Instruktionsbok till mod. NV 1145                  
 NYMANBOLAGEN AB, Uppsala.     ^ back to 1145. ●  [To instruktion books]
- - - - - - - - - - - - -

1145 [54-57] Mopedskoter:

[55] 1145. NV Marin utombordsmotor.

[56] Danish Crescent & Olympic .. BFC

[56] Instruktionsbok 1145.

 

2000, 2000 S [56-58

[56] Världspremiär för Crescent 2000.

[56] Teknisk data, vykort Billingsfors.

[57] Tidningen FART provkör 2000.

[58] 4-miljonte fordonet för Nymans.

[72] Customized.

 

Mopedskoter [59-62]

[55] Mopeden, ett fordon för alla.

[59] 2000, 2000 S, Billingsfors.

[60-61] 2011, 2011, 2013.

[62-64] 2013.

Export [57-62] of Nymans

mopeds, mopedskoters:

Denmark, England, Finland,

Holland, Germany, Kuwait,

New Zeeland, Norge and USA.

 

Scooters [55-56]

[55] NV Hobby 75cc. Anders NV 70.

[56] NV 70-72 Hobby. TfA-test.

...... Nossebro marknad.

[56] NV 80 Progress 175cc.

...... Choklad Guide.

 

 

[54-60]

• Trädgård o. skog.

• Sjö, båtmotor.

[41-43] NV electrical MC.

[48] Hybrid i Uppsala.

 

Transport [56-85] 3 wheels.

Flakmopeder:

[56-58] 1197 (S).

[58-62] Express (S).

[58] 1210 (S).

[59] England (S).

[66-70] 1193 (H), 1194 (S).

[68] 1194 (S).

[77] 1189, 1199 (S).

[79] 1189, 1199 (S).

[56-80] Koster islands.

[58-80] Photos, lawnmover.

[85] Norway (S).

(S) Sachs. (H) Husqvarna motor.

Transport [55-70] 2 wheels.

Paket mopeder:

[55-58] 1130 (Nymans).

[59] 1130, 1131, 1133.

[60-70] 1142, 1143 Saxoped.

........... MCB 921142. MCB 1159.

........... Post moped.

 

Odd vehicles [45-60

[17] Motoriserad spark.

[51] Modellflygplan,

...... världens flygbolag.

[56] Ragne Invalidmoped.

[54] G.J.G - Special.

[56] Ski moped.

 

 

• All marks transport vehicles main.

• Nymanbolagen AB, Uppsala, mopeds.

All mopedscooters, scooters.

 
 Instruktionsbok till mod. NV 1145.    
 

N1      

Förord - Service.

Handhavande och körning.

Tankning, (blandningstabell). Bränslekranen.

Luftryck  Bromsar och Belysningen.

N2      

Gashandtaget 

Frikopplingshandtaget. Belysningsomkopplare Signalknapp Kortslutningsknappen.

Fotbromsen  (just.) bild 4    - 

Handbromsen och Flödarknappen bild 5

Stöldlås - Sidostöd, verktygsbox - Lås till verktygsbox.

1:a Körningen.

N3    

Teknisk beskrivning.

1. Om hur en 2-taktare fungerar.

N4       

Teknisk beskrivning.

2. Vevhus, växellåda och cylinder 

3. Svänghjulständljusmagneten (Tändinställning). 

4. Förgasaren, ramen. Teknisk data.

 

N5      

Tillsyn och Vård.

Bränslefilter. Luftfilter. 

Munstycket och Inställning av förgasaren. 

Förgasaren. 

T-stift Lampor Broms.

Tillsyn och Vård.

Justering av koppling. 

Växellådan - inställning av växel-handtaget. 

Naven och Demontering och montering av framhjul.

Tillsyn och Vård.

Bakre kedjan. Råd för demontering och montering av däck. Hjulinställning. 

Tvättning och rengöring.

N6

Scheman.

Smörjshema.

Scheman  El-kopplingsschema. Förteckning över lampor. 

Rådgivare vid störningar.

 
NYMANS Mod. 1145
 
 mod. NV 1145
 
1145      
 
 

 

Zite Information. ● EditorHerausgeber. ● Information: Swedish bicycles.

My mopeds:

Sachs. ● Mopeds. ● Ragne. ● Windt. ● Panther. Bobby 3.

TEMPO Handy. ● TEMPO Comfort.

Norsjö Partner. ● Norsjö Shopper. ● Packi - lastmoped.

Autoped Bj.53. ● Autoped 1117. ●  NV 1145.Paket moped 1133. ● Crescent 2013.

Crescent 1237. ● MCB 1239. ● MCB 1248. ● MCB 1209. ● Transport moped.

 

• My mopeds.

 

Mail.

 

• Index main.

 

 

No direct link back:

• Mopeds [SWE.] [A-Z.]

  NYMANs mod. 1145 Motor: Sachs.   [PB's mopeds.] NYMANS Mod. 1145
 

My 1145 moped.

 

Photo 2002-09-09.

 

Note 2010

Moped is drivable now.

 

 

 
 
 
 
 
            
 
 
NYMANS Mod. 1145

M1c 

Instruktionsbok till mod. NV 1145
 Instruktionsbok till mod. NV 1145. ^ back to reg. 
- - - - - - - - - - - - -
 [Förord - Service.]  [Gashandtaget.]  [Teknisk beskrivning.]  [Teknisk beskrivning.]  [Tillsyn och Vård.]  [Scheman.]
 - Självlysande dödskallen..... - Värnamo däck.
 
 

Förord 

Denna instruktionsbok avser att ge Er de anvisningar, som erfordras för fordonets rätta handhavande och vård.

Vi framhåller särskilt vikten av en systematiskt driven skötsel.  

Försummelse ifråga om smörjning eller till synes små reparationer kan snabbt förorsaka större fel, som kan bli dyrbara att reparera.

För större reparationer samt vissa special- justeringar ber vi få hänvisa till våra auktoriserade serviceverk-städer, vilka är specialiserade på NV-reparationer och dessutom garanterar Er NV original reservdelar.

  

Helt säkert valde Ni Crescent mopedscooter i den fasta förvissningen att Ni köpte den mopedscooter, som ger Er mesta möjliga valuta för Era pengar.

Nymans ser det därför som en angenäm plikt att så långt möjligt låta se till att Ert fordon motsvarar detta förtroende.

Den dagligen återkommande skötseln utföres oftast av Er själv efter de anvisningar, som ges i denna bok.

