VICTORIA WERKE A.-G. Nürnberg.        
 VICTORIA CYKELMOTOR VICTORIA WERKE A.-G. Nürnberg.

^ back to Victoria FM 38.

- - - - - - - - - - - - -
 

Victoria FM 38. [51-54]

[52] .... Instruktionsbok.

[51-54] FM 38 L, FM 38 S, Vicky I.

[53] .... Vicky FM 38. Hilfsmotoren.

Vicky I. Special built mopeds.

 

Victoria motor guide.

Other brands with Victoria engine

[55-61] CSR inbytesprislista.

Victoria. [54-60]

[54-55] Vicky III.

[56-58] Vicky III N.

[56] .... Vicky IV.

[57-58] Vicky IV E.

[57] .... Tory.

[58] .... Preciosa.

[58-59] Vicky L (Luxus).

[59-60] Vicky SL (Super Luxus).

Victoria. [58-63]:

[58-59] Avanti.

[60-61] Vicky Standard, Vicky Super.

[62-63] Victoria 115, 155, 136, 166.

 

Victoria Nicky. [54-55]

● Ein neuer Kleinroller

● Teknikens Värld (3/55) provkör

● Nicky brochure covers.

Victoria.

Denmark

Nederland.

• Norway, Termoped V.

● Sweden, Rambler Victoria program.

 

German moped reg. V. Germany at A-Z.

● Victoria main. To Zweirad Union.

Back to Victoria FM 38.

 
 [Register Instruction books.]
 

INSTRUKTIONSBOK VICTORIA CYKELMOTOR VICTORIA WERKE A.-G. Nürnberg Grundat 1886 

GENERALAGENT: A. B. MOTOR-SERVICE Stockholm - Ynglingagatan 24

  
YES - VES.

Oj då.. man får olja på knäna när man "mekar", nja.. det får väl gå!

Nu ska jag berätta om SMÖRJFÖRESKRIFT FÖR VICTORIA SPECIAL. 

 

- I bensintanken: 

Bensin-oljeblandnlng Blandningsförhållande 1:25 Lämplig olja: Mobiloil BB för tvåtaktare.

 

- I växellådan: 

Olja till nivåmarket i nerändan på mätstickan 

Lämplig olja: Mobiloil Arctic.

..got it ?

Påhängsaggregatet  Delar - Montering  

Bruksanvisning Bränsle och smörjolja 

Fig. 1-2-3-4

 

Start Förgasare, gnistprovning, växelhandtag

Riktig inkörning  Tändstift, belysningsström, svänghjulsmagnet 

Fig. 5-6-7-8

Look - listen.. train crossing.

 

Handledning för tändinställningen  - 

Felsökningsschema  -  herr och dam modellerna

 

 

 
 Introduktion - Teknisk beskrivning  

VICTORIA cykelmotor monterad på VICTORIA Standard-cykel 

"VICTORIA SPECIAL" (angivet på motorns nummerskylt). 

 Ny modell. Enligt Kungl. Väg- & Vattenbyggnads styrelsens beslut 

 den 30 juni 1952 körkorts- och registreringsfri. 

Effekt 0,8 hk och max.hast. 30 km/tim. Enligt gällande förordning skall cykel med hjälpmotor ha följande utrustning: 

1. Minst två av varandra, oberoende, effektivt verkande bromsar. 

2. I stället för ringklocka, apparat med vilken jämn, dov ton kan avgivas. 

3. Skylt av metall med uppgift om ägarens namn samt hans adress eller 

    identitetsbeteckning i folkbokföringen ävensom motorns typbeteckning 

    och tillverkningsnummer. Obs! Varje åtgärd som vidtages i avsikt att  

    öka motorns effekt eller hastighet kan medföra straffansvar. 

Introduktion: Det är inte mycket Ni måste känna till för att kunna köra störningsfritt med Er VICTORIA hjälpmotor men det finns dock ett par saker som Ni bör veta. Trots motorns små dimensioner är den avsevärt kraftigare än en mänsklig varelse. Om Ni därför, oavsett överskottet på kraft, inte begär mer av motorn än av Er själv, kommer Ni att ha stor och varaktig glädje av den. Å andra sidan behöver Ni inte vara alltför försiktig ty motorn är kraftigt byggd och mycket tålig. 

Vi varna Er emellertid för en sak - försök inte att göra några invecklade justeringar själv. Om ni tycker att motorn inte går som den skall eller misstänker något fel på aggregatet, vänd Er då till VICTORIA försäljaren eller annan fackman på motorer av denna typ. 

