NYMANBOLAGEN AB, Uppsala. [Instruktionsböcker]         ^ back to Jetlinjen.  
- - - - - - - - - - - - -

 

Autopeder: [53-56]

[53] .... Pigg kyckling, artikel.

[53-55] NV 5, test, tekn. fakta.

[53] .... NV Autoped, foto.

[53] Instr. bok NV5.

[54] Mopedmarknaden i Sverige, NV Autoped.

[55] Crescent Autoped.

[56] Crescent Autoped 1117-8, tekn. data, foto.

 

Saxopeder: [54-58]

[54-55] Saxoped 125, 1125.

[56] 1125, teknisk data. Saxoped 1125 B, foto.

[57] 1128, test.

[58] Saxoped 1126 K (1126).

[58] Saxoped 1129.

[58] Saxoped 1135.

 

Bruksmaskiner: [59-65]

[59-61] Saxoped 1134, 1134K Bronzino Foto,

........... Saxoped 1142, 1143, 1149.

[60] My 1134.

[62] 1137, Simrishamn.

[62-65] 1137 (921137), 1037 Sachs,

........... 1153 HVA, 921137 Sachs /

........... 921154 HVA (1144), 921137, 921137-1.

 

Saxopeder: [59-60]

[59] Saxoped 1136.

[59] Bill Nilsson: Sport 1139, TFA test.

[60] 1136, 1138.

[59-60] Sport 1139, Saxoped 1139, 1139 B.

[60] Saxoped 1140, Saxoped 1140,

...... Novemberkåsan, Sport 1140.

 

 

Jetlinjen med Sachs: [61-62]

[61] Saxoped 1148, vykort.

[61] 1149 + typ 2013.

[61] Instruktionsbok 1149 -1151.

[61] 1151, 1151-1, photos.

[62] Jet-Line: 1151, 1149, 1137.

[62] 1149 Jetlinje.

[62] 1151, photos.

 

Jetlinjen med Husqvarna: [63-65]

[63] .... Jet-line 921173 - Vinn en Sport!

[63] .... Nya Crescent motorn.

[63-65] 921163, 921148-9.

[64] 921144, 921174, 921164 (921264).

[65] 921175. HVA Exportmotor.

[65] 921137, 921155, 921163, 921175, 921264.

 

 
 1961   Crescent instruktionsbok - mopeder.    Jetlinjen - Raketfart! Styrka! Stil! Flygkomfort.
 

 

Guide istruktionsbok.

 

Handhavande & körning. Introduktion till Nya Ägare. Identifikation. Tankning. Stöldlås. Bränslekran. Bromsar. Belysning.

1:a körningen  bild 2 - Start av motor med kickstart.  Igångsättning - Nedväxling - Stopp - Inkörning - Vinterförhållanden

Svänghjulsmagneten - Förgasaren. 

Tillsyn och vård: Bränsleledningar & Förgasare bild 3, 4, 5, 6 och 7. II. Tändstift.  III. Glödlampor.  V. Kablar, Reglage.

Sprängskiss 2-3 växlad motor.

TEKNISK DATA

Motor - El - Kraftöverföring. Kedja, drev. mm. Däck, broms. mm. - Bränsle- och oljerymder. - Tillsyns & smörjschema.

El Kopplingsschema  -  Rådgivare vid störning.

Byte, Justering: Koppling, justering bild 8 - Växellådan bild 9. - Växelinställningar  2-3 växlad bild 10.

Kontroll och justering. Slutkontroll del 1-2.  bild 11 till 15. - Tändningen  bild 16, 17

Hjulnav och bakkedjan - Bakkedjan, justering. Hjulinställning - Tvättning, rengörning och vinterförvaring.

Sotning, avgasrör, ljuddämpare. Demontering och montering av däck.  Förteckning över lampor.

 

 
 
45
 HANDHAVANDE OCH KÖRNING     [Back/to Guide.]

 

Handhavande & körning. Introduktion till Nya Ägare. Identifikation. Tankning. Stöldlås. Bränslekran. Bromsar. Belysning.

 

 
 
 

Med fordonet följer förutom instruktionsboken bl.a. ett garanti bevis. Kontrollera att rätt motor-och ramnummer inskrivits i detta. Med garantibeviset finns också en försäljningssedel, samt en leveransservicekupong och en kupong vilken berättigar till en fri service efter 250 km körda kilometer. Dock måste servicen utföras inom en månad från köpet för att garantin skall gälla. 

Vi ber att få påpeka att försäljningssedel tillsammans med garantibeviset utgör en värdehandling för ER. 

Om försäljningsedeln icke insändes till oss förfaller våra garantiåtaganden.

 

 

 

 

Introduktion till Nya Ägare.

 

Crescent Service  

Helt säkert valde Ni en Crescent-moped i den fasta förvissningen att Ni köpte det fordon, som ger ER mesta möjliga valuta för pengarna, Nymans ser det därför som en angenäm plikt att så långt möjligt se till att Ert fordon motsvarar detta förtroende. 

Denna instruktionsbok avser att ge ER de anvisningar, som erfordras för mopedens rätta handhavande och vård. 

Vi vill särskilt framhålla vikten av en systematisk skötsel. Försummelser ifråga om smörjning eller till synes små reparationer kan snabbt förorsaka större fel, som kan bli dyra att reparera.

För större reparationer samt för vissa specialjusteringar ber vi att få hänvisa till våra auktoriserade serviceverkstäder, vilka är specialiserade på Crescent-reparationer och dessutom garanterar ER Crescent original reservdelar.

 
 
 
 
   NYMANBOLAGEN AB, UPPSALA Serviceavdelningen Tel. 018-39140
 
 
 Identifikation.

 

RAMNUMMRET är instämplat på ramröret, under sadeln. 

MOTORNUMMRET är instämplat på en plåt på vevhusets vänstra sida. 