 

För att bistå Er vid justering och reparation, som erfordrar specialutrustning, eller om allvarligare funktioneringsfel skulle uppträda, ha vi byggt ut vår serviceorganisation och vår strävan är att utöka serviceverkstädernas antal så att Ni, var Ni än befinner Er i landet, skall ha en auktoriserad NV-verkstad med specialutbildad personal inom räckhåll.

 

NYMANBOLAGEN AB, UPPSALA

 Serviceavdelningen   Telefon 391 40

 
 
 
 REKLAM. [Reklam/ Advertisement 1940-70.]  NYMANS Mod. 1145
 

Köp den självlysande dödskallen Amerikas populäraste lyckomascot som nu finns i Sverige, tillverkad av material från Alaskas guldgrävare distrikt.

 

Lyser i mörkret med ett kraftigt, magiskt grönt sken, som håller sig lika starkt år efter år.

Försedd med ögla och kan därigenom bäras som maskot, smycke eller i klockkedja, nyckelring etc., kan placeras på skrivbordet eller hängas på väggen m. m. 

 

Pris pr styck 3:75. 

 

                              Handelsfirman ATLAS Borås

 
 
  1. HANDHAVANDE OCH KÖRNING

1. Med fordonet följer förutom instruktionsboken bl. a. en garantibok. 

    Vi ber Er kontrollera att rätt motor-, ram-och monteringsnummer inskrivits i denna. 

    Vi ber Er dessutom ifylla och till oss insända den i garantiboken sittande försäljningssedeln. 

    Garantin på Ert fordon gäller ej förrän vi erbållit nämnda försäljningssedel.

    På fordonet finner Ni nycklar till stöldlåset och verktygsboxen. 2 st. nycklar medlevereras. 

    Vi bedja Er anteckna nyckelnumret. Båda passar såväl till stöldlås som verktygsbox.

Slutligen bör Ni räkna över verktygen. 

Till fordonet hör följande verktyg:

1 st. 507512 Reparationsask

1 » 527310 Putsduk

1 » 584630 Skiftnyckel Bacho nr 10

1 » 586110 Skruvmejsel

1 » 276060 Mutternyckel 10 x 14 mm

1 » 276741 Mutter och tändstiftnyckel

1 » 676060 Mutternyckel 9 mm

1 » 977170 Magnetnyckel

1 » Verktygsfodral

1 » 565110 Pump

                            Ramnumret är instämplat på ramrörets vänstra sida under sadelstolpen.

                            Motornumret är instämplat på en plåt på vevhusets vänstra övre sida vid förgasaren.

                            Monteringsnumret är instämplat på en plåt i verktygsboxens botten. 

  
  Tankning.

Motorn arbetar med oljeblandad bensin. Bensin och olja måste blandas i riktiga proportioner.

Blandningsförhållandet olja-bensin är alltid - även under inkörningstiden 1:25

  Av tabellen nedan framgår de rätta mängderna.
 Bensin liter  Olja SAE 50 liter
 DESOLITE
cl antal mått
1 0,04
2 0,08
3 0,12
4 0,16
5 0,20
0,2 1/10
0,4 1/5
0,6 3/10
0,8 2/5
1,0 1/2

Den olja Ni skall använda skall vara av ett välkänt märke med viskositetstalet : SAE 50

S.k. »tvåtaktsoljors» får ej användas emedan de icke är lämpade för denna motor. Vi ber Er påpeka detta för den som betjänar Er vid bränslepåfyllning.

Fyll vidare aldrig olja och bensin var för sig i tanken. Oljan blandas i sådana fall ej med bensinen utan sjunker till botten och kommer in i bränsleledning och förgasare, varvid driftsstörningar uppstår.

 

Tankning II. På grund av den egenart som dagens bensin har, kan det under vissa drifts-

förhållanden inträffa att kullager m.m. i motorn angripes av rost. Detta kan inträffa om motorn får gå endast korta sträckor och alltså ej hinner bli genomvarm. Vi ber Er därför, att i Ert eget intresse, använda en tillsats i bränslet. Denna tillsats har namnet »Desolite».

Medlet är icke något undermedel utan innehåller endast rostskyddande och sotlösande beståndsdelar. Med inblandning av »Desolite» i bränslet skyddar Ni Er motor mot rostangrepp samtidigt som sotbildning på kolv och i cylindern motverkas. »Desolite» försäljes av oss i förpackningar lämpade att medtaga i verktygsboxen. Varje förpackning bar ett lock utformat till ett mått.

Av högra kolumnen i blandningstabellen framgår hur många delar av ett mått »Desolite», som skall tillsättas vid tankning av resp. liter bränsle.

  
Ringar      
 AB VÄRNAMO GUMMIFABRIK - Värnamo.  [Värnamo: Ringar & Däck]  NYMANS Mod. 1145
 
 
 
  
 
 

Luftryck

Kontrollera ofta trycket i ringarna. Inte bara däckens livslängd är beroende av lufttrycket utan även köregenskaperna och ytterst därmed Er egen körsäkerhet.

 

Bromsar 

Tag till vana att prova båda bromsarna, innan Ni börjar en körning.

Ha alltid bromsarna väljusterade. Er egen och Era medtrafikanters säkerhet är beroende av dem.

Bromsa samtidigt med båda bromsarna. Låsta hjul ha dålig bromsverkan och kan lätt bringa scootern i okontrollerbar sladdning. Vid körning på våt asfalt och vid halt väglag använd frambromsen med omdöme.

 

Belysningen 

Scootern är utrustad med följande belysningsanläggning: 

1. Strålkastare med hel- och halvljus.

2. Baklykta. Tag till vana att prova belysningen före körning. Om Ni vid körning med belysning använder signalhornet finner Ni

    att ljusstyrkan avtager. Detta är inget fel. Signalhornet förbrukar mycket ström och därför avtager ljuset.

 
 

Bild 1 

Bränslekranen 

är en trevägskran med »reservläge».

Den är placerad på motor- maskeringens högra sida.

Kranen är öppen när den står i vågrätt läge med 

bokstaven »A» uppåt.

I vågrätt läge med bokstaven »R» uppåt är reservtanken inkopplad och i lodrätt läge är kranen stängd.

Tag till vana att köra med kranen i läge »A» öppen. Skulle bränslet taga slut vrider Ni kranen till läge R och Ni har bränsle för ytterligare 4 mils körning. Efter tankning ställ den ånyo i 

läge »A» öppen.

Så snart Ni stannar motorn och ställer scootern ifrån Er,

stäng bränslekranen. 

    
NYMANS Mod. 1145
 
 

  M2c

Instruktionsbok till mod. NV 1145
 Instruktionsbok till mod. NV 1145. ^ back to reg. 
- - - - - - - - - - - - -
 [Förord - Service.]  [Gashandtaget.]  [Teknisk beskrivning.]  [Teknisk beskrivning.]  [Tillsyn och Vård.]  [Scheman.]
 