Vi hälsa Er välkommen som VICTORIA-ägare och önska Er det bästa utbyte och nöje av Er VICTORIA- motor.

 

 

 

Teknisk beskrivning:  

Motor: Encylindrig tvåtakt - slagvolym 38 cc - cyl. diam. 35 mm - slaglängd 40 mm - effekt (Special) 0,8 hk vid 4000 varv/min - avtagbart cylinderlock - lätt demonterbar ljuddämpare - vridgashandtag för montering på styrstången - Noris svänghjulsmagnet med belysningspole 3 watt, 6 volt. 

Växellåda: Sammanbyggd med motorblocket - 2 växlar - manövrering genom växelhandtag på styrstången - kraftöverföring medelst kedja till bakhjulet. 

Bensintank: Rymd ca 3 l bensin-oljeblandning. (Använd endast bensin och olja av god kvalitet, se vidare smörjföreskrifterna på pärmens insida (first page).) 

Bränsleförbrukning: Ca 1,5 l på 100 km vid hast. 30 km/tim. 

Vikt: Motor med tank, pakethållare och alla tillbehör 11,5 kg. 

 
 

Hjälpmotorn VICTORIA SPECIAL levereras monterings färdig med pakethållare och bensintank inbyggd denna, kedjekrans, drivkedja och monteringstillbehör samt verktygssats. 

Observera att såsom standard levereras kedjehjul passande Torpedo frihjulsnav. Önskas kedjehjul passande annat nav bör detta uppgivas vid beställningen. 

Reservdelar: Om sådana erfordras kunna de beställas genom VICTORIA-försäljaren på Eder ort. 

Garanti: Victoria Werke A.-G., Nürnberg, lämnar 6 mån. garanti för fabrikationsfel, räknat från leveransdatum.

  
 
 
  
20
 
VICTORIA WERKE A.-G. Nürnberg.

Påhängsaggregatet  Delar - Montering  Bruksanvisning Bränsle och smörjolja Fig. 1-2-3-4 

 

Påhängsaggregatet består av: motor med sammanbyggd växellåda, ljuddämpare och förgasare - pakethållare med inbyggd bränsletank - kedjekrans, stödhylsa tredelad klämring med 2 fastnitade bultar i varje ringdel, 3 lösa pinnbultar, 12 muttrar och 12 fjäderbrickor, drivkedja samt kamskiva för drivkedjans spänning - växelhandtag, vridgashandtag och dekompressionshandtag samtliga med bowdenkablar - extra gummihandtag och bränsleslang.

  Fig 2. Kontroll av spårningen
 
Klick to close.
 Fig. 1 Bakhjul med monterat kedjehjul. 

Monteringen utföres helst av fackman, varvid följande först iakttages: 

Hjälpmotorn passar till varje normal herr- eller damcykel, men skall monteringen utföras på en begagnad cykel är det av allra största vikt att ram och framgaffel dessförinnan inspekteras mycket noga. Små sprickor eller anvisningar kunna förr eller senare leda till rambrott och därigenom förorsaka olyckshändelser. 

Aggregatets låga vikt, endast 11,5 kg, ger en knappt märkbar merbelastning på cykeln. Denna belastning utjämnas emellertid mer än väl genom att de stötvisa påkänningarna vid cykelns trampning bortfalla. 

Vi erinra ännu en gång om vikten av att vid beställningen ange till vilket frihjulsnav kedjekransen skall passa. 

 

Monteringen utföres på följande sätt: 

1. Bakhjulet lossas och borttages. (Det är lämpligt att i samband härmed rengöra och smörja frihjulsnavet.) 

 

2. Innanför ekrarna sammanfogas runt navet den tredelade klämringen medelst de tre pinnbultarna. Bultarnas fria ändar skall vara riktade utåt genom ekrarna. Urfräsningarna på bultarna riktas in mot navcentrum. 

 

3. Skjut stödhylsan på navhalsen. (Då måttavvikelser på frihjulsnav  förekomma, kan det någon gång bli nödvändigt att svarva ur stödhylsan invändigt.) 

