x

 

Sverige.

Blekinge.

Bohuslän.

 

Dalarna.

Dalsland.

 

Gotland.

Gästrikland.

Göteborg.

 

Halland.

Hälsingland.

Härjedalen.

 

Jämtland.

 

Lappland.

 

 Medelpad.

Mälaren.

 

Norrbotten.

Närke.

 

Skåne.

Småland.

Stockholm.

Södermanland.

 

Uppland.

 

Värmland.

Västerbotten.

Västergötland.

Västmanland.

 

Ångermanland.

 

Öland.

Östergötland.

 

 

 

Bicycles & accessories.
  MEDELPAD. ^ back to Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
- - - - - - - - - - - - -

Landskap. • Karta 1928.

• Försäljningsställen, reparationsverkstäder utan eget känt märke. XXX and this page down.

 
 
 
   Guide försäljningsställen, reparationsverkstäder.     
  -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -R- -S- -T- -U- -VW- -Y- -Å- -Ä- -Ö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-A-

Alby, NO Return!

 

-F-

Fränsta

● A. R. Sörlander, Sport- & Cykelaffär.

 

-H-

Haveröhallen xz, NO Return!

 

-K-

Kvitsleby.

• Wikberg & Larssons Cykel- & Reparationsverkstad. .... (P.g. down.).

• Söderbloms Cykel- & Sportaffär. Jonas Elof Söderblom. ..... (P.g. down.).

-L-

Liden:

• Firma O. V. Högstedt. Cykel- & Sportaffär.

 

Ljungaverk, NO Return!

 

-M-

Matfors:

• Firma E. R. Sörgren. Cyklar, Radio- & Sportaffär. ... Matfors.

• S. Åkerbloms Motorverkstad. ... Matfors.

 

 

-N-

Njurunda:

• Firma Emil Lindblom. Cykelaffär & Rep. Verkstad. Kyrkmon.

 

-S-

Skönsberg, NO Return!

 

Sundsvall

● Johan Carlsson, Cykelaffär & Reparationsverkstad.

● Lundins Cykel- & Motorverkstad.

● Gottfrid Vestins Mek. Verkstad.

● Nya Järnhandeln. Inneh. Karl Kruus.

 

Svartvik xz, NO Return!

 

Sörberge:

● R. Öhmans Cykelaffär & Reparations verkstad. (P.g. down.).

 

Söråker,

 

-T-

Tynderö xz, NO Return!

 

-U-

Ullånger:

● Firma K. J. Svensson. Sport- & Cykelaffär. ...... (P.g. down.).

 

-V-

Viskan:

● Elvéns Motorverkstad. Inneh. Anton Elvén. ...... (P.g. down.).

 

-Å-

Ånge. NO Return!

 

-Ö-

Östrand, Vivstanäs:

● Firma Ivar Håkansson. Cykel- & Sportaffär. .. (P.g. down.).

 

 

 

 

 

 

Lundins Cykel- & Motorverkstad.

Kyrkgatan 4, Sundsvall.

 

 

Firma Johan Carlsson,

Cykelaffär & Reparationsverkstad.

Storgatan 68, Sundsvall.

 

 

 
 
 
x
 
80
 "Platser" utan eget känt märke.     A B C ........
 
K3c    
 KVITSLEBY.  Kvissleby.   [.]
 

 

 

 

Wikberg & Larssons Cykel- & Reparationsverkstad samt rörläggningsentreprenader.

Inneh. E. Wikberg och Agnar Larsson.

Kvitsleby.

Tel. Nolby 238.

 

De båda innehavarna ha tidigare varit verksamma i annan bransch, innan de 1941 startade sin rörelse. Denna omfattar allt förekommande reparations- och svetsningsarbete. Gassvets och elektrisk borrmaskin finnas i verkstaden. Utom vanligt rörläggningsarbete åtager sig firman vidare varmvattens- och sanitetsanläggningar. Dylika arbeten ha bl. a. utförts för Konsum i Ljusdal, Frans Olssons herrekipering, Kvitsleby, Byggnadsföreningen Ljunghälla, Essvik.

 

E. Wikberg, vilken är känd som en av Norrlands bästa draghundsförare, har även konstruerat en draghundssulky, som tillverkas på verkstaden. Dess lastkapacitet efter enkelt spann utgör 40 - 60 kg. Brandstegar och dragkärror m. m. tillverkas ävenledes.

 

E. Wikberg är född 1915. • Agnar Larsson är född 1914.

 

 
 
K3d    
 KVITSLEBY.     [.]
 

 

 

 

Söderbloms Cykel- & Sportaffär.

Box 453.

Kvitsleby.

Tel. Sundsvall 62215.

 

Egen affärsfastighet byggdes av innehavaren 1934. Cykel försäljningen omfattar märkena Crescent, Fram, Frej, Nordstjernan, Marathon m. fl. jämte reservdelar för samtliga. Av sportartiklar finnes ett rikhaltigt urval, ävensom kläder och skor för sportbruk. Dessutom försäljas radioapparater av märkena Aga, Radiola, Centrum m. fl.

