Instruktionsbok till mod. NV 1145
 Instruktionsbok till mod. NV 1145. ^ back to Instruktionsbok. 
- - - - - - - - - - - - -
 [Förord - Service.]  [Gashandtaget.]  [Teknisk beskrivning.]  [Teknisk beskrivning.]  [Tillsyn och Vård.]  [Scheman.]
 - Självlysande dödskallen..... - Värnamo däck.
 
 

Förord 

Denna instruktionsbok avser att ge Er de anvisningar, som erfordras för fordonets rätta handhavande och vård.

Vi framhåller särskilt vikten av en systematiskt driven skötsel.  

Försummelse ifråga om smörjning eller till synes små reparationer kan snabbt förorsaka större fel, som kan bli dyrbara att reparera.

För större reparationer samt vissa special- justeringar ber vi få hänvisa till våra auktoriserade serviceverk-städer, vilka är specialiserade på NV-reparationer och dessutom garanterar Er NV original reservdelar.

  

Helt säkert valde Ni Crescent mopedscooter i den fasta förvissningen att Ni köpte den mopedscooter, som ger Er mesta möjliga valuta för Era pengar.

Nymans ser det därför som en angenäm plikt att så långt möjligt låta se till att Ert fordon motsvarar detta förtroende.

Den dagligen återkommande skötseln utföres oftast av Er själv efter de anvisningar, som ges i denna bok.

 

För att bistå Er vid justering och reparation, som erfordrar specialutrustning, eller om allvarligare funktioneringsfel skulle uppträda, ha vi byggt ut vår serviceorganisation och vår strävan är att utöka serviceverkstädernas antal så att Ni, var Ni än befinner Er i landet, skall ha en auktoriserad NV-verkstad med specialutbildad personal inom räckhåll.

 

NYMANBOLAGEN AB, UPPSALA

 Serviceavdelningen   Telefon 391 40

 
 
 REKLAM. [Reklam/ Advertisement 1940-70.]  NYMANS Mod. 1145
 

Köp den självlysande dödskallen Amerikas populäraste lyckomascot som nu finns i Sverige, tillverkad av material från Alaskas guldgrävare distrikt.

 

Lyser i mörkret med ett kraftigt, magiskt grönt sken, som håller sig lika starkt år efter år.

Försedd med ögla och kan därigenom bäras som maskot, smycke eller i klockkedja, nyckelring etc., kan placeras på skrivbordet eller hängas på väggen m. m. 

 

Pris pr styck 3:75. 

 

                              Handelsfirman ATLAS Borås

 
 
  1. HANDHAVANDE OCH KÖRNING

1. Med fordonet följer förutom instruktionsboken bl. a. en garantibok. 

    Vi ber Er kontrollera att rätt motor-, ram-och monteringsnummer inskrivits i denna. 

    Vi ber Er dessutom ifylla och till oss insända den i garantiboken sittande försäljningssedeln. 

    Garantin på Ert fordon gäller ej förrän vi erbållit nämnda försäljningssedel.

    På fordonet finner Ni nycklar till stöldlåset och verktygsboxen. 2 st. nycklar medlevereras. 

    Vi bedja Er anteckna nyckelnumret. Båda passar såväl till stöldlås som verktygsbox.

Slutligen bör Ni räkna över verktygen. 

Till fordonet hör följande verktyg:

1 st. 507512 Reparationsask

1 » 527310 Putsduk

1 » 584630 Skiftnyckel Bacho nr 10

1 » 586110 Skruvmejsel

1 » 276060 Mutternyckel 10 x 14 mm

1 » 276741 Mutter och tändstiftnyckel

1 » 676060 Mutternyckel 9 mm

1 » 977170 Magnetnyckel

1 » Verktygsfodral

1 » 565110 Pump

                            Ramnumret är instämplat på ramrörets vänstra sida under sadelstolpen.

                            Motornumret är instämplat på en plåt på vevhusets vänstra övre sida vid förgasaren.

                            Monteringsnumret är instämplat på en plåt i verktygsboxens botten. 

