Bicycle register V -  W                     
 WIDE > Maskinfirman Ludwig Widestrand, Stockholm.  ^ back to WIDE in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
Stockholm. - Uppland.
 Andra cykelmärken från Stockholm.  
 
 

 

Maskinfirman

Ludwig Widestrand

Wide

STOCKHOLM

 

 

Maskinfirman

Ludwig Widestrand

Wide

STOCKHOLM

 

  Dunlop 1958.     H. Hansson, Bengtsfors. 
 
Bengtsfors
 Katalog 1958: Motorfirman Harry Hansson, Bengtsfors.   [Back/to Harry Hansson, Bengtsfors.] [ Guide: Ringar & Däck. ] 
  

T 272 Reparationsask "Dunlop Minor". 

T 271 Reparationsask "Dunlop Major". 

T 289 Dunlop motorcykelcord.  

T288 Solution i plåtask med skruvlock. 

        Asperg reparationsmaterial. 

T 290 Dunlop rep.gummi för innerslangar.

 

 

 

 

 

 

 

 

T 290 Dunlop reparationsgummi för innerslangar. Passande bil- och mc-slangar. Rulle om 84"X6" i plåtburk. Självvulkande under körning. 

Per st. Kr. 15:- 

T 291 Dito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Per dm Kr. -: 85 

T 292 Dito tunnare för moped- och cykelslangar, i rulle om 36"x3". 

Per st. Kr. 2:15