 Handhavande och körning

Gashandtaget Bild 3

Trottelns ställning i förgasaren påverkas genom gashandtaget. Vrider Ni handtaget inåt får motorn mera gas och tvärtom. Vid accelerationer ge gas såsmåningom. Motorn »kommer» snabbare med detta körsätt.

 

 

Frikopplingshandtaget

Växelhandtag med frikopplingsanordning: Genom att frikopplingshandtaget tryckes inåt kan växelhandtaget vridas så att önskad växel eller friläget inlägges.

 

 
 

Belysningsomkopplare och signalknapp  Bild 2

På belysningsomkopplaren är signalshornsknappen

 placerad. Med omkopplaren i första läget (A) är halvljuset och i andra läget (B) är heljuset inkopplat. 

Med omkopplaren i läge »O» är ljuset frånkopplat.

 Signalknappen är (S) och kortslntningsknapp är K.

Signalhornet fungerar endast när motorn är i gång.

 

Kortslutningsknappen

Användes när Ni vill stanna motorn. Håll den intryckt tills motorn stannat.

 

 

 
 

Fotbromsen  

Justeras genom en justerskruv i stagets bakre ände. 

 

 

  
 

Handbromsen 

Justeras genom en justerskruv på bromsskölden.

 

 
 
 Flödarknappen är placerad till vänster om tanklocket.
 
 

Stöldlås: är placerat framtill under strålkastaren.

 

Låsning: Ställ Eder framför scootern och stick in nyckeln låset. Tryck nyckeln inåt och vrid den åt vänster c :a 1/8 varv samtidigt som Ni vrider styret sakta åt vänster. Då styret vridits nästan så långt det går snäpper låskolven in. Härvid glider hela låset inåt c:a 1/8 mm. När nyckeln skall borttagas drager Ni den utåt med samtidig vridning åt höger c:a 1/8 varv. Scootern är låst.

 

Upplåsning

Stick in nyckeln i låset. Vrid den c:a 1/8 varv åt vänster samtidigt som Ni drager den utåt.

Skulle nyckeln gå trögt »rucka» försiktigt på styret. Tag bort nyckeln.

 

 
 
 Sidstöd är placerat på vänster sida.                                                             Verktygsbox under packhållaren.
 
 

Bild 10  Lås till verktygsbox

 

Lås till verktygsbox är placerat baktill under packhållaren.

 

Upplåsning: Stick in nyckeln i låset och vrid den åt höger c:a ½ varv. Fäll packningshållaren framåt uppåt. 

 

Låsning: Fäll ned packningshållaren, vrid nyckeln åt vänster och 

               tag bort den.

 

Obs!  

Använd icke packningshållaren som lyfthandtag. Scooterns tyngd kommer - om Ni lyfter i packningshållaren - att vila på låsets överfall med påföljd att låset blir obrukbart.

 

 
 CIRKEL KAFFE 1956
 
 
 FÖRSTA KÖRNINGEN

Före denna: 

* Fyll bränsletanken. * Kontrollera oljenivån i växellådan ( bild 27).

* Kontrollera att ringarna äro pumpade. * Kontrollera och prova bromsarna.

* Drag hjulmuttrar och kontrollera att övriga muttrar och skruvar sitta, ordentligt fast.

* Med de olika reglagen m. m. är Ni redan förtrogen. Ni kan alltså börja köra.

 
  Start av motorn

1. Öppna bränslekranen.

2. Vid kall motor tryckes flödarknappen ned och hålles nedtryckt 4-5 sek.

3. Vrid gashandtaget helt utåt.

4. Vrid växelhandtaget till 0-läge.

5. Trampa med kraft ned endera pedalen och motorn startar. Sedan motorn startat, öka ej gasen med en gång utan låt

    motorn arbeta lugnt en stund. Förgasaren har en inbyggd startanordning, som endast fungerar om gasen är stängd eller

    nästan stängd. Skulle motorn stanna, flöda ånyo och gör nytt startförsök.

      Om motorn under körning stannar på grund av bensinbrist eller annat fel lägger Ni in 1:a eller 2:a växel beroende på

       vägförhållandena. Håll kopplingshandtaget intryckt och trampa scootern som en vanlig cykel.

 
 

Igångsättning 

* Frikoppla, lägg in 1 :a växel. * Vrid gashandtaget inåt så att motorn får gas.

* Släpp kopplingshandtaget samtidigt långsamt. * Hjälp till vid igångsättningen genom att trampa. Ni skonar härigenom 

   motor och koppling.

Växling till lägre växel

Märker Ni att hastigheten på grund av stigningar e. dyl. sjunker starkt eller då Ni i tät trafik måste köra så långsamt att motorn börjar gå ojämnt eller rycka, måste Ni växla ner. Ni vrider då gashandtaget utåt, trycker in kopplingshandtaget och vrider växelhandtaget framåt, nedåt, så att 1:a växeln lägges in. Släpp kopplingshandtaget långsamt och vrid samtidigt gashandtaget inåt.

Växling till högre växel

Vrid gashandtaget helt utåt. Tryck in kopplingshandtaget och växla genom att vrida växelhandtaget uppåt, bakåt, varvid 2 :ans växel lägges in. Släpp kopplingshandtaget långsamt.

Minskning av hastigheten

Vrid gashandtaget utåt och bromsa med pedalerna som på en vanlig trampcykel. Om hastigheten varit hög eller Ni skulle tvingas att bromsa hastigt, använd då även samtidigt handbromsen. Bromsa med omdöme. Bromsar Ni så att hjulen låsa sig har Ni ingen kontroll på fordonet och olyckor kunna då lätt inträffa. 

Håll alltid bromsarna i bästa skick. Er egen och Edra medtrafikanters säkerhet är beroende av dem.

Stopp 

Vrid gashandtaget fullt utåt. Frikoppla och bromsa samt vrid växelhandtaget till friläge (märket på handtaget visar på 0).

Kopplingshandtaget kan nu släppas. 

Obs! Använd endast kopplingshandtaget i samband med start och växling. Dessemellan bör man inte hålla fingrarna på handtaget emedan kopplingen då utsättes för onödigt slitage. 

Motorn stannas 

Vrid gashandtaget utåt. Frikoppla och vrid växelhandtaget till läge 0. Tryck på kortslutningsknappen tills motorn stannat.