MONTERINGSNUMMRET är instämplat på en plåt, som på skotermodeller är monterad under sadeln, 

                                      på övriga modeller monterad på sidan under packningshållaren. 

 
 
 
 
 Tankning.
 
 Tankning. Av tabellen  framgår de rätta mängderna.
 
 Bensin liter  Olja SAE 40-50 liter  Desolite cl .  antal mått.
1 0,04 0,2 1/10
2 0,08 0,4 1/5
3 0,12 0,6 3/10
4 0,16 0,8 2/5
5 0,20 1,0 1/2

TANKNING.

Motorn arbetar med oljeblandad bensin. Bensin och olja i riktiga proportioner. 

Blandningsförhållanden olja-bensin är alltid

- även under inkörningen 1:25

 

Den olja ni skall använda skall vara av ett välkänt märke med viskositetstalet SAE40-50. Även tvåtaktoljor kan användas. 

Fyll aldrig olja och bensin var för sig i tanken. Oljan blandas i sådana fall ej med bensinen utan sjunker till botten och kommer in i bränsleledningar och förgasare, varvid driftstörningar uppstår. 

Under vissa driftsförhållanden kan det inträffa att kullager m.m. i motorn an- gripes av rost. Detta kan inträffa om motorn får gå endast kortare sträckor och alltså ej hinner att bli genomvarm. Vi ber Er därför, att i eget intresse, använda en rostskyddande tillsats i bränslet. Denna tillsats har namnet "Desolite".

Medlet är icke något undermedel utan innehåller endast rostskyddande och sot- lösande beståndsdelar. Med inblandning av "Desolite" i bränslet skyddar Ni Er motor mot rostangrepp samtidigt som sotbildning på kolv och i cylinder motverkas. "Desolite" försäljes av oss i förpackningar lämpade att medtaga i verktygsboxen. Varje förpackning har lock utformat till ett mått. Av högra kolumnen i blandninstabellen på sid.3 framgår hur många delar av ett mått "Desolite", som skall tillsättas vid tankning av resp. liter bränsle. 1 burk Desolite (för 125 liter bränsle) Nr 521410

 

 

 
 
 Stöldlås.

 

Stöldlås

2 st. nycklar medlevereras. Båda passar till stöldlåset. På vissa modeller passar de även till verktygsboxen. Vi ber Er anteckna nyckelnummer. Om nycklarna förekommer kan nya anskaffas om numret på de gamla finnes. 

Låsning: Stick nyckeln i låset. Tryck nyckeln inåt och vrid den åt vänster c:a1/8 varv samtidigt som Ni vrider styret sakta åt vänster i körriktningen räknat. Då styret vridits nästan så långt det går knäpper låskolven in. 

Härvid glider hela låset in c:a 8mm. När nyckeln skall borttagas drager Ni den utåt med samtidig vridning åt höger c:a 1/8 varv. Mopeden är låst. 

Upplåsning: Stick nyckeln i låset. Vrid den c:a 1/8 varv åt vänster samtidigt som Ni drager den utåt. Skulle det gå trögt, "rucka" försiktigt på styret. Tag bort nyckeln.

 

 
 
 

 

Bränslekran.

 

Bränslekranen är en trevägskran med "reservläge". Kranen är öppen, när den pekar nedåt (A). I riktning framåt (R) är reservtanken inkopplad och i riktning bakåt (Z) är den stängd. Tag för vana att köra med kranen i läget "A" öppen.

Skulle bränslet taga slut vrides kranen till läge "R" och Ni har bränsle för ytterligare c:a 4 mils körning. Efter tankning ställs kranen ånyo i läge "A" öppen. Så snart Ni stannar motorn eller ställer mopeden ifrån er, stäng kranen. 

Bränslekranen är försedd med ett filter. 

 

 

 

Bromsar.

 

Bromsar

Tag för vana att prova båda bromsarna, innan Ni börjar en körning.

Ha alltid bromsarna väljusterade. Er egen och Era medtrafikanters säkerhet är beroende av dem.

Bromsa samtidigt med båda bromsarna. Låsta hjul har dålig bromsverkan och kan lätt bringa mopeden i okontrollerbar sladdning.  Vid körning på våt asfalt och vid halt väglag använd frambromsen med omdöme. 

Vila inte fötterna med tryck bakåt på pedalerna. Bakbromsen kan då ligga på.

 

 

 Belysning.

 

Belysningen

Mopeden är utrustad med hel-, halv-,  baklyse och på vissa modeller även bromslyse. 

Tag för vana att prova belysningen före körning. Om Ni vid körning med belysning använder signalhornet finner Ni att ljusstyrkan avtager. Detta är inget fel. Signalhornet förbrukar mycket ström och därför avtager ljuset. 

Signalhornet fungerar endast när motorn är igång.  På belysningsomkopplaren är signal-knappen placerad.

 

 

 
 
  
  

  Clas Ohlson & Co, Insjön. 1950. (Omslag).

 
 
 
 
50
 FÖRSTA KÖRNINGEN     [Back/to Guide.] 

 

1:a körningen - Start av motor med kickstart.  - bild 2 - Igångsättning - Nedväxling - Stopp -

Inkörning - Vinterförhållanden. - Svänghjulsmagneten - Förgasaren. 

 

 
 

 1:a körningen.

 

FÖRSTA KÖRNINGEN 

Kontrollera före denna att ringarna äro pumpade, att skruvar och muttrar sitter fast. 

 

1. Ställ växelhandtaget i 0-läge. 

2. Öppna bränslekranen. 

3. Är motorn kall, flöda, dvs. håll flödaren på förgasaren nedtryckt i c:a 5 sek. 

4. Vrid gashandtaget något inåt. Frikoppla och ställ pedalerna så att högra pedalen kommer uppåt. Släpp kopplingshandtaget. 

5. Tryck in "pysens" handtag.  

6. Sätt högra foten på högra pedalen och trampa nedåt. Släpp "pysen". 

7. Låt motorn gå en kort stund på tomgång. Skulle motorn stanna, flöda ånyo och starta igen.

 

 

 Start av motor med kickstart. 

