Vi har olika 2- taktare....                
 APOLLO - M. Berlin & Co. AB.  Värnamo.                                  

^ back to Pacific, Sierra o Apell.   

- - - - - - - - - - - - -
 

CSR [52-62]

Mopedhandelns bytesprislista.

 

APOLLO [51-56]

[51] Motorette. Levis.

[53] Motorette. Fuchs, TfA-test.

[54] Motorette. Zündapp Z-1, TfA-test.

[54] Motorette. Express, TfA-test

[55] Z-2, Filippinerna.

[56] Z-4, Nynäs, Dynamic Drive.

[56] Z-7, Karl-Erik.

 

 

APOLLO [56-58]

• Affär i Värnamo.

Mopedscooters.

[56] Z-11.

[57] Monte Carlo Z-21.

[58] Bel Rock Z-29.

[60] Z-21, Z-29.

[62] 8213.

 

APOLLO [56-59]

[56] Competition, test i TV.

[57] Rocket Record D-19.

[58] Mopsen, moped bil.

[59] Fanfar, TfA-test.

 

APOLLO [57-58]

[56-60] Pacific Z-6, Z-8.

[57-58] Sierra Z-15, 35.

TfA-test, kort på Z-15.

[58] ..... Apell Z-25.

• Esso main.

 

APOLLO [1960]

• S-39 (S = Sachsmotor.)

• S-40

• Z-29, (Z = Zündappmotor.)

• Z-21

• Z-25

• Z-8 

• Värnamo - Tokyo 1960.

 

APOLLO [1962]

Tvåhjulingar.

• 8039 (8038, 8039-1)

• 8051

• 8037 (8034)

• 8213. 

Transportfordon.

• 8042

• 8110

Gräsklippare.

Båtmotor.

 

 

 

Swedish mopeds A.

A-Z Sweden.

Apollo main.

 

 
 PACIFIC  
 
N1  
  
 

 

Apollo Pacific Mod. Z-6 Bj.57

Motor: Zündapp

 

     
N2    
                                                    
 

 

Kör-instruktion för

Apollo PACIFIC Z-8  Bj.56

Motor: Zündapp 1-växel. Typ 252

 

 

Apollo Pacific  Modell Z-8  Bj.58

Motor: Zündapp

 

 

 

Apollo Pacific  Mod. Z-8  Bj.58

Motor: Zündapp

 

N3
 
 

 

Apollo Pacific  Mod. Z-8  Bj.60

Motor: Zündapp

     
 
M1a    
 1957  Apollo PACIFIC Modell Z-6  "En underbart lättkörd moped."
 

PACIFIC Modell Z-6 

1-växlad, kilrep. 

En underbart lättkörd och 100 %-igt pålitlig moped (inget oljebyte behövs i motorn). Med slitstarka Zündappmotorn.

 

 
 
 

M2a    
 1956   APOLLO Motorette PACIFIC Typ Z 8  
 

FÖRORD 

I Din nya Apollo-moped har Du fått en god och trogen vän. Du kommer att få erfara till fredsställelsen av att äga en på litlig följeslagare.

Den är ytterst enkel att köra, men ändå be vi Dig läsa igenom dessa anvisningar, så att Din nyförvärvade färdkamrat kan prestera det,

som Du fordrar av den. Lycka till!  

M. BERLIN& Co AB

 

 

MOPEDENS KONSTRUKTION 

Apollo-mopeden har konstruerats för att kunna ge sin ägare en känsla av att äga ett robust men ända lätthanterligt fordon. Ramen är den kraftigaste i marknaden och av s.k. centralrörstyp av extra grovt rör. Framgaffeln är s. k. bottenlänks gaffel. Den är byggd för de hastigheter, det här är fråga om och huvudprincipen vid konstruktionen har varit, att gaffeln samtidigt som den är kraftigt dimensionerad, skall upptaga alla små ojämnheter i vägbanan och ge mopeden en "flytande gång". övriga detaljer, såsom däck, ekrar, stöd, skärmar m. m. ha de rätta dimensionerna för att ge mopeden lång livslängd. Rätt skött. se bl. a. smörjschemat på skötselanvisningarnas sista sida, blir Din Apollo enbart till stor glädje för Dig. 