 

4. Träd kedjekransen på stödhylsan. Hålet i kransen är koniskt. Se till att den större öppningen blir vänd mot ekrarna. 

 

5. Skjut klämringens 9 bultar genom ekerkorsen och genom stödhylsans  och kedjekransens hål. 

 

6.  Sätt fjäderbrickor och muttrar på bultändarna och drag fast kedjekransen. Se till att bultarnas ur fräsningar gripa över ekerflänsen på navet. (Fig.1)  

 

7.  Kontrollera att kedjekransen sitter ordentligt fast och inte skevar. 

 

8.  Hjulet monteras åter i ramen. 

 

9.  Motorn fastskruvas i sitt nedre fäste vid bakaxelns vänstra sida. På bakaxeln emellan detta fäste och bakaxelmuttern placeras kamskivan för driv kedjans spänning. 

 

10.Innan drivkedjan pålägges kontrolleras kedjekransarnas uppriktning i sidled medelst linjal eller stålskala (Fig. 2). Detta  göres för ett par olika lägen av bakhjulet för att kompensera för den lätta skevning som kan tänkas förekomma hos stora  kedjekransen. Överstiger felet 1 mm så korrigeras detta genom justering av nedre motorfästet, vilket härvid skruvas loss från motorn. Förbigår man ett uppriktningsfel av den angivna storleken kan drivkedjan efter kort tid bli alldeles obrukbar. 

 

11.Montera pakethållaren. Det kan härvid bli nödvändigt att bocka rörändarna något för att få god passning till såväl motorn som högra bakgaffeländen. 

 

12.Lägg på drivkedjan och sträck den lagom med hjälp av kamskivan på bakaxeln. Kontrollera genom vridning av bakhjulet att kedjan icke är för spänd i något läge. 

13.Montera växelhandtaget och det lösa gummihandtaget på styrstångens vänstra sida. 

 

14.Vridgashandtaget och dekompressionshandtaget monteras på styrstångens högra sida. 

 

15.Sedan bowdenkablarna fästats med kabelband till ramen och bensinslangen trätts på nipplarna vid förgasare och tank är monteringen klar

Fig.3  Skyddskåpan borttagen. 

   A = Svänghjulsmagnet  B = Förgasare   C = Luftrenare 

Bruksanvisning: Bränsle och smörjolja. 

Som bränsle bör endast användas kvalitetsbensin blandad med motorolja för tvåtaktsmotorer. Se omslagets insida. (first page)

 

Då motorn är mycket ekonomisk i drift är det missriktad sparsamhet att äventyra motorns livslängd med underhaltigt bränsle. Bensin-bensolblandning skall undvikas varjämte endast magra eller svagt feta oljor böra användas. Blandningen utföres inte i bensin tanken utan genom kraftig omröring i ett annat kärl, förslagsvis en 5 l-kanna. Man har då bränsle till ungefär två påfyllningar. 

Innan Ni börjar köra erinra vi om några data. Motorn arbetar i tvåtakt och har cyl. diam. 35 mm, slaglängd 40 mm och slagvolym 38 cc. Genom kraftig dimensionering och noggrann tillverkning av alla detaljer har denna lilla motor en livslängd fullt jämförbar med en stor motors. Motorns förmånliga placering i vinddraget jämte de stora kylflänsarna möjliggör att motoreffekten, 0,8 hk vid 4000 varv/min, kan väl utnyttjas. Motorn är försedd med flat kalv och arbetar med ett speciellt spolningssystem. Gastillförseln regleras genom gasmatarslid av ny, enkel konstruktion. För att kunna klara backar och tät trafik utan tramphjälp är motorn försedd med två växlar inbyggda i motorblocket. De manövreras från växelhandtaget på vänstra sidan av styrstången (fig. 8). Man har därvid ingen urkopplingsanordning att tänka på, vilket utesluter eventuella fel på en dylik. 

Vid färd i nedförsbacke på tomgång får man inte lägga in lägsta växeln och använda motorn som broms. I så fall uppstå nämligen påkänningar som kunna förorsaka allvarliga skador på växellåda och kraftöverföring. Aven 2: an bör användas med försiktighet som motorbroms och då endast tillsammans med öppen dekompressionsventil.

Svänghjulsmagneten (fig. 3 A) och den flottörlösa förgasaren (fig. 3 B) sitta under den lätt avtagbara metallkåpan väl skyddade mot åverkan och smuts, men ändå lättåtkomliga.

Klick to close.

