Zündapp Werke, Nürnberg, Västtyskland                 
  ZÜNDAPP  Zündapp Werke GMBH, München - Zündapp Werke, Nürnberg. ^ back to Zündapp main.
- - - - - - - - - - - - -
 

[53-54] Combimot KM 48,

........... Combinette (TWN, Knirps).

[54-55] 400, 401, 402, 403, 404, 406,

........... 408, 409, 410, 411. 

........... 408, 410 test i Teknikens Värld.

[55-57] 405, 407 Lastenrad, Postmoped, 412.

[56-57] 422 Combinette. England.

[56-58] 423-S. Test i TfA.

[57-71] Sports Firmæt Gresvig,

........... Oslo - Norway (main).

[58-60] 428 K & Sport. Instruktionsbok.

[58-60] 428-S, K Combinette.

........... Test Teknik för Alla. Finland.

[63-64] 428 Combinette.

[57-60] 429-S Super Combinette.

[57-62] 435, 425 Falconette, MC 70cc.

[60-68] 433 Super Combinette.

[61-62] 510 Sport Combinette.

[61] .... 515 Sport Combinette, test.

[63-64] 515 Sport. Vinn en Zündapp.

[67-76] 515, 517, KS 50 Sport, test.

[65-77] M25, M50, Bergsteiger 434.

[71-74] Goudhaan, C 50 Sport 517,

........... Super Sport, test i Motor.

 

 

 

• Germany at A-Z.

 

• German reg. Z.

Zündapp motor.

• Zündapp main.

 
 ZÜNDAPP Instruktionsbok  428 K, Sport. Zündapp Werke GMBH, München. [Register of instruction books]    [Zündapp engines.] Zündapp.
 
    428 K   428 S     
  428 K, 2-gear hand,, trampstart.                         428 K, 2-gear hand, kickstart.          Sport, treväxlad med fotväxel och kickstart.
 
 
 
 

 

Att äga och att köra en ZÜNDAPP är något att glädjas åt, det är som att ha skaffat en god vän, som är pålitlig i alla situationer.  

ZÜNDAPPs tekniker har sedan 1920 arbetat för att leda utvecklingen på mc-fronten och den maskin de i dag erbjuder Er är en allt igenom förstklassig produkt, vilket också tidigare ägare av ZÜNDAPP vitsordar. Vi är övertygade om att Er maskin kommer att vara Er till mycken nytta och nöje, men Ni kommer att trivas ännu bättre tillsammans, om Ni först läser denna instruktionsbok och följer de anvisningar, som finns i den. 

 

Lycka till med Er nya ZÜNDAPP, Ni har ett fordon att vara stolt över. 

AB Motorkraft Regeringsgatan 89 STOCKHOLM C 

ZÜNDAPP - WERKE GMBH Anzingerstrasse 1-3 MÜNCHEN 8

 

 

 N3  N4

Innehållsförteckning

 

 

Körinstruktion.

1. Bensintanken

2. Bensinkranen

3. Start av motorn

4. Växling och körning

5. Motorn stannas 

6. Belysning och signal 

7. Styrlås och verktyg 

 

 

Körställningen.

1. sadeln 

2. sportsadel 

3. styret 

4. fotpinnarna 

 

Kontroll

1. service 

2. växellådan 

3. lufttrycket 

4. motorns tomgång 

5. att uppmärksamma

Skötsel

1. luftfiltret

2. förgasaren

3. avgassystemet 

4. tändstiftet 

5. bowdenkablarna

6. demontering av framhjulet

7. demontering av bakhjulet

8. kedjan 

9. fjädringen

10. bromsarna

 

1. Bilder av 428 K.

 

1. Smörjschema

2. Motorfel och deras orsaker

3. Tekniska data

4. Garanti föreskrifter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1.  Bild 2.  Bild 3.  Bild 4.  Bild 4a.  Bild 5.  Bild 6.  Bild 7.  Bild 8.  Bild 9.  Bild 10.  Bild 11.

 
Zündapp.
 
 
428 K, tvåväxlad med handväxel och kickstart.  428 S och K Motor: 265-100  265-102
 
 
 
 
Sport, treväxlad med fotväxel och kickstart. Sport Motor: 267-122
 
  
Zündapp.
 
                   
 
 
A    
 Bild 1.    
 

 

Bild 1

2= bensinkran 

45= tändstift med anslutningshylsa.

Körinstruktion 1.

 

Tankning:  

Motorn drives med oljeblandad bensin. Blandningsförhållandet skall vara 1 del olja till 25 delar bensin (1: 25). Även när så kallad självblandande olja används, bör blandningen göras ett speciellt kärl.

