Special mopeder - Special built mopeds.
 FRAM Modell 50  AB Josef Erikson, Uppsala. ^ back to picture reg. ● [Back/to Hilfsmotor main.]
- - - - - - - -
 
 Bricent, King Modell 50, samma som denna. Färgsättning etc var kanske annorlunda. Så DÄ SÅ!
 
 
                    

Teknik för Alla testar Framopeden i nr.12

Omslagsbilden visar brittiska kapten vid Royal Signals,

M. R. Potter köra genom eld med sin motorcykel.

 

Framopeden med FUCHS motor.

 

 
 
 1953   FRAMOPEDEN Motor: Fuchs mod. FM 40 S  [Back /to FRAM mopeds - same test.] [Test guide.]  
 
   
 

Omdöme och provkörning: Framopedens främsta kännetecken är anordningen för att förkorta kedjan, vilket samtidigt också fått lösa problemet med Fuchsmotorns kedjedrev, som går ut på högra sidan. Detta driver på en i ramen nållagrad axel, och genom denna förs kraften över till vänstra sidan. Följden är minskade kedjevibrationer och genom de dubbla kedjorna en relativt mjuk kraftöverföring. Den nya Fuchsmotorn är fortfarande ganska bråkig, men ljuddämpningen sker här effektivare än vid den äldre modellen. Kugghjulen i växellådan är fullt hörbara fortfarande. Motorkåpan är väsentligt mindre än på den äldre motorn. Backtagningsförmågan är alldeles utmärkt. Cykeln kring motorn är stadig och bra, med stor praktisk pakethållare, en rymlig, inte alltför formskön tank och en effektiv utrustning i övrigt. 

 

Motor: Fuchs mod. FM 40 S i ny för bättrad modell. 2-takts 0,8 hk; 38 cc med vändspolesystem och pysventil. slaglängd 40 mm, diameter 35 mm. 

Motorplacering: Motorn  upphängd mellan de dubbla underrören i ramen i gummibuffertar. 

Drivsätt och växlar: Kedja på högra sidan till en nållagrad mellanaxel, från vars högra sida en andra kedja är kopplad till bakhjulet. Två växlar med frigång i mellanläget. 

Reglage: Gasrulle, växelspak, pysspak. 

Utrustning: Tank rymmande 3liter oljeblandad bensin i proportionerna 1: 25. Elektriskt signalhorn med battei, dubbla kedjeskydd, styrspärr. Framgaffel med smidd krona, fjädrande. 

Pris: 795:- kronor.

 
 
 
 
 
 1954   Framopeden med FUCHS motor.     
 
 

Framopeden är Uppsalafabriken AB Josef Erikssons lösning av moped problemet. 

Den kraftiga Fuchsmotorn sitter i en dubbelrörram.