< Fig. 4 Motors förgasarsida med borttagen luftrenare. A=förgasarens bottenskruv 

  

  

Ungefär var 300 km utföres följande: 

1. Bensinfiltret och huvudmunstycket (Fig. 5) in förgasaren rengöres. Dessa detaljer äro lätt åtkomliga sedan bottenförskruvningen (fig. 4 A) lossats. 

 

2. Kontroll av tändstiftet. 

3. Kontroll av oljenivån i växellådan. Vid behov påfylles ny olja genom det härför avsedda påfyllningshålet. För kontroll av oljenivån är en mätsticka fästad förskruvningen till påfyllningshålet. På denna mätsticka finnes ett nivåmärke. Med stickan löst nedförd (ej inskruvad) i hålet skall oljan nå upp till detta märke. Naturligtvis skall cykeln stå lodrätt vid provet. Fyll icke på större oljemängd än den föreskrivna. 

 

Var 1000 km avtappas den gamla oljan och utbytes mot ny. För detta ändamål finnes på motorblockets undersida en avtappningsskruv. (Förväxla inte denna skruv med den något längre bakåt sittande fästskruven för växelföraren.) 

Var 3000 km eller då en märkbar försämring av motorns effekt inträder, bör verkstad uppsökas för kontroll av tändinställningen, justering av växelanordningen etc. Dessa arbeten skola endast utföras av fackman. 

Då och då bör motorn rengöras utvändigt, speciellt då motorns kylflänsar och drivkedjan, vilken senare avmonteras, tvättas i bensin och infettas på nytt. 

I ljuddämparen och avgasporten bildas så småningom en sotbeläggning. Denna blir särskilt kraftig om underhaltigt bränsle och olja användes. Så snart effektminskning förmärks i samband med att avgasljudet blir mer dämpat, är en grundlig sotning nödvändig. Sotningen underlättas genom att ljuddämparen är isärtagbar. Iakttag försiktighet då avgasporten renskrapas så att inte kolven skadas.

 
 
 
 
30
VICTORIA WERKE A.-G. Nürnberg.

Start Förgasare, gnistprovning, växelhandtag. Riktig inkörning  Tändstift, belysningsström, svänghjulsmagnet Fig. 5-6-7-8

 
 
Fig. 5         Förgasarhuset                                       Nålmunstycket  Huvudmunstycke Packning     Ringnippel       Bränslefilter Packning Bottenförskruvning   

 

  Fig.6. Gnistprovning genom vridning av svänghjulet.
  

Start: Innan motorn tages i bruk kontrolleras att olja är påfylld i växellådan. Motorerna försändas nämligen utan olja. Oljemätstickan nedföres löst i påfyllningshålet men skruvas icke i. Oljan skall då nå upp till nivåmärket på stickans nedre ände.

 

a)

Vid kall motor. Bensinkranen öppnas och gashandtaget vrides inåt (mot föraren). Härvid lyftes trotteln med bränslenålen från sitt säte och möjliggör bensintillförsel förgasaren. Efter en stund börjar bensin droppa vid luftfiltret. Gashandtaget vrides då hastigt utåt från föraren) d. v. s. slutes. Vid trottelns snabba rörelse nedåt sprutas det, i förgasarhuset samlade bränslet då in i motorn. 

Förloppet blir naturligtvis något långsammare om bensinledningen är tom och det nedrinnande bränslet först måste tränga undan luften i systemet. Efter en längre tids stillastående eller då en ny motor tages i bruk är det därför lämpligt att lufta bensinledningen. Detta göres så att bensinslangen lossas från förgasaren och bensinkranen öppnas. Så snart bensin börjar rinna ur slangen trädes den ånyo på förgasarnippeln.

b)

Vid varm motor: Bensinkranen öppnas men gashandtaget får kvarstå i slutet läge. Efter ett kortare uppehåll får nämligen bränsle inte sprutas in i motorn, ty vid avställningen bildas i motorn bränslelekondensat, vilket ger en för start tillräckligt rik bränsle-luft blandning. Beaktar man inte detta får motorn som man säger "för mycket". Inträffar detta trots allt, så måste motorn "luftas ur" med öppen de kompressionsventil och sluten trottel. Närmare beskrivning på detta följer längre fram. 

För att nu sätta igång motorn ställer man in växelhandtaget i mittläget d. v. s. på frigång (fig. 8), sätter sig upp på cykeln och trampar upp den fart. Tryck in dekompressionshandtaget och lossa samtidigt spärren på växelhandtaget. Detta rör sig då framåt och normalväxeln (2:an) ligger i (starta aldrig på låga växeln). Drag på litet gas och släpp dekompressionshandtaget. Normalt startar nu motorn omedelbart. Man trampar dock ännu ett par tag så att motorn kommer upp i varv och går jämnt. 

