Bicycles & accessories.      Admin: MALL 0523
    ^ back to Telefonkataloger
- - - - - - - - - - - - -
  Rikstelefonkatalogen Del 2 Göteborgsdelen 1937. - Rikstelefonkatalogen Uddevalla - Vänersborg 1957. - Telefonkatalogen Uddevalla - Vänersborg 1968.
    [Back/to Bohuslän.]
N1  

CYKLAR OCH CYKEL TILLBEHÖR SAMT REPARATIONER   Se även Sportartiklar etc. 

GÖTEBORG, ALINGSÅS, BORÅS, FALKÖPING, HALMSTAD, LIDKÖPING, SKÖVDE, TROLLHÄTTAN, UDDEVALLA, VARBERG, VÄNERSBORG. ÖVRIGA STATIONER.

 
MG1    
 1937.    
 

 

 

 

 

GÖTEBORG 

 

Anderberg Velociped- & Radioaffär, .............................. Ö. Hamng.4 - 33255

Andersson Aron, ......................................................... Borgareg.10B - 51780

Andersson Elof H, ....................................................... Ånäsv.16 - 55333

Andersson Velociped- & Sportaffär, A, ........................... Järntorgsg.10 - 39296

- Kont. o. lag. - 10577

Anderssons Velociped- & Radiofabrik, Bröderna, ............. Kungsg.16 

- 15030, 20711, 17400, 20705, 20719, 36393, 33930, 12207, 33835, 18115

Andreasson Velociped- & Sportaffär, Bröderna, ............... Kapt.g. 21 - 43944

 

Bergman Wilh., .......................................................... Linngg. 43 - 43040

Bergslagshusets Velocipedverkstad, Bengt Hellberg Nils ... Ericsonsg.12 - (1*)

 

Cykelaffären Sport, Carl Andrén ................................... Friggag. 19 - 56858

Cykelcentralen. A Berntsson ........................................ Tredje långg.44 - 46825

Cykelhörnan, Ljunggren& Håkansson ........................... Övre husarg.18 - 10356

 

Dahlén Ernst, ............................................................ Karl Gust.g.9 - 15091 

Dijnér W P, ............................................................... Ban g.12 - 46096 

 

Ekenbergs Cykelaffär & Verkstad, Bröderna, .................. Allm.v.43 - 25864

Elektro-Sport, AB, ....................................................... Torgg.16-18 - 17368 

Eri. AB, Gummiverkstaden, ........................................... Nils Ericsonsg.12 - 53470, 51124 

 

Godhems Cykelverkstad, Einar Nilsson ........................... Godhemsg. 3 B - 43935

Gårda Cykelverkstad, Hugo Julin .................................... Dämmev.17 - 53765

 

Hanson & Co, Alfred, .................................................... N. Allég.5 - 34140, 37410 

Henriksson G, .............................................................. Karl Joh.g. 80 - 46392 

Husqvarna Fabrikslager AB, ........................................... S. Hamng.33 - 31543, 38411 

- Lager Mårt. ............................................................... Krakowsg. A 2 - 54373 

 

Johansson B, .............................................................. Västerg.26 - 16731

Johansson & Co, G R, .................................................. Torgg.5-7 - 11294

Johansson & Co, Georg, ............................................... Ostindieg.16 - 43124

 

Kvillebäckens Velocipedaffär, Anders Andreasson ............ Kvilleg. - 14140 

 

Larsson Ludvig, .......................................................... Tredje långg.8 - 42504 

Lindblads Göteborgsfilial, AB 

- Utställn. ................................................................... Basarg. 10 - 303 80

- Kont. lag. o. verkst. .......................... Postg.55 - 30378, 30379, 31518, 14567 

Lundby Cykelaffär, Gustav H W Johnson ......................... Herkulesg.34 - 18817 

 

Monarks Filial, Svenska Cykelfabriken, ........................... St. Nygatan.33 - 33520, 33302 

Mürbeck A, .................................................................. Kungsg. 3 A - 36690

