Sverige.

Blekinge.

Bohuslän.

 

Dalarna.

Dalsland.

 

Gotland.

Gästrikland.

Göteborg.

 

Halland.

Hälsingland.

Härjedalen.

 

Jämtland.

 

Lappland.

 

Medelpad.

Mälaren.

 

Norrbotten.

Närke.

 

Skåne.

Småland.

Stockholm.

Södermanland.

 

Uppland.

 

Värmland.

Västerbotten.

Västergötland.

Västmanland.

 

 Ångermanland.

 

Öland.

Östergötland.

 

 

 

 

4322

Bicycles & accessories.
  ÅNGERMANLAND. ^ back to Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
- - - - - - - - - - - - -

 • Landskap. • Karta 1928.

• Försäljningsställen, reparationsverkstäder utan eget känt märke. This page down.

 
 
 
   Guide försäljningsställen, reparationsverkstäder.     
  -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -R- -S- -T- -U- -VW- -Y- -Å- -Ä- -Ö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-H-

Husum xx, NO Return!

 

Härnösand - Hernösand: 

• Brundins Cykelverkstad. Folke Brundin

• N. A. Mannbergs Cykelverkstad.

• Firma Gustaf Wickman. Reparationsverkstad.

 

-J-

Junsele:

• Junsele Cykelverkstad. Inneh. Evert Öfver. .. (P.g. down.).

• Firma Erik Kallin. Cykelreparationsverkstad. ........ (P.g. down.).

• Söderdahls Järn- & Färghandel. Inneh. M. Jansson. ..... (P.g. down.).

 

-K-

Kramfors:

• Firma Edvard Skoglund. Velociped- & Bilreparationsverkstad.

 

-L-

Långviksmon, NO Return!

 

-M-

Multrå:

• Multrå Velocipedverkstad. Inneh. Henry och Knut Westerlund. ... (P.g. down.).

 

-N-

Nordingrå, NO Return!

 

Nordmaling. NO Return!

 

Norrlimsta.

• Melanders Motorverkstad. Helmer Melander. ... (P.g. down.).

 

Nyland xx,

 

-R-

Ramvik

• Bröderna Lindroth. Cykel- & Motorverkstad. Inneh. Rudolf Lindroth. ... (P.g. down.).

 

Rossön

• Rossöns Sport- & Järnaffär. Inneh. Birger Eriksson. ... (P.g. down.).

 

-T-

Torrom, NO Return! 

 

-Ö-

Örnsköldsvik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
80
 "Platser" utan eget känt märke.     A B C ........
 
 
J3c    
 JUNSELE.     Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
 

 

 

 

Junsele Cykelverkstad.

Inneh. Evert Öfver.

Junsele.

Tel. 100.

 

Efter att under olika tidsperioder i tre år ha varit anställd hos Axel Edström i Sollefteå började E. Öfver 1934 driva egen rörelse. Denna flyttades 1938 till nuvarande, nyuppförda fastighet, i vilken goda utrymmen och förstklassiga maskiner disponeras. Verksamheten omfattar mekaniska arbeten av skilda slag, svetsningar, reparationer och gengasmonteringar m. m.

 

I företaget äro upp till tre personer anställda. Det är ortens enda inom sin bransch, och har en vidsträckt kundkrets. Innehavaren är medlem i Ångermanlands Velocipedhandlareförbund.

 

Evert Öfver är född den 7 maj 1901 och son till hemmansägaren Per Johan öfver o. h. h. Klara f. Sjöberg. Han är gift med Agnes Backlund. Barn: Dagmar, född 1931.

 

 
 
 
J3d    
 JUNSELE.     Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
 

 

 

 

Firma Erik Kallin.

Cykelreparationsverkstad.

Junsele.

