Husqvarna Roulette.
    ^ Er Roulette (startsida) ¤ Sotning av motorn. ¤  Justering av koppling. ¤ Undersökningsschema
PAGE MOVED HERE
           
  JUSTERING AV KOPPLINGEN

Kontroll att kopplingen har rätt spel utföres. Kopplingsarmen ovanpå motorn skall nyjusterad ha ett fritt spel av 10-12 mm , innan den börjar på verka kopplingen. 

Erhålls ej spelet utan det sjunkit till 5-6 mm, måste nyjustering utföras och tillgår sålunda:

1 Lossa pedalveven på motorns högra sida  genom att lossa kilen, som håller veven  mot axeln. 

 

2 Täta oljeventilations hålet med tejp e. d.

3 Lägg mopeden plant på dess vänstra. 

4 Lossa skruvarna som håller kåpan lyft av den. 

5 Drag ut den i centrum på kopplingen befintliga tappen och tag bort en av de tunna stålbrickorna, som sitter innanför bultskallen.

6 Montera tillbaka bulten, packningen och kåpan. Fäst kåpan med två skruvar och kontrollera slaglängden på kopplingsarmen. 

Ev. borttages flera brickor.

7 Placera 0-ringen och brickan, som lossnat vid påsättningen av kåpan, på sina platser runt pedalvevens axel.

Sätt fast alla skruvarna och montera pedalveven.

  VINTER- OCH LÅNGTIDSFÖRVARING

Då motorn förvaras under längre tid (en månad eller mer) är det lämpligt att man förstärker oljefilmen i motorn, varvid förfares på följande sätt:

1. Motorn startas och köres varm.  

2. Luftrenaren avtages.

3. Med en oljekanna insprutas några cm3 olja SAE 50 genom förgasaren, medan motorn går med högt varv.

4. Motorn stannas omedelbart.  

5. Stäng bensinkranen.

6. Lossa munstycket och luta mopeden, så att i flottörhuset befintlig bensin rinner ut.

7. Lossa tändstiftet och fyll i några cm3 olja SAE 50 genom tändstiftshålet.

8. Drag motorn runt några varv för hand.

9. Sätt tillbaka tändstiftet i motorn.  

10. Pumpa ringarna väl.

11. Vid förvaring i fuktig lokal bör wires insmörjas med olja och blanka delar med vax.

12. Häng om möjligt upp mopeden så att den ej vilar på däcken.

 

 
 Köpman E. Samuelson. [Adv. guide.]
 
             
 

I vår affär är både jag och mina kunder mycket nöjda med Triangel-kaffe. 

Särskilt uppskattas Triangel-kaffe av våra mopedburna kunder, som uppskattar en kopp efter "en tur" i vinterkylan. Den utsökta aromen och den fina fyllig smaken gör att det är en sann njutning att dricka, t.o.m. utan brännvin. 

Men självklart är Triangel-kaffe bäst till "kaffe-halv".

Så säger: Köpman Emil Samuelson, Karlshamn.

 

 
  VÄXELLÅDAN

Oljan i växellådan utgöres av motorolja med tjockleksbeteckningen SAE 20.

Oljemängden är 0,5 liter och oljan påfylles genom hålet på översidan av höger vevhuskåpa.

Nivåskruv i bakkanten på samma kåpa markerar, när rätt nivå har erhållits.

 

Avtappningsskruv finns på motorns undersida. 

Oljebyte skall ske 1:a gången efter 50 mil och sedan var 400 mil och minst en gång varje år.

TOPP
 

Er Roulette. (Start sida)

Reglage och utrustning.

Specifikation.

Bränsle och smörjmedel

Inkörning av Roulette.

Start av Roulette. 

Frikoppling. Minskad-hastighet och

 Stopp.

- Instruktioner för

  skötsel av ROULETTE

  efter 200km körning

Sotning av motorn.

Carburator / Förgasare.

Rengörning av 

luft- bensinfilter.

Elanläggningen och Tändspolen.

Brytavståndet.

Prov av tändningen.

Tändstiftet.

Belysningsströmmen.

Glödlamporna.

Kortslutningsknapp.

Justering av koppling.

Vinter- och långtids- förvaring.

Triangel-kaffe.

Växellådan.

Undersökningsschema vid ev. uppträdande fel.