 

Nya Cykel- o. Motorverkstaden, Harry Johansson .............. Bondeg.4 - 55852

 

Olskrokens Velocipedaffär, ............................................. Olskrokag.23 - 50560

Olsson & Heijus, ........................................................... Artill.g.5 - 55060

 

Radiobyrån, Svenska, ................................................... Kaserntorget 9 - 12036

Radiokonsultation AB, .................................................. Kungspass. - 32552, 32553, 32557 

Rydén Gunnar, ............................................................ Styrm.g.6 - 42044 

 

Sjögren, Cykelfirman H, ................................................ Redbgsv.32 - 56371

Stigbergslidens Cykel- & Mek. Verkstad, Ove Andersson ... Oscarsg.1 - 40872

Sundell & Co, CE, ......................................................... Haga nygata 25 - 39942

Svenska Radiobyrån, ..... Kaserntorget 9 - 12036

- Kont. ......................... Pusterviksg.11 - 12014, 12024, 12025, 12035 

Svenska Stålbolaget, ......... Kungsg.23 - 36644, 39630, 10201, 36696 

- Butik ............................. Kungsg.38-40 - 11002

 

Westerberg Ernst L, ......................................................... Kungsg.21 - 33624

Wetterling C H, ............................................................... Drottn.g.56 - 15963

Wiklunds Velocipedaffär, John, .......................................... Södra v.91 - 64340

Winsnes Georg, ............................................................... Storg. 10 - 32439

 

Ågren Gunnar, ................................................................. Södra v.14 - 64549

 

 

 

 

Göteborg

 

 

 

 

 
MA1    
 1937.    
 
   

 

ALINGSÅS 

 

Beijers Eftr., Firma, Gunnar Karlsson ........... Nygatan 10 - 1039

Johansson Fritz, ....................................... Kungsg.42 - 296

Monarks Filial, Svenska Cykelfabriken, ........ Kungsg.22 - 74

 

 

 

 

Alingsås

 

 

 

 
MB1    
 1937.    
 

 

 

 

 

 

 

BORÅS 

 

Andersson & Ström, St. Brog.2 - 10426 

 

Borås Motor- & Cykelreparationer, F Andersson ................. Allég.57 - 14585

Brodals Cykel- & Reparationsverkstad, Einar Andersson ..... Bollebygdsg.10 (2*)

 

Eos, Radio- & Cykelaffären, G E Andersson ....................... St. Brog.44 - 14234 

 

Hallins Eftr., Th., H Larson ............................................. Yxhammarsg. 9 - 11989

Hugos Cykelaffär, Hugo Andersson ................................. Byttorpsv.10 - 14940

Hults Cykelreparationsverkstad, J, .................................. Österlångg.84 - 13847

 

Johanssons Cykelverkstad, G O, .................................... Torstenssonsg.31 - 14369

Josefsson P, ................................................................ St. Kyrkog.35 - 11343

 

Monarks Filial, Svenska Cykelfabriken, ............................ Österlångg.51 - 11608

 

Norrby Cykel- & Reparationsverkstad, Ragnar Källberg ....... Norrbylångg.25 (3*)

 

 

 

 

Borås.

 

 

 

 
MF1    
 1937.    
 
   

 

FALKÖPING 

 

Falköpings Nya Cykel- o. Mek. Verkstad, Ragnar Jansson ... Landbog.4 - 10081

Johansson O T, ............................................................. Järnvgsg.44 - 997

Lindgren Hjalmar, .......................................................... Östertullsg.6 - 425 

Spetz Gösta, ................................................................. Järnvgsg.14 - 869

 

 

 

 

Falköping.

 

 

 

 
MH1    
 1937.    
 