Tanklocket 1 (bild 3) lossas genom vridning åt vänster (motsols), och bränsleblandningen fylles på. Håll alltid tanklocket rent, så att inga föroreningar kommer i bensintanken.

 

2. Bensinkranens funktion:

Innan motorn kan startas, måste bensinkranen 2 (bild 1) på maskinens högra sida öppnas. När manöverarmen står lodrätt, är kranen helt stängd, när bokstaven A är synlig, år kranen öppen, och när bokstaven R synes, är reservtanken inkopplad.

Om motorn stannar på grund av bensinbrist, slås kranen om till reservtanken, och Ni har då bränsle för ytterligare 2 till 5 mils körning beroende på fordonstyp.

 
 
 
 Bild 2.    

 

Bild 2

  3= vänster förgasargaller 

24= hävarm för chokeskiva (manövreras i pilens riktning)  

54= fotväxelpedal 

55= kickstart 

64= fotpinnar   65= mutter för d:o.

 

Start av motorn (bild 1, 2 och 3) start sker enligt följande: -

 

3. Bensinkranen 2 öppnas. Vid kall motor nedtryckes före starten hävarmen 24 vid vänster förgasargaller ända till anslaget, varvid en chokeskiva i förgasaren stänges. Gashandtaget 23 (på styrets högra sida) skall vara slutet. Vid varm motor behöver hävarmen 24 inte användas.

Växeln måste ligga i friläget (se avsnitt 4, växlarnas funktion), och maskinen tages ned från markstödet.

Gashandtaget 23 vrides nu till dess att ett lätt motstånd kännes men inte längre, då chokeskivan i så fall automatiskt öppnas. Om maskinen inte startar genast bör man därför på nytt trycka ned hävarmen 24 för att förvissa sig om att förgasaren står i chokeläge.

Kickstarten 55 (bild 2) vikes ut och nedtrampas kraftigt. Om maskinen är utrustad med trampor trampas dessa framåt. Att observera är att även trampmaskinerna har ett speciellt kicksegment, vilket tillåter att trampan återföres till utgångsläget.

 

Körning

a/ Allmännt

De olika maskintyperna är utrustade alternativt med pedaler och handväxel, fotpinnar och handväxel eller fotpinnar och fotväxel.

De handväxlade maskinerna är tvåväxlade, och de med fotväxel är tre eller fyrväxlade. Alla motorerna har en s. k. dragkilsväxellåda.

 

 

 
 Bild 3.    

 

 

Bild 3  

1= tanklock 

4= styrfäste 

5= sexkantskruvar för styrfäste 

6= strålkastarhus 

16= ställskruv för gaswire 

23= gashandtag 

26= kopplingshandtag 

27= ljus o kortslutningskontakt 

31= stoppmutter 

32= handbromshandtag 

33= ställskruv för handbromswire 

34= fast handtag alt. växelhandtag 

46= smörjkoppar för wires 

51= signalknapp 

56= avbländningskontakt 

73= ställskruv för kopplingswire 

74= stoppmutter

 

 

 

Handväxelns funktion (bild 3 och 4)

Växelhandtaget sitter på styrets vänstra sida, och en tydlig markering visar alltid vilken växel, som ligger i. Friläget är märkt med 0 och ligger mellan 1: ans och 2: ans växel.

1: ans växel användes vid starter och för branta backar. För att sätta maskinen i rörelse frikopplas med kopplingshandtaget 26 (bild 3). 1: ans växel lägges i och kopplingshandtaget släppes långsamt under samtidigt gas- pådrag. Sedan en hastighet av 15- 20 km uppnåtts frikopplas ånyo samtidigt som gaspådraget minskas varefter 2: ans växel lägges i och kopplingshandtaget sakta släppes. Sedan växeln lagts i, är det fördelaktigt att vänta ett kort ögonblick innan kopplingshandtaget släppes, så att dreven hinner komma i ingrepp.

Vid återgång till 1: ans växel förfares på motsvarande sätt.

 

Fotväxelns funktion (bild 2 och 3)

Fotväxelpedalen 54 (bild 2) sitter på motorns vänstra sida.

Friläget ligger mellan 1 :ans och 2: ans växel. Man finner det lättast genom att röra maskinen något framåt samtidigt som fotväxelpedalen 54 manövreras. För att lägga i 1: ans växel från friläget måste motorn först frikopplas med kopplingshandtaget 26 (bild 3), varefter fotväxelpedalen 54 tryckes ned.