 

Viktigt: I en tvåtaktsmotor smörjes vevlager, kolvtapp, ramlager och cylindervägg av den olja som blandas i bensinen. Underlåter man att blanda i olja eller blandar i olämplig olja, förslitas lagren fortare och bli odugliga på mycket kort tid.    Dessutom kunna svåra skador uppstå i cylinder och på kolv vilka förorsaka motorstopp. På Zündapp-motorn smörjas även transmissionen genom den oljeblandade bensinen Således kunna även dessa delar snabbt förstöras. Kontrollera om möjligt själv då oljan blandas i bensinen, att rätt olja och kvantitet erhålles.

Det är direkt skadligt för motorn att köra med stängd gas i långa utförsbackar. Smörjningen uteblir då nämligen helt och hållet.  Därför skall man gasa något då och då. Stäng alltid bensinkranen efter slutad färd.

 

 

 
 

Teknisk data: 

Motorns typbeteckning  Zündapp 1-växel motor Typ 252 - Cylinderdiameter/slaglängd i mm 39/41,8 - Cylindervolym i cc 50 - Effekt i hkr 0,8 - Kompression  1:65 - Arbetssätt  2-takt - Spolsystern: Vändspolning med flat kolv - Smörjning: Oljeblandat bränsle -  Förgasare: Bing med insugningsljuddämpare 1/9/9, luftfilter och startaggregat. Munstycke: 52 Nålmunstycke: 2,15 - Bränsle: Bensin/olja i förhållandet 25 :1. 

Olja: Endast märkesolja. - 

El. system: Svänghjusmagnet : Noris 6 volt 17 watt. Tändning: 3 mm före kolvens övre vändläge. 

Brytavstånd : 0.3-0,4 mm. Fältbrytningsavstånd : 9-12 mm. Tändstift: Lodge CN 14, Bosch W 175 T 1, 

Glödlampor: Strålkastare 07915 Baklykta 03709

Koppling: Torr med tre juridlameller

Drivning av bakhjul: Kilrem

Sträckning av kilrem: Genom flyttning av bakhjul

Spänning av trampkedja: Ställbar spännrulle

Tankrymd: 5,5 l.    Topphastighet: 30 km/tim

Backtagning: c:a 12%

Det hårdförkromade loppet i lättmetallcylindern är mycket slitstarkt, vilket tillsammans med de för övrigt kraftigt dimensionerade delarna ger en mycket hållbar motor. Motorns gång är lugn och vibrationsfri, genom att både kolv och vevstake äro av lättmetall.

 

Skötsel

Motorn ökar i driftsäkerhet och hållbarhet, om man kör efter givna anvisningar. Men dessutom fordrar den en, om än ringa, regelbunden vård. Denna bör ske efter följande plan.

Efter varje körda km.......   Arbete som bör utföras

1.000 km: Rengöring av luftfiltret. Kopplingsspelet prövas. Tomgången prövas. Kilremmens spänning prövas, kilremstrissan och kilremsfälgen rengöras. Några droppar motorolja i kopplingskåpans och spännrullens smörjkoppar.

2.000 km: Elektrodavståndet prövas.

3.000 km: Brytaravståndet och tändinställningen prövas. (Första gången redan efter 1.000 km.) Avgasport och ljuddämpare sotas. 

5.000 km: Samtliga wirar oljas.

En gång. Muttrar för topplock och ljud gång dämpare drages efter 250 km. Alla andra skruvar efter 1.000 km. Detta upprepas varje gång, som motorn demonteras.

Med någon händighet klarar man en del arbeten själv, men vi rekommenderar Dig att gå till fackmannen-återförsäljaren då det gäller mera avancerade servicearbeten.

 

Köranvisningar

Det är mycket enkelt att köra Apollo, men följande saker böra dock observeras.

a. Bensin påfylles. Innan bensinen hålles i, förvissar man sig själv om att oljan är riktigt blandad med bensinen och i rätt förhållande d. v. s. 1: 25. För att motorn skall få den erforderliga smörjningen rekommendera vi, att uteslutande nedanstående oljor blandas i bensinen

BP Two-Stroke - CALTEX Two-Stroke Oil -

CASTROL (WAKEFIELD) CASTROL XXL - ESSO MIX-IN MOTOR OIL

GULF Two-Stroke oil - KOPPARTRANS Koptra Two-Stroke oil 

NYNÄS AJCOL 2 T  - OK Tvåtaktsolja - SHELL Two-Stroke oil

WACUUM Mobiloil D

b. Kranen öppnas, genom att vredet ställes i kranens längdriktning, varvid bensinen rinner ned till förgasaren.

