Gratulerar till Din nya moped.
 PAGE MOVED HERE 
  Anmärkning

Håll alltid mopeder ren. Då upptäcker Du lättare eventuella skador på ett tidigt stadium. Speciellt viktigt är att utrymmet mellan kylflänsarna på cylinder och topplock är fritt från lera och jord, då detta i annat fall kan orsaka att motorn blir överhettad.

Innan mopeder tages i bruk bör Du göra Dig förtrogen med samtliga reglage. 

Läs också vägtrafikförordningen.

Bild 1

Reglage A. Frikopplingshandtag B. Justerskruvar C. Ljusomkopplare D. Signal E. Kortslutningsknapp

F. Frambromshandtag G. Chokereglage H. Gashandtag

--------------------

Fotbroms och växelpedal

Bild 2

     Fotbromspedal på en 
 
  Bild 3

Fotväxelpedal    

Växellägen: Ettans växel nedåt och övriga två uppåt med friläge mellan ettan och tvåan

 -----------------------------
   Bild 3a
Växelhandtag på en  
 
 Bild 4

Bensinkran: Reserv cirka 0,5

På de mopeder (1272, 1293) som har två bensinkranar öppnas normalt endast en. 

När båda är öppna förbrukas även reservbränslet i tanken. 

-------------

Åtgärder före körning

Tillse att rätt bränsle påfylles: Tvåtaktsblandning 25:1 (4 %). 

Kontrollera ringtryck: Ringtryck (medelvärde) 2,25 kg/cm2 vid total belastning på 90 kg (fordon plus förare). Övertyga Dig om att bromsar och ljus fungerar. 

Start av motor: 50/2 5, 50/2 KS, 50/3 LFS och 50/3 KFS 

Förgasaren är så konstruerad att något separat chokereglage ej behövs. Vid start av kall motor öppnas först bensinkranen och därefter flödas förgasaren. Kicka sedan motorn utan gaspådrag (normalt just tomgång). Sedan motorn startat och gått någon minut kan den varvas upp. 

Start av motor 50/3 B KFSÖppna bensinkranen och flöda förgasaren, tryck in chokereglaget (G bild 1). Vrid gashandtaget cirka 1/3 varv och kicka motorn. Återför chokereglaget successivt allteftersom motorn blir varm. Vid start av varm motor behöver som regel förgasaren inte flödas eller chokereglaget hållas stängt. Skulle så vara fallet torde förgasaren rengöras och kontroll göras att rätt munstycke är monterat. Stäng alltid bensinkranen efter avslutad körning. 

OBS

På Compact-mopeder finns en urluftningsskruv på främre övre delen av ramen. Före bränslepåfyllning till hel volym (2,6 l) skall denna öppnas 2-3 varv. Stänges efter avslutad tankning.

MOTOR DATA   ccc
Moped typ: 1142, 1237 1259, 1159, 1209, 1239, 1240, 1248, 1269, 1279, 1279-1 - 1218, 1228, 1250, 1289, 1290, 1252, 1256, 1272, 1293 - 1294

Anmärkning och reglage.

Fotbroms och växelpedal.

Växelhandtag och bensinkran. 

Åtgärder före körning

---------------------

Körningsföreskrifter och allmän beskrivning och skötselföreskrifter.

Kedja, allmän beskrivning och skötselföreskrifter.

Hjulinställning, Hjul, Ekrar

Lås och hastighetsmätar- transmission.

Ljusinställning och sotning

--------------------

Oljekontroll/ byte

Bränslesilar, Förgasare

-------------------

Tändninginställning

El-kopplingsshema

Tändstift

Koppling

------------------

Smörjnings- och skötselplan

Konservering av motorn 

Motorstörningar

Utdrag ur Svensk Författningssamling om mopeder