Därefter släppes kopplingshandtaget långsamt under samtidigt gaspådrag. Sedan en hastighet av ca. 10 km uppnåtts frikopplas åter samtidigt som gaspådraget minskas. 2:ans växel lägges sedan i, genom att fotväxelpedalen lyftes till sitt översta läge. Därefter släppes kopplingshandtaget under samtidigt gaspådrag. Vid växling till 3:an och 4:an förfares på samma sätt. Vid nedväxling förfares på motsvarande sätt men fotväxel pedalen tryckes då nedåt.

Det är vid nedväxling fördelaktigt att s. k. mellangas ges.

Förfarande:

Koppla ur och trampa lätt på fot växelpedalen så att Ni märker att växeln inte ligger i, gör ett kort gaspådrag och lägg i den lägre växeln. Kopplingshandtaget 26 måste användas vid varje växling.

 

Växla inte med våld! Skulle inte växeln gå i, när fordonet står stilla, även om motorn går, så rör maskinen något framåt och försök igen.

När topphastigheten har nåtts, bör Ni minska gaspådraget så mycket att hastigheten nätt och jämt hålles. På det sättet kör Ni mer ekonomiskt.

I längre utförsbackar rekommenderar vi Er att ge gas då och då, så att motorn erhåller tillräcklig smörjning Under inkörningen behöver Ni inte vara överdrivet försiktig, utan Ni kan redan från början hålla god fart. Under de första 500 km bör man dock undvika långa, svåra uppförsbackar och att köra längre sträckor med full gas.

 

5. Motorn stannas (bild 1 och 3)

Motorn får aldrig stannas genom att maskinen bromsas. Friläget skall alltid läggas i, och motorn stannas sedan, genom att ljus- och kortslutnings knappen 27 på strålkastarhuset 6 (bild 3) vrides åt höger, varigenom motorns tändström brytes. Då motorn stannat måste bensinkranen 2 stängas. Genom att ge gas då motorn stannas, blir denna dels lättare att starta och dels undanträngs korrosionsbildande restgaser ur vevhuset.

 

6. Belysning och signal Belysning (bild 3)

a/ Ljusomkopplaren 27 är belägen på strålkastarhusets översida. Med vredet pekande i cykelns längdriktning är belysningen frånslagen med vredet pekande till vänster är belysningen tillslagen.

Baklyset slås till och från samtidigt med huvudstrålkastaren. Belysning kan endast erhållas, då motorn är i gång. På vänstra delen av styret sitter om kopplaren 56, med vilken man skiftar mellan hel och halvljus.

 

b/ Signal (bild 3)

Under strålkastaren ör ett elektriskt signalhorn inbyggt. Detta fås att ljuda genom att manöverknappen 51 nedtryckes. 

 

7. Styrlås och verktyg (bild 4) (bild 5)

På strålkastarhusets vänstra sida år ett styrlås anbragt, vilket vid användning blockerar styret rörelse. Då maskinen skall låsas vrides styret åt höger.

Verktygsfacket nås på standardramen från vänster sida (bild 4) och på sportramen från höger sida (bild 5).

Locket 48 får verktygsfacket år fäst med en förskruvning 49 och genom att skruva ut denna kan locket helt tagas bort. Verktygsfacket kan på samtliga modeller förses med lås.

 

 
 
 
 Bild 4.    

 

 

Bild 4  

 9= fäste för verktygsfackslock. 

12= mellanvägg. 

13= föste för luftpump. 

15= mutter. 

18= ställskruv. 

48= lock till verktygsfack. 

49= fästskruv för do 

67= oljepåfyllningsskruv.

 

 

 

 

 
B    
 Körställningen.    
 
 Bild 4a.      

 

 

Bild 4a.   

15= sadelns fastmuttrar 

16= skruv på sadelstolpen 

17= sadelstolpe 18= ställskruv

 

Körställningen 

 

1. Sadeln (bild 4) och 4a) är justerbar. 

Justering av sadeln efter förarens vikt (bild 4):

Genom vridning åt häger av spårskruven 18 under sadelnäsan blir sadelns fjädring hårdare, genom motsvarande vridning åt vänster mjukare. Denna justering kan utföras utan att sadeln demonteras.

