Husqvarna NOVOLETTE.
 NOVOLETTE - Husqvarna Vapenfabrik AB, Huskvarna. ^ back to Novolette main.
- - - - - - - - - - - - -
 

3311 (Rex) 1953./ TfA test 3411, 3421 1954./ Premiär, photos 1954./ Story 1955./ Photos 1955.                                    ^ back

3611 F, 3611, 3622, Nynäshamn 1956./ Transport 3642 1956./ Sport 3531-2 1956.

[52-53] 3311 Rex-motor. [54] TfA test 3411, 3421. [54] 3411 Premiär, photos. [55] 3521, Story. [55] 3521 photos.

[56] 3611 F, 3611, 3622, Nynäshamn. [56] Sport 3531-2. [56-57] Transport 3642. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 Photos of Bo-Inges Novolette.  Premiär för NOVOLETTE 54. Sveriges modernaste moped "Premiär" för Novolette -54 
 
 
 
 
 
 1954 - 3411- Premiär för NOVOLETTE 54                -                Sveriges modernaste moped
 
 Cykel- och Sporthandlarna rekommenderar Novoletten. 

Vid en opartisk marknadsundersökning har 300 cykelhandlare från hela landet tillfrågats beträffande sin uppfattning om olika mopedmärken. Övervägande flertalet rekommenderar Novoletten. Särskilt uppskattar man dess goda kvalitet, förnämliga utförande och oöverträffade driftsäkerhet. På tävlingar har Novoletten visat sig vara den tillförlitligaste mopeden. 

V-drift Novoletten var den första mopeden i Sverige med den ekonomiska och 

          underhållsfria V-driften (kilremsdrift). V-driften skonar motor och ram från ryck 

          och vibrationer, vilket ger Novoletten säker drift och lång livslängd.

.. den mest lättkörda mopeden

Novoletten är den enda mopeden med enhandsmanövrering för gas och frikoppling. Ni använder bara ett reglage, när Ni kör Novolette - enklare kan det inte vara. 

Cykelhandlaren bjuder gärna på en provtur. Ni lär Er köra Novolette på 5 minuter 

.. den elegantaste    

Motorn är helt inkapslad i en strömlinjeformad kåpa. Kablar och wirar går inuti ramen. Ingen risk för oljefläckar på kläder och skor. 

.. och den tillförlitligaste 

Novoletten har kraftiga bromsar och god balans, tack vare den låga tyngdpunkten. Novoletten är trafiksäker. Ni når bekvämt ned till marken med fötterna när Ni sitter på Novoletten.

     
 Service hos 2.500 Novoletteförsäljare över hela landet.  
 
  
  
  ta  NOVOLETTE 54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Novolette pictures.                                    Tools in  the  tool-box. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ny tab
 

Mr Hjertén ( the owner) categorically denies having broken the Swedish speed-limit for mopeds. He couldn't help the wind was favourable and the road was a downhill stretch, at the special occasion.  

(Novolette -54)

 
 
 
 
                 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUSQVARNA.