Crescent  instruktionsbok - mopeder        1961
 
 
 xx xx xx xx xx
 
 
 
 
 
 
 

Handhavande & körning. Introduktion till Nya Ägare. Identifikation. Tankning. Stöldlås. Bränslekran. Bromsar. Belysning ^ back

1:a körningen  bild 2 - Start av motor med kickstart.  Igångsättning - Nedväxling - Stopp - Inkörning - Vinterförhållanden

Svänghjulsmagneten - Förgasaren. 

Tillsyn och vård: Bränsleledningar & Förgasare bild 3, 4, 5, 6 och 7. II. Tändstift.  III. Glödlampor.  V. Kablar, Reglage.

Sprängskiss 2-3 växlad motor.

TEKNISK DATA

Motor - El - Kraftöverföring. Kedja, drev. mm. Däck, broms. mm. - Bränsle- och oljerymder. - Tillsyns & smörjschema.

El Kopplingsschema  -  Rådgivare vid störning.

Byte, Justering: Koppling, justering bild 8 - Växellådan bild 9. - Växelinställningar  2-3 växlad bild 10.

Kontroll och justering. Slutkontroll del 1-2.  bild 11 till 15. - Tändningen  bild 16, 17

Hjulnav och bakkedjan - Bakkedjan, justering. Hjulinställning - Tvättning, rengörning och vinterförvaring.

Sotning, avgasrör, ljuddämpare. Demontering och montering av däck.  Förteckning över lampor.   

 
 
TEKNISKA DATA
 1. Motor Fichtel & Sachs, tvåtakt med vändspolning.  2. Elektrisk anläggning 6 V 17 W Boch.
Cylinderdiameter 38 mm
Slaglängd 42 mm
Cylindervolym 47 cc
Kompressionsförhållnnde 6
Effekt/varv 1,0 hk/4000 varv
Förgasare Bing
Huvudmunstycke 54 (56)
Nålmunstycke 2,08
Nålläge 3:e (2:a) uppifrån
Tändstift Bosch W 190 M 11 S
Elektrodavstånd 0,4 mm
Kontaktavstånd (brytaren) 0,3 - 0,4 mm
Förtändning 2-2,5 mm
Fältbrytningsavstånd (abriss) 6-11 mm
Strålkastarlampa 6V, 15/15 W
Bakljuslampa 6V,2 W
Signal 6 V, växelströms
 
 3. Kraftöverföring: 2-växlad växellåda (1130, 1136, 1197). Utväxlingar i växellåda: 1:a växel 2,77, 2:a växel 1,77
Kedjedrev 10 T (1126, 1134, 1136, 1138, 1140, 13T)
Kedjehjul 28T (1126, 1134, 1136, 1138, 1140, 36T)
Kedja 1/2" x 3/16"
 
 3a. Kraftöverföring: 2-växlad växellåda (2000, 2010, 2011, 2013).  Utväxlingar i växellåda 1:a växel 2,77, 2:a växel 1,77
Kedjedrev 13T
Kedjehjul 28T
Kedja 1/2" x 3/16"
 
 Kraftöveföring: 2-växlad växellåda. Utväxlingar i växellåda: 1:a växel 2,77, 2:a växel 1,77
Kedjedrev 13T
Kedjehjul 36T
Kedja 1/2" x 3/16"
 
4. Kraftöverföring: 3-växlad växellåda (1125C, 1128, 1129, 1131, 1133, 1139/3, 1143, 1210)
Utväxlingar i växellåda:1:a växel 3,44, 2:a växel 2,09, 3:e växel 1,40
Kedjedrev 11 T
Kedjehjul 39T
Kedja 1/2" x 3/16"
 
4a. Kraftöverföring: 3-växlad växellåda (2005, 2015)
Utväxlingar i växellåda:1:a växel 3,44, 2:a växel 2,09, 3:e växel 1,40
Kedjedrev 13 T
Kedjehjul 39T
Kedja 1/2" x 3/16"
 
5. Ram: Centralrörs
Framgaffel Kort bottenlänk
Bakgaffel Svingarm
Däck (2000 och 2005) 20X2 ½"
Däck 23X2 ¼"
Bromstrumma, fram Ø 90 mm
Bromstrumma, bak Ø 90 mm
Bromsbackar, bredd fram 20 mm
  bak 20 mm
Bromsyta, fram 34 cm²
Bromsyta, bak 34 cm²
 
Bränsle- och oljerymder:
Bränsletank 5,5 1 därav c:a 1/2 1 i reserv
Växellåda 20 cl (0,2 l) SAE 80
TILLSYNS- OCH SMÖRJSCHEMA. 
Intervall i mil mellan tillsyn och smörjning 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Kontrolldragning av muttrar och skruvar, kontroll av lampor och signal, justering och inoljning av wires

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rengöring av tändstift (elektrodavstånd 0,4 mm)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Justering av bromsar, kontroll av däck. lufttryck

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bottenlänk. Smörjning med trvckspruta

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kedja. Smörjning och kontroll av sträckning

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bromsexcentrarnas axlar. Smörjning

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Förgasare, rengöring  

x

 

x

 

x

 

x

 

x

Växellåda, kontroll av olja  

x

 

x

 

x

 

x

 

x

Avgasport, sotning  

x

 

x

 

x

 

x

 

x

Hjul, kontroll av inställning  

x

 

x

 

x

 

x

 

x

Tändningskontroll, 0,4 mm      

x

     

x

   
Fiberklots, fett FT 1V4      

x

     

x

   
Kedja, tvättning, infettning      

x

     

x

   
Växellåda, oljebyte, 0,2 l. SAE 80      

x

     

x

   
Nav, styrlager, infettning        

x

       

x

 

Kopplingsschema. 

