Antal mopeder - Var-när är olyckan framme...
 Mopedolyckor.

^ back to number of mopeds -61

- - - - - - - - - - - - -
 

Helmets.

Body. & moped protection.

Frontverkleidung.

Equipment.

Cykel: Tillbehör, riktningsvisare,

.. verktygsväskor, cykelstöd, delar.

.. Första förband, säkerhet.

Number of mopeds 1961.

.. Snö rejsing.

● Mopedolyckor, accidents.

Ni måste kunna trafikreglerna.

Mopeden, ett fordon för alla 1955.

Mopeden vid skiljevägen 1957.

Om mopeder i TfA - 1963. 

Mini mopeds.

Instruction books, moped.

TSV, VoV nummer.

 

● Moped & cykelkedjor.

Moped accessories,

.. spare parts. VDO.

Fordon: Cars. Lorrys.

............. Tractors.

Högertrafik 3.9.1967.

 

Benzin & Oil main.

 

Spark plugs: Moped.

 

 

Index, one way.

• Mopeds Sweden, one way

 

A-Z countries.

 
 
 VARNING UTFÄRDAS FÖR KÄNSLIGA PERSONER! Materialet "hemskt"!    
 
N1      
                 
 

 

Polisstation på hjul!

• Teknik för Alla 17/59

 

 

Plötsligt ändra färdriktning olyckor...

• Teknik för Alla 8/59

 

 

 

Korsningsolyckor...

• TfA Nr 8/59

 

 
N2      
                             
 

 

Olyckorna ökar..

 

 

Vårdslöshet i trafik & hänkning.

 

 

 

Polis vindsnurra foto Nossebro.

at bicycle reg. P.

 

 
M1a    
 1959    "Polisstation på hjul" Teknik för Alla 17/59
 

 

 

Inne i utredningsbussen testas, under överinseende av konstapel Ostman,

en av de i olyckan inblandade för att konstatera om han förtärt alkohol före

bilkörningen. Här kommer Alkotesten till användning och den misstänkte får

en gummiblåsa att blåsa i. Har alkohol förtärts färgas blåsan grön. 

 

 

 

Efter att ha genomgått Alkotesten får föraren avge sin version av olyckan.

Konstapel Arresttim skriver ner de uppgifter som behövs som namn, körkorts-

nummer m. m. Förhöret tas upp på band. 

 

 

En mopedåkare har sedan stoppats av konstapel S. Persson som gör en

grundlig kontroll för att se om bromsarna, belysningen, signalhornet och

motorn är funktionsdugliga samt att namn och motorskylt finns på cykeln.

Förekommer fel på mopeden skall den visas upp inom tre dagar.

BILD ( t.v.)  Vid en trafikutredning använder sig polisen av de modernaste metoder som står till buds Konstapel Arrestam står vid Waltersbordet och prickar in de båda bilarnas inbördes position som OK Modeer anger.

 

 

Polisstation på hjul.

Har ni mött polisstationen i Solna? Det är inte alls omöjligt, eftersom polisen där liksom i en del andra distrikt faktiskt har "satt hjul" på polisstationen för att snabbt och med bästa tekniska hjälpmedel kunna vara på platsen, när någonting hänt. 

En specialutrustad Volkswagen-buss tar inte bara en aktningsvärd polisstyrka ut till en olycks- eller brottsplats, den tjänstgör samtidigt som förhörslokal, där vittnesmålen "lagras" på band. 

Kan det misstänkas att någon av de bilförare, som varit inblandade i bilkrocken, är spritpåverkad får han genast genomgå en s. k. Alkotest. Alkotesten består av en 

gummiblåsa, som den misstänkte får blåsa upp under ca 20 sekunder.

 

I själva munstycket finns en ampull innehållande ett gulaktigt kemiskt preparat, som vid kontakt med alkohol färgas grön. 

Efter den genomgångna testen får bilföraren avge sin egen version av det inträffade. En konstapel skriver först ner de personliga data, som i första hand behövs, och därefter vidtar själva förhöret, som spelas in på band med hjälp av en bandinspelare. När förhöret är avslutat spelas bandet upp på nytt och bilföraren kan då göra en del ändringar om han så önskar. 

Efter själva förhöret med de i olyckan inblandade får vittnena framträda. Vittnesförhören upptas för övrigt ofta på olycksplatsen, och då med hjälp av en rörlig mikrofon, som står i direkt förbindelse med bandspelaren i utryckningsbussen. Själva olycksplatsen måste undersökas och bromsspår etc. mätas upp. 

 

 

En bärbar UKV-radio med 5 km räckvidd har t.v.

konstapel Neander vid Solnapolisen utrustats med.

 

 

Konstaplarna B. Hagman och S. Persson gör

en kontroll på en överlastad lastbil av äldre typ. 

 

 

 

 

 

 

STÖD POLISENS JULFEST !

Ge en slant om Du blir "STOPPAD"....

 

 

 
 
M2a    
 Malmö 1959   Plötsligt ändra färdriktning olyckor... Teknik för Alla 8/59
 

Plötsligt ändra färdriktning olyckor...

Av de 15 dödade mopedisterna i länet under 1958 påkördes sex, när de plötsligt ändrade färdriktning.

 

Mopedisterna svarar för en mycket kraftig ökning i dödsfallsstatistiken, och det visar sig att över hälften av de i trafiken dödade mopedisterna är över 67 år. Den äldste dödade mopedisten var 86 ! år gammal.

 

 

 

 

             

 
 
M3a    
 1959   Korsningsolyckor. TfA Nr 8/59
 

 

 

Korsningsolyckor visar enl. statistik  en stor skillnad mellan stad och landsbygd. Staden är den farligaste platsen att färdas som mopedist.

 

Landsbygdens största orsaker till olyckor är löst grus, svag vägkant, solbländning och mörker, snö is och halka spelar relativt liten roll i olyckstatistiken.

 

För att undvika att bli inblandad i olyckor: Var vaksam på övriga medtrafikanter, ge tydliga tecken vid färdriktningsändringar och kör......SAKTA.

 

 

 

 

                              

 
 
 
M4a    
 ÖKAT ANTAL MOPEDOLYCKOR.    
 

Med det ökade antalet mopeder steg olyckskurvorna, tyvärr. 

Polisens utredningsman granskar här den krossade mopeden efter en olycka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 
 
M5a    
 Mopedist dömd till vårdslöshet i trafik.    
 

 

 

 

Varning!

Det har flertalet gånger påtalats vilken välsignelse mopeden har blivit för många gamla. Mopeden har hjälpt till att vidga deras räjonger. Det är riktigt, och det finns ingen anledning att ta tillbaka det. Allt för många olyckor har emellertid skett med äldre personer på moped. Tänk på det, det är inte längre samma spänst i musklerna, samma hårdhet i skallen när man hunnit över de sextio. Till och med ett benbrott kan vara ödesdigert.  

                         Rör er lika försiktigt i trafiken som när ni går! En moped k a n köras i 25-35 km/tim!

Vid denna olycka blev mopedisten dömd till vårdslöshet i trafik, även cyklisten som "hänkat" blev dömd (till böter).

Vid "hänkandet" hade cyklisten tappat balansen, kört in i mopedisten varvid bägge for i gatan för att därefter bli påkörda av lastbilen

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Res: xx