NYMANBOLAGEN AB                   
 NV - CRESCENT  Nymanbolagen AB, Uppsala. ^ back to Autopeder. 
- - - - - - - - - - - - -

 

Autopeder: [53-56]

[53] .... Pigg kyckling, artikel.

[53-55] NV 5, test, tekn. fakta.

[53] .... NV Autoped, foto.

[53] Instr. bok NV5.

[54] Mopedmarknaden i Sverige, NV Autoped.

[55] Crescent Autoped.

[56] Crescent Autoped 1117-8, tekn. data, foto.

 

Saxopeder: [54-58]

[54-55] Saxoped 125, 1125.

[56] 1125, teknisk data. Saxoped 1125 B, foto.

[57] 1128, test.

[58] Saxoped 1126 K (1126).

[58] Saxoped 1129.

[58] Saxoped 1135.

 

Bruksmaskiner: [59-65]

[59-61] Saxoped 1134, 1134K Bronzino Foto,

........... Saxoped 1142, 1143, 1149.

[60] My 1134.

[62] 1137, Simrishamn.

[62-65] 1137 (921137), 1037 Sachs,

........... 1153 HVA, 921137 Sachs /

........... 921154 HVA (1144), 921137, 921137-1.

 

Saxopeder: [59-60]

[59] Saxoped 1136.

[59] Bill Nilsson: Sport 1139, TFA test.

[60] 1136, 1138.

[59-60] Sport 1139, Saxoped 1139, 1139 B.

[60] Saxoped 1140, Saxoped 1140,

...... Novemberkåsan, Sport 1140.

 

 

Jetlinjen med Sachs: [61-62]

[61] Saxoped 1148, vykort.

[61] 1149 + typ 2013.

[61] Instruktionsbok 1149 -1151.

[61] 1151, 1151-1, photos.

[62] Jet-Line: 1151, 1149, 1137.

[62] 1149 Jetlinje.

[62] 1151, photos.

 

Jetlinjen med Husqvarna: [63-65]

[63] .... Jet-line 921173 - Vinn en Sport!

[63] .... Nya Crescent motorn.

[63-65] 921163, 921148-9.

[64] 921144, 921174, 921164 (921264).

[65] 921175. HVA Exportmotor.

[65] 921137, 921155, 921163, 921175, 921264.

 

 
  [Motorguide.]
engines
 10 most common engines in SWEDEN 1954: Autoped, Express, HMW, Husqvarna, JLO, Pilot (Rex), Sachs, Victoria and Zündapp.  
 
 
 
                                            
 
 
 1953 - Instruktionsbok för  NYMANS Autoped. [Instruktionsböcker.]  
 
 
                                
  
 

Hur man startar. -  Hur man stannar (viktigt!) - Körning. Service. - Bränsle och smörjmedel

 
 
 
 
 
 

1. FRIKOPPLINGSVRED Genom att lyfta detta och vrida det ett halvt varv, frikopplas motorn från bakhjulet.  

2. Luftspjäll.  3. Motor  4. Bränslekran.

 
 
  

HUR MAN STARTAR

Öppna bensinkranen. Se till att frikopplingsvredet på motorkåpan är ställt så att motorn är tillkopplad. Vrid gashandtaget så långt till höger som möjligt (cykeln går då lätt genom att de kompressionsventilen är inkopplad). När ni fått upp farten något, vrid handtaget åt vänster och trampa tills motorn är igång. För att underlätta start vid kylig väderlek, skjut ner det lilla handtaget, som finns vid tankens nedre högra sida. Härigenom stänges luftspjället. När motorn gått igång och börjat bli varm, bör Ni åter öppna luftspjället helt genom att föra handtaget till sitt översta läge. Är det särskilt kallt ute startar motorn lättare om cykeln först lutats åt vänster under ca 15 sek. Härigenom flödas nämligen förgasaren. 

HUR MAN STANNAR MOTORN 

När Ni vill stanna motorn vrid endast handtaget åt höger varefter motorn stannar. 

KÖRNING 

Behandla motorn varsamt de första 25 milen. Kör den då ej på ihållande full gas. När Ni kör 

u t f ö r långa backar ge motorn gas någon gång då och då. 

SERVICE 

Om något fel skulle uppstå på Er autoped lämna in den på närmaste NV serviceverkstad.