Skulle motorn inte starta genast är det meningslöst att sitta och trampa långa sträckor utan man kopplar in frigången och upprepar startförsöket. Vägrar motorn ändå att tända, se anvisningarna för felsökning längre fram i häftet. 

Vid start på vintern och vid kall väderlek måste man se till att en ganska riklig bränslemängd sprutas in motorn. Startar motorn dåligt eller stannar efter några få varv så upprepas insprutningsförfarandet. Hastigheten regleras med gashandtaget och blott vid starkare stigningar då motorn icke längre orkar dra, eller vid tät trafik kopplas den låga växeln (1 :an) in. Växelhandtaget drages härvid över frigångsläget till det innersta läget. - Då emellertid handtagets rörelse i frigångsläget hejdas av spärren lyftes denna helt lätt då låga växeln kopplas in. 

Då man stannar slutes gashandtaget och växelhandtaget ställes i frigångsläge (från 1: an lossas spärren och handtaget får röra sig framåt tills spärren låser neutralläget, från 2:an drages handtaget bakåt tills spärren låser i samma läge). I detta läge kan cykeln trampas som vanligt. För snabb inbromsning användes pedalbroms och handbroms samtidigt som gasen vrides av. 

Vid längre uppehåll stänges bensinkranen.

 

Fig. 8 Handväxeln.       Vid start lilla spärren in och då faller stora handtaget framåt.
Klick to close.

 

  Fig 7. Kontaktskuv för belysningsström

Riktig Inkörning!

 

Innan motorn kan belastas för fullt måste den köras in ca 500 km, detta för att de rörliga delarna skola slitas in på ett fördelaktigt sätt. Ju omsorgsfullare motorn köres in desto längre kommer den att bibehålla sin goda prestationsförmåga. Man behöver emellertid inte överdriva och låt därför inte motorn arbeta tungt med låg hastighet. Till en början kan Ni dra på litet fart under ca 500 m för att med tiden gradvis öka pådraget under litet längre sträckor t. ex 1000 m. Vore förgasaren plomberad så finge man den nackdelen på köpet att motorn alltid fick arbeta med mager bränsleblandning, vilket undvikes om man följer ovan angivna föreskrifter. 

Håll under inkörningstiden ca 20 km/tim, men inte med konstant gaspådrag utan öka och minska gastillförseln tid efter annan. (Givetvis utan att överdriva.) Motorn erhåller härigenom då och då rikare gasblandning vilket hindrar kolven att kärva. En kärvande kalv ger sig tillkänna genom ett knackande ljud, raskt tilltagande i styrka. Detta pågår emellertid inte alltför länge ty snart skär kolven och sitter fast. Detta undviker man genom att så snart knackningen uppträder koppla in frigång och dra av gasen. Som regel kan man lägga in en växel och köra igen innan cykeln hunnit stanna. Tendensen att kärva helt lätt är inget fel utan visar endast att kolven är väl passad i cylindern och efter omsorgsfull inkörning bli sådana motorer särskilt bra.

 

På långa raksträckor - t. ex. goda huvudvägar - får man inte köra någon längre tid med full gas utan endast med 2/3 - 3/4 gaspådrag. Man kan ju i rimlighetens namn icke begära mer av denna lilla motor än av en stor motorcykel eller automobil. - Man kontrollerar då och då sedan hastigheten minskats om motorn har kvar sin goda accelerationsförmåga, vilken utvisar dess tillstånd. 

I längre utförsbackar när motorn arbetar som broms, måste man då och då ge den litet gas, den blir annars utan smörjning. 

Fel äro sällsynta men kunna huvudsakligast uppstå tändningssystemet eller förgasaren. Se felsöknings schemat längre fram. 

Lämpliga tändstift äro Bosch W 95 T 1 eller Beru K 95 b 1/14 ru. Normalt ha tändstiften ett elektrodav stånd av 0,7 mm vilket passar motorer med batteritändning. För vårt ändamål (magnettändning) skall emellertid elektrodgapet endast vara 0,4 mm, varför man ger sidelektroden några lätta slag så att man får detta avstånd. 

