Bicycle register  C - D                
 DRAKEN > Eric Johansson Cykel-Sport, Skara. ^ back to DRAKEN  in reg.
- - - - - - - - - - - - -
SKARA. - Västergötland.
 Andra cykelmärken från Skara. Vykort.
 
05    
 

 

ERIC JOHANSSON

CYKEL-SPORT

DRAKEN

SKARA

Tel.106 37

 

   

 

SKARA

 Kommun, kommunen, kommunvapen, socialen,

ålderdomshem.

 

 
 
00    
 Andra cykelmärken från SKARA. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   
  

● A.J.S. > TALBOT A.J.S. ..... A.B. Stalins järnhandel.

 

DRAKEN ............... Eric Johansson Cykel-Sport. ....... (P.g. up.).

 

NORDINS, -ORIGINAL ...... Lyx Original och Modell standard. Bröd. Nordin.

 

VIOLA > SIMSON ........ Svenska Maskinaffären. (P.g. down.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

• Dahlbergs Bil- & Motorverkstad. (P.g. down.).

 

• Schölds Radioservice. (P.g. down.)

 

 

Rikstelefonkatalogen Skövde-delen 1963

 

● Utombordmotorer: Johnson (at Nordins.).

 

● Axel Anderssons Järnhandel.: Auktoriserade HERMES försäljare.

 

Vykort

● Järnvägsparken. (P.g. down.).

● Skara Stadsträdgården och Domkyrkan 1913 (at Stalin Järnhandel.)

 

 
10    
 SKARA.   SVENSKA MASKINAFFÄREN A.-B.  
 
 
   

 

VIOLA

SVENSKA MASKINAFFÄREN A.-B.

SKARA

  (Trollhättan).

 

Back to XX in reg.

 

 

SIMSON

Svenska Maskinaffären

SKARA

 

 

 

 

 

 

 

 
 
S3c    
 SKARA.     [Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]
 

 

 

 

 

 

 

 

Dahlbergs Bil- & Motorverkstad.

Inneh. Ingenjör Bror Dahlberg.

Marumstorget.

Skara.

Tel. 503.

 

Verksamheten startades 1923 av herrarna M. Johansson och B. Andersson. År 1926 överläts rörelsen till Gunnar Jansson, som drev den i två år, varefter nuvarande innehavaren övertog densamma. Förutom bilreparationer och mekaniska arbeten bedrives även försäljning av bilar och motorcyklar av ledande märken. 10 personer äro anställda, och firman åtnjuter mycket gott anseende. Innehavaren, som studerat vid Skara Läroverk och Hässleholms Tekniska Skola, är medlem i Sveriges Bilhandlareförbund, Sveriges Bilverkstäders Riksförbund samt Skara Hantverks- och Industriförening.

 

Bror Dahlberg är född den 16 mars 1905 och son till byggmästaren Oskar Dahlberg från Skara o. h. h. Anna f. Andersson. Han är gift med Frida Eriksson. Barn: Ingvar, född 1931, Sten, född 1932, Olof, född 1932, och Margareta, född 1941.

 

 
 
S4c    
 SKARA.     [Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]
 

 

 

 

 

 

 

 

Schölds Radioservice.

Marumsgatan 16.

Skara.

Tel. 605.

 

Verksamheten startades år 1933 i Skara, men drevs då i annan lokal, innehavaren, som sedan ungdomen haft stort intresse för radio o. dyl., tog år 1927 plats hos »Elmeko» Elektromekaniska Verkstad i Skara, varefter han praktiserade på ett antal platser. Han var bl. a. en tid anställd hos Sahlstrands Radio- och Musikaffär, efter vilken anställning den egna firman startades.

 

År 1939 flyttades företaget till nuvarande lokaler, som äro inrymda i en modern fastighet. Herr Schöld, som även bedrivit tekniska studier, anses vara en skicklig yrkesman och är därför livligt anlitad för radioreparationer o. dyl. Radioapparater av ledande märken samt cyklar o. dyl. försäljas även. Firman sysselsätter förutom innehavaren en anställd.

 

Sven Gustav Gerhard Schöld är född den 6 december 1906 och son till byggnadssnickaren Gustav Sköld från Skara o. h. h. Beda f. Carlsson. Han är gift med Edith Naemi Carlsson, född den S mars 1908 i Öglunda, Skaraborgs län.

 

 
 
 
Post    
 SKARA.   Järnvägsparken.   [Post Card register.]