Inställning av sadeln efter förarens storlek:

Fästmuttrarna 15 (bild 4) på sadeln lossas varefter dennas avstånd till styret kan varieras genom förskjutning framåt eller bakåt. Inte heller vid denna justering behöver sadeln demonteras. Naturligtvis drages muttrarna åter till efter utförd inställning. För att ändra sadelns höjdläge måste densamma demonteras (bild 4a). Här för lossas kåpan för sadelfästet, sex kantskruven 16 med mutter avlägsnas, varefter sadelröret 17 färskjutes uppåt eller nedåt till ett passande läge där skruven 16 kan stickas genom tre överensstämmande hål i sadelrör och fäste.

 

2. Sportsadeln kan inte justeras (utan vinkelslip eller slägga).

 

 

3. Styret (bild 3)

kan, sedan de fyra sexkantskruvarna 5 lossats, svängas så att avståndet mellan styre och sadel minskas eller ökas. Skruvarna åtdrages likformigt, så att inte ojämn spänning uppstår.

 

4. Fotpinnarna 64 (bild 2)

kan justeras sedan muttern 65 lossats

 

 

 
 
 
C    
 Bild 5.    

 

 

Bild 5.  

 

8= verktygsfack 

9= fästskruv för lock 

12= lock till verktygsfacket 

53= fotbromspedal 

62= luftpump 

66= oljenivåskruv

 

 

 

Bild 6.

 

 

Bild 6.  

 

7 = klämma för luftfilter 

28 = luftfilter 

42 = ställskruv för tomgången 

43 = huvudmunstycke 

44 = förgasaren 

67 = oljepåfyllningsskruv 

87 = plastpackning

 

 

Kontroll

1. Service

Efter ca. 25 mils körning skall en service göras för att garantiföreskriftema skall gälla. Denna service utföres utan kostnad av den ZÜNDAPP representant, som levererat fordonet.

 

2. Växellådan (bild 4 och 5)

Växellådan skall alltid vara fylld med erforderlig oljekvantitet. Oljemängden kan kontrolleras genom att den med rött märkta oljenivåskruven 66 på höger sida utskruvas. Om ingen olja rinner ut, då maskinen står på stödet, skall så mycket fyllas på, att detta sker.

Påfyllningsskruven 67 sitter till vänster på motorns översida och är märkt med rött. Avtappningskruven sitter på motorns undersida. Oljebyte bör lämpligen göra;, då motor är varm. Efter den fria service, som lämnas av ZÜNDAPP-representanten, bör oljan bytas efter ytterligare 1000 km och därefter var 5000 km.

 

3.Ringtryck

Rätt ringtryck är av största vikt för komfort och ekonomi; för högt ringtryck ger stötig gång, för lågt leder till alltför tidig ringförslitning. Vi rekommenderar 1,6 atö fram och 1,8 atö bak vid en förarvikt av ca. 75 kg. Då maskinernas ringar är utrustade med bilventiler (schraderventiler) kan pumpning lämpligen ske vid bensinstationer o. d.

 

4.Motorns tomgång (bild 3 och bild 6)

Lugn tomgång hos motorn och god dragförmåga utan ryck vid låga varv tal gör åkningen angenämare och sparar bränsle. Om tomgången ändras måste den justeras på nytt.

Förfarande:

Justering företas med varm motor. Den fjäderbelastade tomgångsskruven 42 på förgasaren skruvas i så långt som möjligt och motorn startas, därefter skruvas skruven 42 ut igen tills motorn går lugnt och utan att rycka.

Till sist justeras spelet på gaswiren med ställskruven 16 så, att man i gashandtaget har ett spel av ca. 1 mm.

 

5. Det är nödvändigt att med jämna mellanrum, särskilt när maskinen är ny, kontrollera att skruvar och muttrar sitter ordentligt fast. Vi rekommenderar Er också att kontrollera att hjulekrarna är spända. Det blir billigare att låta fackmannen justera denna detalj i tid än att köra för länge.

 

 

 

 

 
 
D    
     

• Skötsel. 1. luftfiltret. 2. förgasaren. 3. avgassystemet.  4. tändstiftet.  5. bowdenkablarna. 

............. 6. demontering av framhjulet.  7. demontering av bakhjulet.  8. kedjan.  9. fjädringen. 10. bromsarna.

 

 

Bild 6

 

7= klämma för luftfilter 

28= luftfilter 42= ställskruv för tomgången 43= huvudmunstycke 

44= förgasaren 67= oljepåfyllningsskruv 

87= plastpackning

 

 

 

Bild 7.

 

 

Bild 7.  

