Kalmar Läns kalops: Artiklar, tänstift, hjälmar, vulkset, tester....
 Teknikens värld gör ny jättetest:  MERA MC ÄN MOPED.  ^ back to Artiklar / Articles.   
- - - - - - - - - - - - -
 
 

 

Test av 14 st. mopeder 1966 nr 13. 

 

 

 

            

 

 

 

Vilken moped accelererar snabbast?

14 mopeder varav tre av scootermodell färdiga för start i Teknikens Världs jättetest av

marknadens populäraste mopeder. Testförare är ungdomar i den rätta mopedåldern,

alltså mellan 15 och 17 år. Hjälmarna på huvudena anser vi vara en billig livförsäkring.

Kontakt skalle-gata i 30 km/tim brukar medföra otäcka skador.

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

Vid bromsprovet gällde det att med hjälp av både hand- och fotbroms bromsa ned

mopeden från högsta hastighet till stillastående. Som synes varierade bromssträckan

en hel del från moped till moped. Suzukin behövde endast 3,50 m. medan Crescent

Topper längst t v krävde 6 m och Puch Florida i mitten 6,40 m.

 

 

 

 

 

 

Två olika hastighetsprov utsattes mopederna för. Vid det ena testades

deras accelerationsförmåga och vid det andra toppfarten. 

Endast en av 14 mopeder höll vid det sistnämnda provet laglig hastighet

 

 

 

Teknikens värld gör ny jättetest: 

MERA MC ÄN MOPED. 

 

Köper moped gör väl sågottsom varje fartsugen ungdom så snart han fyllt 15 år, den hägrande gränsen för mopedåldern.

Det finns många märken att välja bland, men de flesta ungdomar vet väl långt innan de fyllt 15 år vilken moped de skall köpa. 

TV har gjort en inventering av marknadens mopeder och valt ut 14 populära, som vi skall presentera i en liten mopedsalong.Endast tekniska data säger inte mycket vad mopederna går för så vi har också låtit 14 grabbar och tjejer i den rätta åldern, alltså mellan 15 och 17 år, test-köra dem. I detta nummer redovisar vi test-resultat från accelerations-, hastighets- och bromsprov.

 

De 14 testmopederna är: Crescent Topper, DKW Special, Fram Comet, Komar, Kreidler Florett Super, Puch Dakota, Puch Florida, Rex Monsa TT, Rusch, Suzuki, Zündapp Sport, Crescent Skoterett, Puch Alabama och Vespa 50 Moped.

De tre sistnämnda är körkortsfria scootrar men räknas faktiskt som mopeder.

Samtliga mopeder är fabriksnya. Ingen av dem hade före testet gått en meter.

Som synes på bilderna är alla våra testförare utrustade med hjälmar. Det kan tyckas onödigt när man åker på ett så pass långsamgående fordon som en moped och det tyckte faktiskt också "testförarna". Att döma av olycksstatistiken för mopedister är det inte det. 30 km/tim räcker gott och väl för att spräcka skallen mot asfalten!  

 

Vilken moped accelererar snabbast?

För att få svar på den frågan räknade vi den tid som varje moped behövde för att accelerera från 0 till max på en sträcka av 100 m. För att få svar på den frågan räknade vi den tid som varje moped behövde för att accelerera från 0 till max på en sträcka av 100 m. För att få fram ett så rättvist resultat som möjligt gjordes tre prov per moped.

De siffror som redovisas i tabellen är medelvärden av dessa prov.

Påpekas bör också att varje test förares vikt var omkring 60-62 kg och att underlaget på den bana som proven gjordes på var av sträv, torr asfalt. Vid testtillfället rådde också vindstilla.

 

Acceleration från stillastående, sträcka 100m.

(Tid i sekunder)

● Puch Alabama 15,0

● Crescent Topper 15,0

● Komar 15,0

● Puch Dakota 15,1

● Kreidler Florett Super 15,1

● Rex Monza TT 15,1

● Vespa 50 Moped 15,2

● DKW 15,3

● Crescent Skoterett 15,5

● Fram Comet 15,7

● Puch Florida 15,9

● Suzuki 16,0

● Zündapp Sport 16,2

● Rusch 16,5

 

Vilken moped är snabbast ? 

Den moped som är accelerationssnabbast är dock inte värst när det gäller topphastighet. Vid det här provet hade varje moped högsta möjliga fart på hela 100-meterssträckan. Här kan man alltså tala om flygande start. Vad beträffar förarvikt, underlag och vindförhållanden gällde samma villkor som vid accelerationsprovet.

Som vägledning för hastighetsbedömning kan nämnas att 12 sekunder på den uppmätta sträckan 100 m motsvarar den lagstadgade hastigheten för moped, 30 km/tim. Som synes var det endast en av testmopederna, Suzukin, som var "laglig".

