Gratulerar till Din nya moped.
PAGE MOVED HERE 
 
   + = en

Körningsföreskrifter

Inkörning: 

Varje ny motor behöver en viss tid på sig att slita in de rörliga delarna mot varandra. Det är därför viktigt att under de första 50 milen inte belasta motorn onödigt hårt, d v s växla ned backar och tungt väglag. En variation av hastighet och belastning är gynnsamt för lager och kolvringar. Kör därför inte med fullgas annat än under korta perioder under inkörningstiden. Vid körning i nedförsbackar stryp aldrig gasen helt, motorn får då för dålig smörjning.

Munstycket behöver normalt inte bytas efter inkörningstiden. Använd aldrig ställbart munstycke då detta kan skada motorn.

Växling: 

Växla försiktigt och med känsla för motorvarvet. "Sparka" inte in växlarna och växla aldrig utan att frikoppla motorn. Ovarsamma växlingsmanövrer kan ge kraftiga skador på växellådan.

Låt aldrig motorn bromsa upp rullfarten i utförsbackar genom att ha motorn frikopplad och sedan släppa upp kopplingshandtaget.

 

Allmän beskrivning och skötselföreskrifter

Framgaffel: 

Moped typ 1294 har oljesmord framgaffel. Olja: 1,5 dl SAE 30 i varje "ben". Demontering rengöring samt byte av olja bör ske med jämna mellanrum.

Moped typ 1228 har oljehydraulisk framgaffel. Olja: 0,56 dl SAE 20 i varje "ben". Kontroll och byte av olja bör ske med jämna mellanrum (se skötselplan).

Övriga teleskopgafflar är smorda med fett och rengöres och smörjes vid behov. Teleskopgafflar som har olackerade huvudrör bör dessa anoljas då och då så att de inte rostar.

 

Styrlager: Kontroll och justering av eventuellt glapp bör ske med jämna mellanrum, särskilt under inkörnings perioden.

------------------------------------

Kedja:

Kedjan bör ägnas särskild omtanke, dels beträffande smörjning och dels att kedjan har rätt spänning. Kedjan skall vid rätt spänning på mitten av sin fria längd ha en rörelse på 10-15 mm höjdled.

Vid för hårt spänd kedja förloras motoreffekt, vid för löst spänd kedja kan kedjan hoppa av och skada motorblocket.

Bild 5.

                   

Bromsjustering sker med vingmutter på bromsstagets bakre ända respektive justerskruv på wire för frambroms.

Sträckning av kedjan sker med sträckarskruvarna (A bild 5). 

Lossa axelmutter (B bild 5) och drag åt respektive, lossa på sträckarskruvarna tills rätt kedjespänning erhålles. 

I samband med sträckning av kedjan bör man kontrollera att bromsen är lagom spänd och mopeden "spårar", dvs. att fram- och bakhjul är helt i linje med varandra.

   ---------------
   Hjulinställning
 Bild 6.
                

Hjulinställning kan kontrolleras med hjälp av en "linjal" som hålles intill båda hjulen så högt upp som möjligt. Båda hjulen skall då ligga plant utmed linjalen samtidigt (bild 6). Justering sker med sträckarskruvarna (A bild 5). Glöm inte att dra fast axelmutter (B bild 5) efter avslutad justering.

Hjul -Ekrar.

Kontrollera vid varje servicetillfälle att hjulekrarna inte är lösa. (Speciellt noga vid 50-milsservice.) Skulle så vara fallet måste ekrarna spännas. Detta bör då utföras av fackman. Vid ojämnt spända ekrar, kan bromstrumman bli oval eller andra skador uppstå på hjulen.

 --------------------

Bild 7 

Lås 

Mopederna är utrustade med både styr- och bultlås. Till båda låsen passar samma nyckel. Styrlåset låses genom att man svänger styret åt vänster, vrider på nyckeln och trycker in låset. 

Täckbrickan för bultlåset måste vridas upp så att hålet frilägges (bild 7) och låset kan föras ut och in i hylsan utan hinder. Vrid på nyckeln och tryck in låskolven. 

Lås alltid Din moped då Du lämnar den. 

  Bild 8   

Hastighetsmätartransmission 

Moped typ 1294 är utrustad med navansluten hastighets mätartransmission (bild 8). Övriga har hastighetsmätaruttag från motorn. 

På tvåväxlade motorer samt på navanslutning skall vid cirka var 300:de mil pressas in 2-3 cm3 fett genom fettnippeln respektive genom hålet för transmissionskabeln, sedan denna först skruvats loss. 

Hastighetsmätartransmissionen på 3-växlade motorer smörjes av växellådsoljan 

 
 

Ljusinställning 

Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt att strålkastaren är rätt inställd. 

Inställningen göres med förare på fordonet, som ställes så att avståndet till en vägg blir 5 m. 

Härvid skall centrum av ljusfläcken från helljuset träffa väggen 5 cm lägre än glödlampans (strålkastarens mitt) höjd över marken. 

Samtidigt skall halvljuset inte tigga mer än 5 cm lägre än glödlampans (strålkastarens mitt) höjd över marken. 

På fordon med inbyggd strålkastare ställs reflektorn in med en skruv under strålkastarringen. 

Vid byte av lampa i strålkastaren får man ej beröra reflektorns yta, enär den då blir fläckig och lämnar sämre ljusutbyte. 

När en ny glödlampa skall sättas, får man inte fatta den direkt med fingrarna utan istället med en liten bomullslapp då annars fett från fingrarna avsätter sig på glödlampan. Detta fett förgasas av värmen från lampan och avsätter sig på reflektorn, som efterhand blir matt. 

 

Sotning av avgasanläggning

Sotning av avgasanläggning, cylinder, kolv och topplock skall utföras av fackman 

I varje motor förbränns en del av smörjoljan och bildar oljekol, som på tvåtaksmotorn företrädesvis avsätter sig på kolvtoppen, i utblåsningskanalen på cylindern, i avgasrör och ljud dämpare. 

Därifrån måste de emellanåt avlägsnas, dock senast när motoreffekten minskar eller när motorn tenderar att fyrtakta trots att förgasarinställningen är riktig. 

Vanligtvis är sotning nödvändig efter cirka 300 mils körsträcka. 

MOTOR DATA  

Moped typ: 1142, 1237 1259, 1159, 1209, 1239, 1240, 1248, 1269, 1279, 1279-1 - 1218, 1228, 1250, 1289, 1290, 1252, 1256, 1272, 1293 - 1294

Anmärkning och reglage.

Fotbroms och växelpedal.

Växelhandtag och bensinkran. 

Åtgärder före körning

---------------------

Körningsföreskrifter och allmän beskrivning och skötselföreskrifter.

Kedja, allmän beskrivning och skötselföreskrifter.

Hjulinställning, Hjul, Ekrar

Lås och hastighetsmätar- transmission.

Ljusinställning och sotning

--------------------

Oljekontroll/ byte

Bränslesilar, Förgasare

-------------------

Tändninginställning

El-kopplingsshema

Tändstift

Koppling

------------------

Smörjnings- och skötselplan

Konservering av motorn 

Motorstörningar

Utdrag ur Svensk Författningssamling om mopeder