REX Aktiebolaget Maskinfirman Rex, Halmstad.     Cyklar. Tandem. Child.  Moped.  ^ back to Swedish mopeds.                   Bosch sparkplugs.
- - - - - - - - - - - - - ·  99
 

1896 startade klädeshandlare 

Alex Peter Nilsson hopsättning 

av cyklar i ett gårdshus.

Fabrikör A P. Nilssons hopsättning 

av cyklar gick så bra att han 1909 

bildade AB MASKINFIRMAN REX

 
 
Ringar
Detta är bra i snö med, grabben

 

Tack - givetvis 

VÄRNAMO trafiksäkra däck.

 

[Värnamo: Ringar & Däck.]

 

Under Moppe - Guld - Åren fanns

många rara "Folders" att beskåda för

REX mopedspekulanter. Här ett färg-

sprakade exempel från 1957.

 
 

 

 AC

 

 Statens Trafiksäkerhetsverk;

 VoV, TSV o. ASB nummer, 1960 ->.

 

 

 

 

      [52-61] CSR - Cykel & Sporthandlarnas Bytesprislista.

 

 

 

                    AC tändstift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10    
 

REX [37-54]

[37] REX-MC Midget M 45, motor Villiers.

[53-55] REX Jloped. Dam, herr mod. Jlo.

[54] .... REX Zündapped, test.

[53-54] REX Vicoped, test.

 

 

 

 

 

 

 

 1937-40
                            
 

 

REX-MC Midget M 45. Bj.37 

Motor: Villiers

 

 

REX El-transport. 1940-41

 

 

Korg med trådrullar från

Mölnlycke Väferiaktiebolag, 1951.

 

 

 

 
 1953-55
                           
 

 

REX Jloped. Dammodell  Bj.53

Motor: Jlo F 48

 

 

REX Jloped. Herrmodell  Bj.53

Motor: Jlo F 48

 

 

 

 

REX Jloped. Herrmodell  Bj.53

Motor: Jlo F 48

 

 
 1954
   
 

 

REX Zündapped test

Teknik för Alla Nr. 23, 1954.

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
 

 

REX Zündapped  Bj.55 

● NYHET!

 

 

 

Artikel 1955:

Zündapp gör ny mopedmotor !

 

 

REX Zündapped. Bj.55

 

 
 1953-54
      
 

 

REX Vicoped test

Teknik för Alla Nr. 17, 1953. 

 

 

 

REX Vicoped Bj.53

 

 
 
             
 

 

REX Vicoped test

Teknik för Alla Nr. 23, 1954.

 

 

REX Vicoped test

Teknikens Värld  Nr. 24-25, 1954.

 

 

Original TV test

Nr. 24-25, 1954.

 

 
 
       
 

 

REX ● Kungen bland....

Året Runt 18/1954

 

     
 
 
20       
 

REX [55-57]

[55-56] REX Rexoped Victoria - Zündapp.

[56-57] REX Fleetline / Jubile. Zündapp 255 - Victoria MS 51

[57] REX Topper. Victoria

[57] REX Fixline. Victoria

[55-57] REX Crossline. Victoria

 

 

 

 

 

 

 

 1955-56
 
             
 

 

REX Rexoped Victoria/Zündapp Bj.55

 

 

REX presenterar.....

● Året Runt 14/1955

 

   
 
                            
 

 

Gemensam data REXOPED

Victoria - Zündapp 1955.

 

 

REX Rexoped  Bj.55

Motor: Zündapp

 

 

REX Rexoped  Bj.55

Motor: Victoria

 

 
 
                            
 

 

REX Rexoped K  Bj.56

Motor: Victoria.

● Modeller att välja på 1956

 

Blå Band nyponsoppa 1957.

 

   
 
 1956-57
 
                 
 

 

REX reklam i

Året Runt 16/56

 

 

REX Rexoped Fleetline, Bj.56

Motor: Victoria or Zündapp

 

 

REX Rexoped Fleetline, Jubile Fleetline Bj.56

Motor: Victoria or Zündapp

 

 
 
 
 

 

REX Rexoped Fleetline Bj.57   

Motor: Victoria or Zündapp

 

     
 
                                              Ta en...              
   

