Sverige.

Blekinge.

Bohuslän.

 

Dalarna.

Dalsland.

 

 Gotland.

Gästrikland.

Göteborg.

 

Halland.

Hälsingland.

Härjedalen.

 

Jämtland.

 

Lappland.

 

Medelpad.

Mälaren.

 

Norrbotten.

Närke.

 

Skåne.

Småland.

Stockholm.

Södermanland.

 

Uppland.

 

Värmland.

Västerbotten.

Västergötland.

Västmanland.

 

Ångermanland.

 

Öland.

Östergötland.

 

 

4322

 

Bicycles & accessories.
  GOTLAND. Försäljningsställen & Verkstäder. ^ back to Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
- - - - - - - - - - - - -

Landskap. • Karta 1928.

• Försäljningsställen, reparationsverkstäder utan eget känt märke, this page down.

 
 
 
   Guide försäljningsställen, reparationsverkstäder.     
  -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -R- -S- -T- -U- -VW- -Y- -Å- -Ä- -Ö

 

 

 

-B-

Burgsvik:

• Verner Larssons Cykelreparationsverkstad, Strands. ......... (P.g. down.).

 

-E-

Eksta xx (one way.).

 

Etelhem xx (one way.).

 

-F-

Fårösund:

• Firma John & Nils Nilsson. Reparationsverkstad.

 

-G-

Garda:

• Garda Nya Mek. Verkstad. Inneh. K. G. H. Nyström. .......... (P.g. down.).

 

-H-

Havdhem:

 • Havdhems Cykel- & Sportaffär. Inneh. H. O. S. Björkqvist.

 

Hemse:

• Firma Gust. Helling. Cykel-, Sport- & El. affär. ................... (P.g. down.).

• Firma Otto Svahn. Järnhandel. ......................... (P.g. down.).

 

-K-

Klintehamn:

● Ragnar Löfqvist Cykelaffär, Donnersgatan 31,

• Firma Gösta Larsson. Cykelverkstad, Strands.

• Firma E. G. Ahlström. Speceri-, Järn- och Diversehandel.

• Hj. Anderssons Bilverkstad.

 

-L-

Ljugarn:

• Firma E. I. Swartling. Cykel- & Mekanisk Verkstad. ............... (P.g. down.).

 

-R-

Roma Kloster:

• Roma Velociped- & Sportaffär. Inneh. A. R. V. Andersson. ..... (P.g. down.).

 

Ronehamn (one way.).

 

-S-

Slite (one way.).

 

-T-

Tingstäde:

• Torsten Johanssons Cykel- & Radioaffär. ............................. (P.g. down.).

 

-V-

Visby:

● Arne Rondahl. Cykelreparationer.

 

x
  I    

 

 

GOTLAND.

 

I

Gotlands län   

 

 

 

 

 

Ragnar Löfqvist Cykelaffär, Donnersgatan 31

Klintehamn.

  

 

 

Firma Arne Rondahl. Kvarnvägen, Visby.

 

x
 
 
80
 "Platser" utan eget känt märke.      
 

 

 

 

 

 
 
B3c    
 BURGSVIK.  (ingen bild)    
 

 

 

 

 

 

 

Verner Larssons Cykelreparationsverkstad.

Strands.

Burgsvik.

Tel. 3.

 

Innehavaren började inom förvärvsarbetet vid tretton års ålder. Han var då fadern behjälplig i dennes lantbruk samt gick i lära i Rudolf Jakobssons Velociped- och Möbelaffär i Havdhem, där han efter fullgjord militärtjänstgöring arbetade under ett år. Sedermera var han anställd vid Statmos Vågfabrik i Nynäshamn samt vid Frejas Varv.

 

År 1921 startade Verner Larsson sin nuvarande rörelse. Affärsfastigheten uppfördes 1925 av trä och inrymmer utställningslokal och två verkstadslokaler. Den är taxerad till 7.500 kr. och brandförsäkrad för 12.000 kr. Lokalerna äro stora och ljusa, modernt inredda och utrustade med erforderliga maskiner. Firman utför huvudsakligen cykelreparationer, men även en del motorreparationer förekommer.

Försäljningen omfattar cyklar av olika märken, reservdelar och tillbehör till dessa. Innehavaren och hans fader äro verksamma i företaget.