c. Vid kall motor (icke varm) tryckes stiftet, som sticker upp ur förgasarlocket på vänster sida, ned. Detta stift påverkar förgasarens startstift, som i tur tryckes ned, varigenom extra bränsle tillföres motorn, som därigenom startar lätt. För att motorn, sedan den startar, åter skall få normal bränsleblandning ger man efter några tiotal meter fullgas ett ögonblick, varvid startstiftet återgår till utgångsläget.

d. Man frikopplar motorn genom att trycka in handlaget på styrets vänstra sida. Därpå kan mopeden trampas igång. Man vrider något på gashandtaget och klämmer in spärren på kopplingshandtaget och släpper ut detta sakta. Motorn skall då starta inom några meter. Man kan också använda de kompressionsventilen, även kallad "pysen", varigenom mopeden går lättare att trampa igång. Med motorn frikopplad trycker man in "pyshandlaget". Därefter släpper man frikopplingshandtaget och trampar några meter, varefter även "pyshandtaget" släppes

och man ger något gas.

e. Genom att vrida gashandtaget regleras farten. Sedan motorn startat, får man ej slira på kopplingen. Vid kortare uppehåll (vid gatukorsningar, trafikstopp etc.) kopplas motorn ur och får gå tomgång. f. Motorn stannas genom att handlaget för dekompressionsventilen tryckes in. Detta sitter på styrets högra sida.

g. Då motorn stoppats och kopplats ur, kan man trampa mopeden som en vanlig cykel. Genom att taga loss kilremmen från den stora remfälgen och hänga upp den på packhållaren kan man trampa ännu något lättare.

Någon speciell inkörning erfordrar motorn ej. Dock bör man ej under den första tiden köra med fullgas längre sträckor och på backiga vägar. Efter 300 km kan man taga ut motorns hela effekt. Man bör göra till regel att alltid röra litet på gasen fram och tillbaka, när man kör. På så sätt finner man lätt det ställe på gasen, där motorn går bäst. Speciellt när man ökat från låg till högsta fart skall gasen vridas tillbaka så mycket, att mopeden nästan börjar sakta farten. Härigenom sparas bensin, och motorns livslängd ökas.

 

Smörjschema: 1. Bromsarmsleden var 1000:e km. 2. Wirarna var 1000:e km. 3. Bottenlänkslagren var 1000:e km. Bör smörjas av fackman. 4. Frikopplingsarmen var 1000:e km. Några droppar i kopplings kåpans smörjhål. 5. Spänntrissan var 1000:e km. 6. Kedjan smörjes regelbundet. 7. Baknavet med några droppar var 1000:e km.

 

 
 På leverpastejmackan har vi alltid...
 
 
 
M2b    
 1958  APOLLO Pacific Modell Z-8  
 
          Pacific

 

      Backtagningsförmåga  12 % !

 

 
  Kolla vilken schysst moppe!                                                                 
 
M2c  REKORD  
 1958   Från tidningen REKORDs "Mopedserie".   [Back/to: Tidningen REKORDs moped guide.]
 

Motor: 2-takts Zündapp motor med hårdförkromat cylinderlopp, dekompretionsventil för extra snabb start. Cylindervolym 50 cc,

effekt 0, 8 hkr. Kompression 1: 65. Vändspolning med flat kolv. 

Bing förgasare med insugningsljuddämpare. Svänghjulsmagnet. Start-automat. 

Kraftöverföring: Torrlamellskoppling med tre jurid-lameller, 1-växlad. Drivning på bakhjulet med kilrep. 

Fjädring: Framgaffeln fjädrande av bottenlänks typ. 

Däck: 24" x 2". 

Ram: Ramkonstruktion av centralrörstyp. 

Prestanda: Topphastighet enligt mopedbestämmelserna 30 km/ tim. Tanken rymmer 5, 5 liter ( för c: a 40 mils körning).

 

 
   

 

 
M3a    
 1960   APOLLO Z 8  
 

Allt man gör är att gasa eller bromsa. Enklare att köra kan inte ett motordrivet fordon vara.

 

APOLLO Z 8

Det är praktiskt taget lättare att köra denna moped än att cykla. Den enväxlade, driftssäkra Zündappmotorn gör att man bara behöver gasa eller bromsa. Enklare att köra kan inte ett motordrivet fordon vara. Tyst gång genom kilremsdrivning. Bottenlänkgaffel fram, väl innesluten kraftöverföring, effektivt styrlås samt bärhandtag hör till övriga fördelar. Finns i tvådelad sidengrå/röd eller sidengrå/blå lackering. 

 

Riktpris: Kr 805:- + oms . 33:80