Rexoped kickstartsmotorer:

Victoria MS 51  

 

 

Rexoped kickstartsmotorer:

Zündapp 255

 

 

 

Ta en TOY

Alice Babs gör det!

 

 
 1957
 
                    
 

 

REX 1957

● Katalogomslag.

 

 

REX Rexoped Topper,  Bj.57 

Motor: Victoria MS 51

 

   
 
  1957
 
              
 

 

REX Rexoped Fixline,  Bj.57

Motor: Victoria

 

 

Mopeden vid skiljevägen. 

● Artikel i Motor 35/1957.

 

   
 
 1955-57
 
                                                        
 

 

REX Rexoped Crossline Bj.55,

Motor: Victoria MS 50

 

 

Tidningen Rekords motorvisning -56

● Rexoped Crossline

 

 

 

REX Rexoped Crossline,  Bj.57

Motor: Victoria MS 51

 

 
 
30    
 

REX [58-66]

[58] REX Royal, Topper.  Victoria MS 51.

[59] REX Rexoped Favorit, Favorit Lyx (Finland)  Victoria

       REX Royal, Royal Lyx, Royal Sport. Victoria

[60-63] REX Villiers Lyx-, Max. Forward. Stilmaster.

                  Clubmaster. Standard. Villiers motor 3k, 3K/1.

[62-66] REX Sportmaster. Victoria

 

 

 

 

 

 

 

 1958
 
                           
 

 

REX Royal reklam i veckotidning 1958

 

 

REX  Royal Bj.58  - Salong 58

Motor: Victoria MS 51

 

 

 

REX  Royal Bj.58

Motor: Victoria MS 51

 

 
               
 

 

REX Rexoped Topper, Bj.58

Motor: Victoria

 

 

NÅGRA Rexoped FINESSER 1958.

 

   
 
 1959
 
                                   
 

 

1959 års (cover)

REX katalog

Cyklar - Mopeder - Motorcyklar

 

 

 

ALLMÄN DATA 1959

(Favorit)

 

REX Rexoped Favorit. Bj.59

Motor: Victoria MS 51

 

 
      
 

 

REX Rexoped Favorit Lyx.  Bj.59

Motor: Victoria MS 51

 

 

REX Rexoped Favorit Lyx testas av

TfA i nr 11/59

 

 

REX Rexoped Favorit Lyx. Bj.60

Motor: Victoria MS 51

 

 
 
                      
 

 

1959 finns det tre

REXOPED ROYAL modeller.

 

 

REX Rexoped Royal Lyx. Bj.59

Motor: Victoria MS 51

 

   
 
                                      
 

 

REX  Royal Mopedi 1959 

● Finland. (Direkt one way.)

 

 

 

REX Rexoped Royal Sport. Bj.59

Motor: Victoria

 

 

Finesser på 1959 årsmodeller.

 

 
 1960-63
 
                               
 

 

REX Rexoped Villiers Lyx Bj.60-61

REX Rexoped Villiers Max Bj.61-61

Motor: Villiers Mark 3K

 

Villiers 3K motor.

 

 

REX Rexoped Forward  Bj.61 

Motor: Villiers Mark 3K/1

 

 
 
       med  motor.
 

 

REX Stil-, Clubmaster Bj.62-63

Motor: Villiers Mark 3K/1

 

 

REX Clubmaster Bj.62

Motor: Villiers Mark 3K/1

 

   
 
                                    
 

 

REX Clubmaster Bj.63

Motor: Villiers Mark 3K/1

 

 

REX Standard Bj.63

Motor: Villiers Mark 3K/1

 

 

Villiers 3K/1 motor

● Kickstart, fotväxel.

 

 
 
 1962-66
 
             
 

 

REX Sportmaster Bj.62

Motor: Victoria

REX reklam i veckotidning.

 

 

REX Sportmaster 1962

 

   
 
         
 

 

REX 1963 cover.