26 = kopplingshandtag 

29 = stoppmutter 

30 = ställskruv för växelwire 

34 = växelhandtag 

52 = vinkelrör 

60 = växelförare 

61 = nippel

 

SKÖTSEL

Skötsel Om Ni har följt de anvisningar, som tidigare getts beträffande körningen, så har Ni redan gjort motorn en hel del gott, ty en sakkunnig behandling höjer dess driftsäkerhet och livslängd. För att Ni skall få största glädje och nytta av Er maskin bör den ses över ungefär var 2000 km. Särskilt viktigt är att när maskinen är ny se över den med jämna mellanrum förslagsvis efter 250 km, 1000 km och 2000 km.

Vid. ev. reparationer bör Ni även se till att endast ZÜNDAPP orginalreservdelar monteras.

 

1.Luftfiltret 28 (bild 4 och 6) bör rengöras var 2000 km, då dålig skötsel av detta minskar kraften och förkortar motorns livslängd. På maskiner med sportram nås luftfiltret 28 genom att vänstra ramkåpan borttages.

På maskiner med standardram borttages locket till verktygsfacket, verktygen tages ur och mellanväggen 12 som bildar baksida i verktygsfacket avlägsnas sedan skruven 9 lossats.

Luftfiltret 28 kan nu lätt tagas ut sedan klämman 7 lossats. Det skall tvättas en bensinoljeblandning ca. 25:1 och åter omsorgsfullt monteras. På båda ramtyperna måste packningarna för ramkåpan respektive mellanväggen 12 noggrant inpassas.

 

2.Rengöring av förgasaren (bild 2 och 6) Förgasaren är åtkomlig sedan vänster förgasargaller 3 bortskruvats. Behöver huvudmunstycket 43 rengöras, så får detta ske endast genom renblåsning med luft.

 

3.Rengöring av avgassystemet Motorns effekt och bränsleförbrukning är starkt beroende av mottrycket i avgassystemet. Vi rekommendera därför en rengöring av detta var 3000 km.

 

4.Tändstiftet (bild 1) Anslutningshylsan 45 drages av. Tändstiftet skruvas loss och rengöres grundligt från sotrester t. ex. med stålborste. Elektrodavståndet justeras vid behov genom bockning av sidoelektroden Avståndet kontrolleras med ett elektrodmått som kan erhållas i handeln. 

 

5.Bowdenkablorna (bild 3) Alla reglage skall vara lättrörliga sina höljen och bör därför smörjas då och då. Härvid sprutas en tunn olja (ex. SAE 20) in genom smörjnipplarna 46. -------

 

5a.Gaswiren (bild 3) justeras med ställskruven 16 sedan stoppmuttern lossats (se avsnitt 4 kontroll). Efter justering skall stopp muttern åter dragas till.

 

5b.Handbromswiren (bild 3) justeras genom ställskruven 33, efter det att stoppmuttern 31 har lossats. Spelet vid bromshandtaget 32 skall vara ca. 1 cm vid handtagets ytterände. Efter justeringen drages åter stoppmuttern 31 till. Ytterligare en justeringsmöjlighet finnes vid  framhjulsnavet. Denna justering göres på motsvarande sätt.

Efter bromsjustering kontrolleras att bromsbeläggen inte ligger på.

 

5c. Kopplingswiren (bild 3) justeras med ställskruven 73. Spelet vid kopplingshandtagets yttre ände skall vara ca. 1 cm. Motorn skall kunna frikopplas fullståndigt och slirning får inte uppträda när handtaget är släppt. Om denna inställnings möjlighet inte räcker måste en verk- stad utföra justeringen.

 

5d Växelwiren montering och justering (bild 7) Ställ växelarmen 60 på motorn i 2:ans låge genom att röra på bakhjulet (genom fjäderbelastning på växelföraren går 2:an i då bakhjulet vrides). Växelhandtaget 34 drages av styret och kopplingswiren borttages. Ställskruven 30 skruvas in helt varefter nippeln 61 monteras. Nippeln på wirens andra ände monteras i nippelhållaren varefter wirehöljet lägges sitt läge på växelföraren 60. Växelhandtaget 34 skjutes på styret och fastskruvas. Handtaget ställes sedan friläge medan hjulet vrides. Ställ skruven 30 skruvas nu ut så att växelarmen 60 överensstämmer med det på motorn markerade friläget. Kopplings wiren monteras.

Kontroll: 

Motorn startas och köres på tomgång Vid korrekt inställning skall växelarmen 60 vid frilägesinställning vara helt stilla. Om så inte är fallet, korrigera ytterligare med justerskruven 30. Gör några växlingar och kontrollera därefter enligt ovanstående. Lås sedan justerskruven 30 genom att dra åt stoppmuttern 29.