Körning utför branta backar

I långa, branta backar kör man med gasen nästan frånslagen, dvs. gashandtaget utåtvridet. Motorn verkar då som broms och hjälper till att hålla farten låg. Ge något gas emellanåt, så att motorn härigenom erhåller smörjning. Om backen inte är för brant och vägen är fri kan man lägga in friläge och låta scootern rulla ned med motorn frånkopplad. Låt motorn arbeta på tomgång så kan Ni lätt ånyo lägga in växel.

Parkering Stäng bränslekranen.

Inkörning 

Er nya mopedseooters livslängd beror förutom på tillsyn och skötsel till stor del på hur Ni kör in den. Följer Ni anvisningarna blir resultatet att livslängden ökar samtidigt som underhålls- och driftskostnader minskas. Vi rekommendera att Ni de första 10 milen ej överskrider 20 km/tim. De därpå följande 30 milen bör högsta hastigheten pendla mellan 20 30 km/tim.

 

 
NYMANS Mod. 1145  
 
 
 

N3c

Instruktionsbok till mod. NV 1145
 Instruktionsbok till mod. NV 1145. ^ back to reg. 
- - - - - - - - - - - - -
 [Förord - Service.]  [Gashandtaget.]  [Teknisk beskrivning.]  [Teknisk beskrivning.]  [Tillsyn och Vård.]  [Scheman.]
 
 
   II. TEKNISK BESKRIVNING     Arbetssätt
 
Bild 11   

A. Motor

1. Tvåtaktsmotorns arbetsprincip:

Förbränningsmotorns fyra arbetsfaser kallas takter. De är: insugning, komprimering, förbränning och utblåsning. I motsats till fyrtaktsmotorn, som behöver två varv för att fullborda dessa takter, behöver tvåtaktsmotorn endast ett varv. För insugning och förbränning såväl som utblåsning och komprimering erfordras endast ett 1/2 varv. Dvs. för alla fyra arbetsfaserna tillsammans endast ett varv. 

Vid fyrtaktsmotorn sker de fyra faserna ovanför kolven medan det vid tvåtaktsmotorn sker dels ovanför och dels under kolven, dvs. i vevhuset. Detta gör att tvåtaktsmotorn är mycket enkel till sin konstruktion. I själva motorn finnes endast tre rörliga delar, kolv, vevstake och vevaxel.

Bild 12

 

För att Ni skall förstå arbetsförloppet i motorn

 betraktar Ni bild 11 och 12.

 

På bild 11 ser Ni cylindern. Den har tre kanaler, (1) insugningskanalen, som har förbindelse med förgasaren och vevhuset, (2) överströmnings-kanalen (två sådana finnas, men endast en är synlig på bild 11), som har förbindelse med vevhuset, (3) utblåsningskanalen. 

 

På bild 12 ser Ni dessutom på pilarna bränsleluftblandningens strömningsförlopp. Bild 12 visar även de tre kanalerna och deras placering i förhållande till kolven, som öppnar och stänger desamma under sin rörelse upp och ned i cylindern.

Bild 13

Vi skall nu förklara arbetstempona.

På bild 13 rör sig kolven uppåt i cylindern. Eftersom kolven stänger de tre kanalerna bildas ett undertryck i vevhuset därför att vevhuset nu är helt slutet (lufttätt).

 

 

 

 

 

                     

Bild 14

 

 

På bild 14 har kolvens undre kant just frilagt insugningskanalen och på grund av det undertryck (sug) som finns i vevhuset, suges luft in genom förgasaren där den blandas med bränslet och går vidare ned i vevhuset (se pilarna). (Kolven fortsätter uppåt till övre dödpunkten där den vänder och går nedåt.)

 

Bild 15

                                  

 

 

 

Kolven fortsätter uppåt till övre dödpunkten där den vänder och går nedåt.

 

På bild 15 ser Ni att kolvens underkant stänger till insugningskanalen. Nu är vevhuset åter helt slutet. Kolven fortsätter ytterligare ett stycke nedåt och pressar ihop den insugna bränsleluftblandningen. Detta kallas förkomprimering.

Bild 16

Just innan kolven når sitt nedersta läge (se bild 16) frilägger den överströmningskanalen och bränsleluftblandningen i vevhuset tryckes upp genom denna ovanför kolven.

Bild 17

 

Kolven går nu åter uppåt och stänger till överströmningskanalen. (Bild 17.

Rummet ovanför kolven innehåller nu bränsleluftblandning och detta rum är helt slutet. Kolven kommer alltså att komprimera denna blandning. Under kolven är rummet (vevhuset) också helt slutet.

Under rörelsen uppåt bildades nytt undertryck i vevhuset. Kolvens underkant frilägger därefter insugningskanalen och bränsleluftblandning suges ånyo in i vevhuset.

Ovanför kolven antändes den komprimerade bränsleluftblandningen av en gnista som bildas mellan tändstiftets elektroder.

Den antända bränsleluftblandningen förbrännas och utvidgar sig härvid kraftigt, varigenom kolven tryckes nedåt. 

 

Bild 18

Den antända bränsleluftblandningen förbrännas och utvidgar sig härvid kraftigt, varigenom kolven tryckes nedåt. 

På bild 18 ser Ni att kolvens överkant frilägger utblåsningskanalen och den förbrända gasen som står under tryck strömmar ut i avgasröret. Omedelbart efter det utblåsningskanalen frilagts, frilägges överströmningskanalen och den bränsleluftblandning som förut sugits in i vevhuset och där förkomprimerats under kolvens nedåtgående rörelse, tryckes upp ovanför kolven. Den böjer av mot cylindertoppen och strömmar mot avgaskanalen.

 

Kolven vänder och går ånyo uppåt, stänger till överströmnings- och avgaskanalerna. Avgaskanalen stänges till i samma ögonblick som de sista resterna av den förbrända gasen lämnat cylindern.

Cylindern ovanför kolven är nu fylld med frisk bränsleluftblandning.

Genom svänghjulets rörelse förs kolven ånyo uppåt och arhetsförloppen upprepas.

 
 Sammanfattning

Kolven rör sig uppåt

Över kolven utstötes den förbrända gasen genom avgaskanalen under påverkan av den från vevhuset genom överströmningskanalen kommande nya bränsleluftblandningen.

Efter det avgaskanalen stängts komprimeras denna blandning.

Under kolven bildas ett undertryck i vevhuset som efter det kolven frilagt insugningskanalen gör att bränsleluftblandning suges in.

Det som sker under kolvens rörelse uppåt kallas för första takten.

 

Kolven rör sig nedåt

Över kolven antändes och förbrännes den komprimerade bränsleluftblandningen.