 

Lars Karl Verner Larsson är född den 19 december 1896 och son till hemmansägaren Oskar Larsson, född den 16 juli 1866, o. h. h. Emma f. Dahlbom, samt gift sedan 1930 med Elna Östergren. Barn : Margit, född 1932, och Gunnel, född 1938.

 

 
 
 
G3c    
 GARDA.      
 

 

 

 

 

 

 

Garda Nya Mek. Verkstad.

Inneh. K. G. H. Nyström.

Garda.

Tel. 34.

 

Innehavaren var tidigare verksam vid kraftstationen i Garda och arbetade därefter vid Larssons Möbelfabrik. Denna rörelse övergick efter två år i annan ägo och fabrikör Nyström var sedan anställd hos den nya ägaren i fyra år samt reste därefter till U. S. A., där han var verksam inom byggnadsbranschen och det mekaniska facket i tre år. Han erhöll sedan anställning inom ur- och optiska branschen i Norge samt genomgick en ettårig handelsskola därstädes. Nuvarande företag övertog han år 1934.

 

Fastigheten är uppförd 1931 och inrymmer fabrikslokal och smedja. Den är taxerad till 2.000 kr. och brandförsäkrad för 4.000 kr. Lokalerna äro stora och ljusa och erforderliga maskiner finnas. Drivkraften utgöres av en bensinmotor. Alla slag av reparationer utföras och i övrigt har firman tillverkning av bilvagnar och cykelsläpvagnar samt handredskap. Två personer äro anställda i företaget.

 

Karl Gustaf Henning Nyström är född den 11 maj 1906 och son till hemmansägaren Karl Nyström o. h. h. Emma f. Larsson.

 

 
 
 
H3c    
 HEMSE.      
 

 

 

 

 

 

 

Firma Gust. Helling.

Cykel-, Sport- & El. affär.

Hemse.

Tel. 87.

 

Innehavaren var i unga år verksam som handelsbiträde och erhöll därefter 1912 anställning vid Asea fabrikskontor i Arbrå. Han arbetade där i fyra år och fick sedan plats vid de Lavals Ångturbin i Stockholm. Han konditionerade därefter i tre är vid Luth & Roséns El. A.-B., Stockholm, i två år vid Videlunds Elektr. A.-B., Umeå, och därefter under tre år vid en elektrisk exportfirma i Berlin.

 

Sedermera var han under tio år verksam som inspektör vid försäkrings A.-B. Skåne och startade slutligen 1936 nuvarande egna firma som representant för A.-B. Cykelfabriken Monark. Förutom cyklar av märket Monark och reservdelar och tillbehör till dessa försäljer firman sportartiklar av alla slag, el. armatur, installationsmaterial, radioapparater m. m. På den egna verkstaden utföras alla till branschen hörande reparationer. Två personer äro anställda i firman, vars lokaler äro ljusa, rymliga och modernt inredda.

 

Karl Gustaf Josef Helling är född den 20 juli 1892, son till folkskolläraren P. E. Helling o. h. h. Terese f. Johansson. 1927 gifte han sig med Maria Fröberg. Barn: Anna-Lisa, född 1933.

 

 
 
 
H3d    
 HEMSE.  (ingen bild)    
 

 

 

 

 

 

 

Firma Otto Svahn.

Järnhandel.

Hemse.

Tel. 9.

 

Innehavaren började inom yrket år 1877 hos handlande Grönstrand i Visby. Denna anställning innehade han i tolv år, varefter han övertog sin nuvarande firma. Affärslokalen är stor och ljus samt försedd med fyra stora skyltfönster. Inredningen är fullt modern, med bl. a. glasdiskar, glasmontrar och skåp, vilket gör firmans lager lättöverskådligt.

 

Försäljningen omfattar allt som hör till en välsorterad järnhandel. Två biträden äro anställda i rörelsen. Fastigheten är uppförd omkring år 1870 och inrymmer affärslokal, kontor och lagerlokaler. Den är taxerad till 23.000 kr. och brandförsäkrad för 75.000 kr.

 

Otto Gudmund Adalrik Svahn är född den 19 maj 1862 och son till fabrikör Alfred Svahn o. h. h. Maria f. Nystrand.

