Gratulerar till Din nya moped.
PAGE MOVED HERE 

Oljekontroll  Kontroll av oljenivån bör ske var 100:de mil 

Placera mopeden vågrätt och skruva ur oljenivåskruven (A bild 9). Rinner därvid ingen olja fram ur hålen måste på fyllning ske. Lossa då påfyllningspluggen (B bild 9). (På 3-växlade motorer hastig hetsmätartransmissionen) och fyll så mycket att oljan börjar rinna fram ur hålet för nivåskruven (A)

Oljeslag: Transmissionsolja SAE 80 Oljemängd (vid nypåfyllning): 200 cm3 

OBS! Vid montering av påfyllningspluggen (B) tillse att ventilationshålet kommer att riktas bakåt då i annat fall oljeläckage här kan uppstå. 

Bild 9

     

Oljebyte 

Byte av olja bör ske efter första 50 milen och därefter var 600:de mil eller två gånger om året Vid oljebyte skall motorn vara varmkörd. Placera lämpligt kärl under motorn och skruva bort avtappningspluggen (C bild 9) och nivåskruven (A bild 9). 

Luta mopeden åt sidorna så att all olja tömmes. Skruva därefter fast avtappningspluggarna och fyll olja (200 cm3) i påfyllningshålet så som beskrives under "Oljekontroll". 

 

OBS! 

Oljekontroll, avtappning och påfyllning kan även ske genom inspektionsluckan "5" i kopplingskåpan. 

Oljenivån skall då (när mopeden placeras vågrätt) ligga cirka 2 cm under hålets undre kant. 

-----------------------

Bränslesilar 

Bensinkranen är försedd med sil (bild 11) som bör rengöras emellanåt så att bränsletillförseln inte hindras. 

Då tanken är tom skruvas kranen ur, sköljes i bensin och blåses därefter med tryckluft. 

Bild 11 

Förgasaren till motor 50/3 B KFS har också bränslesil vid anslutningsnippeln för bensinslangen. Denna frigöres genom att anslutningsnippeln skruvas loss från förgasaren. 

---------------------

Förgasare 

Vid omkring var 100:de mil bör luftfilterinsatsen (A bild 10 A och B) tagas ur och rengöras i fotogen och doppas motorolja SAF 40 eller 50 samt får droppa av. 

Munstycket (B bild 10 A och B) skruvas ur och blåses rent med tryck luft vid behov 

(se under motorstörningar). 

Tomgången ställs in med skruven (C bild 10 A och B) och därefter justeras wiren med justerskruven vid gashandtaget så att spelet blir cirka 1-2 mm. 

Fullständig demontering och rengöring av förgasaren bör utföras av fackman vid cirka varje 600:de mil. 

Bild 10A                                                               Bild 10B 

MOTOR DATA 

Moped typ: 1142, 1237 1259, 1159, 1209, 1239, 1240, 1248, 1269, 1279, 1279-1 - 1218, 1228, 1250, 1289, 1290, 1252, 1256, 1272, 1293 - 1294

Anmärkning och reglage.b

Fotbroms och växelpedal.

Växelhandtag och bensinkran. 

Åtgärder före körning

---------------------

Körningsföreskrifter och allmän beskrivning och skötselföreskrifter.

Kedja, allmän beskrivning och skötselföreskrifter.

Hjulinställning, Hjul, Ekrar

Lås och hastighetsmätar- transmission.

Ljusinställning och sotning

--------------------

Oljekontroll/ byte

Bränslesilar, Förgasare

-------------------

Tändninginställning

El-kopplingsshema

Tändstift

Koppling

------------------

Smörjnings- och skötselplan

Konservering av motorn 

Motorstörningar

Utdrag ur Svensk Författningssamling om mopeder