Under kolven förkomprimeras den insugna bränsleluftblandningen och efter det överströmningskanalen frilagts strömmar bränsleluftblandningen in i cylindern.

Det som sker under kolvens rörelse nedåt kallas för andra takten.

Detta arbetssätt har givit motorn benämningen »Tvåtaktare».

 

 NYMANS Mod. 1145     
 
 
 

M4c

Instruktionsbok till mod. NV 1145
 Instruktionsbok till mod. NV 1145. ^ back to reg. 
- - - - - - - - - - - - -
 [Förord - Service.]  [Gashandtaget.]  [Teknisk beskrivning.]  [Teknisk beskrivning.]  [Tillsyn och Vård.]  [Scheman.]
 
 
  Teknisk beskrivning.
 
 2. Vevhus, växellåda och cylinder

Ett fyrdelat, kraftigt lättmetallhus innesluter alla delar, som deltager i drivningen. Mittersta delen är utformad till vevhus och innehåller det s.k. vevaggregatet, som är lagrat i två kullager. Vevstaken är i sin nedre ände lagrad med rullar i vevaggregatet och i sin övre ände lagrad vid kolven med en kolvtapp. Vevhuset bar gjorts gastätt genom tätningsringar och packningar.

Cylindern är av specialgjutgods och har cylindertopp av lättmetall.

Växellådan är tvåväxlad och sammanbyggd med motorn.

 

 3. Svänghjulständljusmagneten (Tändinställning).

Svänghjulständljusmagneten är monterad på motorns vänstra sida. Den alstrar - som namnet anger - såväl den högspända tändströmmen som den till 6 volt spänning uppgående växel- strömmen för belysning och signalhorn.

Anläggningen består av den s.k. ankarplattan, som fästes vid vevhuset och de på plattan monterade detaljerna. Utanför ankarplattan roterar ett svänghjul, som har 4 st. magneter. På svänghjulet är dessutom ett fläkthjul fastsatt, vilket ombesörjer kylluften till motorn.

Under inverkan av svänghjulets 4 magneter levererar ljusspolen 6 volts växelström med 17 watts effekt för belysningen. Begynnelseeffekten är så vald att redan då motorn går med tomgångsvarv tillräckligt ljus alstras. Tändspolen innehåller de båda lindningarna (primär och sekundär) som behövs för att alstra tändströmmen. Tändspolen är med en kabel förenad med avbrytaren över kondensatorn. Avbrytaren påverkas genom en excenter på svänghjulet så att kontakterna öppnar sig i det ögonblick tändningen skall inträffa. Beroende på motorns varvtal inträffar tändning upp till 5.000 gånger i minuten.

Kondensatorns uppgift är att fånga den gnista, som vill Slå över mellan avbrytarkontakterna när dessa öppna.

I svänghjulet finnes urtag, fönster, genom vilka man kan iakttaga brytarmekanismen. Vrid svänghjulet i rotationsriktningen till dess att brytarkontakten just börjat öppna. Brytavstånd och tändtidpunkt är riktiga om i detta läge märket »M» på svänghjulet står mittför strecket på vevhuset. Avviker märkena i öppningsögonblicket med mer än 3 mm från varandra måste brytavståndet ställas om. Står märket »M» i rotationsriktningen framför strecket skall brytavståndet minskas, i det andra fallet förstoras. Se bild 20. Härvid lossas skruven (1) och med en skruvmejsel i (3) vrides 2 så att kontakterna just börjat öppna när »M» och strecket på vevhuset stå mitt för varandra. Därefter fastdrages skruven (1) ånyo. Vid fullt öppna kontakter skall avståndet mellan dem vara 0,4-0,5 mm.

 

Bild 19 

1. Inställningsmärke (I) 

2. Tändningsmärke (M) 

3. Övre dödpunktsmärke(0)

 

 

 

Bild 20 

1. Fästskruv 

2. Kontaktplatta 

3. Justergrepp

 

 

 

Förutom kontakterna nötes även tändstiftet. Avståndet mellan elektroderna skall vara 0,4 mm.

Vid störningar i tändningen, undersök alltid först tändstiftet.

 
 Tändnings inställning. 

Bild 19 

1. Inställningsmärke 

2. Tändningsmärke (M) 

3. Övre dödpunktsmärke

I svänghjulet finnes urtag, fönster, genom vilka man kan iakttaga brytarmekanismen. 

Vrid svänghjulet i rotationsriktningen till dess att brytarkontakten just börjat öppna. Brytavstånd och tändtidpunkt är riktiga om i detta läge märket »M» på svänghjulet står mittför strecket på vevhuset.

 
  Bild 20

1. Fästskruv 2. Kontaktplatta 3.Justergrepp 

 

Vid fullt öppna kontakter skall avståndet mellan dem vara 0,4-0,5 mm

Avviker märkena i öppningsögonblicket med mer än 3 mm från varandra måste brytavståndet ställas om. Står märket »M» i rotationsriktningen framför strecket skall brytavståndet minskas, i det andra fallet förstoras. Se bild 20. Härvid lossas skruven (1) och med en skruvmejsel i (3) vrides 2 så att kontakterna just börjat öppna när »M» och strecket på vevhuset stå mitt för varandra. Därefter fastdrages skruven (1) ånyo. 

 

4. Förgasaren är av fabrikat Bing (typ 1/12/20). 

Bränslet från bränsletanken rinner genom en sil i en nippel in i flottörhuset. Mängden av bränsle regleras genom flottören.

Bränslet rinner därefter genom huvudmunstycket in i nålmunstycket och - genom den luftström som kolven i cylindern sätter i rörelse - blandas med luften i blandningskammaren.

Mängden av bränsleluftblandning som tillföres motorn regleras till en del av trotteln och till en del av nålen. Ju mer gashandtaget vrides inåt ju mer öppnar sig trotteln och ju mer höjer sig den koniska nålen och frilägger vägen för bränslet.

B. Ramen är utförd som centralram. Den för en mopedscooter ovanligt långa hjulbasen i förening med 20" hjul gör 

                att scootern har utomordentliga köregenskaper.

 

Avgassystemet: Ljuddämparen är demonterbar och är så avstämd att avgasljudet icke är störande.

 

1. Motor: Encylindrig Fichtel & Sachs,

    tvåtakt med vändspolning.

