Bicycle register  F                        
 FINAL > Tage Lindén, Järpås. ^ back to FINAL in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
JÄRPÅS. - Västergötland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   Vykort page down.
 
 
 

 

TAGE LINDÈN

FINAL

JÄRPÅS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JÄRPÅS.                                                                      VÄSTERGÖTLAND.

 

 

 

 

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]

 

● Bröderna Abelsson & C:o. Järpås. Tel. 100 (P.g. down.).

 

● Ambjörnsgårdens Cykelverkstad. Järpås ... (P.g. down.).

  (Samma fastighet.)

 

 

 LINK: Rikstelefonkatalogen Skövde-delen 1963

 

TOPP
 
M2c    
 JÄRPÅS.    
 

 

 

 

 

 

 

 

Bröderna Abelsson & C:o.

Järpås.

Tel. 100.

 

 

 

Bröderna Abelsson började sin verksamhet år 1938 i en förhyrd lokal men uppförde 1940 en verkstad på eget tomtområde för tillverkning av- bandredskap för lantbruk och trädgårdar. Verkstaden har fullständig maskinell utrustning, bestående av fläkt, exenterpress, klipp- och borrmaskiner, gradsax, svetsverk och sprutlackeringsapparat.

 

Förutom handredskap tillverkas en förbättrad konstruktion av gengasaggregat för mindre bilar, motorcyklar och lättviktare. Dessutom repareras alla slags lantbruksmaskiner.

Fabrikör Åke Abelsson har läst mekanik vid N.K.I.

 

Fabrikör Åke Abelsson är född 1910 och Helge Abelsson år 1916.

 
 
M2d    
 JÄRPÅS.  1941  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ambjörnsgårdens Cykelverkstad.

Järpås.

 

 

 

Innehavaren startade en mindre cykelverkstad år 1937. Rörelsen omfattade då endast cykelreparationer och försäljning av cyklar.

Verkstaden blev snart för liten, och 1940 inköptes en tomt, där verkstad med utställningslokal uppfördes. Alla slag av cyklar, radio, gummi, skodon och sportartiklar föras i rikhaltig sortering. Även radioreparationer utföras.

 

Helge Abelsson är född 1916.

 
 
 
    Securité enfants Danger vélo - Barncykel säkerhetsrisk    
 
                                                                                        
 
 
T3c      
 JÄRPÅS.   Kyrkan, Fornbyn, Magasinet, Badsjön.    [Vykort register.]