Instruktionsbok Zündapp 428 K och Sport.
  ZÜNDAPP Instruktionsbok  428 K, Sport. Zündapp Werke GMBH, München. ^ back   
- Körinstruktion 1. Bensintanken 2. Bensinkranen 3. Start av motorn 4. Växling och körning 5. Motorn stannas    
- 6. Belysning och signal  7. Styrlås och verktyg ¤ Körställningen 1. sadeln  2. sportsadel  3. styret  4. fotpinnarna ¤   
- Kontroll 1. service  2. växellådan  3. lufttrycket  4. motorns tomgång  5. att uppmärksamma ¤   
- Skötsel 1. luftfiltret 2. förgasaren 3. avgassystemet  4. tändstiftet  5. bowdenkablarna 6. demontering av framhjulet   
- 7. demontering av bakhjulet  8. kedjan  9. fjädringen 10. bromsarna ¤ 
- Bild av 428 K, tvåväxlad med handväxel och kickstart. Sport, treväxlad med fotväxel och kickstart. ¤ 
- Smörjschema - Motorfel och deras orsaker - Tekniska data - Garanti föreskrifter. 
 
                               
 

SKÖTSEL

Skötsel Om Ni har följt de anvisningar, som tidigare getts beträffande körningen, så har Ni redan gjort motorn en hel del gott, ty en sakkunnig behandling höjer dess driftsäkerhet och livslängd. För att Ni skall få största glädje och nytta av Er maskin bör den ses över ungefär var 2000 km. Särskilt viktigt år att når maskinen år ny se över den med jämna mellanrum förslagsvis efter 250 km, 1000 km och 2000 km.

Vid. ev. reparationer bör Ni även se till att endast ZÜNDAPP orginalreservdelar monteras.

1.Luftfiltret 28 (bild 4) och 6) bör rengöras var 2000 km, då dålig skötsel av detta minskar kraften och förkortar motorns livslängd. På maskiner med sportram nås luftfiltret 28 genom att vänstra ramkåpan borttages.
På maskiner med standardram borttages locket till verktygsfacket, verktygen tages ur och mellanväggen 12 som bildar baksida i verktygsfacket avlägsnas sedan skruven 9 lossats.

Luftfiltret 28 kan nu lätt tagas ut sedan klämman 7 lossats. Det skall tvättas en bensinoljeblandning ca. 25:1 och åter omsorgsfullt monteras. På båda ramtyperna måste packningarna för ramkåpan respektive mellanväggen 12 noggrant inpassas.

2.Rengöring av förgasaren (bild2) och 6) Förgasaren år åtkomlig sedan vänster förgasargaller 3 bortskruvats. Behöver huvudmunstycket 43 rengöras, så får detta ske endast genom renblåsning med luft.

3.Rengöring av avgassystemet Motorns effekt och bränsleförbrukning är starkt beroende av mottrycket i avgassystemet. Vi rekommendera därför en rengöring av detta var 3000 km.

4.Tändstiftet (bild 1) Anslutningshylsan 45 drages av. Tändstiftet skruvas loss och rengöres grundligt från sotrester t. ex. med stålborste. Elektrodavståndet justeras vid behov genom bockning av sidoelektroden Avståndet kontrolleras med ett elektrodmått som kan erhållas i handeln. 

 

 Bild 6 Large

7= klämma för luftfilter 

28= luftfilter 42= ställskruv för tomgången 43= huvudmunstycke 

44= förgasaren 67= oljepåfyllningsskruv 

87= plastpackning

 
 
 
 
 Bild 7  Large

5.Bowdenkablorna (bild 3) Alla reglage skall vara lättrörliga sina höljen och bör därför smörjas då och då. Härvid sprutas en tunn olja (ex. SAE 20) in genom smörjnipplarna 46. -------

5a.Gaswiren (bild 3) justeras med ställskruven 16 sedan stoppmuttern lossats (se avsnitt 4 kontroll). Efter justering skall stopp muttern åter dragas till.

5b.Handbromswiren (bild 3) justeras genom ställskruven 33, efter det att stoppmuttern 31 har lossats. Spelet vid bromshandtaget 32 skall vara ca. 1 cm vid handtagets ytterände. Efter justeringen drages åter stoppmuttern 31 till. Ytterligare en justeringsmöjlighet finnes vid  framhjulsnavet. Denna justering göres på motsvarande sätt.

Efter bromsjustering kontrolleras att bromsbeläggen inte ligger på.

5c. Kopplingswiren (bild 3) justeras med ställskruven 73. Spelet vid kopplingshandtagets yttre ände skall vara ca. 1 cm. Motorn skall kunna frikopplas fullståndigt och slirning får inte uppträda när handtaget är släppt. Om denna inställnings möjlighet inte räcker måste en verk- stad utföra justeringen.

5d Växelwiren montering och justering (bild 7) Ställ växelarmen 60 på motorn i 2:ans låge genom att röra på bakhjulet (genom fjäderbelastning på växelföraren går 2:an i då bakhjulet vrides). Växelhandtaget 34 drages av styret och kopplingswiren borttages. Ställskruven 30 skruvas in helt varefter nippeln 61 monteras. Nippeln på wirens andra ände monteras i nippelhållaren varefter wirehöljet lägges sitt läge på växelföraren 60. Växelhandtaget 34 skjutes på styret och fastskruvas. Handtaget ställes sedan friläge medan hjulet vrides. Ställ skruven 30 skruvas nu ut så att växelarmen 60 överensstämmer med det på motorn markerade friläget. Kopplings wiren monteras.
Kontroll: 
Motorn startas och köres på tomgång Vid korrekt inställning skall växelarmen 60 vid frilägesinställning vara helt stilla. Om så inte är fallet, korrigera ytterligare med justerskruven 30. Gör några växlingar och kontrollera därefter enligt ovanstående. Lås sedan justerskruven 30 genom att dra åt stoppmuttern 29.

26 = kopplingshandtag 

29 = stoppmutter 

30 = ställskruv för växelwire 

34 = växelhandtag 

52 = vinkelrör 

60 = växelförare 

61 = nippel

Fortsättning på SKÖTSEL  Demontering av framhjulet    NEXT
Zündapp.