 

BRÄNSLE OCH SMÖRJMEDEL för Autopeden NV 5 

 Motorn arbetar med oljeblandad bensin. Blandningsförhållande 1:25 (1 liter olja till 25 liter bensin) 

Blanda olja och bensin noga i speciell blandningskanna. Fyll aldrig bensin och olja var för sig i tanken. Oljan kommer då icke att blandas med bensinen utan sjunker till botten och kommer in i bränsleledning och förgasare, varvid driftsstörningar kunna uppstå. Använd högklassig olja. Vi rekommendera Mobiloil D eller motsvarande. (SAE 50). 

 

Reduceringsväxelns rymd: 3,5 cl olja (SAE 50). 

Byt olja var 150 mil. Vid oljebyte måste motorkåporna skruvas isär varefter man med en skruvnyckel avlägsnar oljeavtappningsskruven i vevhusets botten. Med en skruvmejsel borttages de båda skruvar, som håller frikopplingsvredet vid vevhuset varefter frikopplingsvredet helt kan dragas uppåt. Skruva i och drag åt oljeavtappningsskruven och fyll därefter 3,5 cl olja SAE 50 genom hålet för frikopplingsvredet. Montera och drag fast frikopplingsvredet.

 

 

 

 

 Inställningar & Underhåll - Tekniska uppgifter och reglage - Felsökning 

 Inställningar & Underhåll
 
 Tekniska uppgifter och reglage
 

1. HANDBROMSHANDTAG  2. AVBLÄNDNINGSOMKOPPLARE

3. GASHANDTAG med detta regleras gasen, farten och dekompressionsventilen.

TEKNISKA UPPGIFTER (Rätt till ändringar förbehålles) 

Motor: 2-takts luftkyld med sammanbyggd reduceringsväxel. 

Elektr anl.: Svänghjulsmagnet med 6W, från motornr. 10500 15W belysningsspole, vilken levererar ström till strålkastare och baklykta. Elektriskt signalhorn. 

Kraftöverföring: Kedja. Total utväxling 1:23,6. 

Cylindervolym: 31 cc. 

Cylinderdiam.: 35 mm 

Slaglängd: 32 mm. 

Motorstyrka: 0,8 hk vid 4000 var v/min. 

Bränsletankens rymd: 2,2 lit. oljebl. bensin (1: 25)  1 liter olja till 25 liter bensin. 

Reduceringsväxelns rymd: 3,5 cl olja (SAE 50) fylles efter demontering av frikopplingsanordningen genom dennas hål. 

Tändstift: Bosch W 175 T 1. 

Förtändning: 2,2 mm. 

Avstånd mellan elektroderna: 0,6 mm. 

Avstånd mellan avbrytarkont. 0,4-0,5 mm. 

Lampa: strålkastare 6V, 5 watt, från motornr. 10500 6V 15W. 

Lampa: baklykta 6V 1,5 watt. 

Kedja: transmissions-, 8 x 3, 44 rullar. 

Kedja: motor bakhjul 1/2" x 3/l6" x 7.75, 131 rullar. 

Trampkedja: 1/2" x 1/4", 102 rullar

  Felsökning
     

Orsak: Brott på tändkabel eller anslutning. 

Kontaktspetsarna orena eller på fel avstånd. Kondensatorn felaktig. (Ev. kan motorn åter startas, nar den blir kall)

   

Ingen eller dålig gnista

 

Ingen el. dålig gnista. 

Prova gnistan från tändkabeln

   
   

Bra gnista. (Tändstiftsfel)

 
     

Orsak: Fel elektrodavstånd.  

Igenslaggade elektroder. 

Isolatorn oljebemängd eller fuktig.

FELSÖKNING undersök om bränsle finnes, att kranen är öppen.

 Prova gnistan i stiftet 

     
     

Om motorn fortfarande ej tänder får den för mycket bränsle. Flottörnålen tätar ej. 

Luftspjället stängt. Luftfiltret igensatt. Tag bort detta eller låt motorn kallna. Sätt i ett nytt rent stift.

   

Motorn tänder ej. (För mycket bränsle) Lufta cylindern

 

Bra gnista, Stäng event. luftspjället  

undvik detta vid varm motor

   
   

Motorn tänder (För litet bränsle)

Orsaken till störningarna har varit: Kall väderlek. Dålig bränsletillförsel. Flottörnålen hänger upp sig. Huvudmunstycket igensatt.