1.Strålkastare med Biluxlampa. 

2. Omkopplare. 

3. Baklykta. 

4. Kopplingspungt. 

    a. kabel generator - ljuskontakt. 

    b. kabel avbrytare - kortslutningsknapp (ej på motorer 

       utrustade med "pys"). 

    c. Kabel ljuskontakt- baklykta. 

5. Tändstift. 

6. Tändspole. 

7. Kondensator. 

8. Svängshjulscentrum (arbrytarkam). 

9. Avbrytararm. 

10. Ljusspole. 

11. Signalhorn  

 

RÅDGIVARE VID STÖRNINGAR 

Även om mopeden är konstruerad efter principen "enklare kan det inte vara" kan det, som vid alla tekniska produkter, uppkomma störningar. Dessa har i de flesta fall inte, som många nybörjare tror, sin orsak i konstruktionen, utan torde i de flesta fall kunna hänföras: Till körsätt och utebliven tillsyn. 

1. Motorn startar inte: 

A. Motorn får inget bränsle.

   a. Tanken tom. b. Bränslekranen stängd eller igensatt. c. Silen i kranen igensatt. d. Munstycket igensatt.

B. Med tändstiftskabeln avtagen från tändstiftet springer ingen gnista över mellan kabeländen och gods.

   a. Dålig kontakt i kabeln. b. Kabeln bruten eller genomslag till gods. c. Brytararmen rör sig inte. 

   d. Brytarkontakterna smutsiga. e. Kondensatorn fuktig eller felaktig.

C. Gnista springer över mellan tändkabel och gods men med kabeln monterad på tändstiftet erhålles ingen 

    gnista mellan stiftets elektroder.

    a. Elektrodavståndet för stort. b. Brygga mellan elektroderna. c. Tändstiftets isolator fuktig eller skadad. 

    d. Tändstiftet fuktigt av bränsle eller igenoljat.

D. Motorn svårstartad vid kall väderlek. a. Tomgången för lågt inställd. b. "Tjuvluft" tages vid förgasaren.

E. Motorn svårstartad då den är varm. 

    a. Flottörnålen otät förgasaren läcker. b. Flottören otät. c. "Pysen" otät.

2. Motorn arbetar ojämnt (4-taktar):

    a. Luftfiltret smutsigt. b. Flottörnålen sliten. c. Nålmunstycket slitet. d. Flottören otät.

   e. För mycket olja i bränslet. f. Felaktig tändinställning. g. Motorn igensatt av sot. 

   h. Förändringar har gjorts på ljuddämparen. i. Nålen har satts i fel spår. j. För stort munstycke.

Smällar i förgasaren:

Generella orsaker: antingen för mager bränsleluftblandning eller tändningsfel.

a. Bränsletillförseln hindras av igensatta filter (sil). b. Förgasaren lös ("tjuvluft"). e. Felaktig packning i motorn.

d. Luftfiltret ej monterat. e. Nålen hänger i fel spår. f. Tändningen fel inställd. g. Tändstiftet sitter löst.

h. Felaktigt elektrodavstånd. i. Kondensatorn defekt. j. Tändkabelns isolering defekt.

k. Avbrytararmen hänger sig. l. Avbrytarkontakterna smutsiga.

m. Kolvringarna har genom användning av olämplig olja beckat fast. n. "Pysen" otät.

4. Motorn går ej upp i höga varv:

   a. Brytaravståndet för stort. b. Brytararmen hänger sig. c. Bränsledning eller förgasare igensatta av smuts.

   d. Motorn sotig. e. Luftfiltret igensatt. f. Felaktig tändinställning. g. Bromsarna ligger på.

   h. Flänsarna på cylindern igensatta av smuts (motorn blir het). i. Smuts i munstycket.

5. Motorn stannar plötsligt:

   a. Bränsletanken tom. b. Tändstiftet defekt (brygga). c. Tändkabeln har hoppat av.

   d. Filter i förgasare eller munstycke igensatt. e. Avbrytararmen defekt. f. Tändspolen defekt.

    g. Kondensatorn defekt.

6. Strålkastaren lyser inte:

   a. Lamptråden sönderbränd. b. Ljusomkopplaren defekt. e. Kabelbrott. d. Generatorn (ljusspolen) defekt.

7. Signal: a. Signalhornet defekt. b. Signalknappen defekt. c. Kabelbrott. d. Dålig kontakt.    

NEXT