All mopeds.   
 KALMAR LÄNS KALOPS.  Teknikens Värld =TV  Teknik för Alla = TfA  MOTOR = M  ^ Mopeds A-Z  
- - - - - - - - - - - - -
 Articles I, moped testguide. - Artiklar II. - Journal covers: Motor, mopedtest. - Teknikens Värld. - Teknik för Alla.
20

 

Varför går inte mopeden. [TfA 1955] Artikel som behandlar ämnet: Motorstopp å startsvårigheter.

 

motor
  
 
 Guide MOTOR Mopedtester.
 

1966. Zündapp Sport 50,Puch Dakota,

Monark Topper, Fram-King Clipper,

Rex Sport, Svalan, Piaggio Vespa 50,

Mustang Cross. 

1967. DBS Sport 3022, Mustang TT. 

1968. Tomos GT. 

1976. Casal K-190, MCB 1200,1254.

Suzuki K 50 M.

 

MOTOR omslag - covers.

 

 articles 33

- Hybrid i Uppsala (Nymans). [1959]

- Moped Bladet, bl.annat om Monark i Holland. [1959]

 

Husqvarna.

- MC fabrik från stormaktstiden (Husqvarna). [1954]

- här testas en Husqvarna-moped (HVA). [1961]

- Sveriges mopedist, tävlingar (Husqvarna). [1961]

 

35

Rör er lika försiktigt i trafiken som när ni går

  en moped kan köras i 15-20 km/tim!

Mopeden - ett fordon för alla.

Om mopeder i TfA - 1963. 

 Kalmar
 
[Guide: Livsmedel.] 
 

Moped eller bilsemester med 

KALMAR - konserver i bagaget...... 

 

Vi Vill så gärna försöka få mesta möjliga behållning av

vår korta svenska sommar - vi vill använda varje ledig

stund till att komma ut i naturen, att få lapa sol och

koppla av. Hela familjen - far, mor och ungarna. Vi be-

höver det så väl. Men för husmor brukar bilsemestern

inte bara betyda avkoppling. Hon har matlagningen att

tänka på bland mycket annat. Ungarna blir hungriga

som vargar av bad, sol och frisk luft Då är det bra att

ha Kalmar-konserver till hands. Det är mat som håller

sig sommarvärmen och som är tillagad i en hand-

vändning.  

 

- fråga Er handlare efter delikata Kalmar-konserver! 

 

 

 

 

Kalmar konserver  - Högsta kvalitet  - förmånligt pris.

 
 1959 - "Polisstation på hjul" Teknik för Alla nummer 17. 
 
 
 

BILD (ovan t.v.)  Vid en trafikutredning använder sig polisen av de modernaste metoder som står till buds Konstapel Arrestam står vid Waltersbordet och prickar in de båda bilarnas inbördes position som OK Modeer anger.

BILD (ovan t.h.) Konstaplarna B. Hagman och S. Persson gör en kontroll på en överlastad lastbil av äldre typ. 

 

Polisstation på hjul.

Har ni mött polisstationen i Solna? Det är inte alls omöjligt, eftersom polisen där liksom i en del andra distrikt faktiskt har "satt hjul" på polisstationen för att snabbt och med bästa tekniska hjälpmedel kunna vara på platsen, när någonting hänt. 

En specialutrustad Volkswagen-buss tar inte bara en aktningsvärd polisstyrka ut till en olycks- eller brottsplats, den tjänstgör samtidigt som förhörslokal, där vittnesmålen "lagras" på band. 

Kan det misstänkas att någon av de bilförare, som varit inblandade i bilkrocken, är spritpåverkad får han genast genomgå en s. k. Alkotest. Alkotesten består av en 

gummiblåsa, som den misstänkte får blåsa upp under ca 20 sekunder.

 

I själva munstycket finns en ampull innehållande ett gulaktigt kemiskt preparat, som vid kontakt med alkohol färgas grön. 

Efter den genomgångna testen får bilföraren avge sin egen version av det inträffade. En konstapel skriver först ner de personliga data, som i första hand behövs, och därefter vidtar själva förhöret, som spelas in på band med hjälp av en bandinspelare. När förhöret är avslutat spelas bandet upp på nytt och bilföraren kan då göra en del ändringar om han så önskar. 

