Back to FRAM 1954.
  AB Josef Erikson, Uppsala.^ back to Fram 1954.  
- - - - - - - - - - - - -

[53]: Victoria Nr.55, 60.....[54-55]: [54] Nr.50 Fuchs Test TfA. Nr. 51, 52 HMW. Nr. 65, 66 HVA. [55] Transport.

[56-62]: Mopedscooter. [55-70]: Transport. [59-63] CSR bytesprislista.

[56-61]: [56] Nr 40, 41, 42, Victoria Nr 53, HMW. [58] 42NL, 42/3NL, 42N, 46, 56, 61N Victoria. 53N HMW.

.............[58] 42 N photos. [57-59] Photos. TfA test. [61] Mod 43. Luxus 44, 54, 68. All-Round 43, 43 L. 67, 67 L.

[61-66]: [61-63] Solifer Typ 47, 47F, 47H. Trollhättan. [64] Solifer/Kaxi Typ 49 F, 49 F. Molkom.

[62-68] Clipper: [62] Typ 48 F/H, extra tillbehör. [66-68] Typ 48 F, Typ 48 H.

[1962]: Uppsala - Hälsingborg - Enköping - Ängelholm. [62] Luxus 44, Solifer 47F/47H, Clipper 48 F/H, Skoter 62.

[64-69]: [68] Comet. [68] Speed. [69] City.

[1970]: Clipper 48, Turist 76, Lågmoped 72, De Luxe 74, Sport 78, Speed 68, Packi Transportmoped 75.

 
 
 
              MOVED HERE
          Nr 50  FUCHS-motor.
 
 
 OK  A-B O. KRAEPELIEN, Stockholm sålde 1954 samma modeller "under" sitt märke.
 
 1953 - TfA provkör [Special mopeder: Framopeden, test i TfA, same test as on this page.]  
 
 
 
Nummer 12 1953
 
 
 

Omdöme och provkörning: Framopedens främsta kännetecken är anordningen för att förkorta kedjan, vilket samtidigt också fått lösa problemet med Fuchsmotorns kedjedrev, som går ut på högra sidan. Detta driver på en i ramen nållagrad axel, och genom denna förs kraften över till vänstra sidan. Följden är minskade kedjevibrationer och genom de dubbla kedjorna en relativt mjuk kraftöverföring. Den nya Fuchsmotorn är fortfarande ganska bråkig, men ljuddämpningen sker här effektivare än vid den äldre modellen. Kugghjulen i växellådan är fullt hörbara fortfarande. Motorkåpan är väsentligt mindre än på den äldre motorn. Backtagningsförmågan är alldeles utmärkt. Cykeln kring motorn är stadig och bra, med stor praktisk pakethållare, en rymlig, inte alltför formskön tank och en effektiv utrustning i övrigt. 

 

MOPED DATA

Motor: Fuchs mod. FM 40 S i ny för bättrad modell. 

2-takts 0,8 hk; 38 cc med vändspolesystem och pysventil. slaglängd 40 mm, diameter 35 mm. 

Motorplacering: Motorn  upphängd mellan de dubbla underrören i ramen i gummibuffertar. 

Drivsätt och växlar: Kedja på högra sidan till en nållagrad mellanaxel, från vars högra sida en andra kedja är kopplad till bakhjulet. Två växlar med frigång i mellanläget. 

Reglage: Gasrulle, växelspak, pysspak. 

Utrustning: Tank rymmande 3liter oljeblandad bensin i proportionerna 1: 25. Elektriskt signalhorn med battei, dubbla kedjeskydd, styrspärr. Framgaffel med smidd krona, fjädrande. 

Pris: 795:- kronor.

Framopeden är Uppsalafabriken AB Josef Erikssons lösning av moped problemet. Den kraftiga Fuchsmotorn sitter i en dubbelrörram.

 

 
 
 
 
 1954 -  AB Josef Erikson, Uppsala.
  

Fram  Nr 50  FUCHS-motor. 

Kedjedriven moped med FUCHS- motor mod. 40 S, 38 cc, 0,8 hkr, 2 växlar och frigång. 

 

STEFA magnet 6v. 6-8w. 

26" x 1,75" ringar. 

Rödlackerad.

Riktpris 

Kr 790.-