 

Efter att tidigare ha lärt snickeriyrket hade innehavarens fader under några år en cykelreparationsverkstad: i Mo och hade dessförinnan i sju år drivit biltrafik samt genomgått chaufförskola i Norrköping. Sedan 1922 driver han företaget som entreprenadrörelse. Innehavaren utbildades hos sin fader och drev i tre år, innan han 1941 startade nuvarande företag, ambulerande cirkelsågsrörelse.

 

Alla slags reparationsarbeten inom branschen utföras. Firman är auktoriserad försäljare av Rex cyklar. Alla förekommande tillbehör samt reservdelar föras i lager. Innehavaren är medlem i Velocipedhandlarnas Riksförbund.

 

Erik Kallin är född den 19 januari 1919 och son till fabrikören Levi Kallin o. h. h. Hilma f. Jonsson. Han är gift med Anna Lindh. Barn : Gerd-Margit, född 1939, och Åsa-Lena, född 1942.

 

 
 
 
J3e    
 JUNSELE.     Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
 

 

 

 

Söderdahls Järn- & Färghandel.

Inneh. M. Jansson.

Junsele.

Tel. 28.

 

Genom utbrytning ur firma G. & E. Söderdahls Diversehandel grundades företaget 1932 av fru M. Jansson, vilkens make, köpman T. Jansson, fortfarande är verksam i denna firma, som han tidigare ägt. Åren 1926 - 1929 innehade han egen rörelse i Gulsele, Junsele. Försäljningen omfattar allt som hör till en välsorterad Järn- och Färghandel.

 

Martha Jansson' är född den 31 januari 1900 och gift med köpman T. Jansson. Barn: Sven Emil, född 1932, Lennart, född 1937, och Ingrid, född 1938.

 

 
 
 
 
M3c    
 MULTRÅ.     Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
 

 

 

 

Multrå Velocipedverkstad.

Inneh. Henry och Knut Westerlund.

Multrå.

Tel. Sollefteå 917.

 

Verksamheten, som 1928 startades av bröderna Westerlund, drevs till en början i mindre omfattning. 1937 uppfördes nuvarande verkstadsbyggnad, även inrymmande lackeringsverkstad och upptagande en golvyta om 45 kvm. samt 1941 en smedja om 30 kvm. Utom åt förekommande cykelreparationer har firman speciellt kommit att ägna sin verksamhet åt ugnslackeringar, för vilken verksamhetsgren en el.-ugn disponeras. Modern sprutanläggning finnes även och för olika mekaniska arbeten, reparationer m. m. ingår bl. a. gassvets i utrustningen. Firman utför även smidesarbete.

 

Försäljningen omfattar cyklar och radioapparater samt tillbehör, allt i rikhaltig sortering. I det framåtgående företaget, som har en vidsträckt kundkrets, äro upp till fyra personer sysselsatta. Firman är ansluten till Ångermanlands Velocipedhandlareförening.

 

Henry Westerlund är född 1912. • Knut Westerlund är född 1908.

 

 

Multrå är kyrkbyn i Multrå socken i Sollefteå kommun i Ångermanland.

Byn ligger strax öster om Sollefteå, norr om Ångermanälven och nedanför Multråberget.

 
 
 
 
N3c    
 NORRLIMSTA.     Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
 

 

 

 

Melanders Motorverkstad.

Norrlimsta.

Tel. Kramfors 332.

 

Innehavaren började tidigt i bilbranschen och var en av de första som i Härnösand innehade körkort. Efter mångsidig praktik startade han 1928 sitt företag i Norrlimsta. Verkstaden, som inrymmes i egen fastighet, har sedan dess tillbyggts. Den har en förstklassig maskinell utrustning i vilken ingår bl. a. cylinderborrmaskin, slipmaskiner, gas- och el.- svetsaggregat, mekanisk billyftare m. m.

 

Gengasaggregat monteras och jämte fullständig bilservice finnes laddningsstation för bil- och radiobatterier. Fyra personer äro anställda vid företaget. Till detta är även sonen Nils knuten. Han har lärt yrket av sin fader. Fabrikör Melander tillhör Ångermanlands Bilverkstäders förening, Kramfors Hantverksförening samt Velocipedhandlarnas Riksförbund.