Den rätta bränslemängden bestämmes av det lilla hålet i förgasarens huvudmunstycke. För att hindra att detta täppes till finns ett bränslefilter (fig. 5) vilket emellanåt måste rengöras. Om motorn går ryckigt, eller stannar så beror detta ofta på storninger bränsletillförseln. Lossa då bensinslangen vid förgasaren och kontrollera genom att öppna bensinkranen om bränsle rinner fritt från tanken. Är så fallet så lossas förgasarens bottenskruv (fig. 4 A) och ringnippeln. Filtret kan nu uttagas och rengöras. Då bottenförskruvningen är borttagen kan det vara lämpligt att samtidigt kontrollera hålet i huvudmunstycket. Förekommande föroreningar avlägsnas med ett tagelstrå eller liknande, aldrig med en nål vilken lätt kan skada munstyckshålet. (Fig. 5 visar vilken följd sammansättningen av förgasaren sker.) 

Förgasarens luftfilter rengöres likaledes då och då. Detta sker genom tvättning i bensin, varefter filtret doppas i tunn olja och överskottet får rinna av. Filtrets metallduk är då överdragen med färsk olja och kan absorbera det damm varmed den insugna luften är bemängd. Motorns livslängd höjes betydligt härigenom. 

Misstänker man störningar i tändsystemet så undersöker man, sedan skyddskåpan borttagits, om magneten ger en tillräckligt stark gnista. Tändstiftet skruvas ur och tändkabeln anslutes som vanligt. Stiftet hålles så med sin gängade del mot cylindergodset. Vrider man svänghjulet raskt fram och tillbaka över det läge där bytarkontakterna (synliga genom det ovala inspektionshålet) skiljas från varandra så skall en gnista springa över elektrodgapet i tändstiftet (Fig. 6). Neroljade brytarkontakter måste rengöras och skadad tändkabel utbytes, de orsaka annars tändningsfel. Kontakterna (Fig. 6) skall öppna då kolven vid balanshjulets vridning medurs befinner sig exakt 1,5 mm före övre dödpunkten. Brytaravståndet skall maximalt vara 0,4 mm. 

 

Låt emellertid endast fackmannen utföra denna justering. 

Svänghjulsmagneten är också utrustad med en belysningsspole som levererar ström till cykelbelysningen. Denna spole lämnar en effekt av 3 W vid 6 V spänning. Man väljer då lämpligen till strålkastaren en lampa på 6 V, 2,7 W och till baklyset 6 V, 0,3 W. 

Belysningskabeln anslutes till en speciell kontaktskruv, anbringad på motorblocket under skyddskåpan (Fig. 7). 

Om Ni använder annan belysningsutrustning än vår måste följande iakttagas: Strålkastaren kombineras med en ljusomkopplare, så beskaffad att inte vid släckning eller avbländning en strömstöt uppkommer, som bränner sönder baklampan.

 

 
 
 
40
VICTORIA WERKE A.-G. Nürnberg.

Handledning för tändinställningen  - Felsökningsschema  -  Herr och Dam modellerna.

 
 

Handledning för tändinställningen avsedd för verkstäder 

1. Kontrollera brytaravståndet genom inspektionshålet i svänghjulet, justera om behövligt. Byt ut kontakterna då avståndet 0,4 mm ej längre kan erhållas. 

2. Lossa svänghjulsmuttern och drag av svänghjulet med vår specialavdragare. Sätt på svänghjulet igen helt löst så att vevaxeln kan vridas under det följande arbetsförloppet.

3. Tag bort tändstiftet och skruva i vårt tändinställningsverktyg i stället, mikrometerskruven på detta skruvas utåt. 

4. Indikera övre dödpunkten genom vridning av balanshjulet medurs och samtidig inskruvning av mikrometern. 

5. Gå tillbaka med kolven och skruva in mikrometern ytterligare 1,5 mm. - 1 delstreck motsvarar 1/10 mm, ett helt varv är 1 mm; alltså erfordras 1 1/2 varv. 

6. Vrid svänghjulet medurs tills kolven gör kontakt med mikrometern. Fortsätt och vrid - svänghjulet vrider sig nu på vevaxelns kona - tills brytarkontakerna bli synliga genom det ovala inspektionshålet och just börja öppna. En remsa tunt papper fastklämd mellan kontaktytorna skall just i det ögonblicket lossna och gå att draga ut. 

7. Vid denna ställning på kolv och brytarkontakter drages svänghjulet fast med hjälp av vårt mothållsverktyg.

 

 

 
 Felsökningsschema:  Felen sökas i den ordning de äro här nedan angivna.