 

Start av motor med kickstart 

1. Ställ in växelhandtaget i 0-läge. 

2. Öppna bränslekran. 

3. Är motorn kall, flöda, dvs. håll flödaren på förgasaren nedtryckt c:a 5 sek. 

4. Vrid gashandtaget något inåt (något gas pådragen). 

5. Tryck in "pysens" handtag. 

6. Sätt foten på kickpedalen och trampa nedåt. Släpp "pysen"

7. Låt motorn gå en kort stund på tomgång. Skulle motorn stanna, flöda ånyo. 0ch starta igen.

 

 

 bild 2

 

           bild 2
 
 
 

 

Igångsättning

 

Igångsättning

Sätt Er på mopeden. Tryck in kopplingshandtaget och vrid det framåt, nedåt. 1:an växel lägges in. (Går inte växel att lägga in, "rucka" mopeden framåt och bakåt.) Släpp handtaget sakta och öka samtidigt gasen. Släpp handtaget helt och ge gas. Efter en kort sträcka, vrid gashandtaget utåt, tryck in kopplingshandtaget och vrid det bakåt uppåt, så att 2:ans växel lägges in. Släpp handtaget och öka samtidigt gasen. 

När mopeden kommit upp i c:a 20-25 km hastighet, lägg i 3:ans växel (gäller 3-växlade modeller). 

Om motorn är kall, ge ej för mycket gas de första hundra metrarna. I förgasaren är en automatisk startanordning inbyggd. Denna verkar emellertid endast efter flödning, och om för mycket gas ej ges. 

 

 

Nedväxling.

 

Nedväxling -

Om mopeden på grund av stigning, trafikhinder e.dyl ej kan framföras på 2:ans växel (på 3:ans växel vid 3-växlad) måsta nedväxling ske. Vrid gashandtaget utåt.  Frikoppla och vrid handtaget framåt, nedåt, varvid 1:ans växel lägges in.  Släpp handtaget och öka gasen.  Vid 3-växlad moped, växla på motsvarande sätt till 2:ans och 1:ans växlar. 

En god förare växlar hellre än han låter motorn segdraga. "Plåga" inte motorn genom segdragning på höga växlar. 

 

 

Stopp.

 

Stopp

Vrid gashandtaget helt utåt. När farten sjunkit, frikoppla och stanna genom bromsning samt vrid växelhandtaget till 0-läget. 

Tryck in "pysen" och håll den intryckt tills motorn stannat. Stäng av bensinkranen.

 

 

Inkörning

 

Inkörning

Er nya mopeds livslängd beror förutom på tillsyn och vård till stor del på hur Ni kör in den. Under de första 25 milen bör Ni köra varsamt och ej låta motorn segdra på högsta växel. Motorn skall arbeta lätt dvs. håll ej för låga varv på den. Så snart motor låter ansträngd på hög växel, växla ner och ge gas. 

 

 

 Vinterförhållanden.

 

Vinterförhållanden

1. Då motorn arbetar med oljeblandat bränsle har Ni inga problem med att övergå till tunnare olja. Även under vintertid användes olja SAE 40-50. 

2. Wires: Håll dessa väl insmorda, så att inte vatten kommer in i ytterhöljet. Det kan där frysa till is och Ni får besvärligt med manövreringen. 

3. Start vid kall väderlek: Flöda. Håll "pysen" intryckt och trampa ned pedalerna några gånger. Släpp "pysen" och Starta.

 

 

Svänghjulsmagneten.

 

Svänghjulsmagneten ( bild 16, 17 ) är monterad på motorns vänstra sida. Den alstrar såväl den högspända tändströmmen som den till 6 volt spänning uppgående växelströmmen för belysning och signalhorn. Anläggningen består av den s.k. ankarplattan, som fästes vid vevhuset och de på plattan monterande detaljerna. Utanför ankarplattan roterar ett svänghjul som har 4 st magneter.

 

 

Förgasaren

 

Förgasaren ( bild 4, 5a, och 6 ) är av fabrikatet Bing. Bränslet från bränsletanken rinner genom en sil in i flottörhuset. Mängden av bränsle regleras genom flottören. Bränslet rinner därefter genom huvudmunstycket och-genom den luftström som kolven i cylindern sätter i rörelse-blandas med luft i blandningskammaren. - 

Mängden av bränsleluftblandningen som tillförs motor regleras av trotteln och till en del av nålen. Ju mer gashandtaget vrides inåt ju mer öppnar sig trotteln och ju mer höjer sig den koniska nålen och frilägger vägen för bränslet. - 

Med gaswirens ställskruv på locket justeras motorns tomgångsvarv. 

Vrides skruven åt vänster höjes trotteln och tomgångsvarvet ökas. 

Vrides den åt höger minskas varvet. 

 

Varning !

Byt ej till för litet munstycke och montera Ej in: Ställbart d:o, motorn kan mycket lätt "skära" om den får för lite bränsle.

 

 

 

 
 
                   
 
 
 
 
 
55
 TILLSYN OCH VÅRD     [Back/to Guide.]  

 

Tillsyn och vård: Bränsleledningar & Förgasare. Bild 3, 4, 5, 6 och 7. 

                        II. Tändstift.  III. Glödlampor.  V. Kablar, Reglage.

 

To TOPP og page.
 
 

TILLSYN OCH VÅRD ( se schema )

 

1.BRÄNSLELEDNINGAR OCH FÖRGASARE. 

 

 1. Bränslekran är försedd med ett filter. När smuts e. dyl börjar synas i den genomskinliga behållaren, skruva av behållaren och rengör den. Se till att packningarna är hela. Drag ej behållaren för hårt. 

2. Luftfiltret i förgasaren måste man tid eller annan beroende på dammhaltigheten i luften, rengöras. Tag som vana att utföra detta var 200 mil. På sommaren kan det vara nödvändigt att rengöra det oftare. Demontera fjäderbygeln som håller ljuddämparen vid förgasaren. Vik upp bygeln, tag bort ljuddämparen och ta ut filtret.