 Cylinderdiameter 38 mm
 Slaglängd 42 mm
 Cylindervolym 47 cm3
 Kompressionsförhållande 6,0
 Effekt/varv 0,8/4000
 Förgasare Bing 1/12/20
 Huvudmunstycke 54
 Nålmunstycke 2,10
 Nål Nål i 3:e spåret
 Max.hastighet 30 km/tim.
 Bränsleförbrukning vid 20 km/tim. ca 0,15 l/mil

2. Elektrisk anläggning: 

    Bosch svänghjulständljusmagnet 6V 17W

 Tändstift Bosch 175 T 11
 Elektrodavstånd 0,4 mm
 Abriss 8~12 mm
 Brytaravstånd 0,4~0,5 mm
 Förtändning 2,2~2,5 mm
 Strålkastarlampa Bilux 6V 15/15~V
 Bakljuslampa 6 V 2 W
 Signal Växelströms-,
 
Tekniska ändringar förbehålles!
 3. Kraftöverföring
Utväxlingar:  
Motor--växellåda 3,78  
Total utväxling 1:a växel 27,85, 2:a växel 17,06
Kedja 1/2" x 5/16" x 7,8
Kedjedrev 13 T
Kedjehjul 28 T
 
 4. Ram: Centralrörs-,
Framgaffel Bottenlänk
Bakhjul Ofjädrat
Däck 20 x 2 ½
Bränsle- och oljerymder:
 Växellåda 20 cl växellådsolja SAE 90
 
Bränsletank c:a 5 ½ liter, därav reserv c:a 1 l.
 Total bredd 490 mm
 Frigångshöjd 110 mm
 Vikt 53 kg
 
 5. Mått och vikt:
 Axelavstånd 1150 mm
 Total längd 1670 mm
 Total höjd 1040 mm
 Sadelhöjd 820 mm
 

NYMANS Mod. 1145 
 
 
 

M5c

Instruktionsbok till mod. NV 1145
 Instruktionsbok till mod. NV 1145. ^ back to reg. 
- - - - - - - - - - - - -
[Förord - Service.]  [Gashandtaget.]  [Teknisk beskrivning.]  [Teknisk beskrivning.]  [Tillsyn och Vård.]  [Scheman.]
Trelleborgs däck: Pumpa....
 
 

III. TILLSYN OCH VÅRD

 

 

 

 

 

 

 

1. Bränslefilter 

Efter c:a 10 mils körning bör bränslekranen skruvas av och filtret rengöras. Filtret rengöres härefter var 200 mil. I bränsleslangens nedre del är en nippel med sil insatt. Rengör silen samtidigt med filtret i bränslekranen. Förgasare, sil, m. m. är åtkomligt efter det att skruven, som håller motormaskeringen skruvats av och »luckorna» öppnats.                                          Bild 21a ->

 

 

Luftfiltret  Bild 22

 

1. Flottörhusbotten 

2. Bottenplugg 

3. Trottel med nål 

4. Låsfjäder 

5. Luftfilter 

6. Förgasarhuslock

2. Luftfiltret i förgasaren måste tid efter annan, beroende på dammhalten i luften, rengöras. Tag till vana att utföra detta var 100 mil. Demontera förgasaren från cylindern. (Se förgasaren, bild 23.)

Skruva av förgasarlocket (nr 4) och drag ut trotteln (3. bild 22).

Avlägsna fjädern (4), tag ur filtret (5) och tvätta det i bensin. Olja därefter in filtret med ren motorolja och montera det igen. Montera förgasaren.

 

<- Bild 23 

 

Tillsyn och Vård.

3. Munstycket 

Tid efter annan, lämpligen i samband med rengöringen av luftfiltret, bör mun- stycket rengöras. Skruva ur detta (bild 23 nr 6) och blås det rent helst med tryckluft. Det kan även rengöras med ett penselhår eller en mycket klen, mjuk koppartråd. Drag inte fast munstycket för hårt emedan Ni då kan skada det. 

1. Justerskruv 2. Stoppmutter 

3. Bränsleledning 4. Förgasarhuslock 

5. Fästmutter 6. Munstycke 

Obs.! I bränsleslangen har monterats en sil. För rengöring av denna, drag av slangen vid förgasaren och drag därefter av silröret från övre bränsleslangen

 

5. Inställning av förgasaren En lugn, långsam tomgång bör inställas så att motorn inte stannar i ex. ett gatukors. Inställning av tomgång sker sedan motorn varmkörts. Härvid ställes skruven (bild 23 nr 1) så att tomgången blir den önskade. Efter inställning av skruven drag till muttern (2). Huvudmunstycket är av storlek 54 och användes även under inkörningstiden. Efter c:a 50 mils körning kan man sänka nålen i förgasaren ett spår (bild 25nr 1). Den skall alltså sättas i det andra spåret uppifrån räknat. Härigenom får motorn något mindre bränsle.

Bild 25  1. Förgasarnål   2. Munstycke

<- Bild 24

4. Förgasaren (b.24) bör rengöras var 200 mil. Lossa förgasarhuslocket (1) och drag ut trotteln (4).

Lossa skruvarna på förgasarens översida och tag bort flottörhuslocket (8).

Tag bort flottör och flottörnål och gör rent i flottörhuset.

Lossa skruven (7) och gör ren denna invändigt. Montera ihop detaljerna.

Lossa bränslekranen och rengör silen som sitter i den.

1. Förgasarhuslock 2. Trottelfjäder 3. Bränsleledning 

4. Trottel 5. Flödarknapp 6. Flottörhus 7. Bottenplugg 

8. Flottörhuslock

 

6. Tändstiftsbyte och kontroll 

Är motorn svårstartad är felet i allmänhet att söka i tändstiftet. Tändstiftet demonteras med hylsnyckeln i verktygssatsen. Kontrollera att stiftet är rent inuti samt att elektrodavståndet är 0,4 mm. 

Före montering av nytt tändstift kontrollera elektrodavståndet. Många gånger har nya tändstift 0,7 mm elektrodavstånd. Detta måste i så fall ändras till 0,4 mm genom att sidoelektroden böjes.

7. Utbyte av lampor Efter längre tids användning kan det inträffa att glödtråden bränns av. 

Vid utbyte av lampa, ge akt på att huvudlampan monteras rätt, dvs. det långa stiftet på lampans sockel skall vara vänt uppåt. Håll lampan vid monteringen med en ren linnelapp e. dyl. olja eller handsvett på lampglaset avdunstar så småningom och bildar beläggning på reflektorn.

8. Justering av fot- och handbroms Justering utföres enligt bild 4  och  bild 5.

 

< Kopplingsjustering (Bild 26)

 
 9. Inställning av koppling 

Kopplingen skall fylla två uppgifter. Den skall dels utgöra en säker förbindelse mellan motor och växellåda och dels skall den vid behov (växling, stillastående i trafiken) fullständigt upphäva förbindelsen. En rätt justerad koppling är därför mycket viktig.