 

 

 

 

 

 
 
D6    
 Demontering av framhjulet    
 

Bild 8.

 

 

Bild 8.  

17 = stickaxel (täckes av kåpan 69) 

35 = stoppmutter 

36 = ställskruv 

37 = mothåll för ställskruv 

68 = fästskruv 

69 = kåpa

 

 

 

Bild 9.

 

 

Bild 9.  

10= smörjnippel  

17= stickaxel  

71= stoppbult  

72= bromssköld 

 

 

Bild 10.

 

 

Bild 10.  

11= mutter 

19= oljestötdämpare (tillbehör) 

20= fjäderben 

38= bromsstag 

39= vingmutter 

40= stickaxel 

53= fotbromspedal

 

 

Bild 11.

 

 

Bild 11.  

19 = oljestötdämpare (tillbehör) 

20 = fjäderben 

41 = axelmutter 

47 = kedjespännare 

63 = mutter 

70 = kedjeskydd 

88 = gummipropp

 

6. Demontering av framhjulet (bild 8 och 9) sker 

    enligt följande: 

a) borttag handbromswirens nippel 

b) lossa skruvarna 68 (bild 8) och tag bort kåporna 69. 

c) lossa den vänstra axelmuttern (bild 9) och drag ut 

    stickaxeln 17 (sportram) 

d) lyft framdelen på maskinen så att hjulet kan borttagas. 

Maskiner med standardram ar inte försedda med stickaxel varför demontering på dessa sker genom att axel muttrarna lossas och hjulet borttages på vanligt sätt. 

Vid montering av hjulet förfares på motsvarande sätt, men se till att stoppbulten 71 griper in i urtaget på bromsskölden 72 (bild 9). 

 

7. Demontering av bakhjulet (bild 10) sker 

    enligt följande. 

a) Standardram: Tag av bakre delen av kedjeskyddet 

    genom att lossa båda skruvarna. Lossa bromsstaget 38 

    genom att skruva av muttern 39. Lossa båda 

    bakaxelmuttrarna 41, skjut fram hjulet och tag av kedjan 

    från bakre kedjekransen. Drag ut hjulet. 

b) Sportram: Lossa bromsstaget 38 genom att skruva av 

    muttern 39. Lossa stickxeln 40 på maskinens högra sida. 

    Drag ut stickaxeln 40 och avlägsna distanshylsan. 

    Förskjut hjulet åt höger, så att det lossar från 

    kedjekransen och tog ut det. 

Vid montering av bakhjulet förfares på motsvarande sött, men se till att stoppbulten griper in i urtaget på bromsskölden. Muttern 11, vilken fixerar bromsarmen, får inte lossas. 

  

8. Kedjan (bild 10 och 11) Kedjan är kapslad i ett kedjeskydd och därigenom skyddad från damm och smuts. Den bör göras ren var 1000 km i ett fotogenbad eller liknade, och därefter smörjas med ett speciellt kedjefett (ex. Klüber). 

Standardram: För att spänna kedjan lossas axelmuttrarna 41 (bild 11) på båda sidor och därefter vrides axeln medsols med en passande nyckel till dess att en riktig kedjespänning (ca. 2 cm spel) erhålles. 

Drag sedan till axelmuttrarna. 

Sportram: För att spänna kedjan lossas stickaxeln 40 (bild 10), axelmuttern 41 (bild 11) och stoppmuttern 63 på kedjespännaren  47. Kedjan spännes nu genom att muttern på kedjespännaren vrides åt höger. Efter riktig inställning (ca. 2 cm spel) skruvas stoppmuttern 63, stickaxeln 40 och axelmuttern 41 åter till.

Kedjespänningen kan kontrolleras genom det på kedjeskyddet befintliga hålet, som är försett med en gummipropp. 

Kedjespänningen kan kontrolleras genom det på kedjeskyddet befintliga hålet, som är försett med en gummipropp. 

 

9. Fjädringen Framhjulsfjädringen (bild 9) bör smörjas 

    genom de båda smörjnipplarna 10 med fett var 2000 km. 

    Bakhjulsfjädringen är underhållsfri.

 

10. Bromsarna behöver ibland justeras allt eftersom bromsbanden slites. Beträffande inställning av handbromsen se avsnitt 5. 

 

Inställning av bakbromsen sker enligt följande: 

a) muttern 39 (bild 10) skruvas ut, så att bakhjulet snurrar helt fritt 

b) muttern 39 skruvas åter in till dess, att en lätt bromsverkan är märkbar 

c) från den under b) nämnda punkten skruvas nu muttern 39 ut 8 varv 

d) prova bromsverkan. 