 

Helmer Melander är född 1894 och son till hemmansägaren Nils Melander o. h. h. Han gifte sig 1920 med Syster Maria Edlund. Barn: Greta Marie och Nils Helmer.

 

 
 
 
 
R3c    
 RAMVIK.     Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
 

 

 

 

Bröderna Lindroth.

Cykel- & Motorverkstad.

Inneh. Rudolf Lindroth.

Ramvik.

Tel. 57.

 

Firman grundades 1921 av Rudolf Lindroth i kompanjonskap med sin broder, Hjalmar Lindroth och sedan 1925 är den förstnämnde ensam innehavare av företaget. Sina nuvarande verkstadslokaler har firman haft sedan 1935, vilket år de nyuppfördes. Verksamheten omfattar alla slags reparationer av cyklar och motorer samt försäljning av cyklar, cykeldelar och biltillbehör.

 

Firman har 2 - 8 anställda. R. Lindroth började som mycket ung i yrket i Gustavsvik och har genomgått ett flertal yrkeskurser vid Hantverksinstitutet i Stockholm. Han har vidare arbetat som svetsare på en mängd platser. Rudolf Lindroth är medlem i Kramfors - Ådalens Hantverksförening, Södra Ångermanlands Bilverkstäders förening samt Sveriges Cykelhandlares Riksförbund.

 

Rudolf Lindroth är född 1902, son till Erik Gerhard Lindroth, född 1863, o. h. h. Sara Johanna f. Bäckström, född 1866, samt gift sedan 1929 med Hilda Eleonora Uddenberg, född 1901. Barn: Lars Olof och Rune Erik Rudolf.

 

 

Ramvik är en småort och tidigare tätort i Ångermanland, belägen i Härnösands kommun. Ramvik ligger vid Ångermanälven nära Högakustenbron. Riksväg 90 och Ådalsbanan passerar orten.

Från tätortsavgränsningen 1970 till och med 2010 ingick en del av tätorten (Gustavsvik) i Kramfors kommun.[5] 2015 delades tätorten och den norra delen omkring Ramvik bildade en småort, medan den södra omkring Hälledal bildadde en separat tätort som övertog tätortskoden från tätorten Ramvik

 
 
 
 
R3d    
 ROSSÖN.     Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
 

 

 

 

Rossöns Sport- & Järnaffär.

Inneh. Birger Eriksson.

Rossön.

Tel. 60.

 

År 1936 grundades firman av handlanden Westerlund och 1942 övertogs rörelsen av nuvarande innehavare. Affärslokalerna, som äro belägna i egen, centralt belägen fastighet, äro tidsenligt inredda, rymliga och försedda med stora skyltfönster. Försäljningen omfattar alla slag av sportartiklar, för såväl sommar- som vinterbruk, cyklar, främst av märket Monark, samt fullständig sortering av järnvaror.

 

Egen verkstad ingår i rörelsen, där cykelreparationer m. m. utföras. Affären är platsens enda i sitt slag och den har en vidsträckt kundkrets. Köpman Eriksson, som har en tioårig praktik i branschen, är utom sitt arbete livligt intresserad av sport och fiske.

 

Birger Eriksson är född 1914 och son till K. H. Eriksson o. h. h. f. Viman. 1938 gifte han sig med Mary Nordin. Barn: Vivi-Anne.

 

 

Rossön är en tätort i Bodums distrikt i Strömsunds kommun och kyrkbyn i Bodums socken, belägen cirka 45 km öster om Strömsund. Länsväg 346 går genom orten, som ligger invid Bodumsjön som ingår i Fjällsjöälvens vattensystem. Orten ligger i Ångermanland, och sedan 1974 i Jämtlands län. Distrikt: Bodums distrikt. Kommun: Strömsunds kommun. Landskap: Ångermanland

 
 
 
A B C ........