAN > Maskinaktiebolaget John Eriksson. 

............ SVALAN AB Svalan Cykelfabrik.

 

* OMEGA > VAUXHALL > E. Lindgren. ...... (P.g. up.).

 

Firmor med ett CM.

A  

AJAX ......... Johanssons Järnhandel.

 

F 

FALUN .......

 

J  

• JUPITER ......

 

K  

● KULAN ....... Sport-depoten Nils Markhagen.

 

M 

MASTER .... Masterverken.

 

O  

OWE ......... O. Werthén.

 

R  

RUNN ........ Hälls Sportaffär.

 

S    

SWING ...... Birger Mård. 

 

 [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

Maskinaktiebolaget John Eriksson. Sturegatan 41. AJAX, SVALAN

 

● Hälls Sportaffär. Åsgatan 12. RUNN .................................................. (P.g. down.).

 

● Bergs Cykelverkstad. Holmgatan 16. ................................................ (P.g. down.).

 

● Dahlgrens Radio- & Cykelverkstad. Olof Dahlgren. Bergslagsgränd 1 .... (P.g. down.).

 

● Sport-Depoten. Nils Markhagen. Stora Torget. KULAN .......................... (P.g. down.).

 

 

Annat:

● Dunlop 1958. H. Hansson, Bengtsfors. ............................. (P.g. down.).

 

● Utombordsmotor GYRO - AB Gyroverken Speed, Falun .........................(P.g. down.).

 

• And. Mattssons Kafferosteri AB, Falun .............. (at bicycle SWING).

 

 

● Vapen Depôten, Falun (covers - omslag) ........................... (at Fiske & Jakt.).

 

 

 

Vykort.

● Busstation, många cyklar .... (P.g. down.).

 
 
 
MA  MF    
 FALUN.   AJAX och FALUN    
 

 

Var ligger Falun på kartan? (back)

 

 

Johanssons Järnhandel

AJAX

 

Cykel tillverkad av Hedbergs i Malmö

(Örnen)

 

Back to XX in reg.

 

   

FALUN

 

Back to XX in reg.

 

 
 
 
 
M2c      
 FALUN.    
 
     

 

m

master

MASTERVERKEN

FALUN

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
MR  20    
 FALUN.  RUNN.  
 

 

 

 

Häll´s

RUNN

Falun

 

Back to XX in reg.

 

 

Hälls Sportaffär.

Åsgatan 12.

Falun.

Tel. 666.

 

Firman startades 1912 av nuvarande innehavaren och drives numera i mycket stor skala. Affären har ett mycket välsorterat lager och är den äldsta i sin bransch i staden. Den driver ej endast detaljhandel utan även postorderförsäljning över hela landet, för vilket ändamål en katalog årligen tryckes i 25,000 exemplar.

En grosförsäljning bedrives även på Dalarna. Firman har speciell anläggning för modernisering av skjutvapen, såsom omborrning av mausergevär för jaktändamål m. m. Alla slags vapenreparationer utföras. En del fiskredskap tillverkas av företaget. 8 personer äro anställda i firman.

 

Erik August Häll är född den 19 juli 1867 och son till Samuel Häll, Norberg, o. h. h. Birgitta Rosander. 1893 gifte han sig med Augusta Matilda Bergkvist. Barn: Olle, Erik, Ester, gift Thorslund, Elsa, gift Wikman, Ellen, gift Thorslund, Emy, gift Pettersson, Greta, Ruth, gift Bouvin, Inga och Maja, gift Kullström. Av dessa är dottern Inga anställd i firman såsom kontorist. Sönerna Olle och Erik äro anställa i firman. Olle är född den 2 augusti 1902 och sedan 1931 gift med Margit Wickström. Barn: Per Olof och Margareta. Erik är född den 10 juli 1910.

 

 
 
     
 FALUN.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falu

SPORT

A.-B Falu Ångbryggeri

FALUN

 

     

 

 
 
M3c    
 FALUN.    
 

Bergs Cykelverkstad.

Holmgatan 16.

Falun.

 

 

 

 

Firman grundades 1927 och hade då sina lokaler på Slaggatan, varifrån den flyttade 1930 till nuvarande adress. 1934 utvidgades firman med lagerutrymmen, och sedan dess har rörelsen hela tiden gått framåt. Innehavaren började i den mekaniska branschen vid 16 års ålder i Östergötland, arbetade i Finspång till 1916, vid de Lavals Ångturbin till 1918, var samma år en tid anställd vid Kristinehamns verkstäder och tjänstgjorde 1918—1925 vid Falu mek. verkstad. Firman utför huvudsakligast cykelreparationer. Två man äro sysselsatta i företaget.

Vid sidan av sitt yrke har B. varit livligt intresserad av amatörteatern och medverkat i lokala revyer m. m. sedan 1923.

Karl E. Berg är född 1892 i Hällestad och sedan 1936 gift med Aina Johansson. Barn: Åke.

 

 
 
 
M3d    
 FALUN.    
 

Dahlgrens Radio- & Cykelverkstad.

Inneh. Olof Dahlgren.

Bergslagsgränd 1.