1. Motorn startar ej. Vid fullt gaspådrag droppar ej bränsle från förgasaren. 

    Bensinkranen stängd. 

    Bensintanken tom. 

    Stopp i bränsleledningen. (Lossa slangen från förgasaren och kontrollera om bränsle rinner fritt.) 

    Munstycket täppt. (Skruva loss munstycket och rengör.) Ett litet knep: Tag bort slangen och pumpa ett par tag med en 

    cykelpump i förgasarnippeln. Oftast behöver man då inte ta ut munstycket. 

    Bränslefiltret täppt. 

    Dåligt bränsle som endast tänder med största svårighet. Försök eventuellt att värma stiftet något. Tändstiftet igenoljat, 

    felaktigt, har för stort eller litet elektrodavstånd. (Rätta avståndet 0,4 mm.) Tändkabeln skadad (utbytes eller 

    isoleras tillfälligt). 

    Kabelhylsan lös. 

    Brytarkontakterna nedoljade (rentorkas med linnelapp) eller brända (putsas med kontaktfil). 

 

2. Motorn går intermittent eller stannar. 

    Tändningsfel (för liten förtändning, skall vara 1,5 mm) som ovan. 

    Fel på bränsletillförseln, som ovan. 

    Motorn för varm eller kolven kärvar. 

    Munstycket för litet eller smutsigt. 

    Olämplig eller för liten kvantitet olja i bränslet, eller motorn felaktigt inkörd. 

 

3. Motorn arbetar oregelbundet. 

    Dåligt eller nedoljat tändstift. 

    Felaktig eller lös tändkabel. 

    Felaktig tändinställning eller smutsiga brytarkontakter. 

    Smutspartiklar eller vattendroppar i munstycket. 

 

4. Motorn fyrtaktar. 

    För mycket olja bränslet. 

    För stort munstycke. Bränslenålen för kort. Skruva loss förgasarlocket, för in en skruvmejsel mellan varven i tryckfjädern

    och skruva ned nålen något genom vridning åt höger.) 

    Bränslesnål eller nålmunstycke förslitet. 

    Luftfiltret smutsigt. 

 

5. Motoreffekten dålig. 

    Tändinställningen felaktig (0,4 mm brytaravstånd, tändögonblicket 1,5 mm för övre dödpunkten). 

    Munstycket täppt. 

    Dålig kompression genom fastbeckade eller slitna kolvringar. 

    Avgasporten och avgasröret bemängda med sot. (Alla dessa fel böra endast avhjälpas av fackman.) 

 

6. Motorn baktänder. 

    Motorn är för kall. 

    Munstycket för litet eller skadat. 

    Olämpligt eller trasigt tändstift. 

 

7. Motorn blir för varm. 

    För liten förtändning (1,5 mm före övre dödpunkten). 

    För litet munstycke. 

    För litet eller olämplig olja i bränslet. 

    Avgassystemet igensotat. 

    Kylflänsarna nedsmutsade. 

 

8. Bränsleförbrukningen för hög. 

    Bensintanken eller bensinledningen otät. 

    För stort munstycke. 

    Bensinkranen öppen då motorn står stilla en längre tid. 

 

9. Motorn slirar på någon av växlarna. 

    Växelanordningen justeras. (Ställskruven bakom cylindern.) 

 

    Friktionsringarna slitna (utbytas). 

10. Justering av drivkedjan. 

      Detta sker med hjälp av kamskivan till vänster på bakaxeln. 

 

 

  VICTORIA SPECIAL -  KÖRKORTSFRI !  
 
 "VICKY" Herrmodell. 2 växlar och frigång. Kedjedriven.
 
 
 
  VICTORIA SPECIAL -  KÖRKORTSFRI !  
 
 "VICKY" Dammodell. 2 växlar och frigång.  Kedjedriven.
 
 

Tänk på att NI bara skall åka cykel utan att trampa och Inte tävlingsköra eller ta med passagerare. 

Motorn är blott på 38 cc. Alla mer Invecklade arbeten skall om möjligt överlåtas till fackmannen eller allra helst till VICTORIA - representanten. 

Erfarenheten visar dessutom att det är olämpligt att försöka göra en ombyggnad till motorcykel. 

Lossa ej heller en mutter eller skruv om det Inte är nödvändigt, det är så lätt att glömma att dra fast den igen.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Old xx xx xx