3. Munstycket. Tid efter annan, lämpligen i samband med rengörningen av luftfiltret, bör munstycket rengöras. 

   Skruva ur detta (bild 5d) och blås det rent med tryckluft. Det kan även rengöras med ett penselhår eller en mycket klen

   mjuk koppartråd. Drag inte fast munstycket för hårt emedan Ni då kan skada det. Använd under inga omständigheter ställbart munstycke.

 

4. Förgasaren (bild 6) bör rengöras var 200 mil. Lossa förgasarhuslocket (m) och drag ur trotteln. Lossa skruvarna på 

    förgasarens översida och tag bort flottörhuslocket. Tag bort flottör och flottörnål och gör rent i flottörhuset. 

    Lossa skruven (a)  och gör ren denna invändigt. Montera ihop detaljerna. 

 

5. Inställningen av förgasaren. En lugn, långsam tomgång bör inställas så att inte motorn stannar exempelvis i ett gatukors.

    Inställning av tomgång sker sedan motorn varmkörts. Härvid ställes justerskruven så att tomgången blir den önskade. 

    Efter inställningen av skruven drag åt muttern. Huvudmunstycket är av storleken 56 och används även under inkörningstiden.

 

 

  
 
 
 bild 3
   

Bild 4. 

f. luftfilterinsats,

g. packning,

h. luftfilterhus,

s. spännbygel

 

 

   

Bild 5. 

a. hastighetsmätardrivning

c. förgasarpackning

d. munstycke med trottelhus

t. flödarknapp

 

 

 

   

Bild 6. 

a. bottenskruv 

m. trottelhuslock med fjäder 

n. förgasarnål

t. flödarknapp

 

 

   

Bild 7. 

1. Förgasarnål.

2. Munstycke. 

 

Efter c:a 50 mils körning kan man sänka nålen i förgasaren ett spår (bild7). Den ska alltså sättas i det andra spåret uppifrån räknat. Härigenom får motorn något mindre bränsle. Skulle motorn emellertid bli svårstartad eller anser Ni att den inte går bra efter det att nålen flyttats kan Ni flytta tillbaka den igen.

 

   
 
 

 

II. TÄNDSTIFT 

Är motorn svårstartad är felet i allmänhet att söka i tändstiftet. Tändstiftet demonteras med hylsnyckeln i verktygssatsen. Kontrollera att stiftet är rent inuti samt att elektrodavståndet är 0,4mm. Före montering av nytt tändstift kontrollera elektrodavståndet. Många gånger har nya tändstift 0,7mm elektrodavstånd. Detta måste i så fall ändras till 0,4mm genom att sidoelektroden böjes. Byt till nytt tändstift var 500 mil. 

 

 

 

III. GLÖDLAMPOR.

Efter en tids användning kan det inträffa att glödtråden bränns av. Vid utbyte av lampa, ge akt på att huvudlampan monteras rätt, dvs. det långa stiftet på lampan sockel skall vara vänt uppåt. Håll lampan vid monteringen med en ren linnelapp el.dyl. Olja eller hand- svett på lampglaset avdunstar så småningom och bildar beläggning på reflektorn. 

 

 

 

IV. BROMSAR, Justering. 

 

 

 

V. KABLAR, REGLAGE, BYTE, JUSTERING.

Först avlägsnas strålkastaren genom att skruven under strålkastarsargen skruvas loss, vidare borttages de två genomborrade skruvarna på styrets överdel varefter överdelen lyftes så mycket att wiren för hastighetsmätaren kan skruvas loss. Överdelen kan nu avlägsnas. Efter erforderlig justering av reglage och wires hopmonteras styret så att först fastskruvas hastighetsmätarens wire, sedan lägges överdelen på samt fästes med de två genomborrade skruvarna. Sist placeras strålkastaren på sin plats och skruvas fast. ( De genomborrade skruvarna tjänstgör även som fäste för vindskyddet. Skyddets rundjärnsfästen skjutes genom skruvhålen samt låses med en mutter på undersidan.)

 

 

 
60
 Sprängskiss     [Back/to Guide.] 

 

Sprängskiss 2-3 växlad motor.

 

 
 
 
 
  Large.
 
 
 
 
 
70
 TEKNISK DATA     [Back/to Guide.] 

 

Motor - El - Kraftöverföring. Kedja, drev. mm. Däck, broms. mm. - Bränsle- och oljerymder. - Tillsyns & smörjschema.

El Kopplingsschema  -  Rådgivare vid störning.

 

 
 
 
 TEKNISKA DATA
 
 1. Motor Fichtel & Sachs, tvåtakt med vändspolning.  2. Elektrisk anläggning 6 V 17 W Boch.
Cylinderdiameter 38 mm
Slaglängd 42 mm
Cylindervolym 47 cc
Kompressionsförhållnnde 6
Effekt/varv 1,0 hk/4000 varv
Förgasare Bing
Huvudmunstycke 54 (56)
Nålmunstycke 2,08
Nålläge 3:e (2:a) uppifrån
Tändstift Bosch W 190 M 11 S
Elektrodavstånd 0,4 mm
Kontaktavstånd (brytaren) 0,3 - 0,4 mm
Förtändning 2-2,5 mm
Fältbrytningsavstånd (abriss) 6-11 mm
Strålkastarlampa 6V, 15/15 W
Bakljuslampa 6V,2 W
Signal 6 V, växelströms
 
 3. Kraftöverföring: 2-växlad växellåda (1130, 1136, 1197). Utväxlingar i växellåda: 1:a växel 2,77, 2:a växel 1,77
Kedjedrev 10 T (1126, 1134, 1136, 1138, 1140, 13T)
Kedjehjul 28T (1126, 1134, 1136, 1138, 1140, 36T)
Kedja 1/2" x 3/16"
 
