Separata motorer / Separate helpengines.
  Tfa motorn (som aldrig blev noge av).  ^ back to picture reg. ● [Back/to Hilfsmotor main.]  
- - - - - - - - - - - - -
 
     [Go to KULI engine.] 
 
N1    
                 
 

 

TfA motorn att läsa om i nr.12/49

 

 

Vapen-depoten, Falun.

Katalog Nr.92 1956

 

   
 
M1a     Hilfsmotoren.
 1949   TfA-MOTORN nu i provdrift !  
 

 

 

Den lilla elegante TfA-motorn på plats. Kraftöverföringen sker med kilrep

 och accelerationen är förvånansvärt god för denna lilla 50-kubikare.

 

 

TfA (Technical magazine) presents their "Own" hulpmotor in nr.12. 

Constructer was Gottfried Darck (Kuli engine), but there was no success.

 

Det gick inget vidare för TFA motorn, konstruktören Gottfried Darck ägnade sig istället åt KULI motorn. 

 

 

 

 

 

 

TfA-MOTORN nu i provdrift !

Den lilla TfA-motorn på 50 cc, som legat i vardande under de senaste månaderna och då och då förebådats i våra spalter har nu hunnit så pass långt, ett ett provexemplar sedan några veckor tillbaka sitter på en cykel och genomgår synnerligen omfattande prov på de svenska landsvägarna. Vi tog oss for någon tid sedan en titt på såväl motor som cykel - och då tillkom dessa bilder, vilka borde god uppfattning om såväl motorns utseende som dess placering på en cykel. 

 

Men TfA-motorn är inte avsedd endast till ett vare en hjälpmotor for vanliga trampcyklar, den kanske också i en något förändrad version kunna användas som utombordsmotor till, lättare roddbåtar etc. 

 

Volymen är som sagt 50 cc i en cylinder och givetvis arbetar motorn efter tvåtaktsprincipen med renspolning av cylindern mellan varje slag. Cykelmotorn har tre och båtmotorn två överströmningskanaler. Cylindern är tillverkad av vanligt gjutgods med löstagbart lock i samme material medan större delen av övriga detaljer görs av lättmetall for ett hålla vikten så låg som mojligt. Vevstakens grovände är rullagrat fästad vid vevaxeln. Kraftöverföringen från motorn till cykelns bakhjul sker liksom vid flertalet amerikanska hjälpmotorer av detta slag med kilrep. Kopplingen är av vanlig lamelltyp och givetvis saknas växellåda. 

 

Meningen är ett TfA-motorn ska bli förhållandevis billig och ett var och en, som har något sinne för motorer med hjälp av den ritningsserie, vilken så snart som möjligt kommer ett utges, själv ska kunna bygga ihop sin motor - eventuellt med vissa delar färdigköpta eller med hel byggsats som utgångspunkt. TfA räknar med ett härigenom skapa ett tillfälle för "knåpintresserade" ett dels mer aktivt lära känna en nyttomotors inre och dels få känna den tillfredsställelse som ju ligger i "det har jag själv gjort". 

 

Så snart vi erhållit exakta data angående de nu fortlöpande proven med motorn, ske vi i dessa spalter återkomma med närmare redogörelser. 

 

 
 
V56a     Hilfsmotoren.
 1956   Vapen-depoten, Falun. Katalog Nr.92   [Guide: Fiske & Jakt.]
 

 

 

 

 
 
 
Hilfsmotoren.