 
  Justering till går sålunda

1. I kopplingshävarmen på motorns vänstra övre sida sitter kopplingswiren fastsatt.

    Kopplingshävarmen skall kunna röra sig c:a 10 mm då wiren är frånkopplad.

2. Kopplingswirens justerskruv inställes så att vid kopplingshandtaget ett spel av c:a 1-3 mm  

    förefinnes. (Öppna motormaskeringen, skruv se sid. 42.)

3. Om lamellerna nöts blir spelet mindre. Genom att vrida justerskruven åt höger ökas ånyo spelet 

    vid handtaget.

4. När justerskruven är inskruvad så långt det går, måste justeringen utföras med en annan skruv, 

    nämligen den som sitter under »S» skylten på kopplingskåpan (se bild 26). Lossa kontramuttern 

    och vrid därefter med en skruvmejsel justerskruven åt vänster om större spel önskas och åt 

    höger om mindre spel önskas. Drag fast kontramuttern ordentligt. 

 

 Tillsyn och Vård. Bild 27 1. Oljeavtappnings- skruv 2. Ljus- och kortslutningskablar 3. Oljenivåskruv

10. Växellådan. 

Kontrollera minst en gång i månaden eller var 200 mil att oljemängden är den rätta. (Se bild 27.) Sedan skruv (3) demonterats skall, om nivån är riktig, oljan börja rinna ut genom hålet. Scootern skall härvid stå på båda hjulen och hållas lodrätt. Har nivån sjunkit, fyll på olja genom oljepåfyllningshålet vid pedalvevlagret tills oljan börjar rinna ut vid nivåskruven. 

Oljan skall vara växellådsolja SAF 90. En gång varje år skall växellådsoljan bytas. Kör motorn varm och avlägsna därefter skruvarna (1) och (3). Låt oljan rinna ur.

Lyft scootern i framhjulet så att all olja med säkerhet rinner ur. Drag fast skruven (1) och fyll olja enligt ovan. Växellådan rymmer 20 cl.

  11. Inställning av växelhandtaget                                 Bild 3 

Växelarmen på motorns översida påverkas av växelhandtaget genom en wire. I växellådan är en fjäder inbyggd, vilken alltid strävar efter att hålla 2ans växel inlagd. För det fall man skulle få skada på växelwiren kan man ändå köra, emedan ovan nämnda fjäder håller 2ans växel i läge. 

För att spärren på kopplingshandtaget skall kunna falla in i motsvarande spår på växelhandtaget och härmed markeringarna för växellägena skall stämma, måste wiren vara rätt justerad.

Härvid användes justerskruven på växellådans högra sida. Om wiren varit demonterad skruvas justerskruven in så långt som möjligt. Har Ni då lagt in 2:a växeln kan Ni lätt montera wirens fria ända i växelhandtaget. Därefter utskruvas justerskruven så långt att spelet i wiren blir mycket litet. 

Nu vrider Ni växelhandtaget till 0-läge efter det Ni frikopplat. Ni vrider på växelhandtaget så att Ni känner att Ni har läget 0 mellan de båda växlarna. 

Justerskruven ställer Ni så att 0-märket nu överensstämmer med visaren.

12. Naven Kontrollera och smörj med fett vid behov (efter ca 200 mil) såväl fram- som baknav.

13. Demontering och montering av framhjul 

Lyft av wiren från bromshävarmen. Har scootern utrustats med hastighetsmätare måste dennas drivkabel demonteras vid navet. Därefter lossas de båda framaxelmuttrarna och framhjulet kan tagas ur gaffeln. Ev. måste gaffelbenen dragas något utåt. Ställ scootern på en låda e. dyl. eller lägg den på sidan. Montering av framhjulet sker i omvänd följd. Ev. måste gaffelbenen dragas något isär. Montera frambromsviren. Montera ev. hastighetsmätarkabel. 

Bild 28

 

 

 

14. Kontroll av kedjespänning och ev. justering

Bakre kedjan

Var 100 mil bör kedjan smörjas med motorolja. Slutligen provar man kedjans justering. 

Vid rätt justerad kedja skall den kunna röras upp och ned 

ca 1 cm åt vardera hållet. Skulle kedjan vara för slak eller för spänd så förorsakar den skrammel och tager onödig kraft från motorn samtidigt som den snabbt förslites.

 
 

Vi rekommendera att kedjan var 200 mil demonteras, rengöres i fotogen samt lägges i 60º C uppvärmd Mobilgrease nr 2. Låt kedjan ligga i fettet ca 10 min. och häng den därefter att rinna av. Vid montering av kedjelåset, se till att låsfjäderns slutna ände löper i kedjans rotationsriktning.

Kedjan justeras på följande sätt: 

1. Lossa muttrarna på bakaxeln. 2. Genom att skruva på kedjesträckarnas muttrar kan man röra bakhjulet bakåt (om man

    skruvar åt höger) och framåt (om man skruvar åt vänster). 

3. Kontrollera att bakhjulet sitter i linje med framhjulet (se hjulinställning) 4. Drag muttrarna. 

16. Några råd för demontering och montering av däck

Släpp ur luften. Trampa ner däcket i fälgen runt om. Börja avtagningen vid ventilen. 

Har luftslangen punkterat, undersök däckets insida noggrant. Talka däckets insida. 

Börja monteringen mittemot ventilen. Pumpa inte däcket till fullt tryck omedelbart utan undersök om däcket ligger rätt på fälgen. På däckets båda sidor finnes en längsgående list. Kontrollera att denna ligger på samma avstånd från fälgen runt om.

 

15. Hjulinställning

* Anskaffa en bräda av något mer än 2 m längd, 6-7 cm bred och en tjocklek av 

   c:a 2 cm. Se till att ena kanten är absolut rak. 

* Lägg en tegelsten eller träklots invid vardera hjulet.

* Lägg brädan på stenarna (klotsarna) med den raka kanten mot däcken. 

* Se till att brädan berör bakdäcket på två ställen. Vrid på styrstången så att

   framhjulet kommer parallellt med brädans kant.

* Avståndet från framdäcket till brädans kant uppmätes. 

* Flytta stenar och bräda till motsatta sidan och förfar på samma sätt. 

* Sitter bakhjulet rätt skall avståndet mellan framdäck och bräda vara lika stort 

   på båda sidor. 

* Är de båda måtten olika, ändra bakhjulets inställning genom att lossa eller spänna

   endera av kedjesträckarna till dess att avstånden blir lika stora. 

* Har däcken på bak- och framhjul samma dimension, kommer brädan nätt och jämt

   att vidröra framdäcket när bakhjulet är rätt inriktat.  