 

 

 

 

 

 

HALMSTAD

 

Billgren A, ............................................ Storg.13 - 1351

Hejdeman Iwar, .................................... Brog.1 - 162

Håkanssons Cykelaffär, Helge, ............... Lahohusv.17 - 2891

Levin & Nilsson ...................................... Brog.11 - 1171

Monarks Filial, Svenska Cykelfabriken, ..... Köpm.g.23 - 2885

Olandersson E G, ................................... Fyllebro - 758a

Olson Arvid ........................................... Norra v.11 - 2251

Persson & Co, Ernfried, ........................... Hamng.15 - 1518

Rex, AB Maskinfabriken, ......................... Kungsg.

- Växel 3300

Örnen, Cykelaffären, Edvard Jönsson ........ Fredsg.12 - 3328

Östra Cykelaffären, Karl W Svensson ........ Stationsg.15 - 1802

 

 

 

 

Halmstad.

 

 

 

 
ML1    
 1937.    
 
   

 

LIDKÖPING

 

Monarks Filial, Svenska Cykelfabriken, .... Skarag.16 - 958

Söderströms Eftr., E, ............................. Österg.5 - 656

Walander A J:son, ................................ Sveag.11 - 194

 

 

 

 

Lidköping.

 

 

 

 
MS1    
 1937.    
 
   

 

SKÖVDE

 

Monarks Filial, Svenska Cykelfabriken, ........................... Hert. Joh.torg 2 - 370

Nya Cykelkompaniet, ................................................... Hert. Joh.torg 4 - 485

Skövde Sliperi o. Cykelverkstad, Herman Jansson ........... Torgg.5 - 152

Wahlgrens Eftr., Bröderna, O Karlsson o. E Stångberg ...... Staketg.9 - 238

 

 Hertig Johns torg

 

 

Skövde.

 

 

 

 
MT1    
 1937.    
 

 

 

 

 

 

TROLLHÄTTAN 

 

Carlsson se Karlsson 

Cykelbolaget Linnberg & Co, .............................. Staveredsg.11 - 876

Engström Olof, ................................................. Spannm.g.16 - 66 

Håkansson H, Linden ........................................ 36 Skoftebyn - 1094

Jansson R, ....................................................... Bråten Strömslund - 229

Carlsson & Fahlberg, .......................................... Kungsg.44 - 950

Nystrandh Gösta, Wilh. ....................................... Hanseng.23 - 1101

Svenska Maskinaffären, ..................................... Kungsg.26 - 177

Trollhättans Cykel- & Radioaffär, Tage Olausson .. Spannm.g.7 - 943

 

 

 

 

Trollhättan.

 

 

 

 
MU1    
 1937.    
 
   

 

UDDEVALLA 

 

Jacobsson Gösta, ................................. S. Hamng.14 - 1078

Läckström & Widegren, ......................... N. Drottn.g.25 - 155

Monarks Filial, Svenska Cykelfabriken, ... Kungsg.37 - 1558

Söderström S E, ................................... Trädgärdsg.6 - 819

Widegren K Fr., ................................... Västgötav.20 - 136

Ågren, Bröderna, ................................. Kungstorget 3 - 1138

 

 

 

 

Uddevalla

 

 

 

 
 
MV1    
 1937.    
 
   

 

VARBERG 

 

Bengtsson Algot, 2 - 99

Svenska Cykelfabriken Monark, Birger Svensson ... Kyrkog. 15 

- Växel Namnanrop Cykelfabriken

 

 

 

 

Varberg.

 

 

 

 
MV2    
 1937.    
 
   

 

VÄNERSBORG 

 

Arnolds Cykel. & Sportaffär, Arnold Johansson ........ Drottn.g.24 - 906 

Cykelverkstaden Gustaf Isaksson, ........................ Edsg.37 - 1141

Larsson, Firma A Joh., ......................................... Edsg.7 - 263

 

 

 

 

Vänersborg.

 

 

 

 
MZ1    
 1937.    
 

