Monark Crescent Bolagen (MCB) - Varberg.                   
 Monark Crescent Bolagen (MCB) - Varberg.   ^ back to MCB main.
- - - - - - - - - - -

MCB [65-1]

[65-68] 1155 HVA auto. 1185-1.

[66-68] Trapper 1206, 1207 HVA.

[66-69] Trapper 1217, 1218, 1218 50S.

MCB [66-1]

Felix gurka.

[66-67] Topper; 1205, 1215.

[68-71] 1228, 50 SS; 1228.

MCB [66-2] ● BP petrol.

[66-69] 1273, 1273-1, 1278. HVA-mot.

[66] .... 1283, Monark.

[68-72] 1279-1, 1289 Sthlm, 1290. Strömstad.

 

MCB [67-1] ● Gulf benzin.

[67-75] Compact 1247, 1248, 1249, 1252.

[71] .... 1250, 1250-1.

[70-72] 1240.

 

MCB [72-1]

[76-80] Compact 1248, 1252.

[77-78] Golden Champ 1255.

[72-80] 1272, 1293 E-Type, 1294, 

........... F 50, F 50GL, 1244 F50glx.

 

MCB [68-1]

[68-74] 1238, LM16. 1237.  [72] 1239.

[73-76] Champion 1256. 1259. Mini 1260.

[74-80] 1209.

[74-77] 1200, 1254. [77] 1203.

 

MCB [64-1]

[64-65] Skoterett 1264.

[66-72] Skoterett 1264.

[69-71] Skotermoped 1263 Hva-motor.

.......... 1269 Sachs-motor.

 

 

 

 

 

 

Instruktionsbok för MCB mopeder.

 

 

 

 
  [Instruktionsböcker]
 
 

Gratulerar till Din nya moped. 

Den är konstruerad av fackfolk med erfarenhet från tillverkning av 100.000-tals mopeder. 

Mopeden är byggd enligt senaste principer och i absolut bästa material. Bara detta faktum räcker dock inte för att den skall fungera klanderfritt år efter år. 

Mopeden kräver, som alla andra tekniska ting, en viss skötsel - även om det inte är mycket. 

Läs därför denna instruktionsbok Utnyttja de tips, som står där. På så sätt får Du största glädje av mopeden och slipper onödiga underhålls- och reparationskostnader 

Lycka till många bekymmersfria mopedår!

 

 
 
   15

MOTOR DATA 

Moped typ: 1142, 1237 1259, 1159, 1209, 1239, 1240, 1248, 1269, 1279, 1279-1 - 1218, 1228, 1250, 1289, 1290, 1252, 1256, 1272, 1293 - 1294

Anmärkning och reglage.

Fotbroms och växelpedal.

Växelhandtag och bensinkran. 

Åtgärder före körning

Körningsföreskrifter och allmän beskrivning och skötselföreskrifter.

Kedja, allmän beskrivning och skötselföreskrifter.

Hjulinställning, Hjul, Ekrar

Lås och hastighetsmätar- transmission.

Ljusinställning och sotning

Oljekontroll/ byte

Bränslesilar, Förgasare

Tändninginställning

El-kopplingsshema

Tändstift

Koppling

Smörjnings- och skötselplan

Konservering av motorn 

Motorstörningar

Utdrag ur Svensk Författningssamling om mopeder

  
    
               
                                             
 
 
 
 D01
MOTOR DATA 
Motorbeteckning Sachs 50/2 S Sachs 50/2 KS
Monterad moped typ 1142, 1237, 1259 1159, 1209, 1239, 1240, 1248,
1269, 1279, 1279-1
. .
Motortyp Encylindrig tvåtaktsmotor
Kylning Fartvindskyld
Cylindervolym 48cc
Cylinderdiameter ø 38mm
Slaglängd 42mm
Kompression 8
Effekt 0,7 KW (1,0 hkr) vid 3.600 v/min
Vevaxellagring 2 kullager
Växellåda - olja 2-växlad i block med motor 0,2 L SAE 80
Utväxl vevaxel/utg axel 1:an 10,8/1, 2:an 6,87/1
Koppling Flerskivig lamellkoppling i oljebad
Startanordning Pedalstart  Kickstart
Motorsmörjning Tvåtaktsblandning 25:1 (4 %)
Förgasare Bing trottelförg. Bet 1/8,5/5, ø 9,2 mm
Huvudmunstycke 54
Nålmunstycke 1517
Trottelnål Nr 2
Nålposition Spår 2 uppifrån
Trottel Nr 13
Luftfiler Nätfilter
Tändanläggning Bosch svänghjulsmagnet - generator
Belysningseffekt Strålkastare 15 W, bromsljus 5 W, bakljus 3 W
Förtändning 1,5 - 2 mm
Fältbrytningsavstånd 7 - 11 mm
Brytaravstånd 0,4 +- 0,05 mm
Tändstift - elektrodavstånd Bosch W 175 Ti eller motsvarande - 0,5 mm
H-mätaruttag M 10 x 1 mm

MOTOR DATA
Motorbeteckning Sachs 50/3 LFS Sachs 50/3 KFS
Monterad moped typ 1218, 1228, 1250, 1289, 1290 1252, 1256, 1272, 1293
. .
Motortyp Encylindrig tvåtaktsmotor
Kylning Fläktkyld Fartvindskyld
Cylindervolym 48cc
Cylinderdiameter ø 38mm
Slaglängd 42mm
Kompression 9
Effekt 0,7 KW (1,0 hkr) vid 3.500 v/min
Vevaxellagring 2 kullager
Växellåda - olja 3-växlad i block med motor 0,2 l SAE 80
Utväxl vevaxel/utg axel 1:an 13,4/1, 2:an 8,1/1, 3:an 5,43/1
Koppling Flerskivig lamellkoppling i oljebad
Startanordning Kickstart
Motorsmörjning Tvåtaktsblandning 25:1 (4 %)
Förgasare Bing trottelförg. Bet 1/8,5/5, ø 9,2 mm
Huvudmunstycke 54
Nålmunstycke 1517
Trottelnål Nr 2
Nålposition Spår 2 uppifrån
Trottel Nr 13
Luftfiler Nätfilter
Tändanläggning Bosch svänghjulsmagnet - generator
Belysningseffekt Strålkastare 15 W, bromsljus 5 W, bakljus 3 W
Förtändning 1,5 - 2 mm
Fältbrytningsavstånd 7 - 11 mm
Brytaravstånd 0,4 +- 0,05 mm
Tändstift - elektrodavstånd Bosch W 175 T1 eller motsvarande - 0,5 mm
H-mätaruttag M 10 x 1 mm

MOTOR DATA
Motorbeteckning Sachs 50/3 B KFS
Monterad moped typ 1294
Motortyp Encylindrig tvåtaktsmotor
Kylning Fartvindskyld
Cylindervolym 48cc
Cylinderdiameter ø 38mm
Slaglängd 42mm
Kompression 8
Effekt 0,7 KW (1,0 hkr) vid 3.600 v/min
Vevaxellagring 2 kullager
Växellåda - olja 3-växlad i block med motor 0,2 l SAE 80
Utväxl vevaxel/utg axel 1:an 13,4/1, 2:an 8,13/1, 3:an 5,43/1
Koppling Flerskivig lamellkoppling i oljebad
Startanordning Kickstart
Motorsmörjning Tvåtaktsblandning 25:1(4 %)
Förgasare Bing trottelförg. Bet 1/10/110 ø 10 mm
Huvudmunstycke 55-58
Nålmunstycke 2.17
Trottelnål Nr 2
Nålposition Spår 2 uppifrån
Trottel Nr 13
Luftfiler Nätfilter
Tändanläggning Bosch svänghjulsmagnet - generator
Belysningseffekt Strålkastare 15 W, bromsljus 5 W, bakljus 3 W
Förtändning 1,5 - 2 mm
Fältbrytningsavstånd 7 - 11 mm
Brytaravstånd 0,4 +- 0,05 mm
Tändstift - elektrodavstånd Bosch W 175 T1 eller motsvarande - 0,5 mm
H-mätaruttag Navanslutning märkt 23". 1.8

MOTOR DATA 

Moped typ: 

1142, 1237 

1259, 1159, 

1209, 1239

1240, 1248, 

1269, 

1279, 1279-1

1218, 1228, 

1250, 1289, 

1290, 1252, 

1256, 1272, 

1293 - 1294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Anmärkning

Håll alltid mopeder ren. Då upptäcker Du lättare eventuella skador på ett tidigt stadium. Speciellt viktigt är att utrymmet mellan kylflänsarna på cylinder och topplock är fritt från lera och jord, då detta i annat fall kan orsaka att motorn blir överhettad.

Innan mopeder tages i bruk bör Du göra Dig förtrogen med samtliga reglage. 

Läs också vägtrafikförordningen.

Bild 1

Reglage A. Frikopplingshandtag B. Justerskruvar C. Ljusomkopplare D. Signal E. Kortslutningsknapp

F. Frambromshandtag G. Chokereglage H. Gashandtag

----

 

Fotbroms och växelpedal

Bild 2

     Fotbromspedal på en 
 
  Bild 3

Fotväxelpedal    

Växellägen: Ettans växel nedåt och övriga två uppåt med friläge mellan ettan och tvåan

 ---
   Bild 3a
Växelhandtag på en  
 
 Bild 4

Bensinkran: Reserv cirka 0,5

På de mopeder (1272, 1293) som har två bensinkranar öppnas normalt endast en. 

När båda är öppna förbrukas även reservbränslet i tanken. 

-

Åtgärder före körning

Tillse att rätt bränsle påfylles: Tvåtaktsblandning 25:1 (4 %). 

Kontrollera ringtryck: Ringtryck (medelvärde) 2,25 kg/cm2 vid total belastning på 90 kg (fordon plus förare). Övertyga Dig om att bromsar och ljus fungerar. 

Start av motor: 50/2 5, 50/2 KS, 50/3 LFS och 50/3 KFS 

Förgasaren är så konstruerad att något separat chokereglage ej behövs. Vid start av kall motor öppnas först bensinkranen och därefter flödas förgasaren. Kicka sedan motorn utan gaspådrag (normalt just tomgång). Sedan motorn startat och gått någon minut kan den varvas upp. 

Start av motor 50/3 B KFSÖppna bensinkranen och flöda förgasaren, tryck in chokereglaget (G bild 1). Vrid gashandtaget cirka 1/3 varv och kicka motorn. Återför chokereglaget successivt allteftersom motorn blir varm. Vid start av varm motor behöver som regel förgasaren inte flödas eller chokereglaget hållas stängt. Skulle så vara fallet torde förgasaren rengöras och kontroll göras att rätt munstycke är monterat. Stäng alltid bensinkranen efter avslutad körning. 

OBS

På Compact-mopeder finns en urluftningsskruv på främre övre delen av ramen. Före bränslepåfyllning till hel volym (2,6 l) skall denna öppnas 2-3 varv. Stänges efter avslutad tankning.

Anmärkning och reglage.

Fotbroms och växelpedal.

Växelhandtag och bensinkran. 

Åtgärder före körning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Körningsföreskrifter

Inkörning: 

Varje ny motor behöver en viss tid på sig att slita in de rörliga delarna mot varandra. Det är därför viktigt att under de första 50 milen inte belasta motorn onödigt hårt, d v s växla ned backar och tungt väglag. En variation av hastighet och belastning är gynnsamt för lager och kolvringar. Kör därför inte med fullgas annat än under korta perioder under inkörningstiden. Vid körning i nedförsbackar stryp aldrig gasen helt, motorn får då för dålig smörjning.

Munstycket behöver normalt inte bytas efter inkörningstiden. Använd aldrig ställbart munstycke då detta kan skada motorn.

Växling: 

Växla försiktigt och med känsla för motorvarvet. "Sparka" inte in växlarna och växla aldrig utan att frikoppla motorn. Ovarsamma växlingsmanövrer kan ge kraftiga skador på växellådan.

Låt aldrig motorn bromsa upp rullfarten i utförsbackar genom att ha motorn frikopplad och sedan släppa upp kopplingshandtaget.

 

Allmän beskrivning och skötselföreskrifter

Framgaffel: 

Moped typ 1294 har oljesmord framgaffel. Olja: 1,5 dl SAE 30 i varje "ben". Demontering rengöring samt byte av olja bör ske med jämna mellanrum.

Moped typ 1228 har oljehydraulisk framgaffel. Olja: 0,56 dl SAE 20 i varje "ben". Kontroll och byte av olja bör ske med jämna mellanrum (se skötselplan).

Övriga teleskopgafflar är smorda med fett och rengöres och smörjes vid behov. Teleskopgafflar som har olackerade huvudrör bör dessa anoljas då och då så att de inte rostar.

 

Styrlager: Kontroll och justering av eventuellt glapp bör ske med jämna mellanrum, särskilt under inkörnings perioden.

------------------------------------

Kedja:

Kedjan bör ägnas särskild omtanke, dels beträffande smörjning och dels att kedjan har rätt spänning. Kedjan skall vid rätt spänning på mitten av sin fria längd ha en rörelse på 10-15 mm höjdled.

Vid för hårt spänd kedja förloras motoreffekt, vid för löst spänd kedja kan kedjan hoppa av och skada motorblocket.

Bild 5.

                   

Bromsjustering sker med vingmutter på bromsstagets bakre ända respektive justerskruv på wire för frambroms.

Sträckning av kedjan sker med sträckarskruvarna (A bild 5). 

Lossa axelmutter (B bild 5) och drag åt respektive, lossa på sträckarskruvarna tills rätt kedjespänning erhålles. 

I samband med sträckning av kedjan bör man kontrollera att bromsen är lagom spänd och mopeden "spårar", dvs. att fram- och bakhjul är helt i linje med varandra.

   ---------------
   Hjulinställning
 Bild 6.
                

Hjulinställning kan kontrolleras med hjälp av en "linjal" som hålles intill båda hjulen så högt upp som möjligt. Båda hjulen skall då ligga plant utmed linjalen samtidigt (bild 6). Justering sker med sträckarskruvarna (A bild 5). Glöm inte att dra fast axelmutter (B bild 5) efter avslutad justering.

Hjul -Ekrar.

Kontrollera vid varje servicetillfälle att hjulekrarna inte är lösa. (Speciellt noga vid 50-milsservice.) Skulle så vara fallet måste ekrarna spännas. Detta bör då utföras av fackman. Vid ojämnt spända ekrar, kan bromstrumman bli oval eller andra skador uppstå på hjulen.

 -----

Bild 7 

Lås 

Mopederna är utrustade med både styr- och bultlås. Till båda låsen passar samma nyckel. Styrlåset låses genom att man svänger styret åt vänster, vrider på nyckeln och trycker in låset. 

Täckbrickan för bultlåset måste vridas upp så att hålet frilägges (bild 7) och låset kan föras ut och in i hylsan utan hinder. Vrid på nyckeln och tryck in låskolven. 

Lås alltid Din moped då Du lämnar den. 

  Bild 8   

Hastighetsmätartransmission 

Moped typ 1294 är utrustad med navansluten hastighets mätartransmission (bild 8). Övriga har hastighetsmätaruttag från motorn. 

På tvåväxlade motorer samt på navanslutning skall vid cirka var 300:de mil pressas in 2-3 cm3 fett genom fettnippeln respektive genom hålet för transmissionskabeln, sedan denna först skruvats loss. 

Hastighetsmätartransmissionen på 3-växlade motorer smörjes av växellådsoljan 

 
 

Ljusinställning 

Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt att strålkastaren är rätt inställd. 

Inställningen göres med förare på fordonet, som ställes så att avståndet till en vägg blir 5 m. 

Härvid skall centrum av ljusfläcken från helljuset träffa väggen 5 cm lägre än glödlampans (strålkastarens mitt) höjd över marken. 

Samtidigt skall halvljuset inte tigga mer än 5 cm lägre än glödlampans (strålkastarens mitt) höjd över marken. 

På fordon med inbyggd strålkastare ställs reflektorn in med en skruv under strålkastarringen. 

Vid byte av lampa i strålkastaren får man ej beröra reflektorns yta, enär den då blir fläckig och lämnar sämre ljusutbyte. 

När en ny glödlampa skall sättas, får man inte fatta den direkt med fingrarna utan istället med en liten bomullslapp då annars fett från fingrarna avsätter sig på glödlampan. Detta fett förgasas av värmen från lampan och avsätter sig på reflektorn, som efterhand blir matt. 

 

Sotning av avgasanläggning

Sotning av avgasanläggning, cylinder, kolv och topplock skall utföras av fackman 

I varje motor förbränns en del av smörjoljan och bildar oljekol, som på tvåtaksmotorn företrädesvis avsätter sig på kolvtoppen, i utblåsningskanalen på cylindern, i avgasrör och ljud dämpare. 

Därifrån måste de emellanåt avlägsnas, dock senast när motoreffekten minskar eller när motorn tenderar att fyrtakta trots att förgasarinställningen är riktig. 

Vanligtvis är sotning nödvändig efter cirka 300 mils körsträcka. 

Körningsföreskrifter och allmän beskrivning och skötselföreskrifter.

Kedja, allmän beskrivning och skötselföreskrifter.

Hjulinställning, Hjul, Ekrar

Lås och hastighetsmätar- transmission.

Ljusinställning och sotning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Oljekontroll  Kontroll av oljenivån bör ske var 100:de mil 

Placera mopeden vågrätt och skruva ur oljenivåskruven (A bild 9). Rinner därvid ingen olja fram ur hålen måste på fyllning ske. Lossa då påfyllningspluggen (B bild 9). (På 3-växlade motorer hastig hetsmätartransmissionen) och fyll så mycket att oljan börjar rinna fram ur hålet för nivåskruven (A)

Oljeslag: Transmissionsolja SAE 80 Oljemängd (vid nypåfyllning): 200 cm3 

OBS! Vid montering av påfyllningspluggen (B) tillse att ventilationshålet kommer att riktas bakåt då i annat fall oljeläckage här kan uppstå. 

Bild 9

     

Oljebyte 

Byte av olja bör ske efter första 50 milen och därefter var 600:de mil eller två gånger om året Vid oljebyte skall motorn vara varmkörd. Placera lämpligt kärl under motorn och skruva bort avtappningspluggen (C bild 9) och nivåskruven (A bild 9). 

Luta mopeden åt sidorna så att all olja tömmes. Skruva därefter fast avtappningspluggarna och fyll olja (200 cm3) i påfyllningshålet så som beskrives under "Oljekontroll". 

 

OBS! 

Oljekontroll, avtappning och påfyllning kan även ske genom inspektionsluckan "5" i kopplingskåpan. 

Oljenivån skall då (när mopeden placeras vågrätt) ligga cirka 2 cm under hålets undre kant. 

 

----

Bränslesilar 

Bensinkranen är försedd med sil (bild 11) som bör rengöras emellanåt så att bränsletillförseln inte hindras. 

Då tanken är tom skruvas kranen ur, sköljes i bensin och blåses därefter med tryckluft. 

Bild 11 

Förgasaren till motor 50/3 B KFS har också bränslesil vid anslutningsnippeln för bensinslangen. Denna frigöres genom att anslutningsnippeln skruvas loss från förgasaren. 

----

 

Förgasare 

Vid omkring var 100:de mil bör luftfilterinsatsen (A bild 10 A och B) tagas ur och rengöras i fotogen och doppas motorolja SAF 40 eller 50 samt får droppa av. 

Munstycket (B bild 10 A och B) skruvas ur och blåses rent med tryck luft vid behov 

(se under motorstörningar). 

Tomgången ställs in med skruven (C bild 10 A och B) och därefter justeras wiren med justerskruven vid gashandtaget så att spelet blir cirka 1-2 mm. 

Fullständig demontering och rengöring av förgasaren bör utföras av fackman vid cirka varje 600:de mil. 

Bild 10A                                                               Bild 10B 

        

Oljekontroll/ byte

Bränslesilar, Förgasare

 
 

Tändning

Bild 12

Servicearbeten på tändanläggningen bör i möjligaste mån utföras av fackman. 

 

Tändinställning 

Tändningstidpunkt: 1,5...2,0 mm f ö d 

Brytaravstånd: 0,40+-0,05 mm 

Fältbrytningsavstånd: 7...11mm 

 

   Bild 13

Tändningsinställning företages enligt följande: 

På svänghjulet respektive vevhuset finns en markering instansad. 

Då de båda markeringarna stämmer överens anges tändningspunkten. 

1. Brytaravståndet (b bild 13) inställes så att avståndet är 0,40+-0,05 mm vid högsta läge på brytarnocken (kolven i övre dödpunkt). 

2. Vrid svänghjulet så långt tillbaka mot varvriktningen tills markeringen på svänghjulet kommer mitt för streckmarkeringen på vevhuset (bild 12). 

3. I detta läge måste kontakterna börja att bryta. Är detta icke fallet kan tändningstidpunkten korrigeras genom vridning av ankarplattan, vilket möjliggöres genom långsslitsarna. 

4. Om ankarplattan vrides mot svänghjulets varvriktning erhålles tidigare tändnings inställning, vid vridning i varvriktningen senare tändningsinställning. 

5. Efter sådan inställning måste man ge akt på att ankarplattans skruvar dras ordentligt fast. 

6. Vid korrekt tändningsinställning måste fältbrytningsavståndet (a bild 13) ligga mellan 7... 11 mm. 

 

Fältbrytningsavståndet mätes från kanten av polskon till magneten i svänghjulet när detta vrides i varvriktningen. Skulle fältbrytningsavståndet inte stämma kan det ställas in genom justering av brytaravståndet (endast inom justeringsmånen mellan 0,4+-0,05 mm). 

 

 

El-kopplingsschema - Retur innehåll.

 

 

Tändstiftet  - Retur innehåll.

 

Tändstiftet bör rengöras från sot och avlagringar och elektrodavstånd kontrolleras och justeras (elektrodavstånd 0,5 mm) var 100:de mil. 

 

 
 
 
  Koppling - Retur innehåll.
               Bild 14    

Justering av koppling 

Haka av wiren från kopplingshävarmen A (bild 15). 

Hävarmen skall nu kunna röra sig 8-10 mm. 

Blir rörelsen större eller mindre måste detta justeras med justerskruv kopplingen (se bild 14). 

Lossa "S" skylten på kopplingskåpan. 

Lossa låsmuttern och vrid därefter med en skruvmejsel justerskruven åt vänster om större spel önskas och åt höger om mindre spel önskas. 

Drag fast låsmuttern efter avslutad justering. Haka fast wiren i kopplingshävarmen och ställ in justerskruven (B bild 15) så att kopplingshandtaget får ett spel på 1-3 mm (C bild 15). 

Växlar 

Bild 15

2-växlad handväxlad (och fotväxlad 1279-1) 

Då växeln ligger i friläge skall växelarmen vara vinkelrätt mot motorns längd riktning. Eventuell justering utföres med justerskruven på wiren vid växel handtaget 

(1279-1 på wiren vid motorn). 

--------------------------------------------- 

3-växlad fotväxlad 

Då eventuell växeljustering erfordras skall detta alltid utföras av fackman. 

VARNING 

Lossa aldrig låsmutter A i växelautomaten utan att hålla emot på spårmutter B (bild 16).

 

Bild 16 

Tändninginställning

El-kopplingsshema

Tändstift

Koppling

 
 
 
 
Smörjnings- och skötselplan
             
Skötsel- resp smörjningsställe   Åtgärd Åtgärder efter 1:a 50milen Vid varje Vid varje Vid varje Vid behov
100 mil 300 mil 600 mil
Luftfilter Rengöres och inoljas    X      
Munstycke/Förgasare Rengöres        X X
Tändstift Rengöres och elektrodavstånd justeras.    X      
Växellåda Kontroll av oljenivå    X      
  Byte av olja        X  
Tändanläggning Kontrollera, eventuellt justera brytaravstånd och tändinställning.  X   X    
Koppling Kontrollera spel och justering vid behov    X      
Reglage och kablar Smörjes med tunn olja vid wireändan eller smörj- anordningar på kablarna då sådana finns   X     X
Kedja Kedjan smörjes med tjockflytande olja.  Kontrollera spänning och justering  X X     X
Bränslesil Bensinkran skruvas ur och silen rengöres           X
Nav och styrlager Demonteras, smörjes och justeras (av fackman)          
Cylinder och avgasanläggning Sotas (av fackman)     X    
Framgaffel moped typ 1228 Kontroll av oljemängd     X    
  Byte av olja        X  
             
 

Smörjnings- och skötselplan

 

Konservering av motorn 

 

Motorstörningar

 

Utdrag ur Svensk Författningssamling om mopeder

 

 

 

 

 

 
      Konservering av motorn  - Retur innehåll.
 

Om mopeden inte användes under någon längre tid (t ex under vintern) finns risk för rostbildning. Följ därför nedanstående anvisningar. De ledande oljefirmorna har dessutom utfärdat egna anvisningar för rostskydd av motorer under långtidsförvaring. 

1. Blanda bensin med en rostskyddsolja i förhållande 25:1 och kör motorn en kort tid med denna blandning. Vi rekommenderar en olja med viskositet SAE 30 från någon av de ledande oljefirmorna (t ex Shell Ensis Oil 30). 

När motorn skall stannas efter den sista körningen förfares enligt följande: Dra upp motorn på fullgas samt tryck därefter ned kortslutningsknappen. Sedan motorn stannat stänges bensin kranen. 

Vevaxeln med vevstake och ramlager har nu erhållit ett tillfredsställande rostskydd. 

2. För att skydda cylinderlopp och kolv ställs kolven i övre dödläge och genom tändstiftshålet (tändstiftet har först skruvats ut) slås 3.. .5 cm3 rostskyddsolja. Drag sedan runt motorn 15. . .20 varv med startapparaten och skruva åter i tändstiftet. 

3. För skyddande av mopedens yttre delar rekommenderas inoljning med rostskyddsolja av något känt märke t ex CRC 5-56 eller dylikt 

 

Om bränsle lagras fordonets tank en längre tid föreligger risk för att oljan skiljer sig från bensinen. Blandningen måste då ovillkorligen återställas genom kraftig omrörning. 

Bäst är dock att byta bränslet. 

 

 
 
 

Motorstörningar - Retur innehåll.

Nedan anges en del fel som eventuellt kan uppträda. 

A. Motorn startar inte

 

Ingen tändgnista

1. Tändstiftet är oljigt, vått, har bryggbildning eller är eljest skadat

2. Tändstiftet vått (utvändigt)

3. Tändkabeln lös eller skadad

4. Kortslutningskontakten klämmer, kabeln till denna från motorn skadad

5. Brytarkontakterna oljiga, våta eller nedsmutsade

6. Tändspole eller kondensator skadad

 

Ingen bränsletillförsel

1. Ingen bensin i tanken

2. Bensinkranen stängd

3. Silen i bränslekranen smutsig

4. Bränsleledningen klämd

5. Förgasarmunstyckena täppta

 

Ingen tändkraftig blandning

1. Förgasaren för starkt flödad

2. Vatten i förgasaren

3. "Tjuvluft" genom lös förgasare

 

Ingen kompression

1. Kolvringarna brustna

2. Kolv och cylinder starkt nötta

3. Topplock eller tändstift lösa 

 

B. Motoreffekten minskar

På grund av nedsmutsning 

1. Luftfiltret nedsmutsat

2. Utblåsnings- och överströmningskanalerna täppta av sot

3. Stora sotavlagringar i topplocket

4. Avgasrör och ljuddämpare igensatta

5. Ingen lufttillförsel (genom tanklocket) till bensintanken

6. Tändstiftet överhettat

 

På grund av för låg kompression (Se under "ingen kompression") 

 

C. Övriga motorstörningar

Motorn arbetar oregelbundet 

1. Tändkabeln lös eller skadad

2. Motorn blir för varm, i förgasaren bildas bränsleångblåsor som stör bränsletillförseln

3. Brytarkontakterna oljiga eller smutsiga

4. Brytararmen går kärvt på lagertappen

5. Tändstift eller tändstiftskontakt resp tändspole ej i ordning

 

Motorn fyrtaktar och kommer inte upp i varv

1. Förgasaren flödar på grund av smutsig eller skadat flottörnålssäte

2. Flottören otät

3. Avgasporten igensotad

4. Förgasarinställningen felaktig eller munstyckena lösa

5. Luftfiltret täppt

Motorn "spikar" vid fullgas

1. Förtändningen är för hög

2. För tjocka ~ i förbränningsrummet

3. Kylflänsarna smutsiga

4. Kolvbultsbussningen utnött

 

Motorn skjuter eller smäller i förgasaren

1. Motorn får för litet bränsle

2. Tändstiftet glöder, för lågt värmevärde

3. Tändstiftet är kortslutet, smutsigt eller har slaggpärlor

4. Motorn får "tjuvluft"

5. Vatten i förgasaren

 

Motorn blir för varm, kolven skär

1. Motorn felaktigt sotad (kolvtoppen blanksmärglad)

2. Motorn får för litet bränsle

3. Förgasaren felinställd eller felaktig olja användes

4. Kylflänsarna på cylinder och topplock nedsmutsade

5. Glödtändning

 

Motorn går ej på tomgång

1. Anslagsskruven för trotteln felställd

2. Bowdenreglaget för trotteln felinställt

3. Tändspolen defekt

 

Motorn drar för mycket bränsle

1. Tank, bensinledning eller förgasare otäta

2. Nål och nålmunstycke slitna

3. För stora munstycken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Utdrag ur Svensk Författningssamling om mopeder - Retur innehåll.

1§ Med mopedförstås i denna förordning lätt motorcykel vars motor har en cylindervolym ej över- stigande 50 kubikcentimeter och vilken är konstruerad för en hastighet av högst 30 kilometer timmen. 

För moped föreskrives, för att denna skall vara skatte-, körkorts- och registreringsfri bl a följande: att samtliga mopeder av viss typ, som besiktigats och godkänts av Kungliga Väg& Vattenbyggnadsstyrelsen, skola vara i samma utförande och med samma utrustning som typmopeden. Några som helst ändringar av motorn får icke ske för att därigenom öka motorns effekt eller mopedens hastighet. 