 3a. Kraftöverföring: 2-växlad växellåda (2000, 2010, 2011, 2013).  Utväxlingar i växellåda 1:a växel 2,77, 2:a växel 1,77
Kedjedrev 13T
Kedjehjul 28T
Kedja 1/2" x 3/16"
 
 Kraftöveföring: 2-växlad växellåda. Utväxlingar i växellåda: 1:a växel 2,77, 2:a växel 1,77
Kedjedrev 13T
Kedjehjul 36T
Kedja 1/2" x 3/16"
 
 
4. Kraftöverföring: 3-växlad växellåda (1125C, 1128, 1129, 1131, 1133, 1139/3, 1143, 1210)
Utväxlingar i växellåda:1:a växel 3,44, 2:a växel 2,09, 3:e växel 1,40
Kedjedrev 11 T
Kedjehjul 39T
Kedja 1/2" x 3/16"
 
4a. Kraftöverföring: 3-växlad växellåda (2005, 2015)
Utväxlingar i växellåda:1:a växel 3,44, 2:a växel 2,09, 3:e växel 1,40
Kedjedrev 13 T
Kedjehjul 39T
Kedja 1/2" x 3/16"
 
5. Ram: Centralrörs
Framgaffel Kort bottenlänk
Bakgaffel Svingarm
Däck (2000 och 2005) 20X2 ½"
Däck 23X2 ¼"
Bromstrumma, fram Ø 90 mm
Bromstrumma, bak Ø 90 mm
Bromsbackar, bredd fram 20 mm
  bak 20 mm
Bromsyta, fram 34 cm²
Bromsyta, bak 34 cm²
 
Bränsle- och oljerymder:
Bränsletank 5,5 1 därav c:a 1/2 1 i reserv
Växellåda 20 cl (0,2 l) SAE 80
 
 
 
TILLSYNS- OCH SMÖRJSCHEMA. 
Intervall i mil mellan tillsyn och smörjning 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Kontrolldragning av muttrar och skruvar, kontroll av lampor och signal, justering och inoljning av wires

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rengöring av tändstift (elektrodavstånd 0,4 mm)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Justering av bromsar, kontroll av däck. lufttryck

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bottenlänk. Smörjning med trvckspruta

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kedja. Smörjning och kontroll av sträckning

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bromsexcentrarnas axlar. Smörjning

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Förgasare, rengöring  

x

 

x

 

x

 

x

 

x

Växellåda, kontroll av olja  

x

 

x

 

x

 

x

 

x

Avgasport, sotning  

x

 

x

 

x

 

x

 

x

Hjul, kontroll av inställning  

x

 

x

 

x

 

x

 

x

Tändningskontroll, 0,4 mm      

x

     

x

   
Fiberklots, fett FT 1V4      

x

     

x

   
Kedja, tvättning, infettning      

x

     

x

   
Växellåda, oljebyte, 0,2 l. SAE 80      

x

     

x

   
Nav, styrlager, infettning        

x

       

x

 
 
 
 

Kopplingsschema. 

1.Strålkastare med Biluxlampa. 

2. Omkopplare. 

3. Baklykta. 

4. Kopplingspungt. 

    a. kabel generator - ljuskontakt. 

    b. kabel avbrytare - kortslutningsknapp (ej på motorer utrustade med "pys"). 

    c. Kabel ljuskontakt- baklykta. 

5. Tändstift. 

6. Tändspole. 

7. Kondensator. 

8. Svängshjulscentrum (arbrytarkam). 

9. Avbrytararm. 

10. Ljusspole. 

11. Signalhorn  

 

 

 
 
 
 
 

RÅDGIVARE VID STÖRNINGAR 

Även om mopeden är konstruerad efter principen "enklare kan det inte vara" kan det, som vid alla tekniska produkter, uppkomma störningar.

Dessa har i de flesta fall inte, som många nybörjare tror, sin orsak i konstruktionen, utan torde i de flesta fall kunna hänföras: Till körsätt och utebliven tillsyn. 

 

1. Motorn startar inte: 

A. Motorn får inget bränsle.

   a. Tanken tom. b. Bränslekranen stängd eller igensatt. c. Silen i kranen igensatt. d. Munstycket igensatt.

B. Med tändstiftskabeln avtagen från tändstiftet springer ingen gnista över mellan kabeländen och gods.

   a. Dålig kontakt i kabeln. b. Kabeln bruten eller genomslag till gods. c. Brytararmen rör sig inte. 

   d. Brytarkontakterna smutsiga. e. Kondensatorn fuktig eller felaktig.

C. Gnista springer över mellan tändkabel och gods men med kabeln monterad på tändstiftet erhålles ingen gnista mellan stiftets elektroder.

    a. Elektrodavståndet för stort. b. Brygga mellan elektroderna. c. Tändstiftets isolator fuktig eller skadad. 

    d. Tändstiftet fuktigt av bränsle eller igenoljat.

D. Motorn svårstartad vid kall väderlek. a. Tomgången för lågt inställd. b. "Tjuvluft" tages vid förgasaren.

E. Motorn svårstartad då den är varm. 

    a. Flottörnålen otät förgasaren läcker. b. Flottören otät. c. "Pysen" otät.

 

2. Motorn arbetar ojämnt (4-taktar):

    a. Luftfiltret smutsigt. b. Flottörnålen sliten. c. Nålmunstycket slitet. d. Flottören otät.

   e. För mycket olja i bränslet. f. Felaktig tändinställning. g. Motorn igensatt av sot. 

   h. Förändringar har gjorts på ljuddämparen. i. Nålen har satts i fel spår. j. För stort munstycke.