 

 
 
 
L3c    
 LJUGARN.      
 

 

 

 

 

 

 

Firma E. I. Swartling.

Cykel- & Mekanisk Verkstad.

Posthuset.

Ljugarn.

Tel. 23.

 

Innehavaren erhöll år 1905 anställning vid Nordiska Artilleriverkstäderna i Finspång och arbetade där till 1907. Åren 1907—1910 var han anställd vid Stockholms Vapenfabrik, 1911-1912 vid Nordiska Motorverkstäderna och då sistnämnda firma 1912 övertogs av firma Ljungströms Ängturbiner, kvarstannade han vid fabriken och arbetade där till 1923. Han flyttade därefter till Norrköping, där han under sex månader innehade en anställning på försäkringsbolaget Ue Förenades kontor, och konditionerade därefter till den 1 februari 1924 som resande i motordelar för grosshandlare Lindroos, Finspång. Därefter erhöll han plats hos firma Otto G. Olsson Bil- & Mek. Verkstad, Gotland, där han var anställd som verkmästare tills han 1925 startade sitt nuvarande företag i Ljugarn.

 

År 1933 inköptes en tomt och 1938 lät fabrikör Swartling uppföra den nuvarande fastigheten, vilken inrymmer kontor, privatbostäder samt en till postverket uthyrd lokal. Fastigheten har ett taxeringsvärde av 23.500 kr. och är brandförsäkrad för 35.000 kr. Verkstaden är inrymd i ett förutvarande färgeri och år 1925 uppfördes garage och monteringshall. Firman har en modern maskinell utrustning och utför alla inom branschen förekommande arbeten såsom bil-, cykel- och mekaniska arbeten, svetsning och lackering.

 

I verkstaden tillverkas även cykelkärror, vilka försäljas över hela Gotland. I övrigt har firman försäljning av cyklar av märkena Crescent och Vega samt reservdelar till dessa.

 

Ernst Irenius Swartling är född den 15 december 1891 samt gift sedan 1925 med Rosa Amelia Roswall. Barn: Ulla Rosa Irene, född 1927.

 

 
 
 
R3d    
 ROMA KLOSTER.  (ingen bild.)    
 

 

 

 

 

 

 

Roma Velociped- & Sportaffär.

Inneh. A. R. V. Andersson.

Roma Kloster.

Tel. 70.

 

Innehavaren började som springpojke i Konsum i Roma vid sexton års ålder och innehade denna anställning i två år. Han var därefter anställd vid postverket i två år och efter fullgjord militärtjänstgöring startade han egen cykelreparationsverkstad 1935. Affärslokalen är stor och ljus samt praktiskt inredd med hyllor och fack, vilket gör, att lagret är lätt överskådligt.

 

Försäljningen omfattar cyklar och radioapparater av ledande märken, sportartiklar för såväl sommar- som vinterbruk, dammsugare, batterier samt alla slag av reservdelar till dessa. Laddningsstation finnes även. I reparationsverkstaden utföras alla förekommande reparationer. Verkstadslokalen är försedd med erforderliga maskiner. Två personer äro anställda i företaget.

 

Anders Rickard Valdemar Andersson är född den 11 september 1912 och son till jordbrukare Emil Andersson o. h. h. Adele f. Lundqvist.

 

 
 
 
T3c    
 TINGSTÄDE.      
 

 

 

 

 

 

 

Torsten Johanssons Cykel- & Radioaffär.

Tingstäde.

Tel. 31.

 

Innehavaren var i sex år anställd som typograf vid Gotlands Allehanda. Han innehade därefter en radioverkstad i förhyrd lokal till 1934, då nuvarande fastighet uppfördes, och samtidigt utökades rörelsen att omfatta såväl cykel- som radioaffär. Affären är rymlig och välinredd samt försedd med två stora skyltfönster.

 

Försäljningen omfattar huvudsakligen cyklar av märket Monark jämte tillbehör och reservdelar samt radioapparater och sportartiklar. Fullständig laddningsstation finnes och alla slags reparationer inom branschen utföras.
 

Karl Torsten Johansson är född den 23 februari 1904 och son till elektrikern Emil Johansson o. h. h. Agda f. Larsson. Sedan 1937 är han gift med Ingeborg Hansson.

 

 
 
 
A B C ........