 

Innehavaren började sin yrkesbana i jordbruksarbete för att sedermera övergå till reparationer och försäljningar av cyklar. Reparationsarbeten utföras fortfarande i firmans väl inredda verkstad. Fabrikör Söderblom är medlem i Radiohandlareföreningen. Som laxfiskare har han inom sakkunniga kretsar förvärvat sig stor aktning.

 

Jonas Elof Söderblom är född 1904 och son till snickaren Johan Petter Söderblom o. h. h. Ester Elydia f. Vestman. Sedan 1935 är han gift med Märta Elvira östlund från Stöde.

 

 

Kvissleby

Tätort i Sverige

Kvissleby är en tätort i Sundsvalls kommun belägen cirka 15 km söder om centrala Sundsvall. I tätorten ingår förutom orten Kvissleby även Nolby och sedan 2015 även Essvik, Juniskär och Skottsund på Essvikshalvön samt Dingersjö, Njurundabommen och Svartvik.

Kommun: Sundsvalls kommun

Län: Västernorrlands län

 

 
 
S3c    
 SÖRBERGE.     [.]
 

 

 

 

 

R. Öhmans Cykelaffär & Reparations verkstad.

Berge.

Sörberge.

Tel. Sundsvall 78292.

 
 

 

 

 

Firman startades 1912 av E. A. Johansson och drevs av denne till 1917, då nuvarande ägare förvärvade rörelsen. Firmans lokaler uppfördes 1938. Rörelsen omfattar fullständig cykelreparationsverkstad, en del motorreparationer samt laddningsstation. Verkstaden har en modern maskinell utrustning. Vidare säljer affären cyklar med tillbehör samt vintersportartiklar.

 

Under säsongen har företaget en anställd. R. Öhman började i yrket hos sin företrädare och alltid varit verksam på platsen. Han har tidigare varit har sysselsatt i kommunala värv. Han är medlem i Velocipedhandlarnas Riksförbund.

 

Reinhold Öhman är född 1884, son till Erik samt gift sedan 1916 med Astrid Edlund, född Öhman, född 1859, o. h. h. Anna f. Svedlund, född 1863, 1890. Barn: Ebba Ingegerd, Gunhild, Erik Bertil.

 

 
 
 
U3c    
 ULLÅNGER.     [.]
 

 

 

 

 

Firma K. J. Svensson.

Sport- & Cykelaffär.

Ullånger.

Tel. 96.

 
 

 

 

 

Nuvarande företag startades av innehavaren 1938. Affären är belägen i egen fastighet, som uppfördes samma år. Tidigare innehade K. J. Svensson en frukt- och konfektyraffär samt drev en tid även skoaffär. Försäljningslokalen är rymlig och tidsenligt inredd, försedd med två stora skyltfönster. En riklig sortering av sportartiklar, för såväl sommar- som vinterbruk föres.

 

I försäljningen ingår cyklar av märket Monark samt radioapparater från ledande firmor. Alla slags tillbehör samt elektriska artiklar m. m. saluföras. Till rörelsen hör diessutom fullständig reparationsverkstad för cyklar. En reparatör är anställd i företaget. Innehavaren är medlem i Velocipedhandlarnas Riksförbund samt Ullånger - Nordingrå Köpmannaförening.

 

Karl Johan Svensson är född den 24 februari 1904 och son till jordbrukaren K. G. Svensson o. h. h. 1934 gifte han sig med Hilma Karlstedt. Barn : Marianne.

 

 
 
 
V3c    
 VISKAN.     [.]
 

 

 

 

Elvéns Motorverkstad.

Inneh. Anton Elvén.

Viskan.

Tel. 53.

 
 

 

 

 

Innehavaren började i sextonårsåldern sitt förvärvsarbete inom den mekaniska branschen. Han sysslade jämsides med elektricitet och motorer, och efter en grundlig praktik startade han 1931 eget företag. Egen verkstad uppfördes följande år. I den moderna maskinutrustningen ingår bl. a. två svarvar och borrmaskin, gassvets samt elektrisk slangvulkaniseringsapparat.

 

Firman har fullständig laddningsstation. Verksamheten omfattar bilreparationer av alla slag. Dessutom försäljas cyklar av märkena Fram och Svalan jämte förekommande reservdelar. Bensinstation med mack ingår i rörelsen. Företaget har under åren med berömvärd energi upparbetats och är samhällets enda inom branschen.

 

Anton Elvén är född 1897 samt gift med Agnes Andersson. Barn: Inger.

 

 
 
 
Ö3c    
 ÖSTRAND.     [.]
 

 

Firma Ivar Håkansson.

Cykel- & Sportaffär.

Vivstanäs.

Östrand.

Tel. Sundsvall 7115.

 

 

Affären försäljer velocipeder av märket Monark, radioapparater av Nornans och Radiolas fabrikat, gummivaror av Värnamo tillverkning samt sportartiklar i stort urval. Reservdelar och tillbehör lagerföras.

 

I egen välutrustad verkstad utföras alla till branschen hörande reparationer. Innehavaren är utom sitt arbete livligt idrottsintresserad.

 

Ivar Håkansson är född den 11 augusti 1912 och son till hemmansägaren August Håkansson o. h. h. Selma f. Backman. 1934 gifte han sig med Edit Hoffman.

Barn : Lars (Lasse) Göran, född 1934, och Barbro, född 1938.

 

 

 
 
 
A B C ........