 

3. Smällar i förgasaren:

Generella orsaker: antingen för mager bränsleluftblandning eller tändningsfel.

a. Bränsletillförseln hindras av igensatta filter (sil). b. Förgasaren lös ("tjuvluft"). e. Felaktig packning i motorn.

d. Luftfiltret ej monterat. e. Nålen hänger i fel spår. f. Tändningen fel inställd. g. Tändstiftet sitter löst.

h. Felaktigt elektrodavstånd. i. Kondensatorn defekt. j. Tändkabelns isolering defekt.

k. Avbrytararmen hänger sig. l. Avbrytarkontakterna smutsiga.

m. Kolvringarna har genom användning av olämplig olja beckat fast. n. "Pysen" otät.

 

4. Motorn går ej upp i höga varv:

   a. Brytaravståndet för stort. b. Brytararmen hänger sig. c. Bränsledning eller förgasare igensatta av smuts.

   d. Motorn sotig. e. Luftfiltret igensatt. f. Felaktig tändinställning. g. Bromsarna ligger på.

   h. Flänsarna på cylindern igensatta av smuts (motorn blir het). i. Smuts i munstycket.

 

5. Motorn stannar plötsligt:

   a. Bränsletanken tom. b. Tändstiftet defekt (brygga). c. Tändkabeln har hoppat av.

   d. Filter i förgasare eller munstycke igensatt. e. Avbrytararmen defekt. f. Tändspolen defekt.

    g. Kondensatorn defekt.

 

6. Strålkastaren lyser inte:

   a. Lamptråden sönderbränd. b. Ljusomkopplaren defekt. e. Kabelbrott. d. Generatorn (ljusspolen) defekt.

 

7. Signal: a. Signalhornet defekt. b. Signalknappen defekt. c. Kabelbrott. d. Dålig kontakt.    

 
 
 
 
 
80
      [Back/to Guide.] 

 

Byte, Justering: Koppling, justering bild 8 - Växellådan bild 9. - Växelinställningar  2-3 växlad bild 10.

Kontroll och justering. Slutkontroll del 1-2.  bild 11 till 15. - Tändningen  bild 16, 17. 

 

 
 

KOPPLING, JUSTERING.

1. 

I kopplingshävarmen på motorns vänstra övre sida sitter kopplingswiren fastsatt. Haka av wiren från hävarmen. Kopplingshävarmen skall nu kunna röra sig c:a 10mm (wiren är frånkopplad). Blir rörelsen större eller mindre korrigera detta enl. p.4. 

 

2. 

Haka wiren på hävarmen. Kopplingswirens justerskruv inställes så, att vid kopplingshandtaget ett spel på c:a 1-3 mm förefinnes. 

 

3. 

Om lamellerna slits blir spelet mindre. Genom att vrida justerskruven åt höger ökas ånyo spelet vid handtaget. 

 

4. 

När justerskruven är inskruvad så långt det går, måste justeringen utföras med en annan skruv, nämligen den som sitter under "S"-skylten på kopplingskåpan ( bild.8 ) 

Lossa kontramuttern och vrid därefter med en skruvmejsel justerskruven åt vänster om större spel önskas och åt höger om mindre spel önskas. Kontrollera att hävarmen kan röra sig enl. p. 1. Drag fast  kontramuttern ordentligt. 

 
 
 Bild 8. Kopplingsjustering
 
 
 

VÄXELLÅDAN 

Kontrollera minst en gång i månaden eller var 200 mil att oljemängden är den rätta (bild 9). Sedan skruven (3) demonterats, skall, om nivån är riktig, olja börja rinna ut genom hålet. Mopeden skall härvid stå på båda hjulen och hållas lodrätt. Har nivån sjunkigt, fyll olja genom oljepåfyllnadshålet vid pedalsvevlagret till oljan börjar rinna ut genom nivåskruven. 

Oljan skall vara växellådsolja SAE 80. 

En gång varje år eller var 400mil skall växellådsoljan bytas. Kör motorn varm och avlägsna därefter skruvarna (1) och (3). Låt oljan rinna ut. Lyft mopeden i framhjulet så att all olja med säkerhet rinner ut. 

Drag fast skruv (1) och fyll olja enligt ovan. Växellådan rymmer 0,2 l. Montera skruven (3).

 

 

 
 Bild 9. 1. Oljetappningsskruv 2. Ljus- o.kortslutningskablar 3. Oljenivåskruv.
 
 
 
 

Meddelande från Serviceavdelningen. 

På grund av en ändring på transmissionskåpan kan på denna moped kontrollen av oljenivån ej göras enligt beskrivningen på sidan 14 i instruktionsboken.

I stället måste den ovala, "S" märkta luckan på transmissionskåpan demonteras. Därefter kontrolleras med en mejsel eller dylikt att olja finns till en höjd av c:a 7-8 mm i kåpan. Vid oljebyte demonteras den "S"-märkta luckan och den i motorn befintliga oljan tömmes ur. Då motorn sålunda tömts på olja, påfylles ny sådan (0.2 1. SAE 80). Luckan fastskruvas åter.  

                                      Serviceavdelningen

 
 

VÄXLAR, INSTÄLLNINGAR (2- VÄXLAD)

Växelarmen på motorns översida påverkas av växelhandtaget genom en wire. 

I växellådan är en fjäder inbyggd, vilken stävar att hålla 2:ans växel i läge. Skulle växelwiren skadas kan man ändå köra, emedan ovannämnda fjäder håller 2:ans växel i läge. För att spärren på kopplingshandtaget skall kunna falla in i motsvarande spår på växelhandtaget och härmed växellägena skall stämma, måste wiren vara rätt justerad. Härvid används justerskruven på växellådans högra sida. Om wiren varit demonterad skruvas justerskruven in så långt som möjligt. Har Ni då lagt in 2:ans växel kan Ni då lätt montera wirens fria ände i växelhandtaget. Därefter ut-skuvas justerskruven så långt att spelet i wiren blir mycket litet. Nu vrider Ni växelhandtaget till 0-läget efter det Ni frikopplat. Ni vrider på växelhandtaget så att Ni känner att Ni har 0-läge mellan de båda växlarna. Justerskruven ställer Ni så att 0-märket nu överstämmer med visaren.