  
  Tankning.

Motorn arbetar med oljeblandad bensin. Bensin och olja måste blandas i riktiga proportioner.

Blandningsförhållandet olja-bensin är alltid - även under inkörningstiden 1:25

  Av tabellen nedan framgår de rätta mängderna.
 Bensin liter  Olja SAE 50 liter
 DESOLITE
cl antal mått
1 0,04
2 0,08
3 0,12
4 0,16
5 0,20
0,2 1/10
0,4 1/5
0,6 3/10
0,8 2/5
1,0 1/2

Den olja Ni skall använda skall vara av ett välkänt märke med viskositetstalet : SAE 50

S.k. »tvåtaktsoljors» får ej användas emedan de icke är lämpade för denna motor. Vi ber Er påpeka detta för den som betjänar Er vid bränslepåfyllning.

Fyll vidare aldrig olja och bensin var för sig i tanken. Oljan blandas i sådana fall ej med bensinen utan sjunker till botten och kommer in i bränsleledning och förgasare, varvid driftsstörningar uppstår.

 

Tankning II. På grund av den egenart som dagens bensin har, kan det under vissa drifts-

förhållanden inträffa att kullager m.m. i motorn angripes av rost. Detta kan inträffa om motorn får gå endast korta sträckor och alltså ej hinner bli genomvarm. Vi ber Er därför, att i Ert eget intresse, använda en tillsats i bränslet. Denna tillsats har namnet »Desolite».

Medlet är icke något undermedel utan innehåller endast rostskyddande och sotlösande beståndsdelar. Med inblandning av »Desolite» i bränslet skyddar Ni Er motor mot rostangrepp samtidigt som sotbildning på kolv och i cylindern motverkas. »Desolite» försäljes av oss i förpackningar lämpade att medtaga i verktygsboxen. Varje förpackning bar ett lock utformat till ett mått.

Av högra kolumnen i blandningstabellen framgår hur många delar av ett mått »Desolite», som skall tillsättas vid tankning av resp. liter bränsle.

  
Ringar      
 AB VÄRNAMO GUMMIFABRIK - Värnamo.  [Värnamo: Ringar & Däck]  NYMANS Mod. 1145
 
 
 
  
 
 

Luftryck

Kontrollera ofta trycket i ringarna. Inte bara däckens livslängd är beroende av lufttrycket utan även köregenskaperna och ytterst därmed Er egen körsäkerhet.

 

Bromsar 

Tag till vana att prova båda bromsarna, innan Ni börjar en körning.

Ha alltid bromsarna väljusterade. Er egen och Era medtrafikanters säkerhet är beroende av dem.

Bromsa samtidigt med båda bromsarna. Låsta hjul ha dålig bromsverkan och kan lätt bringa scootern i okontrollerbar sladdning. Vid körning på våt asfalt och vid halt väglag använd frambromsen med omdöme.

 

Belysningen 

Scootern är utrustad med följande belysningsanläggning: 

1. Strålkastare med hel- och halvljus.

2. Baklykta. Tag till vana att prova belysningen före körning. Om Ni vid körning med belysning använder signalhornet finner Ni

    att ljusstyrkan avtager. Detta är inget fel. Signalhornet förbrukar mycket ström och därför avtager ljuset.

 
 

Bild 1 

Bränslekranen 

är en trevägskran med »reservläge».

Den är placerad på motor- maskeringens högra sida.

Kranen är öppen när den står i vågrätt läge med 

bokstaven »A» uppåt.

I vågrätt läge med bokstaven »R» uppåt är reservtanken inkopplad och i lodrätt läge är kranen stängd.

Tag till vana att köra med kranen i läge »A» öppen. Skulle bränslet taga slut vrider Ni kranen till läge R och Ni har bränsle för ytterligare 4 mils körning. Efter tankning ställ den ånyo i 

läge »A» öppen.

Så snart Ni stannar motorn och ställer scootern ifrån Er,

stäng bränslekranen. 

    
NYMANS Mod. 1145
NEXT