Cykelbilar / Bicyclecars - main page.
 K. V. Petterssons vagn.   Vagn från Djurgårdsloppet. Finsk vagn.     CB 101 Pilot. Pedobilen. ^ back to Bicycle cars main.
- - - - - - - - - - - - -

[1943] Fantom. [43] Pedobilen. [43] Petterssons vagn. [43] En tysk, 5 svenska. [45] Pilot CB101. [47] Belgiska vagnar. Finsk vagn.

 

 Bicycle cars  
 
 
  i Belgien. 
  Belgiska vagnar 1947.
 
 
 
 Finsk vagn från 1947.
 
 
 Belgiska C-bilar - en TURISTATTRAKTION !
 

Teknik för Alla:s radioredaktör, ingenjör Franz Cohn, har varit på en rund resa ute i Europa, här följer en rapport.

Medan cykelbilarna här i Sverige främst är ett sportredskap fann ingenjör Cohn att de i Belgien, där de förekom i stor utsträckning på de olika badorterna, var verkliga familjeåk.

Som en mycket stor lokalpatriot kom jag till Belgien i den uppfattningen att cykel bilar i stort sett var något svenskt, som så sakta spritt sig till grannländerna, sedan de lanserats av TfA. Det första jag emellertid får se efter landstigningen i Ostende är en cykelbil och en välbyggd sådan. I tron att jag hade mött något unikt tog jag det första fotografiet. Åket var 4-hjuligt och hade byggts främst av två gamla damcykel ramar. Trampsystemet var dubbelt och gjort för rundtrampning. Något liknande Hill Speed-systemet har inte heller i fortsättning en påträffats.

En tur längs kusten med alla dess större och mindre badorter resp. städer ger en imponerande bild av cykelbilsportens omfattning. Genom att landskapet är helt flackt och vägarna asfalterade, blir cykelbilarna lättkörda och kommer helt till sin rätt, var för det ingalunda är ovanligt att se mormor på en promenad med barnbarnen som barlast. Flertalet av de c-bilar som är i trafik, har byggts av traktens cykelhandlare och garageägare under vintermånaderna för att under den varma årstiden, när invånarantalet i badorterna växer flera gånger om, hyra ut dem pr timma till motionssugna turister. Den belgiska maten är faktiskt av den omfattningen, att en viss kroppsrörelse är erforderlig för omsättningen. 

Taxan för en liten c-bil är mellan 30 och 40 belg. francs i timmen, motsvarande ca 2: 50-3 kronor. En cykelhandlare med fem vagnar kan således, under förutsättning att hans bilar har en tilltalande exteriör och bekväma sitsar, göra avsevärda förtjänster. På vägen från Ostende till Knokke, en sträcka på 4 mil, kunde man träffa på ett femtiotal c-bilar under en vacker eftermiddag. Åken är vanligen tvåsitsiga, ofta även med utrymme för i barn.

 

Ett efter svenska förhållanden konventionellt åk, som emellertid är i största laget för en person. Toppfart i 90% nedåtlut 110km/tim.

 

Bussen är 4-trampad och  innehåller fullastad även

3 barn, en katt och matsäck. 

En "cykelbuss" med hemort i Ostende kommer en oskyldig journalist att instinktivt hugga kameran och knäppa en bild. Detta är dock ingenting ty strax efter kommer ett annat familjeåk, denna gång 6-sitsigt och 6- trampat, men lastat med 9 personer. Utformningen är strängt "Buick 8" och sitsarna läderklädda och mycket komfortabla. Vagnens vikt tyder på en avsevärd effekt förbrukning hos de sex tramparna. Cykelbussarna kanske vore något för Sverige om de försågs med växel och gjordes något lättare med en stålrörskaross täckt med tyg eller plastic i stället för fanér

 

En av de roliga strutsvagnarna, som livligt uppskattas av barnen. Chassiet borde tillverkas av extra lätta rör och hållfasthetsberäknas. Belgarna använder nu i brist på annat delar från cykelramar till sina c-bilar. 

Barnen kan man se kuska omkring i små mycket originella strutsvagnar. En fyrhjulig vagn för trampdrift är förspänd med en söt uppnäst struts som tar steg när vagnen åker. Synen är komisk och lockar fram ett smil även på den elakaste gamle grinvarg. Därmed räknar också turistindustrin. Dessa små "locationguides" hör till badorternas mest omtyckta attraktioner. Men två kronor timmen kostar det.

För övrigt står jeepar, 2-hjuliga MC- bilar av amerikansk tillverkning och engelska motorsparkcyklar till turisternas förfogande. Det är ett motordårarnas paradis, ty vem som helst får köra, körkort existerar ej. Jag vet inte om vi kan vänta oss några belgiska cykelbilar till TfA :s stora tävlingar. Dessa åk kanske inte är byggda för den fart, som brukar hållas på Östermalms Idrottsplats, men vi borde ta en avstickare dit ner för att visa, vad svenska c-bilar går för. 14 dagar borde räcka för en resa pr, folkvagn nr 1, ev. med hjälpmotor.

   

 

 Dubbeltrampat och dubbelrattat åk.                                      Vällastad fyrhjulig cykelbil.
 
 
 FINSKA CYKELBILISTER till Östermalmstävlingarna
 
 
 Bröderna Sarjakivi den av dem själva konstruerade och byggda tvåsitsiga cykelbilen
 

Trots materialsvårigheterna i Finland har cykelbilsporten trängt fram även där. Redan för ett par år sedan började ett par tävlingscyklister, bröderna Alfons och Aulis Sarjakivi i Helsingfors, att bygga sin första cykelbil efter svenska ritningar.

De var inte riktigt nöjda med resultatet - när är förresten en cykelbilist det? - och därför satte de sig ned och konstruerade själva en vagn i enlighet med sina önskemål. Resultatet kan beskådas på bilden här ovan och nu fann de resultatet betydligt bättre. Naturligtvis har man vid konstruktionen utnyttjat olika tips som man fått genom Teknik för Allas artiklar om de olika cykelbilstyperna i Sverige.

 

Bröderna Sarjakivi har redan tidigare uttryckt en önskan att komma i närmare kontakt med de svenska cykelbilisterna och det var därför naturligt att när arrangörerna av årets mästerskapstävling ar beslöt att göra tävlingarna internationella en inbjudan också gick till konstruktörerna av Finlands första cykelbil. Vi har när detta skrives just fått meddelande om, att under förutsättning att pass och andra formaliteter kan ordnas vi kommer att få se dem på Östermalms idrottsplats den 28 september i en kamp med svenska och eventuellt också danska cykelbilister.