 

3 - VÄXLAD.

Ställ upp mopeden på stödet. Tag av förgasarens vänstra skyddskåpa (2 skruvar). Tryck ned flödarknappen med ett finger och lyft bort kåpan. Tag av inspektionsluckan "SACHS" (2 skruvar). Frikoppla och vrid växelhandtaget så att 3:e växel läggs in (bild15). Med en skruvmejsel kontrolldrages slitsmutter (bild 10).

Fetta in slitsmuttern med ett värmebeständigt fett (ex. Bosch FT IV4). Montera inspektionsluckan "SACHS".

 

 

 

 

bild 10

 

 
 
 
 

I. Kontroll och justering. 

Frikoppla och vrid växelhandtaget så att 2:ans växel läggs in. Drag härvid samtidigt bakhjulet runt så att inte kugghjulen i växellådan står "kugg mot kugg" och hindrar växlingen. 

Är växelwiren rätt justerad skall ritsen a i växelarmen stå mitt för spåret i stoppskruven b (bild 13). Står ritsen a bakom (eller framför) spåret b (bild 12) måste wirens längd justeras. 

Lossa kontramuttern c (bild 11) och vrid justerskruven d åt höger. Växelarmen vrides härvid framåt av fjädern inne i kåpan. Vrid justerskruven d tills ritsen a i hävarmen kommer mitt för spåret b (bild12). Om ritsen i hävarmen står framför spåret skall justerskruven vridas åt vänster.

 

 

Slutkontroll 

Drag runt bakhjulet. Frikoppla och vrid växelhandtaget mot läget för 1:a växel. Ge akt på hur långt ritsen på växelarmen står från ritsen i stoppskruven när 2:ans växel just går ur. 

Vrid växelhandtaget mot läget för 3:e växeln. Ge även här akt på avståndet mellan ritsarna just då 2:ans växel går ur. Det exakt rätta läget för 2:a växeln är mitt emellan "utslagen". Finjustera om så behövs.

Drag fast kontramuttern C. 

Skulle ritsen a inte kunna komma mittför spåret b- justerskruven helt inskruvad åt höger eller helt utskruvad åt vänster har växelwiren skadats eller växelbulten någon gång lossats. I sistnämnda fallet fortsätt enligt II nedan. Kontrollera att wiren inte trängt igenom hylsan e (bild11) eller att nippeln c (bild12) skruvats ut. Har bulten d (bild12) någon gång lossats måste justering utföras enligt följande : 

Slutkontroll II.

II. Drag runt bakhjulet och lägg in 3:e växel (bild14-15). Lossa bult d (bild 12) och tag upp upp den. Lyft upp växelarmen och vik den åt sidan. Under växelarmen är en mjuk bricka placerad. (Denna tjänstgör som medbringare på så sätt att 4 stift i växelarmen trycker på brickan. Växelhylsan, som sitter under växelarmen har också 4 stift. Dessa trycker på brickan underifrån. Brickan förmedlar alltså hävarmens rörelser till växelhylsan, som i sin tur påverkar växelmekanismen inne i växellådan.) Tag upp brickan och placera den ånyo så att de 4 stiften inte kommer i samma "gropar" igen. Lägg växelarmen på brickan. Skjut ner bulten d (bild 12) 

Drag runt bakhjulet och kontrollera att 3:e växel verkligen är inlagd. Drag fast bulten ganska hårt. Ge akt på att växelarmen inte följer med i bultens vridning utan hela tiden intager läge enligt bild 13. Fortsätt därefter finjustering enl I.

 

 

bild11,

a kommer mitt för b

   
 bild 12
   
 bild 13
   
 bild 14
   

bild 15

 

Urtaget i växelarmen är till för att begränsa växellägena för 1:a och 3:e växel. Växelarmen i främre läget = 3:e växel. 

Växelarmen i bakre läget = 1:a växel. 

 
 
 
 TÄNDNINGEN

 

I svänghjulet finns urtag, fönster, genom vilka man kan iaktta brytarmekaninsmen. 

Vrid svänghjulet i rotationsrikningen tills dess att brytarkontakterna just börjat öppna. Brytaravstånd och tidpunkt är riktiga om i detta läget märket "M" på svänghjulet står mitt för strecket på vevhuset. 

(Hela magnetkåpan måste avlägsnas för denna kontroll.) 

Avviker märkena i öppningsögonblicket med mer än 3 mm från varandra måste brytaravståndet ställas om. Står märket "M" i rotationsrikningen framför strecket skall brytavståndet minskas, i det andra fallet förstoras (se bild 16). 

Härvid lossas skruven (1) och med en skruvmejsel i (3) vrides plattan (2) så att kontakterna just börjat öppna när (M) och strecket på vevhuset stå mitt för varandra. 

Därefter fastdrages skruven (1) ånyo (se bild 17). Vid fullt öppna kontakter skall avståndet mellan dem vara 0,4mm. Förutom kontakterna nöts även tändstiftet. 

Avståndet mellan elektroderna skall vara 0,4mm. 

Är avståndet större riskerar man överslag mellan tänspole och gods.

 

 

 

Bild 16. 

1. Inställningsmärke. 

2. Tändningsmärke. 

3. Övre dödpungtsmärke.

 

Var 400 mil infettas vinkeln innanför brytararmens 

fiberklots med Bosch fett FT 1 V 4.

 

   

 

Bild 17.

1. Fästskruv.

2. Kontaktplatta.

3. Justergrepp.

 

 

 
 
90
 
      [Back/to Guide.] 

 

Hjulnav och bakkedjan - Bakkedjan, justering. Hjulinställning

Tvättning, rengörning och vinterförvaring.

Sotning, avgasrör, ljuddämpare. Demontering och montering av däck.  

Förteckning över lampor.   

 

 
 

HJULNAV 

Kontrollera och smörj med fett vid behov (efter c:a 500mil) såväl fram- som baknav.

