Husqvarna Roulette.
  ^ Er Roulette (startsida) ¤ Sotning av motorn. ¤  Justering av koppling. ¤ Undersökningsschema
PAGE MOVED HERE
  
     
 

UNDERSÖKNINGSSCHEMA VID EV. UPPTRÄDANDE FEL

Motorn startar inte: 

A. Motorn får ingen bensin

a) Bränsletanken tom

b) Bränslekranen stängd eller filtret igensatt av smuts

c) Bränsleledningen eller förgasaren igensatt av smuts

d) Munstycket igensatt

e) Ni har glömt att använda startanordningen. Jabbi dabbi do. Nykter eller ?

f) Luftningshålet i tanklocket igensatt.

 

B. Med ,tändkabeln avtagen från tändstiftet provas om gnista slår över från kabeln

 till  motorgodset. (Ingen gnista uppstår.)

a) Kortslutningsknappen har hängt sig eller kabeln till denna skadad.

b) Tändkabeln bruten eller genomslag till gods

c) Brytarens kontakt bränd

d) Kondensatorn felaktig

e) Fel på tändspolen.

f) Dålig kontakt mellan tändspolen och tändkabeln.

 

C. Gnista uppstår mellan tändkabel och gods  men trots detta erhålles ingen gnista i tändstiftet.

a) Elektrodavståndet för stort (skall vara 0,5 mm)

b) Brygga mellan elektroderna i tändstiftet

c) Isolatorn brusten eller fuktig

d) Tändstiftet oljigt.

 

D. Motorn har genom mycket flödande med startanordningen blivit "sur".

( Stäng bränslekranen. Tag ur tändstiftet. Trampa motorn runt några gånger med kortslutningsknappen intryckt.

Montera tändstiftet, öppna bränsle kranen först sedan motorn startat. )

 

E. Motorn är svårstartad (trots att motorn är varm).

a) Förgasaren är felmonterad.

b) Flottörnålen otät

c) Flottören otät

d) Flottören hänger sig.

 

MOTORN ARBETAR OREGELBUNDET: ( "Fyrtaktar" )

a) Luftfiltret smutsigt

b) Flottörnålen sliten (läcker)

c) Nålmunstycket slitet

d) För stora munstycken

e) Otät flottör

f) För mycket olja i bensinen

g) Tändningen felställd

h) Sot i avgaskanal och avgasrör och ljuddämpare

i) Flottören har hängt sig

j) Nålen i för högt läge.

 

 
  "SPOTTNING" I FÖRGASAREN:

a) Bränslefilter igensatt, eller lufthålet i bränsletankens lock igensatt

b) Smuts i förgasaren

c) Smuts i flottörhusets tilloppsledning

d) Förgasaren ej ordentligt fastskruvad.

e) Luftfiltret ej monterat

f) Nålen placerad för långt ned

g) Felaktig tändinställning

h) Tändstiftet smutsat eller sitter löst

i) Felaktigt elektrodavstånd

j) Felaktigt värmevärde på tändstiftet

k) Kondensator eller tändstift felaktigt

l) Lös tändkabel eller felaktig isolering

m) Brytararmen hänger sig eller brytavståndet för stort

n) Brytarkontakterna brända

o) Kolvringarna fastbrända

 

KOLVEN KÄRVAR:

a) Felaktig körning (långvarig fullgaskörning, seg dragning på högväxel med låg fart)

b) För lite olja i bensinen

c) För tunn olja i bensinen (skall vara SAE 50)

d) Felaktig förgasarinställning (nålen för långt ned)

e) Felaktigt tändstift. Tändstiftet lossat

f) Munstyckena i förgasaren för små eller igensatta

 
 1954
[IC-OK guide.]
  kör på  
 
med 88 OKTAN
 
Sveriges bästa bensin 
 

OKTAN-extra kostar nu inte mer än vanlig bensin, men är 

fortfarande 5 oktan-enheter!

Bättre än någon annan bensin på marknaden med eller utan tillsatser.

Och det är oktanvärdet - och endast oktan värdet! som är utslagsgivande för bensinens kvalitet

Minskar bensinåtgången Ökar effekten med upp till 10 % 

Minskar motorknacket.

 
 hos  - återbäring på köpet.
 
 
 

MOTORN GÅR EJ UPP I HÖGA VARV:

a) Brytavståndet för stort

b) Brytararmen hänger sig

c) Mycket stor sotbildning i cylinderns kanaler och avgassystem

d) Smuts i bränsleledning eller förgasare

 

MOTORN KNACKAR:

a) Kontrollera tändningen

b) Felaktigt tändstift

c) Reducerad bränsletillförsel

d) Igensatt lufthål i bränsletankens lock

e) Stark sotbildning i cylinderns kanaler och glödtändning

f) Kolvbulten glapp

g) Vevstakslager slitet

h) Cylindern sliten

 

MOTORN BLIR VARM OCH "ORKAR" INTE:

a) Felaktig tändning

b) Felaktig olja

c) Kopplingen slirar

d) Cylinderflänsarna starkt smutsade

e) Bromsen ligger på

 

MOTORN STANNAR PLÖTSLIGT:

a) Bränslet slut

b) Stopp i bränsleledning

c) Tändkabeln har hoppat av

d) Tändstiftet felaktigt

e) Tändspolen felaktig

f) Kondensatorn felaktig

g) Cylinderns toppackning sönder

h) Fel på kortslutningsknappen eller kabeln till denna

 

HEL- ELLER HALVLJUS LYSER INTE:

a) Lös eller skadad lampa

b) Dålig kontakt i strålkastaren (kabel lös)

c) Kontakt i strålkastaren oxiderad

d) Kabel brott

e) Dålig kontakt i omkopplare

 

SIGNALHORNET FUNGERAR EJ:

a) Hornet skadat

b) Kabelbrott eller anslutningsskruv lös

c) Signalknappen defekt

 

KOPPLINGEN SLIRAR:

a) För lite spel i wiren

b) Kopplingsbeläggen slitna

c) Kopplingsarmens läge måste justeras

 

 

KOPPLINGEN HUGGER:

a) Hartsbeläggningar på lamellerna

b) Felaktig olja i växellådan

 

SKRAMMEL VID VÄXLING:

a) För stort spel i kopplingswire

b) Felaktig olja i växellådan

c) Feljusterad växelwire

 

MOPEDEN DRAR ÅT ENA SIDAN (KÄNNS SNED):

a) Framgaffeln sned (genom olyckshändelse)

b) Hjulen spårar inte (bakhjulet sitter snett)

c) Ramen sned (genom olyckshändelse) p.s. ole-do-lyckan.

 

   TOPP
 
 Er Roulette. (Start sida)

 

   

 AAAHAAA !

Undersökningsschema vid ev. uppträdande fel.

Motorn startar inte:

 Va!

Mot. arb. oregelbundet

 

Spottning i förgasaren:

 

Kolven kärvar.

 

Motorn går ej upp i höga varv.

 

Motorn knackar:

Mot. varm o orkar inte:

 

Motor stannar plötsligt:

 

Hel- halvljus lyser inte:

 

Signal fungerar ej:

 

Kopplingen slirar:

 

Kopplingen hugger:

 

Skrammel vid växling:

 

Mopeden drar åt ena sidan (känns sned):

 

Omslag Ins-bok.

     

 
 

Instruktionsbok för

Husqvarna

ROULETTE mod 3752.