Gratulerar till Din nya moped.
PAGE MOVED HERE 

Tändning

Bild 12

Servicearbeten på tändanläggningen bör i möjligaste mån utföras av fackman. 

 

Tändinställning 

Tändningstidpunkt: 1,5...2,0 mm f ö d 

Brytaravstånd: 0,40+-0,05 mm 

Fältbrytningsavstånd: 7...11mm 

 

   Bild 13

Tändningsinställning företages enligt följande: 

På svänghjulet respektive vevhuset finns en markering instansad. 

Då de båda markeringarna stämmer överens anges tändningspunkten. 

1. Brytaravståndet (b bild 13) inställes så att avståndet är 0,40+-0,05 mm vid högsta läge på brytarnocken (kolven i övre dödpunkt). 

2. Vrid svänghjulet så långt tillbaka mot varvriktningen tills markeringen på svänghjulet kommer mitt för streckmarkeringen på vevhuset (bild 12). 

3. I detta läge måste kontakterna börja att bryta. Är detta icke fallet kan tändningstidpunkten korrigeras genom vridning av ankarplattan, vilket möjliggöres genom långsslitsarna. 

4. Om ankarplattan vrides mot svänghjulets varvriktning erhålles tidigare tändnings inställning, vid vridning i varvriktningen senare tändningsinställning. 

5. Efter sådan inställning måste man ge akt på att ankarplattans skruvar dras ordentligt fast. 

6. Vid korrekt tändningsinställning måste fältbrytningsavståndet (a bild 13) ligga mellan 7... 11 mm. 

 

Fältbrytningsavståndet mätes från kanten av polskon till magneten i svänghjulet när detta vrides i varvriktningen. Skulle fältbrytningsavståndet inte stämma kan det ställas in genom justering av brytaravståndet (endast inom justeringsmånen mellan 0,4+-0,05 mm). 

----------------

El-kopplingsschema

---------------------

Tändstiftet 

 

Tändstiftet bör rengöras från sot och avlagringar och elektrodavstånd kontrolleras och justeras (elektrodavstånd 0,5 mm) var 100:de mil. 

 

 ------------
  Koppling
               Bild 14

Justering av koppling 

Haka av wiren från kopplingshävarmen A (bild 15). 

Hävarmen skall nu kunna röra sig 8-10 mm. 

Blir rörelsen större eller mindre måste detta justeras med justerskruv kopplingen (se bild 14). 

Lossa "S" skylten på kopplingskåpan. 

Lossa låsmuttern och vrid därefter med en skruvmejsel justerskruven åt vänster om större spel önskas och åt höger om mindre spel önskas. 

Drag fast låsmuttern efter avslutad justering. Haka fast wiren i kopplingshävarmen och ställ in justerskruven (B bild 15) så att kopplingshandtaget får ett spel på 1-3 mm (C bild 15). 

Växlar 

Bild 15

2-växlad handväxlad (och fotväxlad 1279-1) 

Då växeln ligger i friläge skall växelarmen vara vinkelrätt mot motorns längd riktning. Eventuell justering utföres med justerskruven på wiren vid växel handtaget 

(1279-1 på wiren vid motorn). 

--------------------------------------------- 

3-växlad fotväxlad 

Då eventuell växeljustering erfordras skall detta alltid utföras av fackman. 

VARNING 

Lossa aldrig låsmutter A i växelautomaten utan att hålla emot på spårmutter B (bild 16).

 

Bild 16 

MOTOR DATA   

Moped typ: 1142, 1237 1259, 1159, 1209, 1239, 1240, 1248, 1269, 1279, 1279-1 - 1218, 1228, 1250, 1289, 1290, 1252, 1256, 1272, 1293 - 1294

Anmärkning och reglage.

Fotbroms och växelpedal.

Växelhandtag och bensinkran. 

Åtgärder före körning

---------------------

Körningsföreskrifter och allmän beskrivning och skötselföreskrifter.

Kedja, allmän beskrivning och skötselföreskrifter.

Hjulinställning, Hjul, Ekrar

Lås och hastighetsmätar- transmission.

Ljusinställning och sotning

--------------------

Oljekontroll/ byte

Bränslesilar, Förgasare

-------------------

Tändninginställning

El-kopplingsshema

Tändstift

Koppling

------------------

Smörjnings- och skötselplan

Konservering av motorn 

Motorstörningar

Utdrag ur Svensk Författningssamling om mopeder