 

 

 

 

 

 

ÖVRIGA STATIONER 

 

Petterson & Hansson ..................................................... Bengtsfors 47

Karlsson Ernst, Berga Pa Gåseberg .................................. Brastad 34

Larsson Manne ............................................................. Broaryd 21

Svensson Gustav A, Kullaberg ......................................... Brännarp 36

Andersson Edvin, Mosilt .................................................. Bygget 16

Erlandsson Cykel- & Sportaffär, A Erlandsson ..................... Bäckefors 32

 

Sjöström C F ................................................................. Dals Grinstad 5a

Dalsjöfors Regummeringsverkstad, Torvald Palm ............... Dalsjöfors 53

Johansson Hadar ........................................................... Dalsjöfors 45

Emanuelsson K J ............................................................ Dals Långed 47

Eliasson, Bröderna .......................................................... Derome 36

 

Karlsson & Svensson ....................................................... Falkenberg 642

Monarks Filial, Svenska Cykelfabriken ............................... Falkenberg 104

Olsson Ernst ................................................................... Falkenberg 713

Olsson Gärda ................................................................. Falkenberg 184

Ottosson Eric .................................................................. Falkenberg 711

Persson Algot ................................................................. Falkenberg 555

Johansson Gottfrid .......................,..............,....,.............. Fegen 8

Widelius C .........................................................,........... Fjällbacka 33

Svensson S A ................................................................. Floby 41c

Skatt Holger ................................................................... Folkabo 45

Sandklef & Johanssons Cykelaffär o. Mekaniska Verkstad .... Frillesås 35

Fristads Cykelaffär & Reparationsverkstad, Erik Andersson .... Fristad 81

Färgelanda Cykelaffär & Mek. Verkstad .............................. Färgelanda 58

Petterssons Velociped-& Radioaffär, K G ............................. Färgelanda 89

 

Janson Henry, Torsby Pa Tavlebord ................................... Gilleby 33

Andersson Gösta ............................................................. Gislaved 241

Wards Reparationsverkstad, O Andersson .......................... Gislaved 228

Carlsson Gunnar, Pa Väjern .............................................. Gravarne 2

Kjörnsberg W .................................................................. Grästorp 164

Wetterlind & Fors ............................................................. Gullspång 61

 

Stadsgränsens Cykel- & Sportaffär, Axel Sköld Lagerlunden 2

                      Pa Nya Varvet ............................................ Hagen 331

Svensson Edvin, Torp ........................................................ Hallandsås 39

Bäckströms Cykel. o. Radioverkstad, Jalmar Bäckström ......... Harplinge 139

Falkström Gösta ................................................................ Harplinge 125

Pettersson Gottfrid ............................................................. Heberg 42

Samuelson Gottfrid ............................................................ Horred 52b

Johanson Carl Eric .............................................................. Hova 42

Karlsson Arne .................................................................... Hunnebostrand 125

Johansson Karl .................................................................. Hunnestad 18

Johansson & Svensson ........................................................ Härryda 69

 

Svenson Emil ..................................................................... Kalvsjöholm 3

Erikssons Eftr., Axel ............................................................ Karlsborg 69

Hansa, Velociped- & Sportaffären, Hans Pettersson ................. Kinna 237

Johansson E W ................................................................... Knäred 26

Lagerberg Karl .................................................................... Kungsbacka 132

Svensson Evert ................................................................... Kungsbacka 361

Larsson Albert ..................................................................... Kungälv 302

Andersson Johan W, Stenstorp .............................................. Kvibille 7

Andrén Ivar ......................................................................... Kville 31

Andersson Erik .................................................................... Köinge 58b

 

Andréason Hjalmar .............................................................. Laholm 270

Levins Cykelaffär, Olle ......................................................... Laholm 162

Monarks Filial, Svenska Cykelfabriken .................................... Laholm 285

Lilla Edets Velocipedaffär, Gösta Ericson ................................. L. Edet 59

Thörnquist Frithiof ............................................................... L. Edet 11, 189

Norling J H .......................................................................... Ljungskile 47

Winberg E M ....................................................................... Lysekil 402

Lindbäck Henrik .................................................................. Långaryd 3

Cykelverkstaden Anniero, Frits Karlsson ................................. Långedrag 384

