Bicycle register  S                     
 SWING > Wallner & Jansson, Sundsvall.   ^ back to SWING in reg.
- - - - - - - - - - - - -
SUNDSVALL. - Medelpad.
 Andra cykelmärken från Sundsvall. [Skönsberg. ● Sundsvall.]            Vykort. • No Vykort, page down.
 
 

Cykelmärken och Mascots 

av standardmodell enl. avbildning t.h. 

Standardmärkena kunna stämplas med följande antal typer.

Bandet upptill 20 st. 

Bandet i mitten 8 st. 

Bandet nedtill 15 st. 

 

Begär prov och offert! 

 

C.C. SPORRONG & CO. 

Kungsgatan 17 Stockholm

Tel. Namnanrop: "SPORRONG & CO"

 

Från Cykel- och Sporthandlaren 7/1937

   

 

WALLNER & JANSSON

SWING

SUNDSVALL

    SUNDSVALL.
 
[Same type card.]
Hälsning från Sundsvall. [Large.]

 

Bryggeriet Nordsjernan

LAGER ÖL

SUNDSVALL

 
 
00        
 Andra cykelmärken från SUNDSVALL.                                MEDELPAD. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.    
 

 

* ESSO ..... Cykelmagasinet Fram. 

   S. O. Eriksson, Cykelmagasinet Fram (ej i reg).

NF     

* FRAMÅT ............. Joh. Carlsson. 

  Joh. Carlsson (ej länk CM reg.).

NJ       

* JOJO > SÄRLA .... Joh. D. Grundberg. 

NV   

* VASA ............ Lindgrens Jernhandel.

   WASA ........... Lindgrens.

 

 

Firmor med ett cykelmärke.

MIDÄLVEN ...... Olle Persson Cykelaffär.

SWING .......... Wallner & Jansson (P.g. up.).

 

 

rep     [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]   TOPP

 

● Johan Carlsson, Cykelaffär & Reparationsverkstad. Storgatan 68, (P.g. down.).

 

● Lundins Cykel- & Motorverkstad. Kyrkgatan 4, (P.g. down.).

 

● Gottfrid Vestins Mek. Verkstad. Granlo. (P.g. down.).

 

● Nya Järnhandeln. Inneh. Karl Kruus. (P.g. down.).

 

 

 
15    20
 SUNDSVALL.   J, M, W.    
 
 

 

JOH. D. GRUNDBERG

SUNDSVALL

JOJO 

 

Back to XX in reg.

 

Lindgrens

WASA

Sundsvall

 

Back to XX in reg.

 

 

MIDÄLVEN

OLLE PERSSON

CYKELAFFÄR

SUNDSVALL

   

Back to XX in reg.

 
 
M3c    
 SUNDSVALL.     [Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]
 

 

 

    

 

 

JOH. CARLSSON

SUNDSVALL

Firma Johan Carlsson,

Cykelaffär & Reparationsverkstad.

Storgatan 68,

Sundsvall.

Tel. 4516.

 

I sin faders numera nedlagda gevärsfaktori arbetade innehavaren till tjugofem års ålder 1918 startade han vid Trädgårdsgatan 11 egen verksamhet som reparatör, flyttade till Storgatan 68 -70 efter några år och driver nu sin rörelse vid Storgatan 68. 

 

Utom försäljning ar cyklar av märkena Frej, Rambler och O.K. omfattar verksamheten alla slag av reparationsarbeten. Vagnslackering samt randningar å stänkskärmar etc. verkställas ävenledes och firman är i denna bransch stadens enda.  I yngre år sysslade Johan Carlsson också med tillverkning av gitarrer, för vilka han på sin tid erhöll silvermedalj på jubileumsutställningen i Härnösand. I företaget äro fem personer sysselsatta.

 

Johan Carlsson är född 1874 och sedan 1924 gift med Klara Gustafsson.

 

 
 
 
M3d    
 SUNDSVALL.     [Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]
 
 

Lundins Cykel- & Motorverkstad.

Kyrkgatan 4,

Sundsvall.

 

Efter praktik inom branschen började innehavaren 1930 driva sin verkstadsrörelse. Den har en god maskinell utrustning och utför reparationer av förekommande slag å cyklar och motorcyklar.

 

Karl Joh. Lundin är född 1908 och son till kommunalarbetaren Rickard Lundin o. h. h. Erika f. Klintenberg. 1935 gifte han sig med Hogur Staurin, som avled 1939

 

 
 
 
M3e    
 SUNDSVALL.     [Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]
 

 

Gottfrid Vestins Mek. Verkstad.

Granlo.

Sundsvall.

Tel. 2858.

 

Fabrikör Vestin startade sin rörelse 1922. Verkstaden är centralt belägen. I den moderna utrustningen ingår bl. a. lackeringsugn för cyklar och gassvetsaggregat. Huvudsakligen utföras reparationer av velocipeder och motorcyklar. Försäljning drives av cyklar av märkena Gripen, Union och Marathon samt sportartiklar, främst för vinterbruk. Gottfrid Vestin har under sju år innehaft F. N. agentur.

 

Bensinstation med Texaco-mack ingår även i rörelsen. Innehavaren har en omfattande utbildning inom den mekaniska verkstadsbranschen.  Han är en av stiftarna av Sundsvalls Atletik- och Gymnastikklubb. I det av en vidsträckt kundkrets gynnade företaget äro två personer sysselsatta. 

 

Gottfrid Vestin är född 1896 och son till skomakarmästaren J. E. Vestin o. h. h. Katarina f. Ritzén. 1923 gifte han sig med Milda Larsson. Barn: Lisen och Göta.

 

 
 
 
M3f    
 SUNDSVALL.     [Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]
 

 

Nya Järnhandeln.

Inneh. Karl Kruus.

Sjögatan 16—17.

Sundsvall.

Tel. 2435.

 

Firman grundades 1919 som Wiström & Lund-qvist och drevs sedermera som aktiebolag till 1924, då företaget köptes av nuvarande innehavaren. Efter att en tid ha varit förlagd i närbelägna lokaler flyttades rörelsen 1933 till nuvarande adrpss. Innehavaren började som yngling hos Alb. Janssons Eftr., Enköping, och praktiserade därefter inom branschen bl. a. i Strängnäs, Hemse och 1914—1915 i Falun. Två år till 1918 hade han åter plats i Enköping, 1919—1921 hos A.-B. F. V. Nordemans i Örnsköldsvik och från 1922 till 1924 var han anställd hos N. J. Bäcklund i Umeå.

 

Försäljningen omfattar alla slag av järnvaror, in-och utländska smiden, fiskredskap och sportartiklar. Innehavaren är medlem i W 6 och Odd Fellow. Vid företaget äro fem personer anställda.

 

Karl Kruus är född 1888 och son till C. J. Kruus o. h. h. Johanna f. Andersdotter. Han är gift med Sigrid Bergström. Barn: Birgit och Karl-Erik.

 

 
 
Kolsyra      
 Bryggeriet Nordsjernan, Sundsvall. [ Guide: Pilsner & Etiketter.]  
 

 

Bryggeriet Nordsjernan

PILSNER ÖL

SUNDSVALL

 

Bryggeriet Nordsjernan

LAGER ÖL

SUNDSVALL

 
T3c      
 SUNDSVALL.      [Vykort register.]