 

 

BAKKEDJAN 

Var 100 mil bör kedjan smörjas med grafitfett e.dyl.

Var 400 mil rekommenderar vi att kedjan demonteras, rengöres i fotogen samt lägges i till 60º uppvärmt fett. Låt kedjan ligga i fettet i c:a 10 min. och häng den därefter att rinna av.

Slutligen provar man kedjans justering. Vid rätt justerad kedja skall den kunna röra sig upp och ned c:a 1 cm åt vardera hållet då föraren sitter på mopeden. Skulle kedjan vara för slak eller för spänd så förorsakar den skrammel och tager onödig kraft från motorn samtidigt som den snabbt förslites.

 

Kedjan justeras på följande sätt: 

1. Lossa muttrarna på bakaxeln. 

2. Genom att skruva på kedjesträckarens muttrar kan man röra bakhjulet bakåt (om man skruvar åt höger)  och 

    framåt (om man skruvar bakåt). 

3. Kontrollera att bakhjulet sitter i linje med framhjulet (se hjulinställningen). 

4. Drag åt muttrarna.

 

 

HJULINSTÄLLNING

Anskaffa en bräda av något mer än 2m längd, 6-7cm bred och tjockleken av c:a 2cm. Se till att en kanten är absolut rak.

Lägg en tegelsten eller träklots invid vardera hjulet.

Lägg brädan på stenarna (klotsarna) med den raka kanten mot däcken.

Se till att brädan berör bakdäcket på två ställen. Vrid på styrstången så att framhjulet kommer parallellt med brädans kant.

Avståndet från framdäcket till brädans kant uppmätes.

Flytta stenar och bräda till motsatta sidan och förfar på samma sätt. Sitter bakhjulet rätt skall avståndet mellan framdäck och bräda vara lika stort på båda sidor.

Är de båda måtten olika, ändra bakhjulets inställning genom att lossa eller spänna endera av kedjesträckarna tills dess att avstånden blir lika stora.

Så var det när mopeden var ny, det viktigaste idag år 2000 är att motordrevet - drevet på bakhjulet... är anpassade till varann.

Titta bakifrån! Se till att kedjan mellan de bägge dreven ser rak ut. Kommer bakhjulet snett i ramen, får man leva med det..........gå till kyrkan lite oftare !? Viktigast är att kedja drev INTE sliter snett.

 

 

 

TVÄTTNING. RENGÖRNING. VINTERFÖRVARING.

Innan fordonet ställs undan för vintern, tvätta det noga. Utför tvättningen med en mjuk svamp e.dyl. och använd rikligt med vatten. Skölj bort ev. gruspartiklar och gnid ej för hårt vid tvättningen, emedan ev. kvarvarande gruspartiklar kan repa lackeringen. Asfalt (tjära) avlägsnas lätt med bensin, om den ej suttit kvar alltför länge. Skulle så vara fallet måste koltetraklorid användas.

Motorn tvättas ren med fotogen och kristallolja.

Har Ni tillgång till spolslang, använd ej för högt vattentryck. Rikta aldrig vattenstrålen direkt mot styrlager, hjullager, bromstrummor, förgasare m. fl. ömtåliga detaljer. Efter tvättning, torrtorka med sämskskinn. Polera lackerade ytor med något välkänt polermedel. Förkromade ytor vaxas eller överdragas med rostskyddsmedel.

Alla smörjställen smörjas enligt smörjföreskrifterna.

Växellådsoljan tappas ur sedan motorn varmkörts. Fyll i växellådsolja SAE80 ( olje mängd 0,2 l.).

Bränslefilter i såväl förgasare som bränsletank rengöres.

Kör motorn varm och demontera tändstiftet. Ställ upp framhjulet på en bock e.d. så att mopeden lutar bakåt. Slå 2 cl Desolite i motorn. Sätt i tändstiftet och trampa runt motorn några gånger. Desoliten sugs in i motorn och lägger en skyddande hinna över viktiga detaljer.

Luftfiltret och förgasaren rengöres.

Bakdelen demonteras, rengöres och infettas enligt beskrivning. Ni kan lugnt ställa in Er moped för vintern om Ni iakttagit ovanstående anvisningar. Ställ den på ett torrt ställe. Palla upp hjulen med träklossar. Släpp ur luft ur ringarna så att trycket endast uppgår till hälften av det normala. 

 

 

 

SOTNING AV MOTOR, AVGASRÖR och LJUDDÄMPARE

När motorn känns kraftlös behöver den i regel sotas. Om Ni inte är van vid dylikt arbete, lämna mopeden till en verkstad. 

Var 200 mil kan Ni dock själv sota avgaskanalen sedan Ni skruvat av avgasrörets flänsmutter. Vrid före sotningen motorn runt så att kolven kommer att stå under avgasporten. Var försiktig så att Ni inte skadar cylinderloppet. 

Känns motorn kraftlös trots sotningen är troligen avgasröret eller kolvringarna igensatta av sot.

 

 

 

NÅGRA RÅD FÖR DEMONTERING OCH MONTERING AV DÄCK

* Släpp ur luften.

* Tryck ner däcket i fälgen runt om.

* Börja avtagningen vid ventilen.

* Har luftslangen punkterat, undersök däckets insida noggrant.

* Talka däckets insida.

* Börja monteringen mittemot ventilen.

* Pumpa inte däcket till fullt tryck omedelbart utan undersök om däcket ligger rätt på fälgen. På däckets båda sidor finnes en 

   längsgående list. Kontrollera att denna ligger på samma avstånd från fälgen runt om.

 

 

 

 
 
 
 
 FÖRTECKNING ÖVER LAMPOR
 
 Lampa Lampa Socket  
 Strålkastare C 6 V, 15/15 W Ba 15 d  
 Baklykta 6 V, 2 W, 11 mm glob BA 9s  
 Bromsljus 6 V, 5 W Rör Philips 6864  
 
 
 
 
 
 
 xx xx xx xx xx