Länghems Cykel- &, Reparationsverkstad, Vilgot Mårtensson .... Länghem 45

 

Hagman C A ....................................................................... Mariestad 395

Peterson Einar ..................................................................... Mariestad 635

Andersson Johan ................................................................. Mellerud 184

Stenströms Cykel- Sport- & Radiomagasin .............................. Mellerud 188

Uggla 0 G F ......................................................................... Mellerud 237

Mölndals Velocipedaffär, Kvarnbyg.29 Mölndal ......................... Mölndal 250

Olsson William, Kungsbackav.11 ............................................ Mölndal 429

Axander A E ........................................................................ Mölnlycke 46

 

Larsson Gust. ...................................................................... Nossebro 78

 

Gustavsson Bertil ................................................................. Oskarsström 138

Karlsson Artur ...................................................................... Oskarsström 80

Oskarsströms Järn- & Cykelaffär. Oscar Carlsson ..................... Oskarsström 93

 

Svensson Karl. Pa Torup ....................................................... Ramnared 4

Andersson Tore ................................................................... Reftele 83

Albrektsson Karl, Havstorp .................................................... Rolfstorp 7

 

Johansson Gunnar ............................................................... Salstad 27

Johansson J O .................................................................... Sandhem 45

Hedskog Herman ................................................................ Sjuntorp 80

Karlsson Hilmer, Gena ......................................................... Sjuntorp 23

Cykelcentralen, G Jakobsson ................................................ Skara 578

Johanssons Cykel- & Sportaffär, E ......................................... Skara 637

Hansa, Velociped- & Sportaffären, Hans Pettersson ................. Skene 137

Samuelsson & Co, Albert ..................................................... Skeppshult 8, 3

Andersson Manfred, Rosdal ............................ Oskarsström Smål. Burseryd 21

Smålandsstenars .Bilverkstad, Wilhelm Svenstig .................... Smålandsstenar 61

Andersson Oscar ................................................................ St. Mellby 33

Selldén O A ....................................................................... Strömstad 247

Sundbergs Cykelverkstad, F ................................................. Strömstad 64

Sandblom Yngve ................................................................ Svenljunga 138

Svenljunga Cykelaffär, Lennart Svenningsson ........................ Svenljunga 121

Falkström Gösta ................................................................. Särdal 49

Ekholms Velocipedaffär, H .................................................. Sävedalen 83

Sävedalens Cykelaffär, Eric Johansson Götelborgsv ................ Sävedalen 361

 

Josefsson Alfred ................................................................ Tanumshede 13

Johansson Alf .................................................................... Tidaholm 234

Gustafsson Emil R .............................................................. Tidan 56

Danielsson C E .................................................................. Torup 80

Velocipedmagasinet, And. Andersson ................................... Torup 49

Pettersson Albin ................................................................ Tranemo 89

Berg John F ...................................................................... Trönninge 68

Tumlebergs Cykel- o. Reparationsverkstad, Eric Björk ............ Tumleberg 17

Liljegren A ........................................................................ Tvååker 6

 

Svensson Natanael ............................................................ Ulricehamn 245

Upphärads Bil. & Cykelverkstad ........................................... Upphärad 22

 

Larsson C W ..................................................................... Vara 149

Strandberg John ................................................................ Vara 298

Vara Velociped- o. Radioaffär, John Andersson ...................... Vara 116

Hertzberg Filip ................................................................... Veddige 34

Veddige Bil. & Reparationsverkstad, Edvin Johansson ............. Veddige 40

Bengtsson Ernst G .............................................................. Vessigebro 126

Johansson Åke .................................................................. Vessigebro 102

Kappeleds Cykelverkstad, N B Björnberg Pa Smålandsstenar ... Villstad 8

Axelssons Eftr., AO, Orvar Axelsson ...................................... Vårgårda 38

Hermansson Arthur ............................................................. Vårgårda 114

Svensson Oscar, Kärr .......................................................... Våxtorp 23

Svensson Paul .................................................................... Väring 63