 

 

 

REX Sportmaster Bj.63

Motor: Zweirad - Unions Victoria

 

 
 
        
 

 

REX Sportmaster   Bj.66

Motor: Victoria

 

 

 

 
 
 
40    
 

REX [64-72]  

[64-72] REX Sachsmaster, City. Sachs

[64-66] REX Sport, mopedtest i Motor. Victoria EM 50

[66] .... REX Monza TT. Zweirad Union EM 50

[67-68] REX Tornado S. Zweirad - Victoria EM 50

 

 

 

 

 

 

 

 1964-72
 
         
 

 

REX Sachsmaster Bj.64

Motor: Sachs 50/2 KS

 

 

REX Sachsmaster  Bj.66

Motor: Sachs 50/2 KS

 

   
 
  
 

 

REX City,  Bj.68

Motor: Sachs 50/2 KS

 

     
 
      
 

 

REX Sachsmaster Bj.71-72

Motor: Sachs 50/2 KS

 

     
 
 1964-66
 
         
 

 

REX Sport,  Bj.64

Motor: Victoria EM 50

 

 

REX Sport,  Bj.64

Motor: Victoria EM 50

 

   
 
                          
 

 

REX Sport,  Bj.66 

Motor: Victoria EM 50

 

 

 

REX Sport testas i

MOTOR 23/1966 

 

 
 
 1966
 
           
 

 

Vapen Depoten, Falun (cover).

Katalog Nr.86 1950

 

 

REX Monza TT,  Bj.66

Motor: Zweirad Union EM 50

 

   
 
 1967-68
 
                 
 

 

REX Tornado S, Bj.67

Motor: Zweirad - Victoria EM 50

 

 

REX Tornado S, Bj.67

● Krom, lyx men också trampor...

 

 

 

REX Tornado Bj.67-68

REX Tornado S Bj.67-68

Motor: Victoria EM 50

 
 
50    
 

REX [1973]

● Cover.

● Comet, Racer, Cross. Sachs

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

REX Comet Racer,  Bj.73

Motor: Sachs 50/3 KFS

 

 

REX Comet Cross,  Bj.73

Motor: Sachs 50/3 KFS

 

 

 

REX Comet,  Bj.73

Motor: Sachs 50/3 LFS

 

 
                                            
 
 
60    
 

REX [55-68] Scooter 50, 200 cc - Transport.

[55-57] REX Scootoped, Transport scooter. Victoria

[68] REX lastmoped. Sachs

 

 

 

 

 

 

 

 1955-57
 
        
 

 

REX Scootoped   Bj.55

Motor: Victoria

 

 

REX Scootoped  Bj.55

Motor: Victoria

 

   
 
 
 

 

REX Transport  Bj.57

Motor: Victoria

 

     
 
 1966-68
 
               las  t    
 

 

REX transport  Bj.66

Motor: SACHS 50/3 LS

 

 

 

REX transport  Bj.68

Motor: SACHS 50/3 LS

 

 

Reservdunk 3, 5, 10:an

Östlings Järnmanufaktur, Bromma.

 

 
 
70    
 

REX [52-59] Motorcyklar.

● REX MC. 1952, 1959. Villiers

● Buck Ryan. REX katalog cover 1959

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

REX MIDGET

98 c. c. Bj.52

 

 

REX SOLOSPEED

125 c. c. (lätt) Bj.52

 

REX TELESPEED

125 c. c. (tung) Bj.52

 
                                             AB MASKINFABRIKEN REX HALMSTAD
 

 

REX ROADMASTER

200 c. c. Bj.52

 

 

Buck Ryan (cover).

● Motor Cyclists Rob Bank.

 
 
 
 

 

 1959 års (cover)

 REX katalog

 Cyklar - Mopeder - Motorcyklar

   
 
       
 

 

REX Motocross

150 cc lätt motorcykel Bj.59

 

 

REX TT

150 cc lätt motorcykel  Bj.59

 

 

REX Solomax

150 cc lätt motorcykel Bj.59

 

 
 
 Halmstad torg, 60-tal.