Bromsbanden får inte ligga mot bromstrummorna. Bromsbanden måste alltid skyddas från olja och fett, då bromsarna i annat fall blir obrukbara. Kontrollera även att bromsstaget 38 inte blir deformerat. 

Vid branta backar skall alltid båda bromsarna användas.

 

 

 

 

 
 
428 K    
 Zündapp 428 K      [Back to Zündapp 428.]
 
  428 K    
 

 

Zündapp 428 K, tvåväxlad med

handväxel, kickstart. 

 

 

Zündapp 428 K, tvåväxlad med

handväxel, trampstart.

 

 

 

 

 

 

 
428c    
       
 

428 K, tvåväxlad med handväxel och kickstart.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
428d    
     
 

1959(8?) - Zündapp Combinette 428 K. Photo Rösebäcken 2006 05 12. Handväxel och trampstart.

 

 

 

 

 
 
E    
 • Smörjschema.    
 
efter körda kilometer Smörjarbete: Smörjställe: Smörjmedel:
 1000  smörj Bowdenkablarna  smörjkopp 46 (bild 3)  olja SAE 20
   smörj fotbromspedalen  smörjnippeln vid axeln  karosserifett
   smörj framfjädringen  smörjnippel 10 (bild 9)  karosserifett
   kontrollera oljenivån i växellådan  nivåskruv 66 (bild 5), påfylln.skruv 67 (bild 6)  olja SAE 80
 5000  oljebyte i växellådan  urtappningsskruv under motorn  SAE 80 300cc
 
F    
 • Motorfel och deras orsaker.    
 

 

 

 

 

 

 

Vanliga motorfel och deras orsaker.

1. Motorn startar ej. Orsaker: 

Bensintanken är tom. Bensinkranen är stängd. 

Silen i bensinkranen är täppt. Flottörnålen har hakat upp sig. Förgasarmunstycket är igentäppt. 

Startreglaget har inte använts fast motorn är kall. 

Tändstiftet är igensotat. Elektrodavståndet på tändstiftet är för stort (skall vara 0,7 mm). 

Tändkabeln är defekt. 

Kortslutning i omkopplaren på strålkastarhuset. 

Brytarkontakterna äro brända eller oljiga.

 

2. Motor startar, men stannar efter en kort stund. Orsaker: 

Bensinkranen är stängd. Tändstiftet har oljat igen.

 

3. Motor startar, men stannar då gas ges. Orsak: Motor är kall.

 

4. Motorn startar men smäller i förgasaren då gas ges. Orsaker: 

Motorn är kall. Munstycket är täppt. Förträngningar på grund av smuts bensinledningen. 

Luftläckor i insuget. För sen tändning. 

Kondensatorn eller tändspolen är felaktig.

 

5. Motorn arbetar ojämnt. Orsaker: 

Luftfiltret är smutsigt. Tändstiftet är sotigt. 

Tändkabeln har lossnat. Anslutningshylsan sitter löst på tänd stiftet. Smuts i förgasaren.

 

6. Motorn knackar. Orsaker: 

Sotavlagringar på kolvtoppen. Dåligt bränsle.

 

7. Motorn blir överhettad. Orsaker: 

Olämpig olja. För litet olja i bränslet. Avgasport, avgasrör och ljuddämpare äro bemängda med sot. 

Kylflänsarna äro starkt smutsiga.

 

8. Motorn roterar med omväxlande högt och lågt varvtal. Orsak: 

Kopplingen slirar beroende på otillräckligt spel eller starkt förslitna lameller.

 

9. Motorn är svag. Orsaker: 

För sen tändning. Smutsigt luftfilter. 

Avgasport, avgasrör och ljuddämpare äro bemängda med sot. Kolvringarna har fastnat. 

Defekt cylinderlockspackning. Cylinderlock, fläns till avgas - eller insugningsrör äro inte ordentligt dragna. Otäthet vid luftfiltret.

 

10. Motorn fyrtaktar. Orsaker: 

Huvudmunstycket är för stort. Felaktig bränsleblandning (för mycket olja). 

Munstycksnålen är deformerad. 

Flottören är otät flottörnålen tätar ej. Luftfiltret är smutsigt. Tändningen är felaktigt inställd.

 

11. För hög bränsleförbrukning. Orsaker: 

För stort munstycke i förgasaren. För sen tändning. Avgassystemet är sotigt.

 
 
G    
     
 

 

 

Bild 1.

 

 

 

 

 

 

Bild 2

 

 

 

 

 

 

Bild 3.