Värt att notera är också Zündapp Sports låga placering i detta prov (3:a) medan den kom näst sist när det gällde acceleration. De övriga mopederna höll i stort ställningarna.

 

Hastighetsprov med flygande start, sträcka 100m.

(Tid i sekunder): 

Puch Dakota 9,7.

Crescent Topper 10,0.

Zündapp Sport, Puch Alabama 10,1.

Rex Monza TT 10,2. 

Kreidler Florett Super, Puch Florida, Vespa 50 Moped 10,3.

DKW, Komar 10,4.

Fram Comet 10,5.

Crescent Skoterett 10,8. 

Rusch 11,6.

Suzuki 12,4.

 

Vilken moped bromsar bäst?

Bromsproven bjöd på en hel del överraskningar.

Vid hastighets- och accelerationsproven var det svårt att skilja mopederna åt, men här var det inte något problem. Vid provet gällde det att bromsa ned mopeden från högsta hastighet till stillastående med hjälp av båda bromssystemen (hand och fotbroms). För övrigt gällde samma villkor som vid de föregående proven. Skillnaden mellan den moped som bromsade bäst och den som bromsade sämst är hela 4,15 m ! Vi måste också ge en varning för bromsarna på Vespa 50. Dessa som är av samma typ som på den vanliga scootermodellen har benägenhet att låsa sig vid för häftig inbromsning. Sker detta viker sig framhjulet, vilket resulterar i omkullkörning. Bromsar man försiktigt låser sig inte hjulen, och in bromsningen blir i alla fall tillfredsställande.

 

Bromsprov från högsta fart till stillastående.

(Mått i meter). 

Suzuki, DKW Special 3,50.

Rusch, Fram Comet 4,30.

Vespa 50 Moped 4,50.

Kreidler Florett Super 5,10. 

Zündapp Sport 5,30. 

Crescent Skoterett 5,40.

Crescent Topper 6,00.

Puch Dakota 6,10.

Rex Monsa TT 6,30. 

Puch Florida 7.40.

Puch Alabama 7,60. 

Komar 7.65.

 
 
M1a    
 1966   CRESCENT TOPPER   [Back to MCB.]
 
 

Tekniska data:

Motor: Husqvarna Exportmotor, 2-växlad. Fotväxel. Cylindervolym: 48 cc..

Cylinderdiameter: 39 mm. Slaglängd: 40 mm. Effekt: 1 hk.

Förgasare: Bing.

Ram: Sömsvetsad plåtram.

Fjädring: Teleskopgaffel med oljedämpning fram och teleskopstötdämpare bak.

Däckdimension: 21x2, 75".

Bromsar. Fullnav.

Tankvolym: 10 liter (TT-tank med snabblock).

Vikt: Ca 65 kg.

Utrustning: Hastighetsmätare (på styret), ryckutjämnare i baknavet, bromsljus, långsadel.

Fabriksgaranti: Sex månader.

Pris: 1 611:50 inkl oms.

Tillägg för störtbåge, backspeglar och pakethållare kronor 98 inkl oms

 

 
 
M2a    
 1966   DKW SPECIAL   [Back to DKW.]
 
 

Tekniska data:

Motor: DKW EM 50. 3-växlad. Fotväxel. Cylindervolym: 49 cc.

Cylinderdiameter: 40 mm. Slaglängd: 39 mm. Effekt: 1 hk.

Förgasare: Bing.

Ram: Dubbelram av stålrör.

Fjädring: Teleskoptyp fram och svängarm med teleskopfjädring och oljedämpare bak.

Däckdimension: 21x2,75".

Bromsar. Nav av lättmetall 120 mm.

Tankvolym: 10 liter. Vikt: 74 kg.

Utrustning: Verktyg, hastighetsmätare, stöldlås, bromsljus.

Fabriksgaranti: Sex månader.

Pris: 1 622:50 inkl oms.

I tillverkningslandet Västtyskland är DKW Special avsedd för två personer och mycket högre hastigheter.

 
 
M3a    
 1966   FRAM COMET   [Back to Fram.]
 
 

Tekniska data:

Motor: Victoria EM 50. 3-växlad.

Fotväxel. Cylindervolym: 50 cc. Cylinderdiameter: 40 mm. Slaglängd: 39 mm. Effekt: 1 hk.

Förgasare: Bing.

Ram: Stålrörsram.

Fjädring: Swinggafflar fram och bak med teleskopstötdämpare.

Däckdimension: 23 x 2,25" (pumpfria slangar)

Bromsar: Fullnav.

Tankvolym: 5,5 liter.

Vikt: ca 54 kg.

Utrustning: Förkromade skärmar, tank, motorskydd och skärmstag med lyftbygel, stöldlås, helt inkapslad drivkedja, våg- och hastighetsmätare, bromsljus,

långsadel, crosstyre.