 

3§ att mopeden skall vara försedd med 

a. effektiv styrinrättning 

b. minst två av varandra oberoende, effektivt verkande bromsar och skall såvitt angår moped med tre hjul eller med tillkopplat sidofordon åtminstone en broms kunna på sluttande mark kvarhålla mopeden även om föraren lämnat denna. 

c. apparat, med vilken kan givas ljudsignal med jämn, dov ton. 

d. effektiv anordning för att hindra störande ljud från avloppsgaserna (ljuddämp). 

e. under mörker dels framtill lykta, som visar vitt eller gult sken av tillräcklig ljusstyrka för att mopeden skall kunna föras på betryggande sätt och som, därest den har bländande sken, kan snabbt avbländas på tillfredsställande sätt, dels och baktill lykta, som visar rött sken bakåt (baklykta), och reflexanordning som vid belysning återkastar rött sken bakåt, och så baklykta och reflexanordning kombineras. 

På moped skall på lämpligt lätt synliga platser föra 2 skyltar av metall upptagande i tydlig skrift den ena ägarens namn och adress samt den andra fordonets typbeteckning eller, om fordonet undergått särskild besiktning, den beteckning som därvid tilldelats fordonet. 

4§ Har godkänd moped undergått sådan ändring, att den ej längre överensstämmer med uppgifterna utfärdat instrument över den typbesiktning eller särskilda besiktning, som låg till grund för godkännandet må den sedan ej brukas förrän den undergått särskild besiktning och därvid god känts. 

7§ Den som bedriver yrkesmässig försäljning av mopeder är pliktig att vid överlåtelse av moped till annan förse det för fordonet gällande typintyget eller besiktningsinstrumentet med skriftlig försäkran att fordonet under den tid det innehafts av honom icke underkastats sådan ändring, att fordonet ej längre överensstämmer med uppgifterna i typintyget eller besiktningsinstrumentet. 

5§ Typintyg skall utfärdas i två exemplar, av vilka det ena kvarbliver hos utställaren och det andra tillhandahålles köparen av fordonet Intyget skall innehålla uppgift om fordonets typbeteckning och tillverkningsnummer, det sistnämnda innefattande ram- och motornummer, samt i övrigt fullständigt och riktigt återgivna typbesiktningsinstrumentets uppgifter om fordonets beskaffenhet. 

8§ Moped må icke föras av någon som ej fyllt 15 år. 

9§ Det åligger förare av moped att medhava och på tillsägelse av besiktningsman eller polisman förete bevis att fordonet är trafikförsäkrat. Beviset skall vara i sådant skick att det kan avläsas utan svårighet. 

11§ Föres moped av barn, som ej fyllt 15 år, skall den, som har vårdnaden om barnet, eller, om förseelsen begåtts av barnet i anställning hos arbetsgivare, den sistnämnde straffas med dags böter, såvida han underlåtit att göra vad på honom ankommit för att förekomma densamma. Med dagsböter straffas också den, som eljest tillåter barn, vilket ej fyllt femton år, att föra moped Ovannämnda är utdrag ur förordning, som träder i kraft den 1 juli 1961. (Svensk författnings samling 134-136). 

Med ikraftträdande av denna förordning skall kungörelsen den 23 maj 1952 (nr 280) med vissa bestämmelser om cyklar med hjälpmotorer upphöra att gälla. 

I nämnda kungörelse avsedd cykel med hjälpmotor, vilken tagits i bruk före den 1juli1961, må, om trafikförsäkring tecknats med verkan senast från och med sagda dag, nyttjas såsom moped utan att vara godkänd enligt § 4, så länge sådan försäkring utan avbrott vidmakthålles. Ifall som nu sagts skola stadgandet i 3 § andra stycket om skylt med uppgift om besiktnings förhållanderna samt stadgandet i 7 § icke äga tillämpning. Det åligger fordonets förare förete bevis att nyssnämnda försäkringsskyldighet fullgiorts, och gäller därom i övrigt vad i 9 och 11 § är stadgat. För ytterligare uppgifter hänvisa vi till Svensk Författningssamling nr 134- 136. 

 

För moped gäller alltså för att denna skall vara skatte-, körkorts- och registreringsfri bl a följande: att samtliga mopeder av viss typ, som besiktigats och godkänts av Statens Trafiksäkerhets verk skall vara i samma utförande och med samma utrustning som typmopeden. Några som helst ändringar av motorn får icke ske för att därigenom öka motorns effekt eller mopedens hastighet. 

 

 
 

 

 

 

 

xx xx xx xx xx xx