 

17. Tvättning och rengöring

20
[Back/ to Trelleborg.]  NYMANS Mod. 1145
 
 

Utför tvättningen med en mjuk svamp eller dylikt och använd rikligt med vatten.

Skölj bort ev. gruspartiklar och gnid ej för hårt vid tvättningen, emedan ev. kvarblivna gruspartiklar kan repa lackeringen.

Tjära, som ofta användes som vägbeläggning, stänker många gånger upp på lackering och krom. Den kan lätt avlägsnas med bensin om den ej suttit kvar alltför länge. Skulle så vara fallet, måste koltetraklorid användas vid borttagningen av fläckarna.

Motorn tvättas ren med fotogen eller kristallolja.

Har Ni tillgång till spolslang, använd icke för högt vattentryck. Rikta aldrig vattenstrålen direkt mot styrlager, hjullager, bromstrummor, förgasare m. fl. ömtåliga detaljer.

Efter tvättning och rengöring, torrtorka med sämskskinn.

Polera lackerade ytor med något välkänt polermedel.

Förkromade ytor vaxas eller överdrages med något rostskyddsmedel.

 

NYMANS Mod. 1145 
 
 

M6c

Instruktionsbok till mod. NV 1145
 Instruktionsbok till mod. NV 1145. ^ back to reg. 
- - - - - - - - - - - - -
 [Förord - Service.]  [Gashandtaget.]  [Teknisk beskrivning.]  [Teknisk beskrivning.]  [Tillsyn och Vård.]  [Scheman.]
 
 
  Smörjschema
         
1. Smörjningsarbeten
Nr Smörjställe Olja m.m. Smörjes mil
1 Wires 200
2 Bromsexentrarna 200
3 Kedjan. Rengöres. Infettas 200
4 Hastighetsm. drivanordning (ev.) 200
5 Brytarens smörjfilt 400
6 Fram- och baknav. Rengöring.Insmörjning 200
7 Växelhus. Oljebyte 600
8 Bottenlänk 100
S Skruv för motorplåtar    
Teckenförklaring:
Smörj fett
Växellådsolja SAE-90
Kedjefett
Bosch värmebeständiga fett FT 1 V4
Kullagerfett
   
  
  
 

1 = strålkastare med Biluxlampa  2 = omkopplare  3 = baklykta  4 = kopplingsplint

a = kabel generator-ljuskontakt   b = kabel avbrytare-kortslutningsknapp 

c = kabel ljuskontakt-baklykta  5 = tändstift  6 = tändspole  7 = kondensator  

8 = svänghjulscentrum (avbrytarkam)  9 = avbrytararm  10 = ljusspole  11 = signalhorn

 
 

Förteckning över lampor.

Strålkastare - Lampa: C6V, 15/15W, sockel BA 15d.

Baklykta  - Lampa: 6-10 V. 0-05 amp, sockel BA 9 s.

 

  CIRKEL KAFFE   1956
 
IV. RÅDGIVARE VID STÖRNINGAR
Även om scootern är konstruerad efter principen »enklare kan det inte vara» kan det som vid alla tekniska produkter uppkomma störningar.
Dessa har i de flesta fall inte, som många nybörjare tror, sin orsak i konstruktionen, utan torde i de flesta fall kunna hänföras till körsätt och utebliven tillsyn.
1. Motorn startar inte:
A. Motorn får inget bränsle.
a) Tanken tom
b) Bränslekranen stängd eller igensatt av smuts
c) Silen i förgasaren igensatt
d) Silen i kranen igensatt
e) Munstycket igensatt
B. Med tändstiftskabeln avtagen från tändstiftet springer ingen gnista över mellan kabeländen och gods.
a) Dålig kontakt i kabeln
b) Kabeln bruten eller genomsiag till gods
c) Brytararmen rör sig inte
d) Brytarkontakterna smutsiga
e) Kondensatérn fuktig eller felaktig
C. Gnista springer över mellan tändkabel och gods men med kabeln monterad på tändstiftet erhålles ingen gnista mellan stiftets elektroder.
a) Elektrodavståndet för stort
b) Brygga mellan elektroderna
c) Tändstiftets isolator fuktig eller skadad
d) Tändstiftet fuktigt av bränsle eller igenoljat
D. Motorn svårstartad vid kall väderlek
a) Tomgången för lågt inställd
b) »Tjuvluft» tages vid förgasaren
E. Motorn svårstartad då den är varm
a) Flottörnålen otät, förgasaren läcker
b) Flottören otät
2. Motorn arbetar ojämnt <4-taktar>:
a) Luftfiltret smutsigt
b) Flottörnålen sliten
c) Nålmunstycket slitet
d) Flottören otät
e) För mycket olja i bränslet
f) Felaktig tändinställning
g) Motorn igensatt av sot
h) Förändringar har gjorts på ljuddämparen
i) Nålen har satts i fel spår
3. Smällar i förgasaren:
Generella orsaker: antingen för mager bränsleluftblandning eller tändningsfel.
a) Bränsletillförseln hindras av igensatta filter (sil)
b) Förgasaren lös (»tjuvluft»)
c) Felaktig packning i motorn
d) Luftfiltret ej monterat
e) Nålen hänger i fel spår
f) Tändningen fel inställd
g) Tändstiftet sitter löst
h) Felaktigt elektrodavstånd
i) Kondensatorn defekt
j) Tändkabelns isolering defekt
k) Avbrytararmen hänger sig
1) Avbrytarkontakterna smutsiga
m) Kolvringarna har genom användning av olämplig olja beckat fast
4. Motorn går ej upp i höga varv
a) Brytaravståndet för stort
b) Brytararmen hänger sig
c) Bränsleledning eller förgasare igensatta av smuts
d) Motorn sotig
e) Luftfiltret igensatt
f) Felaktig tändinställning
g) Bromsarna ligger på
h) Flänsarna på cylindern igensatta av smuts (motorn blir het)
5. Motorn stannar plötsligt:
a) Bränsletanken tom
b) Filter i förgasare eller munstycke igensatt
c) Tändkabeln har hoppat av
d) Tändstiftet defekt (brygga)
e) Avbrytararmen defekt
f) Tändspolen defekt
g) Kondensatorn defekt
6. Strålkastaren lyser inte:
a) Lamptråden sönderbränd
b) Ljusomkopplaren defekt
c) Kabelbrott
d) Generatorn (ljusspolen) defekt
7. Signal:
a) Signalhornet defekt
b) Signalknappen defekt
c) Kabelbrott
NYMANS Mod. 1145 

 

 

 

 

 

 

  OLD pages: xx xx xx xx xx xx