Fabriksgaranti: Sex månader.

Pris: 1 490:50 inkl oms.

 

 
 
M4a    
 1966   KOMAR   [Back to Komar.]
 
 

Tekniska data:

Motor: Typbeteckning S-38 C (polskt fabrikat). 2-växlad. Handväxel. Cylindervolym: 49,8 cc. Cylinderdiameter: 39 mm. Slaglängd: 39 mm.

Effekt: 1 hk.

Förgasare: Polskt fabrikat.

Ram: Öppen svetsad rörram.

Fjädring: Bottenlänkfjädring.

Däckdimension: 23x2,25".

Bromsar: Fullnav.

Tankvolym: Sex liter.

Vikt: 50,2 kg.

Utrustning: Väg- och hastighetsmätare, stöldlås.

Fabriksgaranti: Sex månader. Dessutom ger Komar sina kunder en specialgaranti: Skulle mopeden under det första året skadas till mer än 50 procent vid

trafikolycka ersätts man med en ny moped (självrisk 200 kronor). Specialgarantin gäller dock endast då skadan ej täcks av annan part och

reparationskostnaden överstiger 50 procent av Komarmopedens nyvärde.

Pris: 764:50 inkl oms.

 

 
 
M5a    
 1966   KREIDLER FLORETT SUPER   [Back to .]
 
 

Tekniska data:

Motor. Fläktkyld Kreidler. 3-växlad. Fotväxel. Cylindervolym: 50 cc. Cylinderdiameter: 40 mm. Slaglängd: 39,5 mm. Effekt: l hk. Förgasare: Bing.

Ram: Pressad stålram.

Fjädring: Justerbar teleskopfjädring fram och hydraulisk fjädring med tvåkammarsstötdämpare bak.

Däckdimension: 21x2;75".

Bromsar: Fullnav.

Tankvolym: 12,5 liter.

Vikt: 74 kg.

Utrustning: Långsadel, bromsljus, stöldlås, låsbart verktygsfack, backspegel, pakethållare.

Fabriksgaranti Ett år.

Pris: 1 795:- inkl oms.

Florettmopeden som har utvecklats direkt ur Florettmotorcykeln är i tillverknings Västtyskland godkänd för två personer.

 

 
 
M6a    
 1966   REX MONZA TT   [Back to Rex.]
 
 

Tekniska data:

Motor: Zweirad Victoria EM 50. 3-växlad. Fotväxel. Cylindervolym: 50 cc. Cylinderdiametern. 40 mm. Slaglängd: 38.9 mm. Effekt 1 hk

Förgasare: Bing.

Ram: Duplexram.

Fjädring: 3-läges justerbara fjäderben med oljedämpning fram och bak.

Däckdimension: Ribbat framdäck 23x2,25".

Bakdäck extra kraftigt 23x2,50".

Bromsar. Fullnav.

Tankvolym: Sju liter.

Vikt: Ca 60 kg.

Utrustning: TT-syre, helkapslad kedja, långsadel med verktygskasett under, förkromade och tectyl behandlade fälgar, bromsljus, stöldlås, hastighetsmätare

Fabriksgaranti: Sex månader.

Pris: 1 611:50 inkl oms.

 

 
 
M7a    
 1966   RUSCH SPORT    [Back to Rusch.]
 
 

Tekniska data:

Motor: Zweirad Victoria EM 50. 3-växlad. Fotväxel. Cylindervolym: 49 cc. Cylinderdiameter:40 mm. Slaglängd: 39 mm. Effekt: 1 hk.

Förgasare: Bing.

Ram: Dubbel helsvetsad rörram.

Fjädring: Svängarm och inkapslade stötdämpare bak. Fjäderelement, ledbygel med upprättstående inkapslade stötdämpare bak (kan även fås med  teleskopgaffel).

Däckdimension: 23 X 2,25".

Bromsar: Fullnav 115 mm.

Tankvolym: 9,6 liter (snabbtankstock).

Vikt: 66 kg.

Utrustning: Helkrom" stålskärmar, långsadel, bromsljus, hastighetsmätare, stöldlås.

Fabriksgaranti: Sex månader.

Pris: med enkla rör 1 470:- inkl oms.

med dubbla rör 1 510- inkl oms.

Tillägg för störtbåge 35:-.

 

 
 
M    
 1966     [Back to .]
 

● Crescent Skoterett

● Crescent Topper

● DKW

● Fram Comet

● Komar

● Kreidler Florett Super

● Puch Alabama

● Puch Dakota

● Puch Florida

● Rex Monza TT

● Rusch

● Suzuki

● Vespa 50 Moped

● Zündapp Sport

 

Tyvärr så kom resterande mopeder i nästa nummer.... det har inte jag... än