Bicycle register  G - H                        
 GUTE > ROYAL > L. J. Sigren, Klintehamn. ^ back to GUTE in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
KLINTEHAMN. - Gotland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   Vykort page down.
 
10   
 

 

 L. J. SIGREN

GUTE

KLINTEHAMN

 

 

 L. J. SIGREN

ROYAL

KLINTEHAMN

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

 

 

 
 
 KLINTEHAMN.                                                                  GOTLAND.   []
 

GUTE > ROYAL ......... L. J. Sigren, Klintehamn (P.g. up.).

 

 

 

 [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

● Ragnar Löfqvist Cykelaffär. ........................................... (P.g. down.).

 

• Firma Gösta Larsson. Cykelverkstad, Strands. .................. (P.g. down.).

 

• Firma E. G. Ahlström. Speceri-, Järn- och Diversehandel. .... (P.g. down.).

 

• Hj. Anderssons Bilverkstad. ............................................ (P.g. down.).

 

 

 
M3c  Post  
 KLINTEHAMN.   Donnersgatan 31, Ragnar Löfqvist Cykelaffär.   [Post Card register.] 
 
 
 
K3c    
 KLINTEHAMN.  Strands.    
 

 

 

 

 

 

 

Firma Gösta Larsson.

Cykelverkstad.

Strands.

Klintehamn.

Tel. 4.

 

Innehavaren ägnade sig efter slutad skolgång åt cykelbranschen och innehade under någon tid anställning i firma Hanson, Fröjel. Efter kondition vid Visby El. Byrå startade han 1939 nuvarande företag. Verkstaden är rymlig och ljus samt utrustad med erforderliga maskiner för utförande av reparationsarbeten. Även lackering, svetsning och förnickling utföres.

 

Försäljningen omfattar främst cyklar av märkena Nordstjärnan, Hermes och Maraton samt tillbehör och reservdelar till dessa. I affären försäljas även radioapparater av olika märken. Jämte innehavaren är en person sysselsatt i rörelsen.

 

Karl Gösta Larsson är född den 28 januari 1921 och son till muraren E. Larsson o. h. h. Elin f. Jakobsson.

 

 
 
 
K4c    
 KLINTEHAMN.      
 

 

 

 

 

 

 

Firma E. G. Ahlström.

Speceri-, Järn- och Diversehandel.

Klintehamn.

Tel. 90.

 

Omkring år 1910 fick köpman Ahlström plats i sin nuvarande affär, vilken då drevs under firmanamnet E. Snöbohrn. Han arbetade där i fyra år och konditionerade därefter under två år hos sin svåger, smedsmästare E. Larsson, Björkvik, Södermanland. Han återvände därefter till firma E. Snöbohrn, och var verksam där i sju år tills han övertog en diverseaffär i Hejde. Denna rörelse drev han i sex år och återvände därefter till Klintehamn, där han ingick kompanjonskap med sin tidigare chef, handlanden E. Snöbohrn. De drevo rörelsen gemensamt till 1934, då köpman Ahlström ensam övertog densamma.

 

Den rymliga affärslokalen är försedd med fyra skyltfönster. I affären försäljas alla till en modern lanthandel hörande artiklar bl. a. specerier, konserver, lantmannaprodukter, järnvaror och handredskap. Sju personer äro anställda i firman. Innehavaren är medlem av Gotlands Köpmannaförbund, Köpmangillet, Gotlands Järnhandlareförening samt Gotlands handelskammare.

 

Erik Gabriel Ahlström är född den 24 mars 1895 och son till muraren Jakob Ahlström o. h. h. Mathilda f. Andersson. 1925 gifte han sig med Maria Åkerbäck. Barn: Britt Gunnel, född 1926, Inga Maria, född 1927, Per Erik, född 1931, och Göran, född 1933.

 

 
 
 
K5c    
 KLINTEHAMN.      
 

 

 

 

 

 

 

Hj. Anderssons Bilverkstad.

Klintehamn.

Tel. 66.

Företaget startades av innehavaren 1929 som cykelverkstad kombinerad med bilreparationsverkstad. 1935 utvidgades rörelsen till att omfatta installationer av värme och vatten, och påföljande år uppfördes nuvarande bilverkstad med modern maskinell utrustning. Försäljningen, som sker i tidsenligt inredd, rymlig lokal, omfattar cyklar, tillbehör till dessa och radioapparater. Upp till åtta personer äro sysselsatta vid företaget.

 

Lars Olof Hjalmar Andersson är född den 18 juli 1897 och son till lantbrukaren Petter Andersson o. h. h. Fanny f. Cedergren. 1929 gifte han sig med Selma Löfkvist. Barn : Bertil, född 1930.

 

 
 
 
 
 1934   ÅK CYKEL!  
 

Åk cykel svenska folk!

Nyttigt!

Ekonomiskt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var ligger Klintehamn på kartan? (back)

 

     

 
 
   Post  
 KLINTEHAMN.  Gatuparti.