Falun.

Tel. 1152.

 

 

   

 

 

 

Rörelsen startades 1935 av Lars Erik Hero, vilken uteslutande sysslade med skrivmaskinsreparationer, till dess hr Dahlgren 1937 kom in i firman, då den utökades att även omfatta radio. 1938 övertog den senare företaget, som våren 1939 även började åtaga sig cykelreparationer. Han är försäljare i Falun av radiomärket Luxor. Tidigare har han varit anställd i firma Mattssons radioservice i Falun.

Lars Olof Dahlgren är född den 11 december 1913 och son till Bror Dahlgren, Göteborg, o. h. h. Frida Törnqvist.

 

 
 
 
M4c    
 FALUN.    
 

Sport-Depoten.

Nils Markhagen.

Stora Torget.

Falun.

Tel. 93 och 2482.

 

 

Eget cykelmärke: KULAN

 

 

 

Firman grundades 1916 av direktör Norbrandt och övertogs 1935 av nuvarande innehavaren, varvid samtidigt lokalerna ombyggdes och moderniserades. Inredningen är nu fullt tidsenlig och samtliga lokaliteter rymliga och ändamålsenliga. Företaget är det ledande i länet i sin bransch och har under årens lopp betydligt ökat sin omsättning. Allt som hör till en tidsenlig sportaffär finnes i lager.

 

M. började i branschen 1930 i Stockholm. Han har tidigare varit framstående aktiv idrottsman och blev i Linnéa tredje man i SM i löpning 1500 m. 1929 med tiden 4,04. Han har varit tränare i allmän idrott i Dalarna samt dessutom startat Dalarnas Draghundsklubb.

 

Nils Markhagen är född den 1 juni 1904 i Enköping och sedan 1933 gift med Göta Kjellström.

 

 
 
 
Post    
 FALUN.   Busstationen.   [Post Card register.] 
 
 
 
Bengtsfors    
 Katalog 1958: Motorfirman Harry Hansson, Bengtsfors.  [Back/to Harry Hansson, Bengtsfors.] 
 

T 272 Reparationsask "Dunlop Minor". 

T 271 Reparationsask "Dunlop Major". 

T 289 Dunlop motorcykelcord.  

T288 Solution i plåtask med skruvlock. 

        Asperg reparationsmaterial. 

T 290 Dunlop rep.gummi för innerslangar.

 

 

 

 

 

T 271 Reparationsask "Dunlop Major". 

Innehåll: Se bild. Passande såväl bil som mc. 

Per st. Kr. 4:50

 
 
70
 Bicycle brand has nothing in common with outboard motor.
 Konstruktör Gottfrid Darck: Kuli, Graver,  Gyro. 
 
 
 GYRO - Sverige [Guide: Outboard motors & Bosch spark plugs.]
 

AB Gyroverken Speed, Falun 

 

 

t.o.m. 36 Lilla Björn W 175 T 3 0,6

1937-38 Lilla Björn M 175 T 1 0,6

Stora Björn M 175 T 1 0,6

 

 
 
 Motorerna var i början konstruerade av ingenjör Gottfrid Darck med hjälp av ingenjör Filip Johansson och ingenjör Folke Mannerstedt.
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.-B. Gyroverken Speed.

Dir. Ingenjör Nils Lindholm

Falun.

Tel. 2109 och 2209.

 

Firman startades 1933, och samma år uppfördes fabriken, vilken sedan tillbyggdes under åren 1937—1938. Denna tillbyggnad var en nödvändighet, för att fabriken skulle kunna hålla sina leveransplaner samt bereda plats för den betydligt ökade personalen. Nybygget gav bättre utrymme, och den stora nya monteringshallen medgiver ett mera rationellt utnyttjande av en modern seriefabrikations möjligheter. En modern halvautomatisk revolversvarv av märket Schuckart & Schütte uppmonterades samtidigt.

 

Fabriken sysselsätter numera 40 man, och årstillverkningen är i ständigt stigande. Gyroverken tillverka de lättaste såväl inom- som utombordsmotorer, som tillverkas i Sverige, inom respektive hästkraftsområden. Detta resultat har uppnåtts genom högmoderna tvåtaktskonstruktioner med slidmatning samt lagring på SKF kul- och rullager. Motorerna äro ovanligt snabba, ekonomiska i drift och slitstarka.

 

I klass A för utombordare har Gyromotorn som en följd härav även kunnat notera svenskt rekord. Tillverkningen omfattar även stationära motorer för bensin- och fotogendrift. På grund av den höga kvalitet, som kännetecknar firmans produktion, ha samtliga motorer blivit allt mer populära och kunnat upptaga full konkurrens med utländska märken.

Firmans direktör är ingenjör Nils Lindholm. Försäljningschef är ingenjör Filip Johansson.

 
 
 
 

https://youtu.be/BUAl_K7Fgb4

 

 

 

 

 

Båtmotor samlaren

Håkan Berntsson

• Skaftö Marinmuseum.

 

GYRO motor av den säregna ingenjören Gottfrid Darck.

 

 

https://www.vastsverige.com/skafto/artiklar/hakan-berntsson/