Efter själva förhöret med de i olyckan inblandade får vittnena framträda. Vittnesförhören upptas för övrigt ofta på olycksplatsen, och då med hjälp av en rörlig mikrofon, som står i direkt förbindelse med bandspelaren i utryckningsbussen. Själva olycksplatsen måste undersökas och bromsspår etc. mätas upp. 

 

 

BILD ( t.v.) Efter att ha genomgått Alkotesten får föraren avge sin version av olyckan. Konstapel Arresttim skriver ner

                de uppgifter som behövs som namn, körkortsnummer m. m. Förhöret tas upp på band. 

BILD ( mitten) En bärbar UKV-radio med 5 km räckvidd har t.v. konstapel Neander vid Solnapolisen utrustats med.

BILD ( t.h.) Inne i utredningsbussen testas, under överinseende av konstapel Ostman, en av de i olyckan inblandade för

                 att konstatera om han förtärt alkohol före bilkörningen. Här kommer Alkotesten till användning och den

                 misstänkte får en gummiblåsa att blåsa i. Har alkohol förtärts färgas blåsan grön. 

 
 
 

BILD ( t.v.)

En mopedåkare har sedan stoppats av konstapel S. Persson som gör en grundlig kontroll för att se om bromsarna, belysningen, signalhornet och motorn är funktionsdugliga samt att namn och motorskylt finns på cykeln. Förekommer fel på mopeden skall den visas upp inom tre dagar.

 

 

 

STÖD POLISENS JULFEST !

 
 
 Tester i ....    [Test guide.]
 
 Postcards
 

1952

ABG (VAP 4) Nr.15

AMO FM 50 Nr.23

Berini Nr.21

BFC helpengine Nr.19

Cyclemaster  Nr.18

Diesella Nr.25

Flink  Nr.15

Fuchs påhängsmotor Nr.??

Göricke Regina  Nr.23

Husqvarna Novolette Nr.14

Il Pellegrino Nr.21

Kaiser-Schwinger Küchen 38 25

Lohmann Nr.16

Mobylette AV 33

Mosquito Nr.17

Pilot påhängsmotor Nr.17

Power Pak Nr.16

VeloSolex Nr.18

Victoria Vicky I Nr.14

 

1953

Apollo Motorette Nr.8

Autoped NV 5  Nr.5

BFC Stafette  Nr.8

Flandria Nr.17

Follis Nr.9

Framopeden  Nr.12

Il Pellegrino  Nr.19

JB, Kärnan, Maraton, Svalette, Vimpeln, Örnen - med JB motorn. Nr.10

Kreidler K 50 Nr.15

Lutz Nr.4

Mobylette AV 33 Nr.4

Monarpeden Nr.6

Nyman Autoped 5 Nr.5

Peugeot Bima Nr.9

REX Vicoped Nr.17

Rusch Nr.24

TWN Knirps och

Zündapp Combinette. Nr.21

 

1954

Apollo Zündapp / Express

Apollo Z-1

Apollo Motorette

HMW mod. ETS & ETL

Husqvarna Novolette.

Kreidler, 3 olika.

Monarpeden (Pilot FM 50.)

REX Vicoped och Zündapped 

Victoria Vicky III

 

1955

NSU Quickly

Puch MS 50

 

1956

NV Hobby

 

1957

Achilles Capri

Apollo Sierra

Crescent Saxoped 128

DKW Humlan

Husqvarna Roulette

Monark Monarscoot 

NSU Quickly Lyx

Puch Standard

Victoria Vicky IV E

Zündapp Combinette S

1958

 

1959

Apollo Fanfar

Crescent Sport

Flandria Iris

Fram / King

Hercules Prior Sport 218

HMW Lyx

Husqvarna Cornette 3912

Mobylette Mobymatic A.V. 87

Monark La Strada

Puch MS 50 L

Rex Favorit

Rusch

Victoria Vicky-L

Zündapp Combinette

 

1961

Husqvarna 1121

Zündapp Sport

 

 
 
 

1954

Kreidler K 50

REX Vicoped

Victoria Vicky III

Zündapp Combinette

 

1955

Victoria Nicky

 

1956

Apollo Competition

 

1957

Mobylette AV 78

 

 

 

   FART  provkör
 

1957

Crescent 2000

 

1966

Zündapp Sport Combinette