 

 

 

 

 Tekniska data
 Typbeteckning   428 S och K  Sport
 Motor  265-100  265-102  267-122
 slagvolym  50 cc  50cc
 cyl-diam / slagl.  39/41,8  39/41,0 
 kompressionsförhållande  1:7,5  1:7,5
 effekt hk  1  1
 varvtal  3,200  3,200
 arbetssätt   tvåtakt  tvåtakt
 smörjmedel för vxllådan  SAE 80  SAE 80
 oljemängd i växellådan  ca: 300 cl  ca: 300 cl
 smörjn. av cylindertopp  1:25  1:25
 oljesort                                   tvåtaktsolja eller motorolja SAE 40
bränsleförbrukning per 100 km enl. tysk norm
   1,2 l  1,2 l
 Förgasare BING  1/9,5/63  1/9,5/63
 huvudmunstycke  54  54
 nålmunstycke  2,20  2,20
 nålinställning uppifrån  3 spåret  3 spåret
redigera tabell nedan: zuin301 sid 30 Teknisk data (tabell)
  insugsljuddömpning insug genom ramen
 El. system Bosch   6 V / 23 W  6 V / 23 W

tändinställning före övre vändpunkt

 1,8 mm  1,8 mm
 tändstift Bosch   W175 Ti   W175 Ti 
 elektrodavstånd   0,5 mm  0,5 mm
 strålkastarlampa   6V / 15W  6V / 15W
 bakljuslampa  6V / 3W  6V / 3W
 bromsljuslampa  elektriskt  elektriskt
 signalhorn   6V / 5W  6V / 5W
 Växellåda -total utväxling    
 1:ans växel   1:32,4  1:38,3
 2:ans växel   1:16  1:22,9
 3:ans växel   -  1:14,9
 koppling   flerskivig i oljebad  flerskivig i oljebad
 kedja 1/2 x 3/16   116 rullar  116 rullar
 Typbeteckning  428 S och K  Sport
 Ram    
 fjädring fram  bottenlänk  bottenlänk
 fjädring bak  svingarm  svingarm
 bromsar   90 mm ø  120 mm ø
 hjul  23"  21"
 däck fram och bak  23x2,25"  21x2,75"
 ringtryck fram  1,6 kg  1,6 kg
 ringtryck bak  1,8 kg  1,8 kg
 bensintankens rymd   7,7 l  11,5 l
 reservtankens rymd  0,5 l  1,5 l
 lackering  pol.blå  röd
 Mått och vikter    
 tomvikt kg ca.  54  62
 högsta belastning i kg  145  235
 axelavstånd m.  1,21  1,23
 längd m.  1,86  1,88
 bredd m.  0,57  0,57
 höjd m.  0,95  0,95
 sitthöjd m.  0.79  0.79
 
 
H    
     
 

GARANTIBESTÄMMELSER Fabrikanten lämnar under 6 månader från leveransdagen garanti å material- och fabrikationsfel och beträffande mopeder med den inskränkningen, att fordonet ej har körts mer ön 6.000 km. Eventuella anspråk på garantiersättning behandlas endast om uppkomna fel omedelbart anmäles till den firma, som sålt fordonet, och att  reklamations rapport omgående insändes till AB Motorkraft. Noggranna uppgifter på for donets typ, årsmodell, ram- och motornummer samt antal körda kilometer måste härvid lämnas. Om del av fordonet befinnes vara defekt, skall den insändas till AB Motorkraft för vidare befordran till resp. tillverkare. Om fabrikationsfel konstateras, lämnas ersättning efter leverantörens val i form av reparation eller utbyte av insända defekta delar. Ersättning för direkta eller indirekta följdskador lämnas ej av fabrikanten. För de delar, som ej tillverkas av ZÜNDAPP, hänvisas vid eventuella garanti anspråk till resp. tillverkare eller dennes representant i Sverige. Sådana delar är bl. a. däck, el. utrustning och hastighetsmätare.
Kostnaden för demontering och montering av fordonet samt fraktkostnader i samband med utbytet av sådan defekt del skall betalas av kunden. Garantin upphör att gälla om icke originalreservdelar monteras.
Om reparation företagits eller försökts av återförsäljare eller annan verkstad utan AB Motorkrafts medgivande, förfaller varje rätt till garanti.

 
 
  Bild 4     Bild 4a       Bild 5
 
    Bild 6  Bild 7     Bild 8
 
   Bild 9  Bild 10   Bild 11
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX

NEXT  NEXT  NEXT  NEXT  NEXT  NEXT