Bicycle register T -  U.                   
 A.J.S > TALBOT, A.J.S. > A.B. Stalins järnhandel, Skara.  ^ back to TALBOT in reg.
- - - - - - - - - - - - -
- Västergötland. 
 Andra cykelmärken från Skara.  [Järnhandlarna.]
 
05     
 

 

STALINS JÄRNHANDEL

A.J.S.

SKARA

 

Back to XX in reg.

 

 

A.J.S.

TALBOT

 

(A.B. Stalins järnhandel, Skara.)

 
   
 
Post      
 Skara Stadsträdgården och Domkyrkan 1913 [Back to SKARA main.] [Post Card register.]