Blomberg Carl .................................................................... Västboås 30

 

Björquist Joh:s .................................................................... Åmål 393

Grimborgs Cykel. & Sportaffär, Grimborg Johansson ................ Åmål 528

Holm Sven ......................................................................... Åsarp 19

 

 

B      

ÖVRIGA STATIONER 

Bengtsfors,

Brastad,

Broaryd,

Brännarp,

Bygget,

Bäckefors,

 

D      

Dals-Grinstad,

Dalsjöfors,

Dals-Långed,

Derome, 

 

F       

Falkenberg,

Fegen,

Fjällbacka,

Floby,

Folkabo,

Frillesås,

Fristad,

Färgelanda,

 

 

 

 

 

 

G       

Gilleby,

Gislaved,

Gravarne,

Grästorp,

Gullspång, 

 

 

H     

Hagen,

Hallandsås,

Harplinge,

Heberg,

Horred,

Hova,

Hunnebostrand,

Hunnestad,

Härryda,

 

K     

Kalvsjöholm,

Karlsborg,

Kinna,

Knäred,

Kungsbacka,

Kungälv,

Kvibille,

Kville,

Köinge,

 

L      

Laholm,

L.Edet,

Ljungskile,

Lysekil,

Långaryd,

Långedrag,

Länghem, 

 

 

 

M     

Mariestad,

Mellerud,

Mölndal,

Mölnlycke,

 

 

 

 

N     

Nossebro,

O      

Oskarsström,

 

 

R      

Ramnared,

Reftele,

Rolfstorp,

S      

Salstad,

Sandhem,

Sjuntorp,

Skara,

Skene,

Skeppshult,

Smål.Burseryd,

Smålandsstenar,

St.Mellby,

Strömstad,

Svenljunga,

Särdal,

Sävedalen, 

 

 

 

 

 

T      

Tanumshede,

Tidaholm,

Tidan,

Torup,

Tranemo,

Trönninge,

Tumleberg,

Tvååker,

 

U    

Ulricehamn,

Upphärad,

V    

Vara,

Veddige,

Vessigebro,

Villstad,

Vårgårda,

Våxtorp,

Väring,

Västboås,

 

 

 

 

 

Å     

Åmål,

Åsarp.

 

 

 
  (1*) 56341 (2*) 13076  (3*) 14652 
 
 

ÖVRIGA STATIONER (samma som ovan).

Bengtsfors, Brastad, Broaryd, Brännarp, Bygget, Bäckefors, Dals-Grinstad, Dalsjöfors, Dals-Långed, Derome, 

Falkenberg, Fegen, Fjällbacka, Floby, Folkabo, Frillesås, Fristad, Färgelanda, Gilleby, Gislaved, Gravarne, Grästorp, Gullspång, 

Hagen, Hallandsås, Harplinge, Heberg, Horred, Hova, Hunnebostrand, Hunnestad, Härryda, Kalvsjöholm, Karlsborg, Kinna, Knäred, Kungsbacka, Kungälv, Kvibille, Kville, Köinge, Laholm, L.Edet, Ljungskile, Lysekil, Långaryd, Långedrag, Länghem, 

Mariestad, Mellerud, Mölndal, Mölnlycke, Nossebro, Oskarsström, Ramnared, Reftele, Rolfstorp,

Salstad, Sandhem, Sjuntorp, Skara, Skene, Skeppshult, Smål.Burseryd, Smålandsstenar, St.Mellby, Strömstad, Svenljunga, Särdal, Sävedalen, 

Tanumshede, Tidaholm, Tidan, Torup, Tranemo, Trönninge, Tumleberg, Tvååker, Ulricehamn, Upphärad, Vara, Veddige, Vessigebro, Villstad, Vårgårda, Våxtorp, Väring, Västboås, Åmål, Åsarp.

 

ÄR

DET

BÄSTA

DU

KAN 

VÄLJA

!

När DU köper en ny cykel.

 

 

 

 

 
 
 
 
Äkta Bohusländsk fiskmås.